راهنمای جامع خرید سمپاش [لیست قیمت 36 مدل محبوب]

ضرورت انتخاب و استفاده انواع بهترین سپاش برای کشاورزی و باغبانی 

محصولات کشاورزی غالباً توسط گیاهان هرز یا حشرات موذی باعث زیان و خسارات می شوند. برای باغبان یا کشاورز داشتن ابزاری مناسب برای سپاشی و جلوگیری از این نوع زیان ها به یک سپاش دستی یا مدل موتوری پشتی همراه با امکانات مناسب نیاز است. پس به این نتیجه می رسیم که ، سمپاش یک وسیله ضروری است که باید یک باغبان یا کشاورز تهیه کند. تا در زمان نیاز از شر علف های هرز ، حشرات موذی خلاص شود و کمک به سلامتی محصولات کند. آیا قصد تهیه سمپاش باغ را دارید؟ یک دقیقه وقت بگذارید تا با مدل های مختلف موجود در بازار ، نحوه انتخاب محصول مناسب و نحوه استفاده صحیح از این لوازم جانبی آشنا شوید.

لیست قیمت خرید 36 مدل سمپاش محبوب و پرفروش

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5cd4fec9e30621a2e62fe2545614eda20662824_1599894623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سم پاش رونیک مدل c-3 ظرفیت 2 لیتر

سم پاش رونیک مدل c-3 ظرفیت 2 لیتر
سم پاش رونیک مدل c-3 ظرفیت 2 لیتر
۷۵,۰۰۰
٪۳
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ead027db2e8514f9f68f6b12ae39d04c6d8c6ee2_1627737883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش مکس مدل 2000 حجم 2 لیتر

سمپاش مکس مدل 2000 حجم 2 لیتر
سمپاش مکس مدل 2000 حجم 2 لیتر
۷۲,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fa5d0f309c87854821a9215975bcea7a7cadd97_1630312436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش پومان مدل K577 گنجایش 5 لیتر

سمپاش پومان مدل K577 گنجایش 5 لیتر
سمپاش پومان مدل K577 گنجایش 5 لیتر
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1ee450af68d4bfcef54e35dd3faa781b33eec5b_1628867450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش پومان مدل P-110 ظرفیت 2 لیتر

سمپاش پومان مدل P-110 ظرفیت 2 لیتر
سمپاش پومان مدل P-110 ظرفیت 2 لیتر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab6834f64cc83b7d146a67f9ee2aeb7ed0e5d23a_1594706953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش زانکو مدل ZKS-2020 گنجایش 20 لیتر

سمپاش زانکو مدل ZKS-2020 گنجایش 20 لیتر
سمپاش زانکو مدل ZKS-2020 گنجایش 20 لیتر
۴۹۰,۰۰۰
٪۱۲
۴۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/380a1260ef9e6f541a8bd8da6d6f43d722b4fc9c_1601907515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش موتوری مدل FST-768 گنجایش 25 لیتر

سمپاش موتوری مدل FST-768 گنجایش 25 لیتر
سمپاش موتوری مدل FST-768 گنجایش 25 لیتر
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2eeff7ae4471af137824b5705ee54195cb95d27c_1604947334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش موتوری رینهو پاور مدل RP906E

سمپاش موتوری رینهو پاور مدل RP906E
سمپاش موتوری رینهو پاور مدل RP906E
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3079641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش اکتیو مدل AC1005LS

سمپاش اکتیو مدل AC1005LS
سمپاش اکتیو مدل AC1005LS
۳۶۰,۰۰۰
٪۱۹
۲۹۲,۱۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0a57313b170ce2831957203e7f02585a5d3b057_1625294033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش شارژی ویکتور مدل WXDD-20D گنجایش 20 لیتر

سمپاش شارژی ویکتور مدل WXDD-20D گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی ویکتور مدل WXDD-20D گنجایش 20 لیتر
۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰۰۰۰
٪۲۰
۴۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1a7baad5529d874c392382c01b3026aed8e6608_1598428150.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سم پاش ام آر تی مدل LM3 ظرفیت 3 لیتر

سم پاش ام آر تی مدل LM3 ظرفیت 3 لیتر
سم پاش ام آر تی مدل LM3 ظرفیت 3 لیتر
۱۰۶,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38c5af9effbd069cf7bd52933942cc08148fc4c6_1613395724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش شارژی پاندورا مدل 102 گنجایش ۲۰ لیتر

سمپاش شارژی پاندورا مدل 102 گنجایش ۲۰ لیتر
سمپاش شارژی پاندورا مدل 102 گنجایش ۲۰ لیتر
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۱
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰۰۰
٪۲۱
۱۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c133f752b59c0048062a13e0ce4df792bb552ab_1617649348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش شارژی و دستی رینو پاور مدل RP 416H گنجایش 16 لیتر

سمپاش شارژی و دستی رینو پاور مدل RP 416H گنجایش 16 لیتر
سمپاش شارژی و دستی رینو پاور مدل RP 416H گنجایش 16 لیتر
۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰۰۰۰۰۰
٪۱۶
۷۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc42cae8acc1d630421b5ddf72569cb7f74121ab_1619074991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش رونیک مدل A02 گنجایش 2 لیتر

سمپاش رونیک مدل A02 گنجایش 2 لیتر
سمپاش رونیک مدل A02 گنجایش 2 لیتر
۷۶,۰۰۰
٪۴
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f61669687070b66ffcc192403d94722ce9e0656_1619938737.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش هیوندای مدل HP2090 حجم 20 لیتر

سمپاش هیوندای مدل HP2090 حجم 20 لیتر
سمپاش هیوندای مدل HP2090 حجم 20 لیتر
۷۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b7421f2624299f973a8aaed3eb5c69723666b299_1625052960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش موتوری مدل Farmate 820 ظرفیت 22 لیتر

سمپاش موتوری مدل Farmate 820 ظرفیت 22 لیتر
سمپاش موتوری مدل Farmate 820 ظرفیت 22 لیتر
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8fa8c2f40cdd5f4d72bb1f0bdcb8e921389978c_1615558900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش اس بی سی مدل 102 گنجایش 20 لیتر

سمپاش اس بی سی مدل 102 گنجایش 20 لیتر
سمپاش اس بی سی مدل 102 گنجایش 20 لیتر
۶۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۵۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/304523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش کنزاکس مدل KPS-102 حجم 2 لیتر

سمپاش کنزاکس مدل KPS-102 حجم 2 لیتر
سمپاش کنزاکس مدل KPS-102 حجم 2 لیتر
۱۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06a3877c19d214e4918541c08e3262b54636940d_1614848910.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش موتوری مدل FST کد 768 گنجایش 25 لیتر

سمپاش موتوری مدل FST کد 768 گنجایش 25 لیتر
سمپاش موتوری مدل FST کد 768 گنجایش 25 لیتر
۲,۵۴۵,۶۰۰ تومان
۵۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fef7c281328ae9605f8721b84c360b1fc8a0747a_1619936993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش شارژی هیوندای مدل HP1690 حجم 16 لیتر

سمپاش شارژی هیوندای مدل HP1690 حجم 16 لیتر
سمپاش شارژی هیوندای مدل HP1690 حجم 16 لیتر
۱,۶۶۸,۰۰۰ تومان
۶۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6389b8e2702cb71daeae65678d8f52cf4cb0cb3_1618765414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش شارژی اف اس تی مدل 20DS گنجایش ۲۰ لیتر

سمپاش شارژی اف اس تی مدل 20DS گنجایش ۲۰ لیتر
سمپاش شارژی اف اس تی مدل 20DS گنجایش ۲۰ لیتر
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۲۰
۲۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4844644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش رونیکس مدل RH-6002 حجم 2 لیتر

سمپاش رونیکس مدل RH-6002 حجم 2 لیتر
سمپاش رونیکس مدل RH-6002 حجم 2 لیتر
۲۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c54eccc98137ca75305fdf21623309b60b48c366_1622105153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سم پاش مدل K2 گنجایش 20 لیتر

سم پاش مدل K2 گنجایش 20 لیتر
سم پاش مدل K2 گنجایش 20 لیتر
۳۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120515937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش رونیک مدل RON 01 گنجایش 2 لیتر

سمپاش رونیک مدل RON 01 گنجایش 2 لیتر
سمپاش رونیک مدل RON 01 گنجایش 2 لیتر
۷۵,۰۰۰
٪۳
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/870f2d4b293800ab5afbc8f199f2bb9e42659f2d_1604700356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش فدرال مدل FDRL-20 حجم 20 لیتر

سمپاش فدرال مدل FDRL-20 حجم 20 لیتر
سمپاش فدرال مدل FDRL-20 حجم 20 لیتر
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3834332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سم پاش پشتی موتوری ماک مدل MJT4035 حجم 25 لیتری

سم پاش پشتی موتوری ماک مدل MJT4035 حجم 25 لیتری
سم پاش پشتی موتوری ماک مدل MJT4035 حجم 25 لیتری
۶,۸۳۷,۰۰۰
٪۶
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸۳۷۰۰۰۰
٪۶
۴۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8700cc27c97186d0debcb13ddefe94c325971181_1608723660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سم پاش شارژی اکتیو تولز مدل AC-1420P

سم پاش شارژی اکتیو تولز مدل AC-1420P
سم پاش شارژی اکتیو تولز مدل AC-1420P
۱,۸۶۵,۰۰۰
٪۳
۱,۸۱۲,۸۸۰ تومان
۱۸۶۵۰۰۰۰
٪۳
۸۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4614814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لانس سمپاش مدل S100

لانس سمپاش مدل S100
لانس سمپاش مدل S100
۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b508daacd41cda06bc67bf11ecc8cdf2d0cb92bf_1595161535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ سمپاش هیوندای مدل HP45B ظرفیت 45 لیتر

پمپ سمپاش هیوندای مدل HP45B ظرفیت 45 لیتر
پمپ سمپاش هیوندای مدل HP45B ظرفیت 45 لیتر
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33f456a52c43292e99b1437d7370613852c41f38_1611218121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سم پاش اکتیو مدل AC-1020LS ظرفیت 20 لیتر

سم پاش اکتیو مدل AC-1020LS ظرفیت 20 لیتر
سم پاش اکتیو مدل AC-1020LS ظرفیت 20 لیتر
۱,۲۱۵,۲۷۰
٪۳۷
۷۶۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7a7c0e51f0d49c526b0cafc8e611d2100d28549_1624874718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش موتوری گرین ایکس مدل GX 769

سمپاش موتوری گرین ایکس مدل GX 769
سمپاش موتوری گرین ایکس مدل GX 769
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a3718625dc5f135155913030ac46659bd630671_1601893677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش کنزاکس مدل KPS-105 حجم 5 لیتر

سمپاش کنزاکس مدل KPS-105 حجم 5 لیتر
سمپاش کنزاکس مدل KPS-105 حجم 5 لیتر
۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/768718b4980a19c345c1e410b28802df91c8666d_1622481002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش شارژی رینو پاور مدل RP-620B 2021 ظرفیت 20 لیتر

سمپاش شارژی رینو پاور مدل RP-620B 2021 ظرفیت 20 لیتر
سمپاش شارژی رینو پاور مدل RP-620B 2021 ظرفیت 20 لیتر
۲,۴۴۴,۰۰۰
٪۸
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴۴۴۰۰۰۰
٪۸
۲۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4eb5f1beee4dd4297435ed5990d7ed6eb4838a8f_1599772356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش ای اس اچ کمپانی مدل COBRA گنجایش 2 لیتر

سمپاش ای اس اچ کمپانی مدل COBRA گنجایش 2 لیتر
سمپاش ای اس اچ کمپانی مدل COBRA گنجایش 2 لیتر
۹۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/729fc3c8d34b8f0ab6ec3801f563fb69d8382c19_1597612001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش پرسیس مدل v20 گنجایش 20 لیتر

سمپاش پرسیس مدل v20 گنجایش 20 لیتر
سمپاش پرسیس مدل v20 گنجایش 20 لیتر
۵۱۳,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82d795602a40ca2ae4b3d4d022660aff5867f4f9_1621662994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سمپاش کبری مدل ASH

سمپاش کبری مدل ASH
سمپاش کبری مدل ASH
۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۸
۲,۰۲۴,۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰۰۰۰
٪۸
۰۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aad0dcdb1e41e4586645eda764c9690d8807b745_1623736729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پمپ سمپاش ویکتور مدل WX-120 ظرفیت 120 لیتر

پمپ سمپاش ویکتور مدل WX-120 ظرفیت 120 لیتر
پمپ سمپاش ویکتور مدل WX-120 ظرفیت 120 لیتر
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۹۸.۴میلیونتومان

راهنمایی خرید سمپاش (کلی و جامع)

به طور کلی ، از سمپاش برای استفاده از یک درمان بیولوژیکی در برابر بیماری های انگلی و حشرات استفاده می شود. در بخش باغبانی ، از آن برای پاشیدن سم غلیظ رقیق شده در آب روی گیاهان و برای از بین بردن علف های هرز استفاده می شود. به جز برخی از مدل های کوچک ، سمپاش ها به شرح زیر است.

یک مخزن  : مایع پاششی را در خود نگه می دارد و حجم آن متغیر است.

بند / لوستر  : وجود یک وسیله نسبتاً بزرگ و داشتن مایع در آن ، وجود بند پوشیدن لوازم جانبی را تسهیل می کند. معمولاً می توانید آن را به پشت یا شانه خود قرار دهید.

سیستم فشار . همانطور که از نامش پیداست ، مکانیزمی است که برای فشردن مایعات در دستگاه نصب شده است. قطعات ممکن است بسته به مدل سمپاش متفاوت باشند.

انواع مختلف سمپاش

انواع مختلف سمپاش

سمپاش غیر موتوری

سمپاش های غیر موتوری سازوکار خودکار ندارند. انواع مختلفی وجود دارد ، اما همه دارای پمپ ، توزیع و پخش کننده مایع که به صورت دستی کار می کنند.

فواید

 • در چندین مدل موجود است
 • بدون موتور آلودگی کمتری دارد و بنزین مصرف نمی کند.
 • بی سر و صدا
 • برای همه قابل دسترسی است
 • مناسب برای کار در باغهای کوچک
 • قیمت ارزان

معایب

 • برای استفاده در مناطق وسیع بزرگ مناسب نیست.
 • استفاده زیاد ممکن است باعث درد عضلانی شود
 • به قدرت بدنی نیاز دارد

سمپاش ماشه ای

از پلاستیک ساخته شده است ، هنگامی که ماشه پمپاژ را می کشید ، پخش مستقیم ایجاد می شود. این کوچکترین مدل سمپاش است. برای کارهای داخلی ، یک ابزار مفید است. همچنین می توانید از آن برای آبیاری آرام گلها یا گیاهان خود استفاده کنید. در باغبانی ، این مدل غالباً با ظرفیت 0.5 تا 1 لیتر مجهز است و به عنوان سم پاش روی برگ های گیاهان سبز که به این روش درمانی نیاز دارند ، استفاده می شود.

سمپاش کوله پشتی

این نوع سمپاش ها می توانید حجم زیادی مایع را حمل کنید. گفته می شود که مخزن آن 10 تا 20 لیتر جا دارد تا این مدل برای باغ های متوسط ​​تا بزرگ مناسب تر باشد. برخی از آنها با فشار قبلی یا فشار مداوم کار می کنند.

راهنمایی خرید سمپاش کوله پشتی (کلی و جامع)

سمپاش شانه

این یک مدل است که توانایی نگهداری 4 تا 8 لیتر مایع را دارد. اغلب مجهز به سیستم فشار پمپ ، روی شانه قرار داده می شود. قبل از سمپاشی ، باید چند دقیقه پمپ را زده باشید تا برای سپاشی آماده شود. بنابراین مایع از طریق لوله طولانی آن فشرده می شود. باغبان می تواند از آن برای سپاشی درختان بلند قد استفاده کند.

سمپاش چرخ

این برای رسیدن به یک هدف خاص است: بارگیری شما. در واقع ، این مدل از سمپاش دارای چرخ هایی برای حمل و نقل ماشین و تراکتور است.

راهنمایی خرید سمپاش موتوری کلی و جامع

سمپاش موتوری

سمپاش برقی

این نوع سمپاش برای استفاده حرفه ای مناسب است. کار در سطوح بزرگ را تسهیل می کند تا باغبان احساس خستگی کمتری کند. این یک باتری قابل شارژ داخلی کار می کند. یکی از مزایای مهم سمپاش برقی نیز عدم تلاش برای تخلیه مایع است. که به وسیله موتور الکتریکی آن ، دیگر نیازی به انجام پمپاژ دستی نیست.

فواید

 • نیازی به پمپاژ دستی نیست
 • باغ خود را به طور موثر از شر حشرات مضر خلاص کنید
 • مایعات را بدون دردسر بپاشید
 • مناسب برای باغ های بزرگ
 • عملکرد آرامتر از نمونه حرارتی آن است
 • مجهز به بند یا تعلیق
 • استفاده راحت

معایب

 • به باتری های قابل شارژ نیاز دارد

سمپاش حرارتی

این نوع دستگاه ها به موتور دو زمانه مجهز هستند. هنگام روشن كردن موتور مخلوط سوخت و روغن مورد نياز است. حتی اگر قدرتمند باقی بماند ، این موتور به نگهداری کافی نیاز دارد و آلاینده است. مانند اکثر دستگاه های برقی قابل حمل مجهز به موتور گرما ، این سمپاش اغلب برای کارهای تعمیر و نگهداری در باغ های بزرگ در نظر گرفته شده است. دامنه عملکرد آن تا 12 متر باعث می شود که افراد حرفه ای بتوانند سریع کارهای خاص را به سرعت انجام دهند. به وزن متغیر آن بین 10 تا 12 کیلوگرم ، حدود 20 لیتر مایع اضافه می شود که می تواند مخزن آن را داشته باشد. برای استفاده از چنین مدلی ، قدرت در بازوها لازم است. با ادامه پاشش ، وزن کاهش می یابد. در مجموع ، سمپاش حرارتی چشمگیر است. می تواند 3 لیتر مایع در دقیقه بپاشد. برای کارهای فشرده تر ، مدل هایی طبقه بندی شده در مدل های قبلی وجود دارد. اینها روی چرخها سوار می شوند زیرا در صورت خالی بودن ، وزن آنها 27 کیلوگرم است. سرعت جریان آنها به 15 لیتر در دقیقه می رسد و می توانند 50 لیتر مایع را در خود نگه دارند. در اینجا باغبان می تواند با استفاده از یک شلنگ به طول 10 متر به راحتی حرکت کرده و به هر درختی برسد و بپاشد.

فواید

 • مناسب برای کارهای بزرگ
 • اسپری جت پاشیدن مایع تا 12 متر
 • مخزن با ظرفیت بزرگ
 • میزان دفع مایع بالا

معایب

 • موتور پر سر و صدا
 • وزن سنگین
 • نیاز به موتور به طور منظم

چگونه سمپاش خود را انتخاب خرید کنیم؟

هنگام انتخاب سمپاش ، لازم است عوامل مختلفی را در نظر بگیرید. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حجم مخزن با توجه به منطقه ای که در آن استفاده می شود  : بر اساس این معیار ، می توانیم به سمپاش دستی یا مدل بزرگتر را انتخاب و خرید کنید. برای مناطق کوچک ، به نظر می رسد سمپاش های ماشه ای بهترین عملکرد را دارند. کنترل آنها آسان است. بنابراین می توانید گیاهان خود را بهتر درمان کنید. علاوه بر این ، آنها از دسته دقیق و قابل تنظیم هستنند. از طرف دیگر ، اگر به مقدار زیادی مایعات نیاز دارید زیرا درمان مربوط به مناطق زمین های کشاورزی بزرگ می باشد، توصیه می شود از سمپاش بزرگ استفاده کنید. دومی را می توان روی چرخ سوار کرد یا دارای یک بند یا بند شانه است ، و امکان حمل و نقل آن را در مسیرهای زمین های کشاورزی شما فراهم می کند.

طول توزیع کننده مایع  : توزیع کننده مجموعه ای است که توسط شلنگ و لانس تشکیل شده است. طول آن برای استفاده بهینه مهم است. اگر سمپاش شما دارای یک لنز تلسکوپی و قدرتمند باشد ، کنترل ارتفاعات را کنترل خواهید کرد. به عبارت دیگر ، رسیدن به ارتفاعات بزرگ چه در مورد گیاهان باشد و چه ساختمانها برای شما امکان پذیر خواهد بود. سمپاش مجهز به یک شلنگ کشیده ، می تواند از سطح زمین ، پاشش دقیق در ارتفاع را انجام دهد.

نوع: دستی ، برقی یا حرارتی؟

نوع سمپاش و منطقه ای که باید تحت درمان قرار گیرد معیارهای مرتبط هستند. برخلاف مدل های موتوری ، سمپاش های دستی به عملگر نیاز دارند. با این حال ، آنها دستگاههایی با دوام و قابل اعتماد هستند. متأسفانه ، شما نمی توانید از آنها برای حفظ مناطق بسیار بزرگ استفاده کنید ، در معرض خطر خسته شدن خودتان می شود. در این است که مدل های الکتریکی و حرارتی تمام سودمندی خود را دارند. مورد دوم که قادر به حفظ فشار مداوم در طول زمان است ، کار را برای باغبان یا کشاورز راحت می کند. با این حال ، فراموش نکنید که خصوصیات هر مدل را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، سمپاش برقی به انرژی الکتریکی وابسته است. برای اینکه در کار مزاحم نشوید ، لازم است خودمختاری مدل را در نظر بگیرید.

راهنمیی خرید + چگونه از سمپاش استفاده کنیم؟

چگونه از سمپاش استفاده کنیم؟

از سمپاش نه تنها برای درمان گیاهان بلکه برای شادابی گیاهان داخلی یا تخت گلها نیز استفاده می شود. ما اعتقاد داریم این نکات و راهکارهای آینده به شما کمک می کند از وسایل خود نهایت استفاده را ببرید.

مشکل را کشف کنید و راه حل مربوطه را پیدا کنید

قبل از هرگونه سمپاشی مطمئن شوید که نیاز گیاهان یا محصولات خود را درک کرده اید. به محض شناختن آنها ، می توانید یک روش درمانی مناسب را انتخاب کنید. محصولات ارگانیک یا شیمیایی؟ شما در انتخاب آزاد هستید. با این حال ، مایع شیمیایی خاک را تخلیه می کند و حتی برای استفاده آسان نیز برای سلامتی مضر است. بهتر است از چنین محصولی در باغی که بچه ها بازی می کنند استفاده نکنید. برای دوستداران طبیعت ، حتی اگر به زمان و ظرافت بیشتری نیاز داشته باشد ، استفاده از محصولات ارگانیک ارجح است.

دانستن اینکه چگونه مقدار لازم را مدیریت کنیم

بسته به محصولی که تصمیم دارید استفاده کنید ، دوز مصرفی وجود دارد که باید دنبال کنید. سپس باید دستورالعمل ها را به درستی اعمال کنید. بنابراین دقیق باشید تا محصول اسپری خود را هدر ندهید. اگر بعد از درمان کامل ناحیه ، هنوز مایعی باقی مانده است ، توصیه می شود بقیه را در ظرف نگه دارید. یک ظرف فارغ التحصیل ترجیحاً به این ترتیب که دفعه بعدی که سماشی می کنید بدانید که چه مقدار از دست رفته است.

مخزن و پمپ خود را پر کنید

روش باز شدن مخزن از یک مدل به مدل دیگر متفاوت است. برای برخی از مدل ها ، باید یک کلاهک ساده را باز کنید تا به مخزن دسترسی پیدا کنید. برای دیگران ، لازم است که پمپ را همزمان در خارج از درپوش نگه دارید تا برداشته شود. بنابراین ، طبق گفته سازنده ، تفاوت هایی بین مدل ها از نظر فشار و پر شدن وجود دارد.

در همه موارد ، برای ایجاد فشار ، پمپ باید چندین بار فعال شود و این بسته به مدل بین 10 تا 20 برابر است. وقتی برای مدل دستی روی پمپ مقاومت می کنید ، وقت آن است که ماشه را بیرون بکشید تا مایع آزاد شود. مدل های الکتریکی و حرارتی دارای فشار سنج هستند که آستانه فشار را نشان می دهد. وقتی فشار به حد شدید می رسد ، سمپاش های خاصی آن را با کمک یک دریچه اطمینان که مجهز به آن هستند کاهش می دهند. هنگام پاشش ، می توان نازل را تنظیم کرد تا یک اسپری پاشیدن ریز یا گسترده بدست آورد. این دستور برای کنترل دقیق علف های هرز مفید است.

اسپری خوبی درست کنید

برای یک درمان حشره کش یا آبیاری ساده گیاهان ، در اینجا یک روش موثر برای سمپاشی وجود دارد. با قرار دادن نازل بین 15 تا 30 سانتی متر از سطح ، شما در یک جت ظریف اسپری می کنید تا جایی که ببینید قطرات مروارید یا آویز ظاهر می شوند. سپس برگها یا گلها به خوبی پوشانده می شوند. آنها اجازه می دهند قطره مهره مایع بدون آنکه بیفتد.

هوا را در نظر بگیرید

هنگام تصمیم گیری برای استفاده از گیاهان ، ضروری است که هوا را در نظر بگیریم. سمپاشی در هنگام بارانی کاملاً بی اثر است. این نیز برای باغبان ضرر است ، زیرا در باران ، مایع رقیق شده و از بین می رود. باید بدانید که محصولات برای اثرگذاری باید 5 تا 6 ساعت در تماس با برگ ها باشند ، در غیر این صورت نمی توانند به درستی به آنها نفوذ کنند. به همین ترتیب ، یک آفتاب بسیار گرم یا یک باد بسیار شدید گیاهان را از قطره های مایع تصفیه کننده پاک می کند ، در صورتی که هنوز عمل نکرده اند.

پوشیدن تجهیزات محافظتی

محصولات درمانی متنوع هستند. این می تواند آفت کش ها ، علف کش ها ، حشره کش ها ، کودها یا حتی آلی باشد. همه آنها برای پوست سمی هستند. به همین دلیل ضروری است که باغبان قبل از هرگونه دستکاری لباس محافظ بپوشد. از تهیه مخلوط گرفته تا تبخیر گیاهان یا فضای خانه ، باید از تماس با محصولات جلوگیری شود. استفاده از عینک های مخصوص کار برای محافظت از چشم در برابر محصولات پاششی توصیه می شود. برای جلوگیری از هرگونه مشکل مسمومیت ، محصول را از مواد غذایی و افراد آسیب پذیر (کودکان ، حیوانات خانگی ، افراد مسن و …) دور نگه دارید.

سمپاش خود را برای استفاده طولانی مدت نگه دارید

هر باغبان می خواهد تا حد ممکن از تجهیزات نگهداری خود استفاده کند. این کار با رعایت نکاتی که به شما ارائه می دهیم امکان پذیر است. قانون اول این است که سمپاش را بعد از استفاده در حالت خوابیده قرار ندهید. این محصولات شیمیایی هستند و پلاستیک داخل سمپاش لزوما ایده آل ترین مکان برای نگهداری آن نیست. در واقع ، اینها محلول هایی هستند که به پلاستیک یا فلز حمله می کنند و همچنین می توانند دریچه پاشیدن را مسدود کنند. پس از هر بار استفاده ، به طور کافی کل مورد نیاز سمپاش را بشویید.

سوالات متداول

سمپاش چگونه کار می کند؟

همه مدل های سمپاش دارای ظرفی با حجم بیشتر یا کمتر هستند که باید با مایع پر شود. پمپ در بالای مخزن پیچ می شود. برای اینکه مورد دوم را به بازی بیاندازید ، باید حرکات رفت و برگشت را انجام دهید. اینها باعث ایجاد فشار در داخل مخزن می شوند. کدام فشار باعث بالا رفتن مایع در جهت لوله تخلیه می شود. اما توجه داشته باشید که پمپ ممکن است به صورت دستی کار نکند.

چگونه باید از سمپاش فشار استفاده کنید؟

سمپاش مجهز به مخزن و مکانیزم پمپاژ دستی یا اتوماتیک ، در نزدیکی نازل خود ، یک کنترل برای تنظیم سرعت جریان مایع دارد. هنگامی که سمپاش دستی است ، مخزن باید کاملاً بسته شود تا تولید فشار کافی را ایجاد کند. شما باید بسته شدن درب مخزن را بررسی کنید. پمپاژ تا لحظه ای انجام می شود که دیگر امکان تحریک پمپ وجود ندارد. اکنون باید ماشه را فشار دهید تا سطح هدف اسپری شود.

چگونه یک سمپاش را تمیز می کنید؟

نگهداری از سمپاش خود باید پس از هر بار استفاده انجام شود. از آنجا که حاوی مواد شیمیایی است ، تمیز کردن قسمت داخلی آن به منظور محدود کردن حملات آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این کار باید مخزن را کاملا خالی کنید. آب معمولی تمیز اضافه کنید و بعد تمیز مخزن را با کمی آب پر کنید ، سمپاش را روشن کرده و پمپ را فعال کنید. وقتی فشار بیشتر شد ، ماشه را بکشید و تا آخرین قطره آب اسپری کنید. این روش ساده امکان از بین بردن بقایای مایع شیمیایی را حتی الامکان فراهم می کند. توصیه می شود همان عمل را دو تا سه بار تکرار کنید و سپس مواد را خشک کنید

چگونه یک سمپاش را از حالت بسته خارج می کنید؟

گاهی سمپاش مسدود می شود. برای آزاد کردن شیلنگ از تجهیزات شما ، مجاز به استفاده از آب گرم است. باید مخزن را با آب گرم پر کنید ، سپس به اندازه کافی پمپ کنید. به طوری که حداکثر توان را از اولین جت ها بدست آورید.منبع 

 • نحوه نمایش محصول ها
سمپاش فوگر مدل 800 گنجایش 5 لیتر
سمپاش فوگر مدل 800 گنجایش 5 لیتر
8,600,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
 • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش کد H03 گنجایش 3 لیتر
سمپاش کد H03 گنجایش 3 لیتر
7,000,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: فایبرگلس
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش مدل surena گنجایش 5 لیتری
سمپاش مدل surena گنجایش 5 لیتری
6,950,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سم پاش پشتی موتوری ماک مدل MJT4035 حجم 25 لیتری
سم پاش پشتی موتوری ماک مدل MJT4035 حجم 25 لیتری
6,837,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: ندارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش موتوری اتومایزر مدل 3WF-5 ظرفیت 17 لیتر
سمپاش موتوری اتومایزر مدل 3WF-5 ظرفیت 17 لیتر
6,650,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
مه پاش دلتا مدل فوگر سرد 5 لیتری
مه پاش دلتا مدل فوگر سرد 5 لیتری
5,800,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش مدل CF1 ظرفیت 5 لیتر
سمپاش مدل CF1 ظرفیت 5 لیتر
5,000,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
پمپ سمپاش هیوندای مدل HP45B ظرفیت 45 لیتر
پمپ سمپاش هیوندای مدل HP45B ظرفیت 45 لیتر
4,925,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
پمپ سمپاش خرطومی اسپینا مدل SA-650 ظرفیت 25 لیتر
پمپ سمپاش خرطومی اسپینا مدل SA-650 ظرفیت 25 لیتر
4,689,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش برونل مدل BL900A-30L-139 گنجایش 30 لیتر
سمپاش برونل مدل BL900A-30L-139 گنجایش 30 لیتر
4,410,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش موتوری رینهو پاور مدل RP906E
سمپاش موتوری رینهو پاور مدل RP906E
4,220,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش وینکس مدل EH3340
سمپاش وینکس مدل EH3340
4,950,000 3,995,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: استیل
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
پمپ سمپاش کوماکس مدل CM-45H ظرفیت 50 لیتر
پمپ سمپاش کوماکس مدل CM-45H ظرفیت 50 لیتر
3,600,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سم پاش وینکس مدل EH3340 گنجایش 25 لیتر
سم پاش وینکس مدل EH3340 گنجایش 25 لیتر
3,498,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش موتوری مدل Farmate 820 ظرفیت 22 لیتر
سمپاش موتوری مدل Farmate 820 ظرفیت 22 لیتر
3,250,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: استیل
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش موتوری مدل FST-768 گنجایش 25 لیتر
سمپاش موتوری مدل FST-768 گنجایش 25 لیتر
3,079,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش موتوری مدل FST کد 768 گنجایش 25 لیتر
سمپاش موتوری مدل FST کد 768 گنجایش 25 لیتر
2,999,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: استیل
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش موتوری گرین ایکس مدل GX 769
سمپاش موتوری گرین ایکس مدل GX 769
2,945,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
موتور بنزینی کوماکس مدل CMX-200
موتور بنزینی کوماکس مدل CMX-200
4,900,000 2,600,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی رینو پاور مدل RP-620B 2021 ظرفیت 20 لیتر
سمپاش شارژی رینو پاور مدل RP-620B 2021 ظرفیت 20 لیتر
2,444,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
پمپ سمپاش ویکتور مدل WX45C-1 ظرفیت 45 لیتر
پمپ سمپاش ویکتور مدل WX45C-1 ظرفیت 45 لیتر
2,420,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش لمسین مدل Nw-20 حجم 20 لیتر
سمپاش لمسین مدل Nw-20 حجم 20 لیتر
2,399,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
پمپ سمپاش کوواتسو مدل kw-45R ظرفیت 50 لیتر
پمپ سمپاش کوواتسو مدل kw-45R ظرفیت 50 لیتر
3,500,000 2,250,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش کبری مدل ASH
سمپاش کبری مدل ASH
2,200,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
پمپ سمپاش ویکتور مدل WX45C-6 ظرفیت 45 لیتر
پمپ سمپاش ویکتور مدل WX45C-6 ظرفیت 45 لیتر
2,190,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش پرنیان مدل KAS گنجایش 18 لیتر
سمپاش پرنیان مدل KAS گنجایش 18 لیتر
1,990,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی لمسین مدل F-Sabz-2in1 حجم 20 لیتر
سمپاش شارژی لمسین مدل F-Sabz-2in1 حجم 20 لیتر
2,399,000 1,990,000 تومان
 • نوع: فشار متناوب
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی کا اس پی مدل EG07 گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی کا اس پی مدل EG07 گنجایش 20 لیتر
2,000,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی ویکتور مدل WXDD-20D گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی ویکتور مدل WXDD-20D گنجایش 20 لیتر
1,800,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • جنس لنس: استیل
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی نکستول گروپ مدل NT-20L حجم 20 لیتر
سمپاش شارژی نکستول گروپ مدل NT-20L حجم 20 لیتر
1,802,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: ندارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش هیوندای مدل HP1670 حجم 16 لیتر
سمپاش هیوندای مدل HP1670 حجم 16 لیتر
1,980,000 1,683,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: ندارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی و دستی رینو پاور مدل RP 416H گنجایش 16 لیتر
سمپاش شارژی و دستی رینو پاور مدل RP 416H گنجایش 16 لیتر
2,100,000 1,680,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی گلف مدل GL گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی گلف مدل GL گنجایش 20 لیتر
1,579,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش کنزاکس مدل KNS-118 حجم 18 لیتر
سمپاش کنزاکس مدل KNS-118 حجم 18 لیتر
1,575,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش سگاکو مدل KBS20L.SG ظرفیت 20 لیتر
سمپاش سگاکو مدل KBS20L.SG ظرفیت 20 لیتر
2,200,000 1,560,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی پاورجت مدل JP100 گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی پاورجت مدل JP100 گنجایش 20 لیتر
1,900,000 1,500,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی آنکو مدل 20SG گنجایش ۲۰ لیتر
سمپاش شارژی آنکو مدل 20SG گنجایش ۲۰ لیتر
1,800,000 1,450,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی آنکو مدل SG PLUS گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی آنکو مدل SG PLUS گنجایش 20 لیتر
1,800,000 1,450,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر، 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی پرسیس مدل PERSIS 02 حجم 20 لیتر
سمپاش شارژی پرسیس مدل PERSIS 02 حجم 20 لیتر
1,448,460 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش اس تی ای مدل CH2 حجم 20لیتر
سمپاش اس تی ای مدل CH2 حجم 20لیتر
1,618,000 1,380,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر، 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی اف اس تی مدل 20DS گنجایش ۲۰ لیتر
سمپاش شارژی اف اس تی مدل 20DS گنجایش ۲۰ لیتر
1,600,000 1,350,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژي سام كوباتا مدل 20Li
سمپاش شارژي سام كوباتا مدل 20Li
1,325,920 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر، 10 تا 20 لیتر
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی وینکس مدل EH3330 گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی وینکس مدل EH3330 گنجایش 20 لیتر
1,309,840 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: ندارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی کاماس مدل DE11 گنجایش 20 لیتر
سمپاش شارژی کاماس مدل DE11 گنجایش 20 لیتر
1,250,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش چرخ دار سیلور مدل GT-PS-16L گنجایش 16 لیتر
سمپاش چرخ دار سیلور مدل GT-PS-16L گنجایش 16 لیتر
1,217,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • جنس لنس: فایبرگلس
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی پاندورا مدل 102 گنجایش ۲۰ لیتر
سمپاش شارژی پاندورا مدل 102 گنجایش ۲۰ لیتر
1,400,000 1,200,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش دلتا مدل k-205 گنجایش 20 لیتر
سمپاش دلتا مدل k-205 گنجایش 20 لیتر
1,380,000 1,130,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش پومسان مدل k-305 گنجایش 20 لیتر
سمپاش پومسان مدل k-305 گنجایش 20 لیتر
1,130,000 تومان
 • جنس بدنه: پلی‌اتیلن
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر، 20 تا 50 لیتر
 • نوع لنس: تلسکوپی
 • جنس لنس: استیل
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش شارژی آی اس اچ کمپانی مدل COBRA حجم 20 لیتر
سمپاش شارژی آی اس اچ کمپانی مدل COBRA حجم 20 لیتر
1,127,580 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: فایبرگلس
 • مکانیزم سوییچ: دارد
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
سمپاش ایپوکا مدل 20 STAR گنجایش 20 لیتر
سمپاش ایپوکا مدل 20 STAR گنجایش 20 لیتر
1,100,000 تومان
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • نوع لنس: معمولی
 • جنس لنس: فایبرگلس
توضیحات کلی، تصاویر بیشتر و خرید
(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

8 + 15 =