قیمت خرید 18 مدل بهترین موتور سیکلت صفر پرفروش 2021

معرفی لیست قیمت روز ، بهترین برند موتور سیکلت صفر مجاز در ایران ، مدل 99 ، 98 ، 97 ، همراه با راهنمایی و مشاوره خرید انواع بهترین مارک موتور سیکلت برقی و بنزینی ، مدل های تریل ، کویر ، 125 ، 200 ، ۲۵۰ سی سی ایرانی و خارجی ، که دارای انژکتوری و بی کلاج در زیر پرفروش ترین های موجود در بازار برای خرید شما پیشنهاد داده می شوند.

لیست قیمت موتور سیکلت 18 مدل پرفروش امروز موجود بازار

برای مشاهده مشخصات کلی و خرید بر روی هر یک از محصولات زیر کلیک نمایید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8e4b84782c531affd2dfc40208e2893709ec4bc_1623250066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت گلکسی  مدل CL 150 حجم 150 سی سی

موتور سیکلت گلکسی  مدل CL 150 حجم 150 سی سی
موتور سیکلت گلکسی  مدل CL 150 حجم 150 سی سی
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۴۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42131a9374f9480856961e4afd0e4c2b51934411_1620286358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت پرواز مدل 200

موتور سیکلت پرواز مدل 200
موتور سیکلت پرواز مدل 200
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67ba51f5ac70ea70a7641cbb29676a87edef1676_1620244809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل NA180 حجم 183 سی سی

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل NA180 حجم 183 سی سی
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل NA180 حجم 183 سی سی
۶۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۶۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6fc1eb1590d7f6662b7c9f590fc09c76bc26022_1623134964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت برقی نامی مدل 800 وات سال 1398

موتورسیکلت برقی نامی مدل 800 وات سال 1398
موتورسیکلت برقی نامی مدل 800 وات سال 1398
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۶
۱۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰۰۰۰۰۰۰
٪۶
۷۴.۱۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37d75962879eea97080195fc8dfceeed6b2cd8ff_1616688370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل اس 180 سی سی سال 1400

موتورسیکلت بنلی مدل اس 180 سی سی سال 1400
موتورسیکلت بنلی مدل اس 180 سی سی سال 1400
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۶۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9163acdd1644e642452e0e3249526ff715b6161_1615010279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت کویر موتور مدل Megelli 200 سال 1399

موتور سیکلت کویر موتور مدل Megelli 200 سال 1399
موتور سیکلت کویر موتور مدل Megelli 200 سال 1399
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۶۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/073a52893910fb318cff19f2becb1ad864f425a8_1614609378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت نامی مدل 125 CDI سال 1400

موتور سیکلت نامی مدل 125 CDI سال 1400
موتور سیکلت نامی مدل 125 CDI سال 1400
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۲۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9283d8e20f7c8962dd962ff73aa751fb18cd7cc6_1620791117.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل تی ان 250 سی سی سال 1400

موتورسیکلت بنلی مدل تی ان 250 سی سی سال 1400
موتورسیکلت بنلی مدل تی ان 250 سی سی سال 1400
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1946bf495e3ed10d05fd5f3d85a8b46e8c4d6c2b_1620790089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل لئونچینو 249 سی سی سال 1400

موتورسیکلت بنلی مدل لئونچینو 249 سی سی سال 1400
موتورسیکلت بنلی مدل لئونچینو 249 سی سی سال 1400
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.۰۰.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b593d134dc35c09db528a253ea990d76d80a2679_1614619433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت نامی مدل TS 150 سال 1400

موتور سیکلت نامی مدل TS 150 سال 1400
موتور سیکلت نامی مدل TS 150 سال 1400
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d134edfcc0ec43c5fbe10fd5b67f23d957835337_1619965678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل JX 249 حجم 249 سی سی

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل JX 249 حجم 249 سی سی
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل JX 249 حجم 249 سی سی
۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
.۸۰.۱۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9a81b64ae27302f0c9bf349304b358b1ed2073a_1615357375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت سوزوکی مدل جیکسر SF سال 1398

موتورسیکلت سوزوکی مدل جیکسر SF سال 1398
موتورسیکلت سوزوکی مدل جیکسر SF سال 1398
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cc3812f6ca8d7e6373476d47c399d3f7ffa1e79_1620287727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت احسان مدل RD 125 حجم 125 سی سی

موتور سیکلت احسان مدل RD 125 حجم 125 سی سی
موتور سیکلت احسان مدل RD 125 حجم 125 سی سی
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۳۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7fe89cb0fbd01c6a6812873226d898a499292c3_1605435386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت باجاج پالس مدل 200NS سال 1398

موتورسیکلت باجاج پالس مدل 200NS سال 1398
موتورسیکلت باجاج پالس مدل 200NS سال 1398
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1528c5bda8ae8104f19c5e3a8a6784e7a02e49fa_1616688752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل تی ان تی 150 سی سی سال 1400

موتورسیکلت بنلی مدل تی ان تی 150 سی سی سال 1400
موتورسیکلت بنلی مدل تی ان تی 150 سی سی سال 1400
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۴۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b1dadb7e5b45100c28bb0930b84375662aa336d_1620240741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل SR200 حجم 197 سی سی

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل SR200 حجم 197 سی سی
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل SR200 حجم 197 سی سی
۵۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۵۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cf01e010d2a44f697340b1f340c5ebc59549af25_1603393481.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1399

موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1399
موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1399
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.۰۰.۱۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f954482c658bc77427160c84ce120521e2485be_1623166488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت دایچی مدل VP 125 حجم 125سی سی

موتور سیکلت دایچی مدل VP 125 حجم 125سی سی
موتور سیکلت دایچی مدل VP 125 حجم 125سی سی
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۳۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/52df436b2ef67180cff98f85748a0d0f2ebcccd5_1620792399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدلTNT نیو 150 سی سی سال ۱۴۰۰

موتورسیکلت بنلی مدلTNT نیو 150 سی سی سال ۱۴۰۰
موتورسیکلت بنلی مدلTNT نیو 150 سی سی سال ۱۴۰۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13a2f8c900d0b32371010325fffa29de91a46302_1603472831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت سوزوکی مدل اینازوما 250 سی سی سال 1399

موتورسیکلت سوزوکی مدل اینازوما 250 سی سی سال 1399
موتورسیکلت سوزوکی مدل اینازوما 250 سی سی سال 1399
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.۰۰.۱۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d5f14fb2b9c931aa5cf6093365421fb2abb9e55_1616676839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1400

موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1400
موتورسیکلت بنلی مدل اس 249 سی سی سال 1400
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.۰۰.۱۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33b470320c7f6fff1f7a39819125ccb944414920_1620287373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت احسان مدل EH 200 حجم 196 سی سی

موتور سیکلت احسان مدل EH 200 حجم 196 سی سی
موتور سیکلت احسان مدل EH 200 حجم 196 سی سی
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b22f9f495042a492e52c7554d5a372563b706bee_1609310925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت کویر مدل 200CDI سی سی سال 1395

موتور سیکلت کویر مدل 200CDI سی سی سال 1395
موتور سیکلت کویر مدل 200CDI سی سی سال 1395
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9218ec53faea8bab3b2c17a334a27943a36ffc67_1602412098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت کویر مدل T2 248 سی سی سال 1399

موتور سیکلت کویر مدل T2 248 سی سی سال 1399
موتور سیکلت کویر مدل T2 248 سی سی سال 1399
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88938103a80bf4b743b44a8e7996906ed8f8ea13_1614778362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت نامی مدل QM 200 سال 1400

موتور سیکلت نامی مدل QM 200 سال 1400
موتور سیکلت نامی مدل QM 200 سال 1400
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۵۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51195f4738cfac16adac061ff191e5fb3fb9b782_1619972676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت سحر مدل 125 هندلی

موتور سیکلت سحر مدل 125 هندلی
موتور سیکلت سحر مدل 125 هندلی
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۲۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/398f5b0c1805f9f4e677574132e41fd2e61baca0_1614172723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت بنلی مدل کی وی 150 سی سی سال 1400

موتورسیکلت بنلی مدل کی وی 150 سی سی سال 1400
موتورسیکلت بنلی مدل کی وی 150 سی سی سال 1400
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96d84ba668d3f4176562750ae466d16932243cf1_1622003611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت برقی دایچی مدل EC 3000

موتور سیکلت برقی دایچی مدل EC 3000
موتور سیکلت برقی دایچی مدل EC 3000
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۳۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d30a9bdbc121a80ad7da83800587bcc385025224_1604163380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتورسیکلت باجاج مدل باکسر 150 سی سی سال 1398

موتورسیکلت باجاج مدل باکسر 150 سی سی سال 1398
موتورسیکلت باجاج مدل باکسر 150 سی سی سال 1398
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b5cc764a80315eac9ac8ac8ce8f906eca039217c_1620284998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت پرواز مدل 125 استارتی

موتور سیکلت پرواز مدل 125 استارتی
موتور سیکلت پرواز مدل 125 استارتی
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۲۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/957179b9415c52e407b866059480c482d2e18831_1623206813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت دایچی مدل RX 249 حجم 249 سی سی

موتور سیکلت دایچی مدل RX 249 حجم 249 سی سی
موتور سیکلت دایچی مدل RX 249 حجم 249 سی سی
۸۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۸۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48f25c3cd1efbbd6f527abfb74f5a8d1e0974f84_1619986349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت احسان مدل EH 150 حجم 150 سی سی

موتور سیکلت احسان مدل EH 150 حجم 150 سی سی
موتور سیکلت احسان مدل EH 150 حجم 150 سی سی
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۳۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bddeb2e36b836d2097096a4d2b498c63d6151eba_1620282991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت سحر مدل RD 135

موتور سیکلت سحر مدل RD 135
موتور سیکلت سحر مدل RD 135
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۳۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/839696e5e9a278c132767501b95d07d56987ffe5_1620562568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل FX150 حجم 149 سی سی

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل FX150 حجم 149 سی سی
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل FX150 حجم 149 سی سی
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۵۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c685903ac7a019cf3168c2898dbcf071c896b5d_1620231893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت یاماها موتور مدل GRAND FILANO حجم 125 سی سی

موتور سیکلت یاماها موتور مدل GRAND FILANO حجم 125 سی سی
موتور سیکلت یاماها موتور مدل GRAND FILANO حجم 125 سی سی
۹۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۹۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85fb2d60a3ecbeb7f097b6432d2860cb7c248521_1620243179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل NH180 حجم 183 سی سی

موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل NH180 حجم 183 سی سی
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل NH180 حجم 183 سی سی
۶۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۶۴میلیونتومان

 

مشاهده لیست قیمت قطعات و لوازم موتورسیکلت

خرید اولین موتورسیکلت شما در زندگی بسیاری از افراد حتما بسیار هیجان انگیز است ، که اولین انتخاب موتر را می کند. در حالی که ممکن است شما در با پوشیدن لباس مخصوص که بسیار مهم است استفاده می کنید تا ایمن باشید. در اینجا 7 نکته مهم در خرید اولین موتور سیکلت شما مطرح شده است که باعث می شود بهترین انتخاب را داشته باشید. 

چیزهایی که شما باید قبل از خرید موتور سیکلت در نظر بگیرید را بدانید. 

1. ایمنی موتور

قبل از خرید اول ، شما باید دوره ایمنی موتور سیکلت بدانید. دقیقاً مانند دوره آموزش راننده ، برای اطمینان از امنیت شما و همچنین سایر افراد در جاده است. به یاد داشته باشید ، اگر یکی در معرض خطر باشد برای شما بعد مشکل آفرین می شود.

حتی اگر با موتور سیکلت تجربه بیشتری داشته باشید ، همیشه خوب است که مهارت های خود را با کمی تمرین خوب کنید.

2. بیمه نامه موتور

ممکن است هزینه کافی برای بیمه کردن وسیله خریداری شده نداشته باشید و لی بیمه مهم ترین گزینه در خرید است.

اگر به فکر صدمات شخصی و جبران خسارت هستید ، بیمه یک راه مناسب است. همچنین می تواند صورتحساب پزشکی ، سرقت ، خسارت و موارد دیگر را پوشش دهد.

پوشش مسئولیت بزرگترین و رایج ترین پوشش مورد نیاز قانونی است. برای محافظت از شما در برابر مواردی که فرد مجروح شده یا اموال آسیب دیده باشد ، در آنجا وجود دارد.

  • مسئولیت صدمات جسمی

مسئولیت خسارت وسیله ها

پوششهای اختیاری زیر شامل حفاظت مستقیم از شما و دارایی شما است.

 • پوشش بیمه نشده و تحت پوشش بیمه رانندگی
 • پوشش پرداخت پزشکی یا محافظت از آسیب های شخصی

اطمینان حاصل کنید که در صورت که در جاده اتفاق می افتد ، تمام برنامه ها را مطالعه خواهید کرد تا از پوشش و محافظت خود اطمینان حاصل کنید.

3. آنچه را برای شما مناسب است خریداری کنید

موتورسیکلت ها دارای ویژگی های قابل تنظیم مانند صندلی ، فرمان نیستند و غیره. به همین دلیل هنگام خرید موتورسیکلت باید پیدا کنید چه چیزی مناسب شماست و چه چیزی احساس خوبی برای شما دارد.

مهم است که انواع مختلف موتور سیکلت های موجود را در نظر بگیرید.

4. تحقیق خود را انجام دهید

در حالت ایده آل ، شما باید تحقیق خود را قبل از خرید انجام دهید. در این حالت ، هر موتوری که تصمیم به خرید آن گرفته اید ، اطمینان حاصل کنید که در مورد برند ، مدل و اینکه کجا و چگونه می توانید در آینده خدمات خود را ارائه داده و در صورت نیاز ، در آینده خدمات خود را ارائه دهید ، در اختیار شما قرار دهید. در اصل ، شما باید تلاش کنید تا همه چیز را در مورد وسیله خود – از داخل و خارج – بدانید ، صاحب آن خواهید شد و این خرید کوچکی نیست.

5. به قدرت خودداری نکنید

بیایید در مورد قدرت صحبت کنیم. نیازی نیست که برای اولین موتور سیکلت خود بر روی نردبان جابجایی خیلی بالا بروید. در حقیقت ، حتی دوچرخه متوسط ​​600 سی سی قدرت بیشتری نیز دارد از آنجایی که بسیاری از سواران با تجربه می توانند از آن استفاده کنند ، بنابراین سعی نکنید که هنوز با بالهای طلای هوندا آویزان شوید.

شما باید در کلاس 500 سی سی و زیر (دوچرخه های جابجایی کوچک تا متوسط) قرار بگیرید. بسیاری از تولید کنندگان حتی بطور اختصاصی در این کلاس برای دوچرخه سواران جدیدی مثل خودتان دوچرخه طراحی می کنند. توصیه ما: از چیزی کوچکتر شروع کنید و بعداً برای چیزهای بزرگتر تجارت کنید.

چیزهایی که باید قبل از خرید موتور سیکلت در نظر بگیرید: قد صندلی و وزن

6. ارتفاع صندلی

همیشه این را در نظر بگیرید که قد شما مناسب ارتفاع صندلی است تا بتوانید روی موتور خوبی بنشینید.

7. وزن سکیلت 

بعد از اینکه در مورد نوع دوچرخه مورد نظر خود تصمیم گرفتید ، باید به وزن هم فکر کنید (پس از همه ، شما کسی خواهید بود که این  کنترل خوبی داشته باشید). وزن موتور به طور معمول با جابجایی بالا می رود ، اگرچه این مورد در مورد همه سیکلت ها صحیح نیست. gorollick

1 موتور سیکلت کویر لیست قیمت معرفی مدل انژکتوری KM 150

موتورسیکلت کبیر

مشاهده لیست قیمت موتور سیکلت کبیر

امروز یکی از پرفروش ترین مارک های موتورسیکلت را معرفی می کنیم که با انواع مدل موتورسیکلت 200 ، 150 km ، 180 استارتی بدون استارت انژکتوری و غیره را برای خریداران خود تولید می کند که مدل 150 کبیر است است.

نقاط قوت مزیت :

 • قدرت
 • شتاب
 • زیبایی
 • نرم بودن
 • برند بودن
 • ترمز جلوی دیسکی
 • انژکتوری

نقاط ضعف معایب : 

 • کمک فنرهای سفت
 • نداشتن دنده عقب
 • نداشتن ترمز ABS و سیستم پایداری

مشخصات : 

 • حجم موتور:150-200
 • نوع ترمز جلو:دیسکی
 • نوع استارت:هندلی، برقی
 • نوع ترمز عقب:دیسکی
 • نوع کیلومترشمار:آنالوگ
 • نوع رینگ:پره‌ای
 • نوع سیستم سوخت رسانی:انژکتور
 • جعبه دنده:دستی
 • تعداد دنده:پنج

نظرات خریداران موتور سیکلت کبیر مدل KM 150 

ترمز دیسکی خیلی به ایمنی این موتور کمک کرده اما در کل ایمن نیست
ولی نسبت به قیمت واقعا موتور عالیه چون قطعاتش راحت پیدا میشه برای فروس مشکلی ندارید و از همه مهمتر تعمیرات ساده اون هست.
در کل برای افرادی که با بودجه کم میخوان اولین موتورشونو بخرن بسیار توصیه میشه اما بهترین موتوری تو ایران با قیمت مناسب و ایمنی و… هست انواع آپاچی هست که خیلی موتور نرم و بی دردسری هستش.


کبیر موتور خوبیه من که راضیم.ولی تو سند دادن اذیت میکنن ۳ ماهه از سند خبری نیست


من خودم از سال 91 موتور کبیر دارم جز خرج لوازم مصرفی هیچ مشکلی نداره (البته من فقط میرم سر کار و میام خونه) نسبت به سایر موتور های تولید داخل بهترین هستند من موقع خرید از چندتا تعمیرکار موتور آمار گرفتم گفتن انجین موتور کبیر از بهترین های چین (البته ما هیچ شرکت داخلی که انجین موتورسیکلت تولید کنه نداریم همه چینی، هندی هام که به نام خود شرکت هندی اش میفروشن مثل باجاج) . اگه پول موتور هندی رو ندارین کبیر بهترین گزینه است


موتور سیکلت پرواز

موتور سیکلت پرواز هم یک برند معروف است که توانسته با انواع مدل های موتور سیکلت های 150، 125 ، 200 ، glx طرح ویو بی کلاج و با کلاج گام بزرگی برداشته و طرفداران زیادی را به طرف خود جلب کرده است که ما امروز مدل GLX 125 سال 98 معرفی می کنیم.

نقاط قوت مزیت : 

 • نرمی و زیبایی و تعادل خوب
 • زین بزرگ
 • نداشتن کلاج که کارو خیلی راحت کرده
 • فضای بار بزرگ
 • در مدل های سالم مصرف کم

نقاط ضعف معایب : 

 • شل بودن و صدای زیاد فلاپ ها
 • قدرت پایین دنده ۳ و ۴
 • اسیب پذیری بسیار بالا
 • هزینه های جانبی بالا
مشخصات : 
 • حجم موتور:110-125
 • نوع ترمز جلو:دیسکی
 • نوع استارت:هندلی، برقی
 • نوع ترمز عقب:کاسه‌ای
 • نوع کیلومترشمار:آنالوگ
 • نوع رینگ:اسپرت
 • نوع سیستم سوخت رسانی:انژکتور
 • جعبه دنده:دستی
 • تعداد دنده:چهار

پیشنهادات خریداران در مورد موتور سیکلت پرواز

موتور خوبیه سرعت میشه رفت ولی بیشتر برای کسانیه که دنبال راحتی و کلاس باشند ترمز هاش عملکرد خوبی داره کیفیت بعضی قطعات مقداری پایینه مثلا تنها 200 کیلومتر کار کرده بود که چراغ چکش روشن شد (با استفاده درست و در حال. آب بندی بود) ولی از لحاط نرمی و رخ و گاز خور نسبتا موتور خوبیه باکس جاداری داره و یه کلاه سایز XL فکدار بزرگ توش راحت جا میشه لاستیک های فابریکش لیز نمیخوره و تعادل موتور هم خوبه قدرت مانوور هم در حد خودش خوبه خلاصه اگه به دنبال یه موتور نرم و زیبا و جادار و کم مصرف (البته برای من مشکلی داره و پر مصرفه) میگردین این موتور گزینه خوبیه امیدوارم نظرم مفید بوده باشه.


بعد از ۵ ماه استفاده از این موتور دارم تجربه رانندگیشو میگم
موتور نرم و پر شتابیه و مصرف سوخت پاینی داره ۴ لیتر باکش جا داره و حدود ۳۰۰ کیلومتر میره
فضای حمل بارش واقعن کارامده و جادار و مناسبه
ظاهر خوبی داره ‌و کلاسش نسبتا خوبه واسه شهر
زین نرم و پهنی داره و احساس خستگی اصلا نمیکنید
اما معیاب:موتور من مدل ۹۸ هستش و ۵ ماه صفر خریدم
الان موتور واقعن لش کرده شتابش مث قبل خوبه اما قدرت موتور واقن تو دنده ۴ به طور قابل توجهی کم شده
موتور خیلی ب صدا افتاده و تمامی فلاپ ها با این ک اچارکشی شده شل شده
لوازم جانبی خیلی گرونه ی جفت فلاپ ۳۰۰ هزارتا تومن و چراغ ها دانه ۱۵۰ تومن
ترمز جلو خوبه اما عقب خیلی سر میخوره و زمین نمناک میزنه زمین
موتور ب روغن ریزی افتاد ک ۳۷۰ خرجش کردم
درضمن موتور من کلن ۷ هزار و ۶۰۰ کیلومتر رفته ک ب ۱۰ هزار تا هم نرسیده
تو کفی با این موتور ۹۷ تا رفتم ک بیشتر دیگ نرفت
اما با ۲ترگ رو موتور فشار میاد حتی با سرعت کم
در کل اگ برای سر کار و مسافت کم و هفته ای ۲،۳ بار بیرون رفتن میخواین موتوره مناسبیه
اما اصلا قابل مقایه با تی وی اس راکز حتی مدل ۹۴ هم نیس
امیدوارم مفید واقع بشه


هر موتوری یه مشکلاتی داره . این موتور از لحاظ زیبایی و راحتی عالیه ‌ولی جنس بدنه اش خیلی خوب نیست . یعنی بخوای کاربراتورشو تنظیم کنی و قتی دریچه شو باز میکنی بعد از دو یا سه بار اون پینی که گذاشته شرکت چون جنسش بدرد نخور و خشک هستش خرد میشه . یه مشکل دیگه هم باتری ۱۲ ولتش هست .لامپای جلو دو تا ۱۲ ولت هستن که جمعا میشه ۲۴ ولت . این باتری توان روشن کردن این لامپا رو نداره و در یه مدت زمانی باید باتریو بندازی کنار. لامپای پارکش هم چون خیلی داغ میکنن، قابشونو مات میکنن و باید از لامپ LED استفاده بشه . برای کمتر کردن مصرف باتری من ترجیح دادم کل لامپاشو LED کنم چون شارژ باتری رو کلا تموم میکردن.


موتورسیکلت کی وی

نقاط قوت مزیت : 

 • انژکتوری
 • قدرتمند
 • نرم
 • پرشتاب
 • هندلینگ بالا

نقاط ضعف معایب : 

 • لوازمش سخت گیر میاد ولی هست (کمبود قطعات)
مشخصات : 
 • حجم موتور:125-150
 • نوع ترمز جلو:کاسه‌ای
 • نوع استارت:هندلی، برقی
 • نوع ترمز عقب:کاسه‌ای
 • نوع کیلومترشمار:آنالوگ
 • نوع رینگ:اسپرت
 • نوع سیستم سوخت رسانی:انژکتور
 • جعبه دنده:دستی
 • تعداد دنده:پنج

پیشنهادات خریداران در خصوص موتورسیکلت کی وی

یک ماه پیش من از نمایندگی گرفتم. اگر نقد می گیرید از دیجی کالا بگیرید به صرفه تره.
ظاهرش کلاسیکه و وقتی سوارش می شی تازه عیارش مشخص می شه. من قبلاً پالس 135 (4 سوپاپ و ساسات برقی) داشتم. یه سر و گردن از موتور قبلیم بالاتره
از CDI یه هوا بزرگ تره و اصلاً قابل مقایسه نیستند. اکسراً وقتی تو خیابون می بینن ازت می پرسن چند سی سیه؟
هندلینگ فوق العاده ای داره و خیلی نرم و قدرتیه. ترمزاش اول به نظر ضعیف میان اما بعد یه مدت که آب بندی بشن درست می شه. من دیروز به هوای قبل تو دنده 4 ترمز جلو رو میخ گرفتم مثل ترمز دیسکی جیغ کشید و خط لاستیک انداخت.
مال من انژکتوریه و تا حالا مشکل تعویض دنده نداشتم. اگر گاز دنده قبلی به حد کافی پر بشه و موقع تعویض دنده هم گاز رو کامل ول کنید و بعد همزمان با گاز دادن به آرومی کلاچ رو رها کنید مشکلی نخواهید داشت.


دوستان سلام من یکساله مدل 97 انژکتوری خریدم واقعا راضیم تا حالا خراب نشده فقط بنزین و روغن ولنت عوض کردم مصرفشم یادم میره کی بنزین زدم لوازم موتوریش تا حالا نخواستم یعنی ایرادی پیدا نکرده که بخوام بگیرم ولی میگن بد گیر میاد لوازم مصرفیش با پالس وباکسر یکی 120 راحت پر میکنه سه ترکم زیاد سوار میشیم انگار خودم تنها رو موتورم اصلا فشاری بهش نمیاد فقط دو بار سریع استارت زدم (چون باید وایسید صدای پمپ بنزینش قطع شه)اونم سریع سر باطری جدا کردم چند دقیقه بعد وصل کردم درست شد به قول موتور سازم ریست شده ولی برای کسی که بخواد سریع بفروشه افتش زیاده در کل راضیم ولی نا گفته نمانه هر ماه روغنشو عوض میکنم وروغن 10*50میریزم ولی سواریش با باکسر اصلا قابل قیاس نیست چه شتابش چه نرمیش که معرکس


خیلی ازش راضی‌ام. پنج دنده بودنش هم صداشو کم کرده و هم لرزشش رو. زینش نرمه و نشیمن‌گاه رو اذیت نمیکنه و برای پیک موتوری‌ها که زیاد سوار موتور هستن آزاردهنده نیست. شتابشم متوسطه
لنت پالس بهش می‌خوره که من با ۸۰ تومن تعویض میکنم
تنها بدی‌ای که داره نبود قطعاته. چند وقت پیش دربه‌در دنبال زغال استارت و شلنگ انژکتورش بودم که حتی نمایندگی‌هاشم که زنگ زدم نداشتن.
واقعا نیکران موتور نمیدونم روی چه حسابی موتوری رو می‌فروشه که قطعاتش رو نداره آخرشم مجبور شدم برم گمرک و با کلی هزینه و سروکله زدن با چنتا کاسب بی‌انصاف کارمو راه بندازم.
موتور خیلی خوبیه اما کمبود قطعاتش اذیتتون میکنه
به رقیباش فکر کنید.


بعد از 300 کیلومتر رانندگی با موتور keeway تجربه ام را براتون میگم ‌ . پس از خرید و نصب لوازم موتور با استارت خیلی خوب روشن میشود . در تجربه اول پشت فرمان احساس میکنید که خیلی بالاتر از بقیه هستید لذا برای کسایی که قدشون کوتاه است توصیه نمیشه . نرمی زین و راحتی هنگام سواری بسیار خوبه .موتور بسیار کم صداست و کسی که عقب میشینه هم راحته و بسیار زین نرم و کمک های خوبی داره که جلوی ضربات را به خوبی میگیره . طراحی کیلومتر خوبه ولی بهتر بود دیجیتال بود ، شمارشگر دنده هم داره که خوبه و در شب نور سفید پشت کیلومتر زیباست .موتور پنج دنده می‌باشد و شتاب خوب و قابل قبولی داره فقط یه مقدار دنده ها بد جا میره مخصوصا 2 و 3 که فکر کنم تو سرویس اولیه درست بشه . در کل به نسبت قیمت بسیار موتور خوبی هست .


با سلام خدمت دوستان عزیز من یه مدل 97 دارم از برج 10 97 سوارش میشم باکسر داشتم ردش کردم سر و صدای باکسر زیاد بود خیلیم دندهاش بد جا میرفت نرم و راحته خوراک سواری تو شهره مانور پذیری خوبی داره نصبت به باکسر خوشکل تره برای من خوب بوده اذیتم نکرده فقط چند روز پیش یه بار پنچر کردم همین….


این موتور رو من حدود 18 ماهه دارم .
یک بار لاستیک عقب رو عوض کردم .
یک بار هم بیخودی گاز میخورد و بردم سیستم برقش رو تعمیر کرد .
الان هم مشکل فیلر و زنجیر تایم داره .
موتور خوبیه ولی از گارانتیش من خیری ندیدم .
قیمت قطعاتش هم گرونه 😐
توصیه من به دوستان اینه که در تابستان حتما بد نیتروژن بزنن .


اصلا پیشنهاد نمیکنم من این موتور دو ماه خریدم ۲۵۰۰کار کرد که سنسور اکسیژن خراب شد که ۴۰۰ تومان قیمتش بود نمایندگیش گفت جزو گارانتی نمیشه ۳۳۰۰ کار کرد از بغل کارتر به روغن ریزی افتاد نمایندگی گفت واشر بغله
واسه کوچکترین خرابی حتما باید برید نمایندگی چون لوازمش همه جا نیست.


باور بفرمایید اونهایی که از این موتور بدگویی میکنن مطمئنا ندارند و یا دنبال تخریب کالایی هستند و مریضاند این افراد . بنده به مدت چندین ماه تو خیابان ها از هرکی این موتور رو داشت سوال کردم و همه راضی بودند تا اینکه باکسرم رو فروختم و این موتور رو صفر خریدم . الان دو ماهه که یکسره روزی دویست کیلومتر به بالا باهاش رانندگی میکنم که به هیچ عنوان رانندگیش خسته نمیکنه مثل باکسره . ترمزهای رازی کننده ای داره . چراغه جلوش مثل باکسر نورش خوبه . من باهاش تا 120 تا رو رفتم اونم با طلق . قطعه ای براش عوض نکردم که بدونم چه قیمتیه ولی موتور صفر دو سال رو راحتی و بعد از اونم یه صفر دیگه . خدمات پس از فروشش عالیه ، وقتی میبری برای گارانتی از دفتر شرکت تماس میگیرند و حسابی اگه کم و کسری گذاشته باشه نمایندگی پیگیر میشن . هندلینگش واقعا عالیه من سه ترک درشت هیکل سوار کردم اصلا راننده تو فشار نیست ، فکر میکنی همون یه ترک سواری .5 موتورسیکلت سوزوکی لیست قیمت معرفی مدل inazuma250 سال 1398 

موتورسیکلت سوزوکی

مشاهده لیست قیمت موتور سیکلت سوزکی

موتور سیکلت سوزوکی یکی از مارک های معروف است که طرفدارن زیادی دارد که تا امروز انواع مدل های موتر سواری جیکسر ۲۵۰  ، 150 sf کویر، gixxer sf سال 2018 ، 1400 ، به صورت قدیم و جدید تولید کرده است و ما امروز در سایت کافه راهنما مدل سوزکی inazuma250 را معرفی می کنیم و در پاین جهت مشاهده لیست قیمت و مدل های دیگر جدید و قدیم کلیک نمایید.

نقاط قوت مزیت :

 • سیستم آیرودینامیک خوب
 • قطعات با کیفیت
 • زیبایی نسبی
 • انجین کم سر و صدا
 • شتاب گیری نسبتا ضعیف ولی در حرکت پر قدرت

نقاط ضعف معایب : 

 • مصرف سوخت بالا
 • وزن زیاد
 • شتاب گیری نسبتا ضعیف
 • 4 سوپاپ بودن
مشخصات :
 • حجم موتور:200-250
 • نوع ترمز جلو:دیسکی
 • نوع استارت:هندلی، برقی
 • نوع ترمز عقب:دیسکی
 • نوع کیلومترشمار:آنالوگ
 • نوع رینگ:اسپرت
 • نوع سیستم سوخت رسانی:انژکتور
 • جعبه دنده:دستی
 • تعداد دنده:شش

نظرات خریداران 

خواستم بگم زیبایی موتور رو خیلی ملاک قرار ندید
مهم اینکه موتور شمارو وسط جاده نذاره
مهم اینکه قطعات موتور چه مربوط به اینجن و چه بدنه کیفت ساخت خوب یا حداقل متوسط رو به خوب داشته
مهم اینکه قطعات یدیکیش پیدا بشه(نه فقط در تهران بلکه در کل ایران)
مهم اینکه موتور شتاب و سرعت قابل قبول داشته باشه
مهم اینکه موتور سیستم ترمز abs داشته باشه
مهم اینکه موتور در حد شما باشه (یه ادم با قد کوتاه نباید سوا یه موتور بلند بشه
مهم مقدار مانور پذیری هستش
مهم شیوه استفاده موتور هست مثلا با این موتور نمیشه رفت افرود(کسانی را میشناسم که با اپاچی ۲۰۰ میرن افرود )
و از همه مهم تر راکب موتور هست
سعی کنید در انتخابتان این موارد را تا حدودی اعمال کنید

(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

5 × دو =