چی بپزم :پیشنهاد 5 کتاب آشپزی پرفروش کاربردی برای راحتی پخت غذا

کتاب آشپزی یکی از راهنمای پخت غذای آسان در منزل است که بیشتر افراد در فکر این هستند که ، نهار یا شام چی بپزم ، شما با خرید کتاب های معرفی شده مخصوص آشپزی می توانید با بهترین روش های آشپزی به صورت آسان و راحت غذا های مورد علاقه یا غذا های که مد نظر خود را زودتر آماده کنند و میل بفرمایند .

پیشنهاد : معرفی خرید بهترین کتاب های شعر عاشقانه و ادبیات شاعران معروف

لیست قیمت کتاب آشپزی موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120776840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز اثر نجف دریابندری  دو جلدی

کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز اثر نجف دریابندری  دو جلدی
کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز اثر نجف دریابندری  دو جلدی

٪

۶۹۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰ تـومـان

٪

۶۹۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7207aa6fa11036fb7eadfe7667b7576ea8a7052_1601812297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی با عشق اثر شری ماتاجی نیرمالا دوی انتشارات شولا

کتاب آشپزی با عشق اثر شری ماتاجی نیرمالا دوی انتشارات شولا
کتاب آشپزی با عشق اثر شری ماتاجی نیرمالا دوی انتشارات شولا

٪

۱۲۹,۶۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112454821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب مستطاب آشپزی ازسیرتاپیاز اثر نجف دریا بندری انتشارات کارنامه

کتاب مستطاب آشپزی ازسیرتاپیاز اثر نجف دریا بندری انتشارات کارنامه
کتاب مستطاب آشپزی ازسیرتاپیاز اثر نجف دریا بندری انتشارات کارنامه

٪

۵۵۰,۰۰۰

۵۳۴,۳۱۰ تـومـان

٪

۵۵۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4897025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی ایرانی دامیز اثر ناصر زحمتکش و رضا باباخانلو

کتاب آشپزی ایرانی دامیز اثر ناصر زحمتکش و رضا باباخانلو
کتاب آشپزی ایرانی دامیز اثر ناصر زحمتکش و رضا باباخانلو

٪

۵۵,۰۰۰

۴۱,۷۷۰ تـومـان

٪

۵۵,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1765821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب دایره المعارف آشپزی اثر ندا فوق

کتاب دایره المعارف آشپزی اثر ندا فوق
کتاب دایره المعارف آشپزی اثر ندا فوق

٪

۷۰,۰۰۰

۶۸,۹۵۰ تـومـان

٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1767747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب کتاب مستطاب آشپزی اثر نجف دریابندری

کتاب کتاب مستطاب آشپزی اثر نجف دریابندری
کتاب کتاب مستطاب آشپزی اثر نجف دریابندری

۱۰٪

۵۲۰,۰۰۰

۴۶۸,۰۰۰ تـومـان

۱۰٪

۵۲۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f8803fa7d3e661ce97929e895d0f04cc028491f2_1603965051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی سنتی و غذاهای خانگی با بیش از 100 نوع غذا ویژه نوعروسان اثر فرحناز ناظم انتشارات فرهنگ مردم

کتاب آشپزی سنتی و غذاهای خانگی با بیش از 100 نوع غذا ویژه نوعروسان اثر فرحناز ناظم انتشارات فرهنگ مردم
کتاب آشپزی سنتی و غذاهای خانگی با بیش از 100 نوع غذا ویژه نوعروسان اثر فرحناز ناظم انتشارات فرهنگ مردم

٪

۴۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120425053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب 500 دستور آشپزی و شیرینی پزی همراه با سفر آرایی اثر هستی یگانه انتشارات گلبرگ

کتاب 500 دستور آشپزی و شیرینی پزی همراه با سفر آرایی اثر هستی یگانه انتشارات گلبرگ
کتاب 500 دستور آشپزی و شیرینی پزی همراه با سفر آرایی اثر هستی یگانه انتشارات گلبرگ

٪

۱۰۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121760700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب دایره المعارف آشپزی شیرینی پزی و سفره آرایی خانواده اثر مه جبین افتخاری نشر سیمای نور امید

کتاب دایره المعارف آشپزی شیرینی پزی و سفره آرایی خانواده اثر مه جبین افتخاری نشر سیمای نور امید
کتاب دایره المعارف آشپزی شیرینی پزی و سفره آرایی خانواده اثر مه جبین افتخاری نشر سیمای نور امید

۳۵٪

۱۱۰,۰۰۰

۷۱,۵۰۰ تـومـان

۳۵٪

۱۱۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a750880f9fc3dff2577fc695957d2bcdf3db6dae_1603965120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی سنتی عمه جان آشتی با آش ها و غذاهای سنتی ایران زمین اثر زهرا حاتمی انتشارات فرهنگ مردم

کتاب آشپزی سنتی عمه جان آشتی با آش ها و غذاهای سنتی ایران زمین اثر زهرا حاتمی انتشارات فرهنگ مردم
کتاب آشپزی سنتی عمه جان آشتی با آش ها و غذاهای سنتی ایران زمین اثر زهرا حاتمی انتشارات فرهنگ مردم

٪

۲۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5203755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی خام گیاهی ( اموزش اشپزی ) نشر تیموری آموزش

کتاب آشپزی خام گیاهی ( اموزش اشپزی ) نشر تیموری آموزش
کتاب آشپزی خام گیاهی ( اموزش اشپزی ) نشر تیموری آموزش

٪

۳۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/963987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب اولین کتاب آشپزی من اثر کاترین هالابرد

کتاب اولین کتاب آشپزی من اثر کاترین هالابرد
کتاب اولین کتاب آشپزی من اثر کاترین هالابرد

۲۵٪

۴۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ تـومـان

۲۵٪

۴۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120867340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی هوتسا فست فود اثر محمدجواد هوشیار و طاهره نصری مهری انتشارات آدا

کتاب آشپزی هوتسا فست فود اثر محمدجواد هوشیار و طاهره نصری مهری انتشارات آدا
کتاب آشپزی هوتسا فست فود اثر محمدجواد هوشیار و طاهره نصری مهری انتشارات آدا

٪

۱۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/690094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب دنیای هنر آشپزی غذاهای ترکی استانبولی 1

کتاب دنیای هنر آشپزی غذاهای ترکی استانبولی 1
کتاب دنیای هنر آشپزی غذاهای ترکی استانبولی 1

٪

۴۲,۰۰۰

۳۹,۹۰۰ تـومـان

٪

۴۲,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/214777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی رژیمی ایتالیایی اثر ترزا جودیچی

کتاب آشپزی رژیمی ایتالیایی اثر ترزا جودیچی
کتاب آشپزی رژیمی ایتالیایی اثر ترزا جودیچی

٪

۶۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5255981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رز اثر سهیلا احمدی نشر میلاد

کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رز اثر سهیلا احمدی نشر میلاد
کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رز اثر سهیلا احمدی نشر میلاد

٪

۵۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63e107795b754378d4d3e4082e660a2d1dd9d105_1613224775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی برای پیکاسو اثر کامیل اوبری انتشارات کتاب کوله پشتی

کتاب آشپزی برای پیکاسو اثر کامیل اوبری انتشارات کتاب کوله پشتی
کتاب آشپزی برای پیکاسو اثر کامیل اوبری انتشارات کتاب کوله پشتی

٪

۸۰,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تـومـان

٪

۸۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0dca0a9a6ffc040241d10b7dabad2bd1fd7e2215_1611667880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی جدید و غذا درمانی اثر پروین کازرونی انتشارات سروش

کتاب آشپزی جدید و غذا درمانی اثر پروین کازرونی انتشارات سروش
کتاب آشپزی جدید و غذا درمانی اثر پروین کازرونی انتشارات سروش

٪

۲۶,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/284041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی، به خانه بر می گردیم اثر سمیه ابراهیمی

کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی، به خانه بر می گردیم اثر سمیه ابراهیمی
کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی، به خانه بر می گردیم اثر سمیه ابراهیمی

٪

۸۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1660079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب دایره المعارف آشپزی اثر ندا فوق

کتاب دایره المعارف آشپزی اثر ندا فوق
کتاب دایره المعارف آشپزی اثر ندا فوق

٪

۷۰,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تـومـان

٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/384961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی با استاد اثر کورما داسا

کتاب آشپزی با استاد اثر کورما داسا
کتاب آشپزی با استاد اثر کورما داسا

٪

۱۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰ تـومـان

٪

۱۰۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/715449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب دنیای هنر آشپزی غذاهای فرانسوی

کتاب دنیای هنر آشپزی غذاهای فرانسوی
کتاب دنیای هنر آشپزی غذاهای فرانسوی

٪

۴۸,۰۰۰

۴۲,۹۰۰ تـومـان

٪

۴۸,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/551cf0b1253715f4579bd52d2452f58ec3db0ec2_1603966149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی گیاهی بیش از صد نوع دستور آشپزی از ملل مختلف اثر لیندا فریزر انتشارات فرهنگ مردم

کتاب آشپزی گیاهی بیش از صد نوع دستور آشپزی از ملل مختلف اثر لیندا فریزر انتشارات فرهنگ مردم
کتاب آشپزی گیاهی بیش از صد نوع دستور آشپزی از ملل مختلف اثر لیندا فریزر انتشارات فرهنگ مردم

٪

۲۷,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120420060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب 500 دستور آشپزی و شیرینی پزی همراه با سفره آرایی اثر هستی یگانه انتشارات گلبرگ

کتاب 500 دستور آشپزی و شیرینی پزی همراه با سفره آرایی اثر هستی یگانه انتشارات گلبرگ
کتاب 500 دستور آشپزی و شیرینی پزی همراه با سفره آرایی اثر هستی یگانه انتشارات گلبرگ

٪

۱۵۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06db0ef8f1a5f08bd02954fe997ca32e4251286e_1598182021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب لذت آشپزی با معجزه چاشنی اثر مریم بهادربیگی انتشارات توسعه دهندگان

کتاب لذت آشپزی با معجزه چاشنی اثر مریم بهادربیگی انتشارات توسعه دهندگان
کتاب لذت آشپزی با معجزه چاشنی اثر مریم بهادربیگی انتشارات توسعه دهندگان

٪

۲۹۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113420774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی بچه های شاد اثر بتی کراکر

کتاب آشپزی بچه های شاد اثر بتی کراکر
کتاب آشپزی بچه های شاد اثر بتی کراکر

٪

۵۹,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112833629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزي براي پيكاسو اثر كاميل اوبري نشر علمي و فرهنگي

کتاب آشپزي براي پيكاسو اثر كاميل اوبري نشر علمي و فرهنگي
کتاب آشپزي براي پيكاسو اثر كاميل اوبري نشر علمي و فرهنگي

۲۵٪

۸۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ تـومـان

۲۵٪

۸۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120867295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب آشپزی هوتسا دلمه کوکو خوراک کتلت کباب کوفته اثر محمدجواد هوشیار و طاهره نصری مهری انتشارات آدا

کتاب آشپزی هوتسا دلمه کوکو خوراک کتلت کباب کوفته اثر محمدجواد هوشیار و طاهره نصری مهری انتشارات آدا
کتاب آشپزی هوتسا دلمه کوکو خوراک کتلت کباب کوفته اثر محمدجواد هوشیار و طاهره نصری مهری انتشارات آدا

٪

۱۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67b4a51adc6f7badd688b382cae62b640023c6ea_1605785944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

كتاب آشپزي دل آرا اثر م. محمدي نشر لوح دانش

كتاب آشپزي دل آرا اثر م. محمدي نشر لوح دانش
كتاب آشپزي دل آرا اثر م. محمدي نشر لوح دانش

٪

۴۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

1 کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز اثر نجف دریابندری دو جلدی

کتاب آشپزی سیر تا پیاز

نویسنده، در جلد اول کتاب مستطاب در یک قسمت 80 صفحه‌ای، برای آن دسته از کسانی که از مواد غذایی و وسایل و مواد آشپزی هیچ سررشته‌ای ندارند؛ به طور مفصل و دقیق  انواع میوه، سبزی، ادویه، ماهی، حبوبات و قسمت‌های مختلف مرغ و گوشت و مراحل پخت گوشت و مرغ را با عکس‌های بسیار باکیفیت، بررسی و معرفی می‌کند.

امتیاز و نظرات کاربران به کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز 

امتیاز کاربران به کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز 

اولین بار که اسم استاد دریابندری و استاد مرحوم زهرایی رو روی کتاب آشپزی دیدم، تعجب کردم تا اینکه این کتاب (رسید از دست محبوبی به دستم) و با این قلم رسا و این نگارش شیوا من رو مجذوب خودش کرد. داشتنش رو نه به عنوان کتاب آشپزی بلکه به عنوان یک گنجینه ارزشمند به هر اهل کتاب و اهل آشپزی توصیه می کنم.

دوستانی که تنها به دنبال دستور آشپزی هستند و قلم براشون اهمیتی نداره، جستجو در اینترنت و استفاده از کتابهای آشپزان رو توصیه می کنم.
من از داشتن این کتاب به خودم می بالم.


کتاب دنیای هنر آشپزی

مشخصات : 

 • قطع:رقعی
 • نوع جلد:شومیز
 • مناسب برای:بزرگسالان

امتیاز و نظرات کاربران به کتاب دنیای هنر آشپزی با غذاهای ماهیتابه ای 

امتیاز کاربران به کتاب دنیای هنر آشپزی با غذاهای ماهیتابه ای

این کتاب 32 صفحه داره که توش غذا هایی که تو مایتابه درست میشه رو یاد میده غذا های توش عالی هستن یکیش رو درست کردم عالی بود حتما بخرید


بنام خدا.کتابی موجز و کاربردی برای افراد علاقمند و نیازمند اموزش هنر اشپزی

نقاط قوت

 • چاپ
 • قیمت
 • مطالب مناسب

  14 عنوان غذای ماهیتابه ای رو آموزش میده به همراه تصاویر مناسب که راضی کننده هست.

جلدی کتاب آشپزی سریع و آسان

مشخصات : 

 • وزن 3500 گرم
 • قطع رحلی
 • تعداد صفحات 1437 صفحه
 • نوع جلد سلفون با قاب

4 کتاب مستطاب آشپزی ازسیرتاپیاز اثر نجف دریا بندری انتشارات کارنامه

کتاب مستطاب آشپزی

مشخصات :

 • وزن 3559 گرم
 • قطع وزیری
 • تعداد صفحات
  1965 صفحه
 • نوع جلد زرکوب

مشخصات فنی

 • نویسنده/نویسندگان نجف دریابندری
 • ناشر کارنامه
 • تعداد جلد 2
 • موضوع آشپزی
 • مناسب برای بزرگسالان
 • شابک 9789644310126


5 کتاب آشپزی و شیرینی پزی آشپزباشی اثر جمعی از نویسندگان

کتاب آشپزی و شیرینی پزی آشپزباشی

مشخصات : 

 سخن پایانی

این 5 کتاب مخصوص آشپزی معرفی شده است که پرفروش ترین ها می باشد که در سایت دیجی کالا عرضه می شوند. و اگر می خواهید لیست قیمت روز کتاب آشپزی مشاهده نمایید بر روی دکمه پایین کلیک نمایید.

مشاهده لیست قیمت روز انواع کتاب آشپزی

(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

9 − پنج =