لیست قیمت بهترین گوشی ساده ارزان پرفروش بازار + راهنمایی خرید

گوشی موبایل ساده یکی از پرطرفدارترین وسیله ارتباطی است که توسط بهترین برند نوکیا و دیگر مارک ها تولید می شوند. راهنمایی خرید معرفی 11مدل جدید فروش گوشی ساده جدید طرح قدیمی ارزان قیمت و بهترین فروشنده های اینترنتی تلفن همراه ساده زیر قیمت بازار برای آن دسته افرادی که نیاز دارند.

لیست قیمت 36 مدل گوشی ساده (نقد بررسی برترین ها)

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ac4ff2e875be626aeedb31eed6b00cc7cb64f4c_1626013758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

گوشی موبایل انرجایزر مدل M1 SC دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت

گوشی موبایل انرجایزر مدل M1 SC دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
گوشی موبایل انرجایزر مدل M1 SC دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
۲.۱۵ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۹٪
۱,۹۵۹,۰۰۰ تومان
۱.۹۵۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc73422b1298d590207d0e298c6ee8d2fa8a7d89_1626015056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

گوشی موبایل ارد مدل 105C دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 105C دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 105C دو سیم کارت
۱.۶۵ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۶٪
۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان
۱.۵۴۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28a3c87f1bfd65ec65e005719a56953fd246fca3_1626014984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

گوشی موبایل ارد مدل 106 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 106 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 106 دو سیم کارت
۲.۶۵ ۲,۶۵۰,۰۰۰
۱٪
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۶۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b394bb4d1b12769e0ebdc689f47bc429beee6c0e_1626014193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت
۲.۲۸۹ ۲,۲۸۹,۰۰۰
۸٪
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۰۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77ab2d40d30dcf1f338b01f8529e8e26295a4b57_1617792451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم‌ کارت
۳۹۹,۰۰۰
٪۱۸
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4705102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت
۳۷۹,۰۰۰
٪۸
۳۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120349174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل جی ال ایکس مدل E51 دو سیم کارت

گوشی موبایل جی ال ایکس مدل E51 دو سیم کارت
گوشی موبایل جی ال ایکس مدل E51 دو سیم کارت
۳۸۹,۰۰۰
٪۹
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114632776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل 216i دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 216i دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 216i دو سیم کارت
۳۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113675589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل 3310 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 3310 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 3310 دو سیم کارت
۳۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112254368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل 150 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 150 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 150 دو سیم کارت
۵۳۰,۰۰۰
٪۲۷
۳۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111686180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل 5310 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 5310 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 5310 دو سیم کارت
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4705527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت
۴۴۹,۰۰۰
٪۲
۴۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1075527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل 6303 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 6303 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 6303 دو سیم کارت
۴۶۹,۰۰۰
٪۴
۴۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fd31057e56a3525cafdc1ce7a81a7cc223c75a0_1606118837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل (2017)130 دو سیم کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل (2017)130 دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل (2017)130 دو سیم کارت
۴۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۴۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5dc2845d8695d47f6c3c466d9281423ab5f69dc5_1606118330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل دورو مدل 1360 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل دورو مدل 1360 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل دورو مدل 1360 دو سیم‌ کارت
۴۹۹,۰۰۰
٪۶
۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73d433e575d2d1eba1237851582eabb9d8f1fc45_1626013925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل بلو مدل Joy دو سیم کارت

گوشی موبایل بلو مدل Joy دو سیم کارت
گوشی موبایل بلو مدل Joy دو سیم کارت
۴۹۹,۰۰۰
٪۴
۴۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120137207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل ارد مدل Empire 2020 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل Empire 2020 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل Empire 2020 دو سیم کارت
۴۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم‌ کارت
۵۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/898661.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم‌ کارت
۸۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1984689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل اُرُد مدل F240D

گوشی موبایل اُرُد مدل F240D
گوشی موبایل اُرُد مدل F240D
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88f86c43489d33ba228bb22821469a04af6fe2aa_1600687898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم‌ کارت
۶۹۹,۰۰۰
٪۳
۶۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9992a27bd226c41d7f518bd241c8ec522722c84_1626013593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل زوم می مدل C98 دو سیم کارت

گوشی موبایل زوم می مدل C98 دو سیم کارت
گوشی موبایل زوم می مدل C98 دو سیم کارت
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fef2978fe9e3669c802eb1eca9f43e484d98250_1599995211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل 6300 4G TA-1287 دو سیم‌کارت ظرفیت 4 گیگابایت و رم 512 مگابایت

گوشی موبایل نوکیا مدل 6300 4G TA-1287 دو سیم‌کارت ظرفیت 4 گیگابایت و رم 512 مگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل 6300 4G TA-1287 دو سیم‌کارت ظرفیت 4 گیگابایت و رم 512 مگابایت
۷۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111687267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت

گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
۷۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/632660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل 4G 8000 TA-1311 دو سیم کارت ظرفیت 4 گیگابایت و رم 512 مگابایت

گوشی موبایل نوکیا مدل 4G 8000 TA-1311 دو سیم کارت ظرفیت 4 گیگابایت و رم 512 مگابایت
گوشی موبایل نوکیا مدل 4G 8000 TA-1311 دو سیم کارت ظرفیت 4 گیگابایت و رم 512 مگابایت
۷۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/304f65be4522cc8a37cf2d8c1b3d7fdb45941edc_1600256269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 GMC635K دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت

گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 GMC635K دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 GMC635K دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5214880e9de8bc9bfdfc073c6ee4a395054421ee_1626014036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت
۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان
۱.۲۱۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119346965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 GMC-667K دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت

گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 GMC-667K دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 GMC-667K دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
۱,۲۸۰,۰۰۰
٪۲
۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
۱.۲۸
٪۲
۱.۲۵۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dde054346c40d8f43b2f27763af4412892982c3b_1624166730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل اسمارت مدل E2488 Quick دو سیم‌کارت

گوشی موبایل اسمارت مدل E2488 Quick دو سیم‌کارت
گوشی موبایل اسمارت مدل E2488 Quick دو سیم‌کارت
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۸۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b394bb4d1b12769e0ebdc689f47bc429beee6c0e_1626014193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل جی فایو مدل Z7 دو سیم‌کارت

گوشی موبایل جی فایو مدل Z7 دو سیم‌کارت
گوشی موبایل جی فایو مدل Z7 دو سیم‌کارت
۲,۲۸۹,۰۰۰
٪۸
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۲۸۹
٪۸
۲.۰۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114456435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل بلک بری مدل Passport

گوشی موبایل بلک بری مدل Passport
گوشی موبایل بلک بری مدل Passport
۲,۱۸۴,۸۰۰ تومان
۲.۱۸۴۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28a3c87f1bfd65ec65e005719a56953fd246fca3_1626014984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشی موبایل آلکاتل مدل 1016D دو سیم‌کارت

گوشی موبایل آلکاتل مدل 1016D دو سیم‌کارت
گوشی موبایل آلکاتل مدل 1016D دو سیم‌کارت
۲,۶۵۰,۰۰۰
٪۱
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۶۵
٪۱
۲.۶۲ میلیون تومان

گوشی ساده با لیست قیمت روز با معرفی نقد وبررسی مدل های برتر سامسونگ ، نوکیا به صورت های گوشی تاشو و ساده و مدل های رم خور بدون دوربین و … برای دوستاران این مدل های گوشی معرفی شده است تا در جهت خرید خود بهترین انتخاب را داشته باشند.

پیشنهاد انواع فروشگاه های مطرح جهت خرید و مشاهده قیمت گوشی ارزان و ساده در سایت های معروف با کلیک بر روی دکمه در زیر

مشاهده لیست قیمت خرید گوشی ساده در سایت گوشی شاپ

کد تخفیف برای برای تمامی محصولات سایت گوشی شاپ: di10010

مشاهده لیست قیمت خرید موبایل ساده در سایت دیجی دو

مشاهده لیست قیمت خرید موبایل ساده در مقداد آی تی

کد تخفیف برای برای تمامی محصولات سایت پلازیو: DEEMA.PELAZIO

مشاهده لیست قیمت گوشی ارزان در پلازیو

توجه: شما می توانید با قیمت یک موبایل ساده یک گوشی دست دوم تمیز هوشمند با امکانات بالا انتخاب کنید و به صورت مزایده ای قیمت را خودتان پیشنهاد بدهید و بخرید ، که با مراجعه به لینک زیر می توانید لیست قیمت را مشاهده نمایید.

مشاهده لیست قیمت گوشی دست دوم ساده و هوشمند

چرا بیشتر افراد با وجود بهترین گوشی های هوشمند باز هم از گوشی ساده استفاده می کنند؟

بالاترین امتیاز استفاده از گوشی ساده در اکثر افراد وجود دارد بخاطر ساده بودن و نگهداری شارژ باتری بیشتر ، حمل راحت  و کوچک بودن این دسته تلفن های همراه است که بازهم با وجود گوشی های هوشمند طرفدارن خود را دارد و مهم ترین عامل بیشتر افراد ارزان بودن است. بیشتر مدل کوشی های موبایل ساده برای افراد ناینا و سالمندان بسیار راحت است دارا بودن گوینده و استفاده راحت تر که از لحاظ بینایی و پیری در رنج هستنند مناسب است.

نحوه کار با گوشی ساده اندرویدی نوکیا (ویدیو)

 

جهت مشاهده لیست قیمت روز انواع گوشی ساده موجود در بازار بر روی دکمه زیر کلیک نمایید. و در صورت نیاز سفارش دهید تا در درب منزل خود تحویل بگیرید.

راهنمایی خرید معرفی 11 مدل بهترین گوشی های ساده جدید ارزان قیمت در زیر:

تلفن های همراه آنقدر در زندگی مدرن گنجانده شده اند که مردم حتی نمی توانند خود را بدون تلفن همراه تصور کنند. به عبارت دیگر ، تلفن های همراه یک ضرورت برای زندگی بشر شده اند آن دسته افرادی هم که پول خرید تلفن هوشمند را ندارند رو به خرید گوشی موبایل ساده می آورند. در این مقاله شما را با معرفی انواع تلفن همراه ساده با قیمت و امکانات آشنا خواهیم کرد. و بهترین گوشی های دو سیم کارت ارزان تا گران قیمت مدل های 2017 ، 2018 ، 2019 تا 2020 مدل ساده در اینجا و مدل های پیشرفته هوشمند اینجا کلیک کنید تا برندهای سامسونگ ، هواوی و دیگر مارک های مطرح برای خریداران معرفی می شوند.

پیشنهاد: راهنمایی خرید 5 مدل ارزانترین گوشی موبایل لمسی و اندروید جهان را حتما بخوانید.

1 قیمت خرید گوشی موبایل نوکیا مدل 2019 2018 106 دو سیم‌ کارت

قیمت خرید گوشی موبایل نوکیا مدل2019 106

مشخصات  محصول :

  • شبکه های ارتباطی:2G
  • سیستم عامل:(فاقد سیستم عامل)
  • مقدار RAM:4 مگابایت
  • فناوری:TFT
  • ویژگی‌های خاص:دارای صفحه کلید کلاسیک
  • اندازه:1.8

نقاط قوت :

  • باتری قوی
  • طراحی نوستالژیک
    • طراحی کلاسیک موبایل
    • دکمه های نرم
    • کیفیت مطلوب صدای مکالمه و بلندگ
    • دو سیم‌ کارت
 

نقاط ضعف :

  • نوشتن پیام فارسی و انگلیسی هم زمان امکان پذیر نیست
  • عدم ساپورت رم
  • نداشتن دوربین

امتیاز خریداران در مورد این گوشی ساده

نظرات خریداران در مورد این گوشی ساده

با توجه به قیمت فعلی برای خریدش باید بیشتر تامل کرد چون با یه مقدار هزینه اضافه تر میشه نوکیا ۲۱۰ گرفت که خیلی خیلی ازین مدل بهتر و با کیفیت تر هست همچنین امکانات خیلی بیشتری هم داره


سلام به دستان،من یه ماهی هست این گوشی رو خریدم،واقعا گوشی خوب و خوش دستیه،کار باهاش راحته،انتن و باطری عالی،منو روان و اسونی داره،از مدل ۱۰۵ خیلی بهتر و از نظر ظاهری بهتره،در کل بهترین خرید تو گوشی های ساده همین مدله،عشق فقط نوکیا


گوشی خوبیه خوش ساخته خوش دسته آنتن دهی ش خوبه باتری خوبی داره سبک وراحت ولی نرم افزارش با نوکیاهای سابق فرق اساسی داره.۴تاآهنگ زنگ بیخود داره شبیه قارقارک.فقط ۲تا تصویر زمینه داره سوکت هدفونش فیش بزرگه که اصلا مث نوکیا قبلیا نیست شارژرشم اندرویدیه .توجعبش فقط یه شارژر داره ودیگر هیچ….


من قبلا گوشی نوکیا ۱۰۵ داشتم.این گوشی از هر نظر از ۱۰۵ بهتره.بعنوان گوشی دوم حرف نداره.از خیلی گوشیهای ساده تو بازار بهتره.نوکیا همیشه تو گوشیهای ساده حرف اول رو میزنه بخصوص این گوشی که آدم رو یاد نوکیا ۱۱۰۰ معروف میاندازه.


یک گوشی نوکیای ساده با طراحی امروزی است کیفیت مناسبی دارد

وقتی در دست بگیرید تفاوت آن با گوشی های بی نام و نشان را احساس میکنید

دکمه ها خیلی نرم و عالی است اما اگر دست های پهن و درشتی دارید یک کم خسته کننده است
اگر فقط امکانات اولیه را لازم دارید از خرید پشیمان نخواهید شد


4 قیمت خرید گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 150

 

مشخصات  محصول :

  • حس‌گرها:ندارد
  • شبکه های ارتباطی:2G
  • رزولوشن عکس:VGA
  • باتری قابل تعویض:بله
  • بازه‌ی اندازه صفحه نمایش:2.0 تا 2.4 اینچ
  • ویژگی‌های خاص:دارای صفحه کلید
  • تعداد سیم کارت:دو
 نقاط قوت :

 

 
  • سبک
  • باطری با ظرفیت 1000 میلی آمپر
 

معایب :

  • عدم توانایی در تغییر زنگ پیام
  • عدم شناسایی موزیک ها
  • عدم شناسایی مخاطبین
  • عدم نمایش محتویات کارت حافظه
  • پاک نشدن پیامها

نظرات و امتیاز خریداران راجب این گوشی

نظرات و امتیاز خریداران

معمولا گوشی های کلاسیک را بخاطر تماس و پیامک میخریم و از آنها توقع بیشتری نداریم. اما این گوشی از پس یک پیامک ساده بر نمی آید. مخاطب های شما برای پیامرسانی و تماس در دسترس نیستند و وقتی گوشی زنگ میخورد شماره ی آنها مانند شماره های ناشناس نمایش داده میشود. موزیک پلیر هم که کلا ندارد با وجود اینکه در رم من 200 آهنگ است ولی هیچ یک را شناسایی نمیکند و مینویسد که آهنگی وجود ندارد. در کل یکی از بدترین های کلاسیک است که با نام نوکیا و ایجاد حس نوستالژی در شما جیبتان را با قیمتی نامعقول میزند.


آیا گوشی ساده شارژ بیشتری نگهداری می کند؟

بله” گوشی ساده شارژ بیشتری نسبت به گوشی های هوشمند نگهداری می کند.

گوشی ساده برای چه منظوری استفاده می شود؟

برای استفاده روزمره کاری در حد تماس گرفتن و صحبت کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

گوشی ساده و ارزان قیمت مناسب کدام افراد است؟

مناسب افراد میان سال ، سالمندان و کسانی که می خواهند به صورت راحت در کسب کار خود تماس مکالمی داشته باشند.

مشاهده لیست قیمت انواع گوشی دست دوم ساده و هوشمند

مشاهده لیست قیمت روز انواع گوشی ساده صفر  

7 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

12 − 7 =