چگونه یک لپ تاپ مناسب دانشجویی برای دانشگاه بخریم؟

لپ تاپ برای دانشگاه یکی از مهم ترین نیاز هر دانشجو است که باید هزینه شود. لپ تاپ شما وسیله خواهد بود که اغلب در طول روزهای دانشگاه از آن استفاده می کنید. تمام یادداشت ها و پرونده های مهم شما با خیال راحت در رایانه خود ذخیره نمایید و در روزهایی که احساس نیاز کردید می توانید از اطلاعات مهم ذخیره شده استفاده نمایید. به همین دلیل است که ما این راهنمای خرید لپ تاپ برای دانشگاه نوشتیم  تا بتوانید یک لپ تاپ مناسب کاری و رشته شما باشد.

فهرست توضیحات و محصولات این مقاله ( با کلیک روی هر عنوان به آن قسمت منتقل می شوید) :

لیست قیمت رو لپ تاپ پرفروش موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/067d4e0ea04b849caf3fc29c6f6d23fa2f7e651b_1597669901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 11 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 - A

لپ تاپ 11 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 - A
لپ تاپ 11 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 - A
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112114349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB
۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4119593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540UA-A

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540UA-A
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540UA-A
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4209444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/633b97b9bccd373f7a7cf359bd1af027eb1e313b_1599716437.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DA2211-A

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DA2211-A
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DA2211-A
۲۷,۸۰۰,۰۰۰
٪۲
۲۷,۲۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddecfbb4bf77d3c5bbd2d8cc716ee56460d2394f_1603199281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - CM

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - CM
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - CM
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121756655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ083 - A

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ083 - A
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ083 - A
۱۶,۹۰۰,۰۰۰
٪۶
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2edc54afbe05fce4f1c4c9af6c75d35160b6dafc_1613807965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - 15IGM

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - 15IGM
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - 15IGM
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121530429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05 - NPA

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05 - NPA
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05 - NPA
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c4b82806aca5afbda18d8b73f7532c7f11646c6_1609840632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3 14IML05

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3 14IML05
لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3 14IML05
۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c3f8132accf8d0fbd149404e110c15ba9a9ac2a_1602325267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113460092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - A

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - A
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - A
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e1e6db51c5b3f3967eaeaeb9a9c374bd0965308_1610968516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Pavilion 15-ec1073dx

لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Pavilion 15-ec1073dx
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Pavilion 15-ec1073dx
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2415419c8e7cc603fc1894ae85d7d90842f46dce_1612075154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل G7 255 - H

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل G7 255 - H
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل G7 255 - H
۱۶,۳۰۰,۰۰۰
٪۲
۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121485581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121485938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - B

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - B
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - B
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121271568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - INC

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - INC
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - INC
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b97bbba4ed87d7dfd73a86bbfcd31f883ab03c25_1594617868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Vivo Book R521JP–EJ062

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Vivo Book R521JP–EJ062
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل Vivo Book R521JP–EJ062
۲۲,۴۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82713d759cbe10e395c181508301fcf7b2580e37_1603862550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ079

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ079
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ079
۲۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fed24116e65992e6b998f08f08440b2f429d4721_1608117800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad130 - NPC

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad130 - NPC
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad130 - NPC
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6d553af0436c08a3045d687b3950ce6c28c3a6a_1609666403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook 14 UX425JA-BM019

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook 14 UX425JA-BM019
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook 14 UX425JA-BM019
۲۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fcf197ffb9fdb2938bcfbd1d7c8f8dd697c39239_1608702988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل 15db1100ny - J

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل 15db1100ny - J
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل 15db1100ny - J
۱۸,۹۰۰,۰۰۰
٪۵
۱۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4213736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - FA

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - FA
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - FA
۱۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2edc54afbe05fce4f1c4c9af6c75d35160b6dafc_1600862461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b09519a72653f49216f05f8c4d70aacad9bf4ed6_1593895454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل M509 DJ R5-BQ132

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل M509 DJ R5-BQ132
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل M509 DJ R5-BQ132
۲۱,۷۹۰,۰۰۰
٪۲
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119905233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook Duo UX481FLC - AP

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook Duo UX481FLC - AP
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook Duo UX481FLC - AP
۳۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8cf5275978de1d76ed22abf918a66bad60b75308_1601795366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aad4c954c72b7726ad4deba0361ceb8e81078285_1597910561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل db1200ny - C

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل db1200ny - C
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل db1200ny - C
۲۵,۷۴۷,۷۵۰
٪۸
۲۳,۶۸۷,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b09610aaa882a5a6ca621d7dbd93ce36cf63eb4c_1606723269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K571LI - B

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K571LI - B
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K571LI - B
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82713d759cbe10e395c181508301fcf7b2580e37_1603862548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ078

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ078
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ078
۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121337821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UM433DA - Z

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UM433DA - Z
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook UM433DA - Z
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/085538aa1c3c4c2512d2ed4a16154d80cf2189fe_1605075482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ ایسر 15 اینچی مدل Aspire 3 A315-57G-37M9

لپ تاپ ایسر 15 اینچی مدل Aspire 3 A315-57G-37M9
لپ تاپ ایسر 15 اینچی مدل Aspire 3 A315-57G-37M9
۱۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112966747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل V145 81MT0034IH -B

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل V145 81MT0034IH -B
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل V145 81MT0034IH -B
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82713d759cbe10e395c181508301fcf7b2580e37_1594016110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB- C

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB- C
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB- C
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d87a5ca07a09dc9ebceb2fb99af3a5e7c8a0848a_1593946231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15اینچی لنوو مدل Ideapad V155 - NPT

لپ تاپ 15اینچی لنوو مدل Ideapad V155 - NPT
لپ تاپ 15اینچی لنوو مدل Ideapad V155 - NPT
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82c75097f77a500d40a09b2f2ff48e957e287eb5_1603114376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad Gaming 3 - D

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad Gaming 3 - D
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad Gaming 3 - D
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

الزامات لپ تاپ دانشجویی چیست؟

بسته به مطالعاتی که شما دنبال می کنید ، نیازهای متفاوتی خواهید داشت. لپ تاپ شما باید پاسخگوی نیاز شما باشد. دانشجویان مهندسی به لپ تاپی که قادر به اجرای برنامه های نرم افزاری است که از آنها استفاده می کنند ، نیاز خواهند داشت. اکثر دانشجویان مهندسی برای برنامه های بزرگ نرم افزاری که ممکن است نیاز به نصب روی رایانه خود داشته باشند به چیزی با عملکرد خوب و فضای زیادی نیاز دارند.

دانش آموزان رسانه معمولاً به سمت لپ تاپ هایی متمایل می شوند که گرافیک خوبی دارند و صدای عالی دارند. عملکرد یکی از عواملی است که برای تمام دانشجویان دانشگاه ثابت مانده است. اما وقتی در مورد برنامه های سنگین ساخته شده برای ویرایش صوتی و تصویری صحبت می کنیم ، به مشخصات خوب نیاز داریم.

دانشجویان حسابداری وقتی صحبت از مشخصات می شود ، اهرم هایی دارند. برنامه های نرم افزاری حسابداری نسبتاً سبک تر هستند و بسیاری از آنها دارای فضای ذخیره سازی ابری هستند.

در حالی که اینها فقط نمونه ای از نوع الزامات مورد نیاز شماست ، باید وقت خود را برای درک سایر عواملی که در تصمیم گیری به شما کمک می کنند ، بکشید.

ذخیره سازی

با رایج تر شدن فضای ذخیره سازی ابری ، ممکن است بخواهید نوع ذخیره ای که از آن راحت هستید را با دقت در نظر بگیرید. آیا شما همیشه به اینترنت متصل هستید ، بنابراین دیگر نیازی به نگرانی در مورد دسترسی به پرونده های ذخیره شده در ابر نخواهید داشت؟ یا آیا ترجیح می دهید فایل ها را بصورت محلی ذخیره کنید تا بدون نگرانی در مورد اتصال به اینترنت ، هر زمان که می خواهید از آنها استفاده کنید؟

یکی دیگر از عوامل ذخیره سازی ، حافظه جدید SSD جدیدتر و سریع است. اگر به لپ تاپی با کارایی بالا نیاز دارید که می تواند پرونده ها را به سرعت باز کند ، ممکن است بخواهید لپ تاپی خریداری کنید که دارای حافظه SSD باشد. ذخیره سازی HDD رایج ترین نوع ذخیره سازی است که ما از آن استفاده کرده ایم.

لپ تاپ برای دانشگاه

کارایی

عملکرد لپ تاپ شما هرگز نباید به خطر بیفتد. مهم نیست چه مطالعاتی را دنبال می کنید ، همیشه به یک لپ تاپ نیاز دارید که عملکرد خوبی داشته باشد. از یادداشت برداری در طول سخنرانی گرفته تا ایجاد پروژه هایی با کمک لپ تاپ شما ، دانشجویان دانشگاه همیشه به چیزی احتیاج دارند که یکدست عمل کند تا بتوانند کار خود را با کمترین دردسر انجام دهند. پردازنده و رم نقش مهمی در تصمیم گیری در مورد عملکرد لپ تاپ شما دارند ، بنابراین با عاقلانه انتخاب کنید.

قابلیت حمل

چه نوع اندازه صفحه نمایش برای شما راحت خواهد بود؟ آیا به دنبال لپ تاپی هستید که بتواند جدا شود و به تبلت تبدیل شود ، یا چیزی را که سنتی تر است ترجیح می دهید و دست نخورده باقی می ماند؟ خرید لپ تاپ برای دانشگاه به این معنی است که به وسیله ای نیاز دارید که بتوانید به دانشگاه ببرید و هنگام تحصیل با دوستان ، از آن استفاده نمایید. قابلیت حمل دیگر برای تولید کنندگان لپ تاپ که لپ تاپ هایی بسیار نازک و بسیار سبک ارائه می دهند دیگر چالشی نیست. مهم است که اندازه صفحه نمایش مناسب را برای لپ تاپ خود انتخاب کنید تا بتوانید روی آن راحت کار کنید.

 

قیمت

قیمت عامل مهمی است. از آنجا که سرمایه گذاری شما در لپ تاپ شما را در طی سال های دانشگاه خود می گذراند ، اگر نتوانید هزینه ای گران قیمت داشته باشید ، به دنبال چیزهایی باشید که قیمت متوسطی داشته باشد. لپ تاپ برای دانشجو نیز به عنوان وسیله ای برای سرگرمی بعد از دانشگاه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که از آن زیاد استفاده خواهد شد ، به دستگاهی نیاز دارید که بتواند به اندازه کافی طولانی دوام بیاورد. اگر چیزی بسیار ارزان انتخاب کنید ، این احتمال وجود دارد که ممکن است خیلی طولانی نباشد. مشخصات ممکن است بسیار ضعیف باشد و بدنه لپ تاپ نیز مقاومت چندانی نداشته باشد. بازار با لپ تاپ هایی با ابعاد و اندازه های مختلف روبرو است ، بنابراین گزینه های زیادی را پیدا خواهید کرد ، اما به یاد داشته باشید که به دلیل صرفه جویی در هزینه ، با مشخصات و کارایی خیلی پایین نیاید.

 

سکو

وقتی این سکوی به وجود می آید ، دیگر لازم نیست نگران تعداد بسیار زیاد گزینه های مختلف باشید ، اما توجه به این موضوع بسیار مهم است زیرا در تمام سالهای دانشگاه خود روی آن سکو کار خواهید کرد.

ویندوز رایج ترین سیستم عامل است و بیشتر برنامه های نرم افزاری موجود به صورت آنلاین برای کار در ویندوز ساخته شده اند. ویندوز 10 ویژگی های قابل توجهی دارد و دارای رابط کاربری آسان نیز هست.

سیستم عامل مک عالی است اما شما باید با دقت بررسی کنید که آیا برنامه های نرم افزاری که قصد استفاده از آنها را دارید یا نه در دسترس هستند. اگر شما همیشه یک کاربر مک بوده است، و راحت تر با یک هستند مک پس از آن این است که یک انتخاب عالی به شما ارائه نمی شود محدود که آن را به استفاده از برنامه های نرم افزاری می آید.

سیستم عامل Chrome بسیار سبک است و در کیف پول شما نیز آسان می شود ، اما ممکن است یک Chromebook نتواند عملکرد ویندوز یا لپ تاپ Mac را تضمین کند.

 

ارگونومی

شما وقت زیادی را در لپ تاپ خود می گذرانید. هنگام استفاده از کیبورد و پد لپ تاپ شما باید یک سطح آسایش کسب کنید. ارگونومی لپ تاپ شما تصمیم می گیرد که آیا شما قادر خواهید بود برای مدت طولانی بر روی آن کار کنید یا خیر. نوع صفحه کلید لپ تاپ را بررسی کنید. فاصله کلیدها را جستجو کنید و اگر می توانید از آن استفاده کنید و ببینید که آیا از آن راحت هستید یا نه.

همین قانون در مورد پد پد نیز صدق می کند. از آن استفاده کرده و بررسی کنید که چقدر حساس است. آیا قادر به پاسخگویی مناسب است؟ آیا اندازه لپ تاپ شما به اندازه کافی است؟ آیا کار با لپ تاپ با صفحه کلید و پد لپ تاپ شما راحت است؟ اگر صفحه کلید و صفحه لمسی اندازه گیری نشوند ، تمام مشخصات خوب خیلی کم رنگ به نظر می رسند.

 

عمر باتری

به بررسی لپ تاپ که قصد خرید آن را دارید بروید تا دریابید که باتری چه مدت دوام دارد. عمر باتری لپ تاپ شما به عوامل زیادی بستگی دارد ، اما حداقل باید 6 ساعت به طول انجامد. حتی اگر 8 ساعت طول بکشد بهتر است. این امر باعث می شود بدون نگرانی از وصل شدن شارژر ، بتوانید از لپ تاپ خود در دانشگاه  استفاده کنید.

 

نام تجاری

اگرچه منظور ما این نیست که مارک های خاصی را در اینجا مشخص کنیم ، همیشه سرمایه گذاری در یک مارک لپ تاپ است که به شما پشتیبانی خوبی می دهد و نوید دوام را می دهد. اطمینان حاصل کنید که ضمانت سازنده را بررسی کرده و به دنبال سطح پشتیبانی از یک برند باشید. هنگامی که لپ تاپ شما به درستی کار نمی کند ، می خواهید آن را در سریعترین زمان ممکن تعمیر کنید زیرا از آن برای یادداشت های دانشگاهی تکیه می کنید. لپ تاپ های سبک تر برای قابلیت حمل عالی هستند اما ممکن است به اندازه دوام نداشته باشند. به یاد داشته باشید که در لپ تاپی که از دوام بالایی برخوردار است سرمایه گذاری کنید و یکی از مواردی باشد که در صورت خرابی های فنی ، نام تجاری از شما پشتیبانی می کند.

نتیجه

با کمک این راهنمای خرید لپ تاپ دانشگاه ، شما قادر خواهید بود قبل از سرمایه گذاری در لپ تاپ ، چیزهایی را که باید در خاطر داشته باشید درک کنید. برای فهمیدن نیازهای خود وقت بگذارید و به یاد داشته باشید که لپ تاپی را انتخاب کنید که به اندازه کافی قابل اعتماد باشد تا بتواند کارهای دانشگاهی خود را به خبی انجام دهید.

جهت مشاهده لیست قیمت و مدل انواع لپ تاپ اینجا کلیک نمایید.


یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

2 + 2 =