لیست قیمت بهترین گوشی ساده ارزان پر فروش بازار + راهنمایی خرید

گوشی موبایل ساده یکی از پرطرفدارترین وسیله ارتباطی است که توسط بهترین برند نوکیا و دیگر مارک ها تولید می شوند. راهنمایی خرید معرفی 11مدل جدید فروش گوشی ساده جدید طرح قدیمی ارزان قیمت و بهترین فروشنده های اینترنتی تلفن همراه ساده زیر قیمت بازار برای آن دسته افرادی که نیاز دارند.

توجه: شما می توانید با قیمت یک گوشی ساده یک موبایل دست دوم تمیز هوشمند با امکانات بالا انتخاب کنید و به صورت مزایده ای قیمت را خودتان پیشنهاد بدهید و بخرید ، که با مراجعه به لینک زیر می توانید لیست قیمت را مشاهده نمایید.

مشاهده لیست قیمت انواع گوشی دست دوم و صفر ساده – هوشمند

لیست قیمت روز انواع گوشی های ساده (نقد بررسی برترین ها)

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4705102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 105C دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 105C دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 105C دو سیم کارت

٪

۳۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113694078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E12 دو سیم کارت

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E12 دو سیم کارت
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E12 دو سیم کارت

۲۵٪

۵۲۰,۰۰۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120349174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 106 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 106 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 106 دو سیم کارت

٪

۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113675589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم‌ کارت

٪

۴۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1075527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 3310 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 3310 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 3310 دو سیم کارت

٪

۴۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114632776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم‌ کارت

٪

۴۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4705527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 216i دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 216i دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 216i دو سیم کارت

٪

۴۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111307313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل لاوا مدل Spark i8 دو سیم کارت

گوشی موبایل لاوا مدل Spark i8 دو سیم کارت
گوشی موبایل لاوا مدل Spark i8 دو سیم کارت

۱۴٪

۴۹۹,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8fe7618f88a7d0db1f0cb11806927d1f1a3b9e3_1601294615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K5 دو سیم کارت

گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K5 دو سیم کارت
گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K5 دو سیم کارت

۱۶٪

۵۸۰,۰۰۰

۴۸۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112254368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E11 دو سیم کارت

٪

۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4de122d24d4754c4af5a3770c6d054030b2f4eef_1606642838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 6700 دو سیم کارت

٪

۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5dc2845d8695d47f6c3c466d9281423ab5f69dc5_1606118330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 5310 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 5310 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 5310 دو سیم کارت

٪

۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120137207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 6303 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 6303 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 6303 دو سیم کارت

٪

۵۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120349258.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل Empire دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل Empire دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل Empire دو سیم کارت

٪

۵۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119333632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم‌ کارت

٪

۵۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fd31057e56a3525cafdc1ce7a81a7cc223c75a0_1606118837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 150 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 150 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 150 دو سیم کارت

٪

۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5471022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل 180s دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل 180s دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل 180s دو سیم کارت

٪

۵۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/175624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل سامسونگ مدل B310E دو سیم کارت

گوشی موبایل سامسونگ مدل B310E دو سیم کارت
گوشی موبایل سامسونگ مدل B310E دو سیم کارت

٪

۵۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111687267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اُرُد مدل F240D

گوشی موبایل اُرُد مدل F240D
گوشی موبایل اُرُد مدل F240D

٪

۶۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a328042de25a7e19c195972b546de7022542db5d_1599992804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم‌ کارت

٪

۶۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fef2978fe9e3669c802eb1eca9f43e484d98250_1599995211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم‌ کارت

٪

۸۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم‌ کارت

٪

۷۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111630101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم‌ کارت

٪

۷۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88f86c43489d33ba228bb22821469a04af6fe2aa_1600687898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل ارد مدل Empire 2020 دو سیم کارت

گوشی موبایل ارد مدل Empire 2020 دو سیم کارت
گوشی موبایل ارد مدل Empire 2020 دو سیم کارت

٪

۶۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113712042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E241S دو سیم کارت

گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E241S دو سیم کارت
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E241S دو سیم کارت

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/632660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم‌ کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 216 دو سیم‌ کارت

٪

۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119217603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل جی پلاس مدل T10 GMC-515 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت

گوشی موبایل جی پلاس مدل T10 GMC-515 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
گوشی موبایل جی پلاس مدل T10 GMC-515 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت

٪

۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114456435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت

٪

۱,۹۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bacc388f6536276ab25174d44be1478bc324c4a_1594461820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل نوکیا مدل 800Tough TA-1189DS دو سیم کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 800Tough TA-1189DS دو سیم کارت
گوشی موبایل نوکیا مدل 800Tough TA-1189DS دو سیم کارت

٪

۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان

گوشی ساده با لیست قیمت روز با معرفی نقد وبررسی مدل های برتر سامسونگ ، نوکیا به صورت های گوشی تاشو و ساده و مدل های رم خور بدون دوربین و … برای دوستاران این مدل های گوشی معرفی شده است تا در جهت خرید خود بهترین انتخاب را داشته باشند.

چرا بیشتر افراد با وجود بهترین گوشی های هوشمند باز هم از گوشی ساده استفاده می کنند؟

بالاترین امتیاز استفاده از گوشی ساده در اکثر افراد وجود دارد بخاطر ساده بودن و نگهداری شارژ باتری بیشتر ، حمل راحت  و کوچک بودن این دسته تلفن های همراه است که بازهم با وجود گوشی های هوشمند طرفدارن خود را دارد و مهم ترین عامل بیشتر افراد ارزان بودن است. بیشتر مدل کوشی های موبایل ساده برای افراد ناینا و سالمندان بسیار راحت است دارا بودن گوینده و استفاده راحت تر که از لحاظ بینایی و پیری در رنج هستنند مناسب است.

نحوه کار با گوشی ساده اندرویدی نوکیا (ویدیو)

 

جهت مشاهده لیست قیمت روز انواع گوشی ساده موجود در بازار بر روی دکمه زیر کلیک نمایید. و در صورت نیاز سفارش دهید تا در درب منزل خود تحویل بگیرید.

راهنمایی خرید معرفی 11 مدل بهترین گوشی های ساده جدید ارزان قیمت در زیر:

تلفن های همراه آنقدر در زندگی مدرن گنجانده شده اند که مردم حتی نمی توانند خود را بدون تلفن همراه تصور کنند. به عبارت دیگر ، تلفن های همراه یک ضرورت برای زندگی بشر شده اند آن دسته افرادی هم که پول خرید تلفن هوشمند را ندارند رو به خرید گوشی موبایل ساده می آورند. در این مقاله شما را با معرفی انواع تلفن همراه ساده با قیمت و امکانات آشنا خواهیم کرد. و بهترین گوشی های دو سیم کارت ارزان تا گران قیمت مدل های 2017 ، 2018 ، 2019 تا 2020 مدل ساده در اینجا و مدل های پیشرفته هوشمند اینجا کلیک کنید تا برندهای سامسونگ ، هواوی و دیگر مارک های مطرح برای خریداران معرفی می شوند.

پیشنهاد: راهنمایی خرید 5 مدل ارزانترین گوشی موبایل لمسی و اندروید جهان را حتما بخوانید.

1 قیمت خرید گوشی موبایل نوکیا مدل 2019 2018 106 دو سیم‌ کارت

قیمت خرید گوشی موبایل نوکیا مدل2019 106

مشخصات  محصول :

 • شبکه های ارتباطی:2G
 • سیستم عامل:(فاقد سیستم عامل)
 • مقدار RAM:4 مگابایت
 • فناوری:TFT
 • ویژگی‌های خاص:دارای صفحه کلید کلاسیک
 • اندازه:1.8

نقاط قوت :

 • باتری قوی
 • طراحی نوستالژیک
  • طراحی کلاسیک موبایل
  • دکمه های نرم
  • کیفیت مطلوب صدای مکالمه و بلندگ
  • دو سیم‌ کارت
 

نقاط ضعف :

 • نوشتن پیام فارسی و انگلیسی هم زمان امکان پذیر نیست
 • عدم ساپورت رم
 • نداشتن دوربین

امتیاز خریداران در مورد این گوشی ساده

نظرات خریداران در مورد این گوشی ساده

با توجه به قیمت فعلی برای خریدش باید بیشتر تامل کرد چون با یه مقدار هزینه اضافه تر میشه نوکیا ۲۱۰ گرفت که خیلی خیلی ازین مدل بهتر و با کیفیت تر هست همچنین امکانات خیلی بیشتری هم داره


سلام به دستان،من یه ماهی هست این گوشی رو خریدم،واقعا گوشی خوب و خوش دستیه،کار باهاش راحته،انتن و باطری عالی،منو روان و اسونی داره،از مدل ۱۰۵ خیلی بهتر و از نظر ظاهری بهتره،در کل بهترین خرید تو گوشی های ساده همین مدله،عشق فقط نوکیا


گوشی خوبیه خوش ساخته خوش دسته آنتن دهی ش خوبه باتری خوبی داره سبک وراحت ولی نرم افزارش با نوکیاهای سابق فرق اساسی داره.۴تاآهنگ زنگ بیخود داره شبیه قارقارک.فقط ۲تا تصویر زمینه داره سوکت هدفونش فیش بزرگه که اصلا مث نوکیا قبلیا نیست شارژرشم اندرویدیه .توجعبش فقط یه شارژر داره ودیگر هیچ….


من قبلا گوشی نوکیا ۱۰۵ داشتم.این گوشی از هر نظر از ۱۰۵ بهتره.بعنوان گوشی دوم حرف نداره.از خیلی گوشیهای ساده تو بازار بهتره.نوکیا همیشه تو گوشیهای ساده حرف اول رو میزنه بخصوص این گوشی که آدم رو یاد نوکیا ۱۱۰۰ معروف میاندازه.


یک گوشی نوکیای ساده با طراحی امروزی است کیفیت مناسبی دارد

وقتی در دست بگیرید تفاوت آن با گوشی های بی نام و نشان را احساس میکنید

دکمه ها خیلی نرم و عالی است اما اگر دست های پهن و درشتی دارید یک کم خسته کننده است
اگر فقط امکانات اولیه را لازم دارید از خرید پشیمان نخواهید شد


4 قیمت خرید گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم‌ کارت

گوشی موبایل نوکیا مدل 150

 

مشخصات  محصول :

 • حس‌گرها:ندارد
 • شبکه های ارتباطی:2G
 • رزولوشن عکس:VGA
 • باتری قابل تعویض:بله
 • بازه‌ی اندازه صفحه نمایش:2.0 تا 2.4 اینچ
 • ویژگی‌های خاص:دارای صفحه کلید
 • تعداد سیم کارت:دو
 نقاط قوت :

 

 
 • سبک
 • باطری با ظرفیت 1000 میلی آمپر
 

معایب :

 • عدم توانایی در تغییر زنگ پیام
 • عدم شناسایی موزیک ها
 • عدم شناسایی مخاطبین
 • عدم نمایش محتویات کارت حافظه
 • پاک نشدن پیامها

نظرات و امتیاز خریداران راجب این گوشی

نظرات و امتیاز خریداران

معمولا گوشی های کلاسیک را بخاطر تماس و پیامک میخریم و از آنها توقع بیشتری نداریم. اما این گوشی از پس یک پیامک ساده بر نمی آید. مخاطب های شما برای پیامرسانی و تماس در دسترس نیستند و وقتی گوشی زنگ میخورد شماره ی آنها مانند شماره های ناشناس نمایش داده میشود. موزیک پلیر هم که کلا ندارد با وجود اینکه در رم من 200 آهنگ است ولی هیچ یک را شناسایی نمیکند و مینویسد که آهنگی وجود ندارد. در کل یکی از بدترین های کلاسیک است که با نام نوکیا و ایجاد حس نوستالژی در شما جیبتان را با قیمتی نامعقول میزند.


آیا گوشی ساده شارژ بیشتری نگهداری می کند؟

بله” گوشی ساده شارژ بیشتری نسبت به گوشی های هوشمند نگهداری می کند.

گوشی ساده برای چه منظوری استفاده می شود؟

برای استفاده روزمره کاری در حد تماس گرفتن و صحبت کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

گوشی ساده و ارزان قیمت مناسب کدام افراد است؟

مناسب افراد میان سال ، سالمندان و کسانی که می خواهند به صورت راحت در کسب کار خود تماس مکالمی داشته باشند.

مشاهده لیست قیمت انواع گوشی دست دوم ساده و هوشمند

مشاهده لیست قیمت روز انواع گوشی ساده صفر 

 


7 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

دوازده + 13 =