راهنمایی خرید جهیزیه عروس وسایل کامل ضروری [لیست قیمت روز]

معرفی لیست جهیزیه ضروری و معمولی همراه با متن و قیمت روز کامل وسایل عروس به صورت مختصر و مفید جهت راهنمایی خرید با صرفه از لیست پرفروش ترین و ارزانترین معرفی شده است.

چه چیزی های باید در لیست جهیزیه نو عروس انتخاب و خریداری شوند؟ 

جهیزیه عروس یکی از مهم و پر هزینه ترین روزهای زندگی هر پدر و مادر و خانواده عروس است ، که بسیاری از افراد با استرس و مشکلات روبرو می شوند که چکار کنیم چگونه باید جهیزیه عروس را تهیه و خریداری کنیم. که در سایت کافه راهنما امروز لیستی از جهیزیه های ضروری و معمولی که شاید کامل باشد یا نباشد را معرفی می نماییم. در اینجا سعی شده با بررسی های و تحقیقات بیشتر به دنبال جهیزیه های ارزان قیمت در عین با کیفیت را معرفی می نماییم.

لیست قیمت جهیزیه موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112295489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 63 پارچه صالح مدل پیوند

سرویس آشپزخانه 63 پارچه صالح مدل پیوند
سرویس آشپزخانه 63 پارچه صالح مدل پیوند

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113782746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 14 پارچه وون کد 4409

سرویس آشپزخانه 14 پارچه وون کد 4409
سرویس آشپزخانه 14 پارچه وون کد 4409

۲۳٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111583353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 30 پارچه آرتیستون کد 002

سرویس آشپزخانه 30 پارچه آرتیستون کد 002
سرویس آشپزخانه 30 پارچه آرتیستون کد 002

٪

۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس روتختی جهیزیه ایلارت طرح ALYANS دو نفره 13 تکه

سرویس روتختی جهیزیه ایلارت طرح ALYANS دو نفره 13 تکه
سرویس روتختی جهیزیه ایلارت طرح ALYANS دو نفره 13 تکه

٪

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111583457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 10 پارچه آرتیستون کد 002

سرویس آشپزخانه 10 پارچه آرتیستون کد 002
سرویس آشپزخانه 10 پارچه آرتیستون کد 002

٪

۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113783685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 15 پارچه وون کد 2209

سرویس آشپزخانه 15 پارچه وون کد 2209
سرویس آشپزخانه 15 پارچه وون کد 2209

۱۲٪

۱,۱۳۴,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113784598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 15 پارچه وون کد 2201

سرویس آشپزخانه 15 پارچه وون کد 2201
سرویس آشپزخانه 15 پارچه وون کد 2201

۲۵٪

۱,۳۲۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113782892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 28 پارچه وون کد 4407

سرویس آشپزخانه 28 پارچه وون کد 4407
سرویس آشپزخانه 28 پارچه وون کد 4407

٪

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4676343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه 64 پارچه لیمون مدل نارین

سرویس جهیزیه 64 پارچه لیمون مدل نارین
سرویس جهیزیه 64 پارچه لیمون مدل نارین

٪

۲,۰۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113783118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1109

سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1109
سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1109

۲۰٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113785551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1102

سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1102
سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1102

۱۸٪

۱,۲۲۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113783076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1110

سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1110
سرویس آشپزخانه 8 پارچه وون کد 1110

۲۰٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111896652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه عروس 92 پارچه کد 002

سرویس جهیزیه عروس 92 پارچه کد 002
سرویس جهیزیه عروس 92 پارچه کد 002

۱۰٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2389536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت لوازم خیاطی Super Costurero مدل 210 تکه

کیت لوازم خیاطی Super Costurero مدل 210 تکه
کیت لوازم خیاطی Super Costurero مدل 210 تکه

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110748889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابه گریل مدل جهیزیه عروس 01 سایز 24

تابه گریل مدل جهیزیه عروس 01 سایز 24
تابه گریل مدل جهیزیه عروس 01 سایز 24

۶٪

۱۵۹,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b49f5583987c21825131563cfe036d41a505ffe4_1600324081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه عروس 50 پارچه کامل کد 410

سرویس جهیزیه عروس 50 پارچه کامل کد 410
سرویس جهیزیه عروس 50 پارچه کامل کد 410

٪

۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119530504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس آشپزخانه 4 پارچه ویوا کد 050

سرویس آشپزخانه 4 پارچه ویوا کد 050
سرویس آشپزخانه 4 پارچه ویوا کد 050

۴۳٪

۸۷۰,۰۰۰

۴۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4978597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه آشپزخانه 30 پارچه جی فی نی مدل 02

سرویس جهیزیه آشپزخانه 30 پارچه جی فی نی مدل 02
سرویس جهیزیه آشپزخانه 30 پارچه جی فی نی مدل 02

۳۱٪

۴,۲۰۰,۰۰۰

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/804360.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس 30 پارچه جهیزیه عروس استیل آرتیستون صنعت

سرویس 30 پارچه جهیزیه عروس استیل آرتیستون صنعت
سرویس 30 پارچه جهیزیه عروس استیل آرتیستون صنعت

٪

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121947690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه 29 پارچه سون اسکای مدل A29

سرویس جهیزیه 29 پارچه سون اسکای مدل A29
سرویس جهیزیه 29 پارچه سون اسکای مدل A29

٪

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f667135199e62f76dbbdb5f59e9f6e1da164331b_1594279187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه 16 پارچه اورانوس کد 10001

سرویس جهیزیه 16 پارچه اورانوس کد 10001
سرویس جهیزیه 16 پارچه اورانوس کد 10001

٪

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5156100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه اشپزخانه 30 پارچه جی فی نی (استیل اصل) کد G30S

سرویس جهیزیه اشپزخانه 30 پارچه جی فی نی (استیل اصل) کد G30S
سرویس جهیزیه اشپزخانه 30 پارچه جی فی نی (استیل اصل) کد G30S

٪

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1871978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی دیلایت مدل Ario Gold/301/T

آباژور رومیزی دیلایت مدل Ario Gold/301/T
آباژور رومیزی دیلایت مدل Ario Gold/301/T

٪

۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b3932118985f1576b13de3904b6dd6bde16efe40_1604579577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس جهیزیه 17 پارچه اورانوس مدل N

سرویس جهیزیه 17 پارچه اورانوس مدل N
سرویس جهیزیه 17 پارچه اورانوس مدل N

٪

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ccc4d23d0fe293246c91389c10760fd0f879507_1605731346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست اسباب بازی لوازم خانه مدل جهیزیه مجموعه 4 عددی

ست اسباب بازی لوازم خانه مدل جهیزیه مجموعه 4 عددی
ست اسباب بازی لوازم خانه مدل جهیزیه مجموعه 4 عددی

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

1 سرویس جهیزیه پلاستیکی آشپزخانه 82 پارچه بی ام دی مدل لاویز

سرویس جهیزیه پلاستیکی آشپزخانه

سرویس پلاستیک لاویز با انواع رنگ های صورتی ، سفید و سبز به تعداد 82 پارچه معرفی شده است این فقط یک نمونه است که از میان سرویس های پلاستیکی پر فروش ترین است که خریداری شده ما در اینجا سرویس پلاستیک های همچون لایف مارک بازن را با کلیک بر روی دکمه زیر مرفی کرده ایم که دیگر مدل ورنگ های لیمون و ترک در زیر معرفی شده است. 

مشاهده لیست قیمت انواع جهیزیه سرویس آشپزخانه مدل پلاستیکی

نقاط قوت مزیت : 

 • قیمت عالی
 • کیفیت بالا نسبت به قیمت
 • ساخت وطن
 • زود نمیشکنه
 • تنوع بالا در اقلام

نقاط ضعف معایب : 

 • نداشتن تنوع رنگ بیشتر

مشخصات :

 • جنس پلاستیک
 • قابلیت شستشو دارد
 • ست آبکش و کاسه 6 تکه:
 • سایز 1: 12 × 33.5 × 36 سانتی‌متر
 • 2: 10 × 28 × 30 سانتی‌متر
 • 3: 8.5 × 24 × 25 سانتی‌متر
 • ست کاسه 4 تکه:
 • 1: 8 × 12 × 12
 • سایز 2: 9 × 17.5 × 17.5 سانتی‌متر
 • 3: 9.5 × 22 × 22 سانتی‌متر
 • سایز 4: 9.5 × 27.5 × 27.5 سانتی‌متر
 • رنده: 7.5 × 15 × 32 سانتی‌متر
 • جارو و خاک‌انداز
 • ابعاد جارو: 2.5 × 34 × 44 سانتی‌متر
 • ابعاد خاک‌انداز: 11 × 25 × 44 سانتی‌متر
 • ظرف پودر لباسشویی: 20 × 19 × 8.5 سانتی‌متر
 • ارگانایزر در دار: 10.5 × 19 × 24 سانتی‌متر
 • ابعاد ارگانایزر: 10.5 × 25.5 × 38 سانتی‌متر
 • ست ظرف نگه‌دارنده 3 تکه:
 • سایز 1: 8 × 16 × 26.5 سانتی‌متر
 • 2: 6.5 × 12 × 19.5 سانتی‌متر
 • سایز 3: 5 × 9 × 15.5 سانتی‌متر
 • نگهدارنده میوه و سبزی: 9 × 19.5 × 28سانتی‌متر
 • جاقاشقی: 5 × 28 × 36 سانتی‌متر
 • 3 ابعاد جای ماکارونی
 • ابعاد: 23.5 × 12.5 × 12.5 سانتی‌متر
 • 6 عدد چوب لباسی:
 • ابعاد: 0.7 × 20 ÷ 41.5 سانتی‌متر
 • جعبه لوازم خیاطی: 12.5 × 12 × 12 سانتی‌متر
 • ظرف شیر: 16 × 8 × 19.5سانتی‌متر
 • سطل زباله بادبزنی: 28.5 × 19 × 19 سانتی‌متر
 • ابعاد آب‌مرکبات گیری دستی: 10 × 12.5 × 16.5 سانتی‌متر
 • فرچه: 10 × 8 × 11 سانتی‌متر
 • تخته‌برش: 0.5 × 22.5 × 34.5 سانتی‌متر
 • آبچکان فلزی با سینی پلاستیکی: 15 × 49 × 37 سانتی‌متر
 • جارو و خاک‌انداز دسته بلند:
 • ابعاد خاک انداز: 88 ÷ 16.5 × 24.5 سانتی‌متر
 • جارو: 96.5 × 5 × 23 سانتی‌متر
 • سطل زباله پدالی: 36.5 × 27 × 25 سانتی‌متر
 • برس توالت شویی: 39 × 12 × 12 سانتی‌متر
 • سبد آشپزخانه سایز 1: 3.5 × 20 × 16 سانتی‌متر
 • سبد آشپزخانه سایز 2: 6 × 21 × 27 سانتی‌متر
 • ابعاد چهار پایه حمام: 20 × 23 × 32 سانتی‌متر
 • جا نانی: 17 × 28 × 39 سانتی‌متر
 • سبد پیک‌نیک: 28 × 32 × 46.5 سانتی‌متر
 • ست ظرف نگهدارنده 4 تکه
 • سایز 1: 23 × 45 × 29 سانتی‌متر
 • 2: 18.5 × 36 × 22.5 سانتی‌متر
 • 3: 16 ×30.5 × 19 سانتی‌متر
 • 4: 12 × 23 × 15 سانتی‌متر

پیشنهاد: راهنمایی خرید سیسمونی نوزاد [ لیست قیمت روز ]

نظرات خریداران درباره سرویس جهیزیه پلاستیکی آشپزخانه 82 پارچه بی ام دی مدل لاویز

اول زندگی واسه همسرم خریدم خیلی خیلی خوشحال شد. تقریبا دیگه چیزی واسه حمام و توالت و آشپزخانه نیازی نداریم.
به نسبت تعداد اقلامش قیمتش نسبت به رقبا عالیه. مخصوصا تو شگفت.


با توجه به قیمت رو به بالای کالای خارجی این سرویس واقعا از کالای مشابه خارجی خودش چیزی کم نداره ، هم کامله هم ساخت ایران ، قیمتشم به شخصه حساب کردم خیلی به صرفه هستش تا اینکه جدا جدا خریداری بشه
جنس دسته جارو ها هم محکمه


این سرویس 90 پارچه واقعا عالیه هم کیفیتش خیلی خوبه هم طراحی فوق العاده ای داره
با خرید این سرویس تمامی اقلام مورد نیازت رو میتونی داشته باشی از جارو خاک انداز گرفته تا آبمرکبات گیر قیمت خیلی مناسبی هم داره .
من رنگ سفیدش رو خرید کردم پیسنهاد می کنم .

سرویس پلاستیک جهیزیه لایف بازن سرویس 50 پارچه جهیزیه عروس صورتی

سرویس پلاستیک لایف صورتی

سرویس پلاستیک لایف با رنگ های صورتی و سبز آبی در این لیست قیمت محصولات مارک بازن در بازار عرضه می شوند که دارای تعداد 50 پارچه است. که جهت سفارش این محصول به عنوان جهیزیه آشپزخانه بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.


2 لیست کامل وسایل آشپزخانه برای جهیزیه عروس 

توجه جهت مشاهده متن تصویر واضح تر بر روی تصویر یا عکس زیر کلیک نمایید.

لیست جهیزیه آشپزخانه عروس


3 لیست لوازم برقی جهیزیه عروس ضروری و غیر ضروری

در اینجا لیست لوازم برقی به صورت ضروری و یا غیر ضروری معرفی شده است که همراه با لینک خرید هر کدام می توانید سفارش اینترنتی بدهید تا در درب منزل خود تحویل بگیرید. اول وسایل ضروری لیست شده که همراه با راهنمایی پرفروش ترین مدل ها همراه با لینک جهت راهنمایی شما دوستان معرفی شده.

لیست لوازم برقی جهیزیه عروس ضروری

ماشین لباسشویی

در زندگی زناشویی لباس های کثیف زیادی جهت شستن هست که امروزه برای تمیز کردن و شستشوی آنها از ماشین لباسشویی استفاده می شوند به عنوان جهیزیه منزل ضروری ترین وسایله می باشد.

پیشنهاد :راهنمایی خرید قیمت 8 مدل ماشین لباسشویی برتر و پرفروش


ماشین ظرفشویی 

برای شستن ظروف غذا ماشین ظرفشویی یک وسیله ضروری است که باید در جهیزیه در صورت لزوم باشد و اگر هم نبود مهم نیست که چون بیشتر افراد با دست به صورت راحت ظرف های منزل خود را شستشو می کنند.

پیشنهاد : قیمت و خرید ماشین ظرفشویی ایرانی و خارجی بهترین مارک ها


تلویزیون 

تلویزیون هم یکی از مهم ترین وسایل خانگی در جهیزیه است که مورد استفاده در طول روز می شود، که باعث سرگرمی افراد منزل می شود.

به همین خاطر یک جهیزیه برقی منزل به حساب می آید.

پیشنهاد:قیمت خرید 5 تلویزیون برتر و پرفروش ایرانی و خارجی


یخچال فریزر 

خرید یخچال و فریزر یک هزینه زیادی می خواهد. اگر تصمیمی نادرست بگیرید ، با مشکل دچار می شوید که سالها با آن زندگی می کنید که یک نیاز اساسی هر خانواده است، شاید حتی یک دهه یا بیشتر. هر چند از مزاحمت خارج نشوید. در خرید این گونه وسایل جهیزیه همیشه دقت کنید تا انتخاب مناسبی داشته باشید. که جهیزیه گران قیمت هم است.

مشاهده لیست قیمت انواع یخجال فریزر


4 لیست وسایل جهیزیه اتاق خواب عروس 

اتاق خواب هم یکی از مکان های مهم خانه است که باید هر نو عروسی باید یک اتاق خواب خوب با کلاسی داشته باشد. که این مکان برای زیبایی و شیک شدن به وسایل های اولیه نیاز دارد در زیر همین متن و تصویر لیست وسایل جهیزیه به ترتیب نوشته شده. است.

لیست وسایل جهیزیه اتاق خواب عروس

مشاهده لیست قیمت انواع جهیزیه اتاق خواب


5 سرویس چوب عروس شامل چیست؟ (لیست جهیزیه سرویس چوب) 

پک سرویس چوب کامل عروس همیشه به عنوان گران قیمت ترین جهیزیه است  که ما امرورز پرفروش ترین و ارزان ترین با قیمت مناسب این سرویس چوبی را معرفی می کنیم که شامل لیست زیر است که برای هر عروس و داماد مورد استفاده قرار می گیرد.

سرویس چوب عروس شامل چیست؟


6 لیست وسایل سرویس بهداشتی و شوینده جهیزیه عروس

معرفی لیست مواد شوینده های برای جهیزیه عروس جه استفاده در سرویس دستشویی عروس با قیمت روز جدید برای علاقه مندان راهنمایی شده است. که شامل لیست زیر است. 

لیست وسایل سرویس بهداشتی و شوینده جهیزیه عروس

اگر دوست دارید این محصولات بهداشتی جهیزیه عروس را یکجا از اینترنت خریداری کنید بر روی دکمه زیر کلیک نمایید هم از تخفیف های محصولات استفاده کنید و هم به طور راحت و آسان در درب منزل خود تحویل بگیرید.

مشاهده لیست قیمت انواع سرویس بهداشتی جهیزیه عروس و داماد


دیگر وسایل های مورد نیاز جهیزیه عروس 

جهیزیه عروس


یک دیدگاه

 1. سلام مرسی برای لیست
  تلوزیون صورتی پیدا میشه ؟

  مجبورم کردن میز صورتی گرفتم ولی تلوزیون پیدا نمیشه lg ( مارک چینی پیدا کردم ولی خوب نیست
  همه میخندن
  تمام ایرانو دارم میگردم

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

سه × پنج =