پرزگیر لباس از کجا بخریم ؟ راهنمایی خرید بهترین و پرفروش ترین مارک ها

سوال اکثر افراد این است. که پرزگیر لباس از کجا بخریم؟ در این راهنمایی خرید ما انواع مدل های برتر و پرفروش را برای کسانی که به دنبال این گونه دستگاه هستنند و می خواهند بهترین انتخاب را داشته باشند راهنمایی و نقد و بررسی می نماییم. که بیشتر جستجو ها بر روی برند های همچون پرزگیر لباس شیائومی ، فیلیپس و مک می باشند. که ما امروز برای شما دوستان عزیز سعی می کنیم بهترین قیمت ها بستگی به کیفیت این محصولات دارند که از قیمت ارزان تا گران را برای خرید انتخاب و خرید شما معرفی می کنیم.

لیست قیمت پرزگیر لباس موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4692193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس رولی مدل psd1

پرزگیر لباس رولی مدل psd1
پرزگیر لباس رولی مدل psd1

٪

۳۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5190430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول پرزگیر ایکیا مدل Bastis

رول پرزگیر ایکیا مدل Bastis
رول پرزگیر ایکیا مدل Bastis

٪

۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112918301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس رولی مدل ps1

پرزگیر لباس رولی مدل ps1
پرزگیر لباس رولی مدل ps1

٪

۲۴,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cf15b112feda3dbc525902d2584fec6e88f8b7dc_1599990631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرز گیر لباس کولونی کد 654

پرز گیر لباس کولونی کد 654
پرز گیر لباس کولونی کد 654

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f547ce427f17c334e937235b3bd19d720b5858f1_1605788474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس پرز گیر لباس بالا کد 098

برس پرز گیر لباس بالا کد 098
برس پرز گیر لباس بالا کد 098

٪

۳۰,۴۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2001939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس و مبلمان فر ویزارد مدل PG7

پرزگیر لباس و مبلمان فر ویزارد مدل PG7
پرزگیر لباس و مبلمان فر ویزارد مدل PG7

٪

۱۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4f3b21dd2567b4c95dd782032397338384783bb_1603455936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدلbeh12

پرزگیر لباس مدلbeh12
پرزگیر لباس مدلbeh12

٪

۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110386766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس آریکس مدل ART-TK065

پرزگیر لباس آریکس مدل ART-TK065
پرزگیر لباس آریکس مدل ART-TK065

٪

۸۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112934131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل pf1

پرزگیر لباس مدل pf1
پرزگیر لباس مدل pf1

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119905538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر مدل AR-20

پرزگیر مدل AR-20
پرزگیر مدل AR-20

٪

۲۹۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113554528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس فور ویزارد کد 100000440

پرزگیر لباس فور ویزارد کد 100000440
پرزگیر لباس فور ویزارد کد 100000440

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6fcbf67cdb34e793a32de5e5d2ff69f4659401b1_1600841349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل 007 مجموعه 2 عددی

پرزگیر لباس مدل 007 مجموعه 2 عددی
پرزگیر لباس مدل 007 مجموعه 2 عددی

٪

۱۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/974845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرز گیر لباس و پاشنه کش دلگان مدل W07-S0009-019

پرز گیر لباس و پاشنه کش دلگان مدل W07-S0009-019
پرز گیر لباس و پاشنه کش دلگان مدل W07-S0009-019

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114218750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل Por100

پرزگیر لباس مدل Por100
پرزگیر لباس مدل Por100

٪

۲۳,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/238103377ce2e7c3a111658112628988c6036b29_1606161892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل BA-20 غیر اصل

پرزگیر لباس مدل BA-20 غیر اصل
پرزگیر لباس مدل BA-20 غیر اصل

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111384419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس کد 63206

پرزگیر لباس کد 63206
پرزگیر لباس کد 63206

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113091010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس رولی مدل PM1

پرزگیر لباس رولی مدل PM1
پرزگیر لباس رولی مدل PM1

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111779728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل021

پرزگیر لباس مدل021
پرزگیر لباس مدل021

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120755131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل gh 01

پرزگیر لباس مدل gh 01
پرزگیر لباس مدل gh 01

٪

۵۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0dd68a3f2e25b0d94c93883cd39c0b46afded739_1605725157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل HF0

پرزگیر لباس مدل HF0
پرزگیر لباس مدل HF0

٪

۵۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/586a469e3eadd168dd6f6e95faef68a4af44b37e_1606724617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس پرزگیر لباس کد 055

برس پرزگیر لباس کد 055
برس پرزگیر لباس کد 055

٪

۳۰,۱۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114948357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر آریکس مدل تونیکیتا به همراه یدک

پرزگیر آریکس مدل تونیکیتا به همراه یدک
پرزگیر آریکس مدل تونیکیتا به همراه یدک

٪

۸۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb28a268ccae2e5572a95cd0e953c1406d68cfc4_1607157987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل beh 123 به همراه  یدک

پرزگیر لباس مدل beh 123 به همراه  یدک
پرزگیر لباس مدل beh 123 به همراه  یدک

٪

۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31ca11e6e4849442db4261bf5a5a3996d78e6946_1606912725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس وی اند وای مدل 3636004 به همراه رول یدک

پرزگیر لباس وی اند وای مدل 3636004 به همراه رول یدک
پرزگیر لباس وی اند وای مدل 3636004 به همراه رول یدک

٪

۱۰۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ca599e66c9f0cb4897cc316c7c92d619de415b1_1605725784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس مدل HF3

پرزگیر لباس مدل HF3
پرزگیر لباس مدل HF3

٪

۶۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87d81469d4e8112f3209e49934936052346fc238_1606761508.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر لباس کد 098

پرزگیر لباس کد 098
پرزگیر لباس کد 098

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1444679.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرزگیر رولی لباس آریکس مدل تونکیتا کد 1440 TK

پرزگیر رولی لباس آریکس مدل تونکیتا کد 1440 TK
پرزگیر رولی لباس آریکس مدل تونکیتا کد 1440 TK

٪

۲۰۸,۹۰۰ تومان

1 پرزگیر لباس فیلیپس مدل GC026/30

پرزگیر لباس فیلیپس

یکی از روش‌ عالی و بی نظیر جهت جلوگیری از کهنه شدن لباس‌های خود پرزگیری لباس است. شاید برای پیش آمده که بعد از شستن لباس‌ها همچنین لباس‌های پشمی‌، مخملی و به طور کل لباس‌هایی که تراکم بالایی دارند، متوجه چسبیدن پرز به آنها شده‌اید. پرزگیر لباس فیلیپس مدل GC026/30 به آسانی پرز‌ها و کرک‌های چسبیده به لباس را پاک می کند. این پرزگیرها دارای موتورهای 3 w هستند. , nvqlk با 2 عدد باتری قلمی کار می‌کنند. اما توجه داشته باشید که باتری‌ها را به طور مرتب عوض کنید و در استفاده از دستگاه زیاده ‌روی نشود. این محصول دارای سرپوش مخصوص برای الیاف ظریف‌تر و همچنین دارای مخزن اضافی جهت پاک کردن و خالی کردن آسان پرزها می باشد. گفتنی است سطح مقطع بزرگ این پرزگیر کمک می‌کند سریع‌تر پرزهای لباس گرفته شود. همچنین در سر این پرزگیر 3 اندازه  سوراخ به کار رفته است که مناسب همه‌ی پرزها باشد. همراه پرزگیر فیلیپس 2 عدد باتری قلمی و یک فرچه گذاشته شده است.

امتیاز و نظرات کاربران به پرزگیر لباس فیلیپس 

پرزگیر لباس فیلیپس

سلام.مدت ها بود لباس کامواییم پرز های گلوله شده داشت. یه بار حدود 1 ساعت نشستم فقط یک پنجمش رو با قیچی کوتاه کردم. از اون موقع به فکر ساختن یه ریش تراشی شدم که سوراخش بزرگتر از حد معمول باشه که بشه با اون پرز ها رو کوتاه کرد. ( آخه گاهی اوقات نو آوری می کنم). که بعد از 2 هفته اینو تو دیجیکالا کشف کردم و خریدم.الان پسرم نیم ساعته نشسته تمام کلاه و شال گردن و لباسهای کاموایی شو داره پرز گیری میکنه. داره لذت میبره از این کار. با اینکه به نسبت امکاناتی که داره گرونه ( یه موتور و باطری و کلید). ولی خیلی ارزشمنده. خیلی خوش ساخت خیلی با کیفیت سبک و سریع . یک کلام عالیه حتما بخریدش. ضمنا از دیجی کالا بابت ارسال سریعش و بسته بندی های خوبش تشکر میکنم.


2 پرزگیر لباس آکیواپور مدل AFR 3 A1

پرزگیر لباس آکیواپور


3 پرزگیر لباس رولی مدل psd1

پرزگیر لباس رولی

 

امتیاز و نظرات کاربران به پرزگیر لباس رولی مدل psd1 

پرزگیر لباس رولی مدل psd1

از هر نظر فکرشو بکنید عالیه.من فقط این برندو استفاده میکنم.به همه دوستان پیشنهاد میکنم اگه پرزگیر استفاده میکنید فقط برند رولی تهیه کنید.چون نمیخام پولتون دور ریخته بشه بهتون این برندو توصیه کردم.موفق باشید

نقاط قوت

  • داشتن کاور جهت نگهداری مناسب بعد از استفاده
  • لایه های از هم جدا
  • تعداد لایه زیاد
  • کیفیت فوق العاده بالا

پرزگیر لباس مک استایلر

امتیاز و نظرات کاربران به پرزگیر لباس مک استایلر مدل MC-6202 

پرزگیر لباس مک استایلر

پرزگیر خوبیه. من چون قبلا از پرزگیر فیلیپس هم استفاده کردم در مقایسه با فیلیپس از مزایاش میتونم به قابل شارژ بودن (فیلیپس باتری میخوره)، قابلیت تعویض تیغه و داشتن تیغه یدک (فیلیپس یک‌تیغه داره) اشاره کنم. اما از نظر جنس بدنه فیلیپس خیلی با کیفیت تر هست.

سخن آخر

در انتهای این مقاله با راهنمایی های ما شما می توانید یک پرزگیر لباس مناسب برای خود انتخاب و خرید نمایید. و از پرزهای روی لباس ها خلاص شوید که در این راهنمایی با بررسی نظرات خریدارن این محصولات را معرفی کرده ایم و از میان پر فروش ترین مارک ها انتخاب شده است. و برای مشاهده لیست قیمت روز بر روی لینک زیر کلیک کرده تا مدل دلخواه را انتخاب خرید نمایید.

مشاهده لیست قیمت روز انواع پرزگیر


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

یازده − چهار =