بهترین چرخ گوشت : راهنمایی خرید مارک خوب پرفروش+لیست قیمت روز

اگر شما هم به دنبال بهترین مارک چرخ گوشت موجود در بازار هستید. و می خواهید تشخیص بدهید که کدام مدل خوب است. قیمت و مشخصات کلی جامع هر یک برند ها را بررسی کنید. تا بهترین و برترین مارک را خریداری کنید. تا آخر این مقاله ، را حتما بخوان و بررسی کنید.

در اینجا سعی شده بهترین مدل چرخ گوشت های بوش ، پارس خزر ، سامسونگ ، مدل های بوفالو و چند کاره قدیمی و جدیدترین مدل ها برای خریداران با معرفی لیست قیمت آخرین مدل و راهنمایی می شوند.

لیست قیمت چرخ گوشت موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5385928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-2500

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-2500
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-2500

٪

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120844054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فوما مدل FU-1926

چرخ گوشت فوما مدل FU-1926
چرخ گوشت فوما مدل FU-1926

۱۰٪

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3800b7bf5df76b4f2ece30060fe98ba7771c1223_1603021008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت یورولوکس مدل 3143

چرخ گوشت یورولوکس مدل 3143
چرخ گوشت یورولوکس مدل 3143

۲۷٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea7bd25959220a705f95b827003ec1851b3e6ad8_1602055957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فوما مدل 919

چرخ گوشت فوما مدل 919
چرخ گوشت فوما مدل 919

۲۲٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3138814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فوما مدل FU-329

چرخ گوشت فوما مدل FU-329
چرخ گوشت فوما مدل FU-329

۱۶٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b30ee5804eee8ab2670fbb26ab74e9674be1239_1595678484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت نانیوا مدل G30

چرخ گوشت نانیوا مدل G30
چرخ گوشت نانیوا مدل G30

۱۸٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

۱,۱۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0854bae58d54d49c68b9080a05762a1b1c4d03a2_1600495358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فوما مدل 1755

چرخ گوشت فوما مدل 1755
چرخ گوشت فوما مدل 1755

۳۰٪

۳,۸۰۰,۰۰۰

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fdc9e66705f1e770bc89979c7c00be1eaedb3d1_1595678053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت نانیوا مدل G32

چرخ گوشت نانیوا مدل G32
چرخ گوشت نانیوا مدل G32

٪

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3981305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت، آبلیمو گیری و آبغوره گیری آوا کد M103

چرخ گوشت، آبلیمو گیری و آبغوره گیری آوا کد M103
چرخ گوشت، آبلیمو گیری و آبغوره گیری آوا کد M103

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3985520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت آوا کد M104 با گیربکس فولادی

چرخ گوشت آوا کد M104 با گیربکس فولادی
چرخ گوشت آوا کد M104 با گیربکس فولادی

٪

۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67df4762418e66107870f9478c8e082900402201_1593593908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فوما مدل FU-1992

چرخ گوشت فوما مدل FU-1992
چرخ گوشت فوما مدل FU-1992

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3980603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت آوا کد M102

چرخ گوشت آوا کد M102
چرخ گوشت آوا کد M102

٪

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113919264.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فوما مدل FU-1925

چرخ گوشت فوما مدل FU-1925
چرخ گوشت فوما مدل FU-1925

٪

۹۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1590001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660
چرخ گوشت بوش مدل MFW68660

٪

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1805080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-ZJ3500

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-ZJ3500
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-ZJ3500

٪

۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3979646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت آوا کد M101

چرخ گوشت آوا کد M101
چرخ گوشت آوا کد M101

٪

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2119213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826
چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-826

٪

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1578383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت بوش مدل MFW67440

چرخ گوشت بوش مدل MFW67440
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440

٪

۳,۷۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114845377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت نانیوا مدل G50

چرخ گوشت نانیوا مدل G50
چرخ گوشت نانیوا مدل G50

٪

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79463c7e45a58a17c585effc3752073e6cb30d3e_1603020626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت برگامو مدل 2620

چرخ گوشت برگامو مدل 2620
چرخ گوشت برگامو مدل 2620

٪

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1711597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-ZJ2700

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-ZJ2700
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-ZJ2700

٪

۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbcddf164e2546e316d474acb8c288c31efa9bdf_1607862855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت یورولوکس مدل EU-MG3180TS

چرخ گوشت یورولوکس مدل EU-MG3180TS
چرخ گوشت یورولوکس مدل EU-MG3180TS

۲۳٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت بوش مدل MFW68640

چرخ گوشت بوش مدل MFW68640
چرخ گوشت بوش مدل MFW68640

٪

۴,۸۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت کنوود مدل MG470

چرخ گوشت کنوود مدل MG470
چرخ گوشت کنوود مدل MG470

٪

۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1078751.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132

چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132
چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132

٪

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-G1560

چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-G1560
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-G1560

۲۵٪

۳,۸۵۰,۰۰۰

۲,۸۸۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/499e1fcb914452914801a1233b06fed9b4e2af4c_1607859855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت یورولوکس مدل EU-MG3153LS

چرخ گوشت یورولوکس مدل EU-MG3153LS
چرخ گوشت یورولوکس مدل EU-MG3153LS

۲۹٪

۴,۸۰۰,۰۰۰

۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e54da535c00136b8f1a4438532b95c9bb1c29f31_1605639089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2714

چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2714
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2714

۱۵٪

۴,۵۳۶,۰۰۰

۳,۸۵۵,۶۰۰ تومان

 

بررسی 5 مارک پرفروش برتر در زیر همراه با مشخصات


1 چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

چرخ گوشت پارس خزر

 

نظر یکی از خریدارار در مورد چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020 : این محصول را تازه خریدم. واقعا از محصولات خوب ایرانی هست. به نسبت قیمتش واقعا از چرخ گوشت های خارجی تو بازار که تا دو برابر قیمت این را دارند کارایی مناسب تری داره. 3 کیلو گوشت گوساله را تو کمتر از دو و نیم دقیقه با کیفیت مناسب چرخ کرد. امکانات جانبیش هم خوبه قابلیت قرمه کردن گوشت و سبزی خرد کن داره و یک ظرف وکیوم هم روشه که خیلی به کار میاد. خدمات پس از فروش و گارانتی پارس خزر را هم من قبلا برای گوشتکوب برقی استفاده کردم که به نسبت ضمانت های دیگه تو ایران واقعا خوب بوده البته به شرطی که کارت ضمانت را گم نکنید

نقاط قوت

  • قیمت مناسب
  • قدرت مناسب و واقعی
  • سرعت زیاد
  • ال سی دی ارایه اطلاعات

نقاط ضعف

  • صدای زیاد
مشخصات کلی و فنی :

مشخصات چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

امتیاز و نظرات کاربران به چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020 

امتیاز و نظرات کاربران به چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020 

نسبت به قیمتش چرخ گوشت خوبی هست فقط صداش خیلی زیاده قدرت خوبی داره قیافه خوبی داره به نظر میرسد کیفیت نسبتا خوبی داشته باشه از دیجی کالا ممنونم.


من این محصول رو از فروشگاه دیگه ای خریدم. و به شدت ازش راضی ام.
چون خودم واسه خریدن اجناس مختلف وقت میزارم و نظرات دیجیکالا رو میخونم، تصمیم گرفتم از نظر رو قرار بدم تا با خیال راحت تصمیم بگیرین.ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

12 − یازده =