لیست قیمت روز بهترین تلویزیون پرفروش دنیا ایرانی و خارجی

راهنمایی خرید بهترین مدل تلویزیون با مارک های خارجی سامسونگ ،ال جی ، سونی ، پاناسونیک و در میان پرفروش ترین تلویزیون های ایرانی برند های ایکس ویژن ، شهاب و دیگر برندهای معروف همراه با اندازه 49 ، 55 اینچ … با قیمت مناسب و ارزان را معرفی می نماییم. که بهترین برند های دنیا هستنند.

لیست قیمت تلویزیون پرفروش موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/263ded325772a4e5bbd3d2f0333614a075ea2fee_1608722999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50 اینچ
۱۰,۵۵۰,۰۰۰
٪۳
۱۰,۲۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e7e1c48e3c744bdfe5149ed0ecacbff588676c0_1607944370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ
۷,۶۰۰,۰۰۰
٪۳
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ae847d71a5cc7d457a7fff7f14e99943d154c179_1607951697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU745 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU745 سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU745 سایز 55 اینچ
۱۳,۴۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c7277a599d56fcaae5366ad7cd54ec235a7e830_1609180934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-55SA620U سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-55SA620U سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-55SA620U سایز 55 اینچ
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3612274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49N6950 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49N6950 سایز 49 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49N6950 سایز 49 اینچ
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12ea71ac2435410a020584359da5685544d1bac2_1620818738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-65SA620U سایز 65 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-65SA620U سایز 65 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-65SA620U سایز 65 اینچ
۲۱,۹۵۰,۰۰۰
٪۵
۲۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e68ef12c57aa311bc3761de3fed9081b379bd37_1605619774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 50XKU575 سایز 50 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 50XKU575 سایز 50 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 50XKU575 سایز 50 اینچ
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3613185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50NU7900 سایز 50 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50NU7900 سایز 50 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50NU7900 سایز 50 اینچ
۲۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/984b3a27a180c6174a82b8e84a457731f414e082_1610534194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5700U سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5700U سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5700U سایز 55 اینچ
۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0deb46335cdcd38af48e0abcee609bc92df2b380_1610974146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-43K5700 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-43K5700 سایز 43 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-43K5700 سایز 43 اینچ
۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1170776c6d28d2aa59054e36b4aa88a8814c7b78_1599928659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 40PFT5883 سایز 40 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 40PFT5883 سایز 40 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 40PFT5883 سایز 40 اینچ
۶,۲۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8fa63231ef8a92ea53660cd35ad285b66ba899a_1601796767.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 43D3000i سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 43D3000i سایز 43 اینچ
تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 43D3000i سایز 43 اینچ
۷,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۶,۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3635917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55NU8900 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55NU8900 سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55NU8900 سایز 55 اینچ
۳۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b7fd1fc2b0d6ecb9926af8284cfbeb4bba3f5691_1607781754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8M سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8M سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8M سایز 55 اینچ
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3613398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55NU7900 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55NU7900 سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55NU7900 سایز 55 اینچ
۲۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c456d444e7ce79dee057686c583f32ab008624d_1620648903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LU821S سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LU821S سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LU821S سایز 55 اینچ
۱۶,۹۰۰,۰۰۰
٪۳
۱۶,۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e3fa04465a572ab3930241a00a8b7ba2535bfaa_1601797162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ

تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ
تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل 32D3000i سایز 32 اینچ
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3db4f5b9c02e92acf2e2228260692d24936404fb_1615723616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43SA1270T سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43SA1270T سایز 43 اینچ
تلویزیون ال ای دی اسنوا مدل SLD-43SA1270T سایز 43 اینچ
۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f42199689320d0da43a39cdf6bada24cb370489_1610372439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ

تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ
تلویزیون ال ای دی بست مدل 40BN2070J سایز 40 اینچ
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b873a7674bb4b8de192fc1a971bb563d58c4ce84_1611654292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50LH512N سایز 50 اینچ

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50LH512N سایز 50 اینچ
تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-50LH512N سایز 50 اینچ
۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3625280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49N5980 سایز 49 اینچ

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49N5980 سایز 49 اینچ
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49N5980 سایز 49 اینچ
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113397010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X8000G سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X8000G سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X8000G سایز 55 اینچ
۲۴,۲۴۳,۰۸۰
٪۶
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21e8c4d3cc864f5112f8d9193c8708cbaaa6afef_1612013695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50P8SA سایز 50 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50P8SA سایز 50 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50P8SA سایز 50 اینچ
۱۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18752894b739debee97341b719d90b60393bae49_1596301201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلوزیون ال ای دی هوشمند آوکس مدل AT4319FS سایز 43 اینچ

تلوزیون ال ای دی هوشمند آوکس مدل AT4319FS سایز 43 اینچ
تلوزیون ال ای دی هوشمند آوکس مدل AT4319FS سایز 43 اینچ
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c3f69f4e9f1ea3dd62e27d8cb9f37f17a8d548b4_1620652675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-58LU722S سایز 58 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-58LU722S سایز 58 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-58LU722S سایز 58 اینچ
۱۴,۸۰۰,۰۰۰
٪۱
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/46f50ba067529d4e779ed3855757b99b81c6a9cb_1620819083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-65K5700U سایز 65 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-65K5700U سایز 65 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-65K5700U سایز 65 اینچ
۲۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۶
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113969301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000G سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000G سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000G سایز 55 اینچ
۱۹,۳۰۴,۵۸۰
٪۷
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04a7f90168a2543d68c35b2f9cb6cdb9d8c42492_1611062855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ

تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ
تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b80443ad9156a5924f078a9de19f10fa2ab1e441_1608722085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-40LH612N سایز 40 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-40LH612N سایز 40 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-40LH612N سایز 40 اینچ
۷,۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2813748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17bd2cb773bb2f83cce70f222619dfbec05ed4e6_1603534292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK580 سایز 43 اینچ

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK580 سایز 43 اینچ
تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XK580 سایز 43 اینچ
۷,۱۰۰,۰۰۰
٪۶
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0dc0988688f6d5d12a52ed1110fdbe9498f6fc6b_1620652486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-65LU721S سایز 65 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-65LU721S سایز 65 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-65LU721S سایز 65 اینچ
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1af05e3067a624977f108a1a886b27a7e7310abc_1610360108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XKU645 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XKU645 سایز 55 اینچ
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XKU645 سایز 55 اینچ
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2560f6d62a5eeec3e05af28a950b538060c838cf_1608721474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40LH412N سایز 40 اینچ

تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40LH412N سایز 40 اینچ
تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-40LH412N سایز 40 اینچ
۶,۱۵۰,۰۰۰
٪۳
۵,۹۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bbdbdb17ca03f8671d53d681c0e234c7468625b_1608641949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون ال ای دی بست مدل 32BN2040J سایز 32 اینچ

تلویزیون ال ای دی بست مدل 32BN2040J سایز 32 اینچ
تلویزیون ال ای دی بست مدل 32BN2040J سایز 32 اینچ
۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115012945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلویزیون مسترتک مدل MT2402FHDS سایز 24 اینچ

تلویزیون مسترتک مدل MT2402FHDS سایز 24 اینچ
تلویزیون مسترتک مدل MT2402FHDS سایز 24 اینچ
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

چگونه تلویزیون مناسب انتخاب کنیم (نکات مهم در خرید Tv)

خرید بهترین تلویزیون نباید یک کار سختی باشد. با راهنمایی های سایت کافه راهنما شما می توانید بهترین تلویزیون با اندازه اینج و مبلغ دلخواه یک تلویزیون مناسب با باب میل خود را خریداری کنید.

برای کمک به شما در انتخاب مدل تلویزیون ، مانند “وضوح” و “رنگ” ، و مشخصات کلی و نقاط قوت و ضعف توضیحاتی داده شده است ، هر فن آوری با نام برند فروشنده معرفی می شود تا بتوانید در زمان خرید  ، تصمیم انتخاب آگاهانه بگیرید.

وضوح تلویزیون چیست؟ و بالاترین وضوح برای نمایش کدام است؟

اگر پیکسل یکی از میلیون ها مربع کوچک است که تصویری را روی صفحه شما ایجاد می کند ، وضوح تلویزیون تعداد پیکسل هایی است که به صورت عمودی توسط آنهایی که به صورت افقی نمایش داده می شوند ، تنظیم شده است. مانند ابعاد هر شکل دو بعدی ، وضوح تصویر با تعداد پیکسل های گسترده با تعداد پیکسل های بالا نوشته شده است.

خرید تلویزیون

هرچه پیکسل بیشتر باشد تلویزیون با تصویر واضح تر و واقعی تر نمایش داده می شود. در حالیکه طرفداران و علاقه مندان به کانال های ورزشی مشتاق وسوسه می شوند که بالاترین رزولوشن ممکن را خریداری کنند ، این را به یاد داشته باشید که برای انتخاب مناسب تلویزیون ابتدا باید روی بهترین صفحه نمایش با کیفیت عالی را انتخاب کنید. اگر به بطور کلی برای یک بازی استفاده نمایید که اکثر دستگاه های کنسول بازی با وضوح 1080p نمایش داده می شوند. از طرف دیگر ، نمایش های مجموعه های تلویزیونی معمولاً در 1080i ، معادل بین 1080p پخش می شود.

مناسب ترین اندازه تلویزیون برای ابعاد اتاق یا پذیرای شما کدام سایز بهتر است؟

قبلاً سایز اکثر تلویزیون ها یکی بودن و این مهم نبود که چه اندازی برای اتاق نشیمن یا پذیرای چه اینچی باشد. ولی الان با آن زمان فرق زیادی کرده است اندازه اتاق یا منزل هر کسی با ابعاد یک دیگر فرق دارد ، به طور مثال انتخاب تلویزیون مناسب بر اساس متراژ خانه برای نشیمن 24 متر مربع 32 اینچ و برای 48 متری 43 تا 49 اینچ مناسب می باشد و برای اندازه ها با متراژ بیشتر بهتر است بالاتر از 50 اینچ باشد بهتر است که خریداری و انتخاب کنید.

فاصله (متر)اندازه صفحه نمایش (اینچ)وضوح
3- 624 ″HD آماده است
4-832HD آماده است
4-832HD آماده است
5-1040 ″ – 43HD کامل
6-1249 ″HD کامل
8-1355Full HD یا 4K
8-15 یا بالاتر65 ″ یا بالاتر4K

انتخاب خرید تلویزیون مناسب بر اساس متراژ خانه

امروزه ، با افزایش کیفیت پیکسل ، لازم نیست خودمان را کاملاً به تلویزیون نزدیک کنیم تا واضح ترین تصویر را ببینیم. در نتیجه ، طبق آمار Statista ، بین سالهای 2015 و 2018 اندازه متوسط ​​تلویزیون جهانی تقریباً 5 اینچ افزایش یافته است. دیگر ما از جلو تما کردن تلویزیون راحت شده ایم ، و از بلندگوهای پردازنده مناسب و با کیفیت بهره می بریم.

از سالهای گذشته ، بیشتر صاحبان خانه و اجاره خانه ها شروع به جابجایی اتاق نشیمن خود کرده اند تا به تلویزیون های خود نزدیکتر شوند و راحت تر نشستن و لذت بردن از تعلیق در یک حجم عادی و بدون نیاز به نزدیکی ، راحت تر می شوند. و هرچه صفحه های آنها کوچکتر شوند ، می توانید یک تلویزیون 65 یا حتی 75 اینچی را در خانه خود قرار دهید ، خواه در یک آپارتمان استودیویی یا یک خانه چهار طبقه زندگی کنید. (lifewire)

لیست قیمت انواع مدل های تلویزیون همراه با مشخصات کلی و بررسی نقاط قوت و ضعف برندهای مختلف

خرید تلویزیون برای منزل یک امر ضروری است. که برای سرگرمی هر خانواده یا فردی مهم ترین نیاز است ، ما در اینجا انواع مدل ها همرا با لینک لیست شامل قیمت انواع مارک های تلویزیون با بررسی مزیت و مشکلات و مقایسه هر کدام برای راهنمایی خرید شما با بهترین صورت جهت انتخاب برترین و پرفروش ترین محصولات تلویزیونی با قیمت مناسب و با صرفه مانند بانه ، همراه لینک فروشنده های که تخفیف بیشتری به محصولات خود ارایه می دهند را معرفی می نماییم.

1 قیمت خرید تلویزیون سامسونگ 49 اینچ مدل 49N5980 + لیست قیمت مدل های دیگر

قیمت خرید تلویزیون سامسونگ

نقاط قوت مزیت :

 • کیفیت و شفافیت تصویر قابل قبول
 • سادگی
 • برند معروف

نقاط ضعف معایب : 

 • قیمت بالا
 • عدم دارا بودن تکنولوژی‌های روز
 • عدم وجود پایه‌ی متحرک (عدم چرخش نمایشگر)

مشخصات :

 • رابط هوشمند:ندارد
 • تکنولوژی صفحه:LED
 • کیفیت تصویر:Full HD
 • نوع صفحه:تخت
 • HDR:ندارد
 • قابلیت اتصال به دیوار:دارد
 • 3D:ندارد

جهت مشاهده سایز از 32 تا ۴۰ اینچ سامسونگ اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده قیمت سایز ۵۵ اینچ و بزرگتر سامسونگ اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سایز از ۴۹ تا ۵۴.۹ اینچ این مدل تلویزیون اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سایز از ۴۲ تا ۴۸.۹ اینچ تلویزیون سامسونگ اینجا کلیک نمایید.

نظرات خریداران در مورد تلویزیون سامسونگ

تکنولوژی صفحه نمایش LCD نیاز به نور پس زمینه دارد، یعنی پشت صفحه باید نور سفید باشد و جلو نور همون صفحه نمایشگر، قبلا نور پس زمینه با لامپ فلورسنت تامین میشد، چندسالی هم هست با LED سفید تامین میشه، خود تکنولوژی LCD هم تغییراتی داشته و بهتر شده، اما تکنولوژی پنل که خودش LED باشه، یعنی باید دونه دونه پیکسل ها led باشند ، و در واقع هیچ کدوم از این نمایشگرها تکنولوژی led نیستند و نوع پیشرفته تر LCD هستند. دو شرکت صاحب نام کره ای چند سال قبل توسط اتحادیه اروپا مبلغ زیادی جریمه شدند ، چون روی کارتن نوشته بودند led ، و مشخص نکرده بودند که منظورشان نور پس زمینه هست، و شخص خریدار فکر میکنه داره پنل LED میخره، ولی متاسفانه در کشور ما همچنان این نمایشگرها با تکنولوژی LCD به عنوان LED فروخته میشن، و دیجیکالا هم مثل سایر بازار ، تکنولوژی نمایشگر رو زده LED


این تلویزیون رو در جشنواره یلدا خریدم. کیفیت تصویر مناسبی داره. خروجی صدا خوبه. در تعویض شبکه ها تاخیر نداره. خیلی دوست داشتم از برندهای ایرانی بخرم ولی زیبایی تلویزیون و اینکه تک پایه باشه (پا مرغی نباشه) برام خیلی مهمه. از نمایندگی سام سرویس هم ممنونم که در اسرع وقت و بدون هیچ هزینه ای تلویزیون رو نصب کردند.


2 قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43LJ52100

قیمت تلویزیون ال جی

نقاط قوت مزیت :

 • تلویزیون ساده
 • مارک معروف

نقاط ضعف معایب : 

 • قیمت بالا
 • 3D ندارد
 • رابط هوشمند ندارد

مشخصات :

 • تکنولوژی صفحه:LED
 • کیفیت تصویر:Full HD
 • نوع صفحه:تخت
 • قابلیت اتصال به دیوار:دارد

3 قیمت تلویزیون هوشمند سونی 48 اینچ مدل KDL-48W650D

قیمت تلویزیون سونی

نقاط قوت مزیت :

 • کیفیت صدای مناسب فضاهای کوچک تا متوسط
 • کیفیت تصویر عالی
 • رابط کاربری آسان
 • اتصال راحت گوشی به تلویزیون

نقاط ضعف معایب : 

 • سیستم عامل لینوکس کارایی ندارد
 • حساسیت زیاد صفحه نمایش در برابر ضربه
 • 3D ندارد

مشخصات :

 • رابط هوشمند:دارد
 • تکنولوژی صفحه:LED
 • کیفیت تصویر:Full HD
 • نوع صفحه:تخت
 • HDR:ندارد
 • قابلیت اتصال به دیوار:دارد

کیفیت تصویر بسیار عالیه _ گوشی موبایل . لپ تاپ و کامپیوتر براحتی وصل میشه رابط کاربری خوبی داره من یک سال و نیم هست که خریدم و واقعا ازش راضی هستم


1 COMMENT

 1. […] تلویزیون مهمترین لوازم در اتاق نشیمن است. اعضای خانواده پس از یک روز طولانی با هم جمع می شوند و استراحت می کنند. تلویزیون به طور طبیعی به یک سرگرمی مناسب در زندگی روزمره اکثر افراد تبدیل شده ، به همین دلیل مهمتر از همه دید نمایش تلویزیون با انتخاب و خرید میز تلویزیون اندازه مناسب جهت دید راحت و طراحی مبلمان زیبا می باشد. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

دو × یک =