چراغ قوه : معرفی خرید انواع چراغ پیشانی و نگهبانی گرانترین و ارزانترین

چراغ قوه بهترین وسیله نگهبانی و سایر کارها است. اکثر افراد به دنبال بهترین هستنند. تا در زمان کاری خود مورد استفاده قرار گیرند. و خرید گرانترین و ارزانترین مدل معرفی شده.

راهنمایی خرید انواع چراغ قوه پیشانی و دستی با برد 2 و 5 کیلومتر و سایر برای اکثر کارهای شبانه و یا همراه داشتن در وسایل های نقلیه مانند خودرو ، موتور سیکلت و تراکتور یا کارهای شبانه و غیره، حتی ضروری ترین وسیله برای یک کوهنورد به حساب می آید. که در مرکز های فروش چراغ قوه در تهران و سایر شهرها صورت بورس اینترنتی و فروشگاهی عرضه می شوند.

لیست قیمت چراغ قوه موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110687847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نورافکن دستی دی پی مدل 7045B

نورافکن دستی دی پی مدل 7045B
نورافکن دستی دی پی مدل 7045B

٪

۱۷۶,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114704745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه گوسونیک کد 299

چراغ قوه گوسونیک کد 299
چراغ قوه گوسونیک کد 299

٪

۲۴,۵۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112235581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه مدل 8400-LM

چراغ قوه مدل 8400-LM
چراغ قوه مدل 8400-LM

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1366064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه دو کاره

چراغ قوه دو کاره
چراغ قوه دو کاره

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2254581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه کمپینگ شارژی مدل خورشیدی

چراغ قوه کمپینگ شارژی مدل خورشیدی
چراغ قوه کمپینگ شارژی مدل خورشیدی

٪

۱۴۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/512936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه شارژی مدل USB Charging

چراغ قوه شارژی مدل USB Charging
چراغ قوه شارژی مدل USB Charging

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1012876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه طرح پلیس

چراغ قوه طرح پلیس
چراغ قوه طرح پلیس

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/264152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ پیشانی اسمال سان مدل R6

چراغ پیشانی اسمال سان مدل R6
چراغ پیشانی اسمال سان مدل R6

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5216088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه شارژی مین دی مدل MY-9936

چراغ قوه شارژی مین دی مدل MY-9936
چراغ قوه شارژی مین دی مدل MY-9936

٪

۳۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110904064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه لیزری آلما مدل SWAT

چراغ قوه لیزری آلما مدل SWAT
چراغ قوه لیزری آلما مدل SWAT

۵٪

۳۴۵,۰۰۰

۳۲۷,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5118498.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نور افکن دستی رونیکس مدل RH - 4255

نور افکن دستی رونیکس مدل RH - 4255
نور افکن دستی رونیکس مدل RH - 4255

٪

۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120587616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه دستی مدل tbv21

چراغ قوه دستی مدل tbv21
چراغ قوه دستی مدل tbv21

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2198094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ پیشانی هدلایت ای تی جی مدل NF-T838

چراغ پیشانی هدلایت ای تی جی مدل NF-T838
چراغ پیشانی هدلایت ای تی جی مدل NF-T838

٪

۳۹,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0c3d3bafa919eac9f258dcab2247baa41d760cb_1599311314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه اسمال سان مدل ZY-P510

چراغ قوه اسمال سان مدل ZY-P510
چراغ قوه اسمال سان مدل ZY-P510

۷٪

۸۱۰,۰۰۰

۷۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114337044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ پیشانی اسمال سان مدل ZY-BT006

چراغ پیشانی اسمال سان مدل ZY-BT006
چراغ پیشانی اسمال سان مدل ZY-BT006

۵٪

۲۸۹,۰۰۰

۲۷۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/840648366e575101b7a860c53fdd9ddf7eb61e74_1600511114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نور افکن دستی ویداسی مدل WD-838T

نور افکن دستی ویداسی مدل WD-838T
نور افکن دستی ویداسی مدل WD-838T

٪

۱۸۴,۴۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3271108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه فانوسی شارژی کمپینگ و شارژر همراه مدل ASSPECIAL-T29

چراغ قوه فانوسی شارژی کمپینگ و شارژر همراه مدل ASSPECIAL-T29
چراغ قوه فانوسی شارژی کمپینگ و شارژر همراه مدل ASSPECIAL-T29

٪

۱۶۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113002794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نور افکن ویداسی کد 571

نور افکن ویداسی کد 571
نور افکن ویداسی کد 571

٪

۴۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114301536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نور افکن دستی کامی سیف مدل KM-2672T

نور افکن دستی کامی سیف مدل KM-2672T
نور افکن دستی کامی سیف مدل KM-2672T

٪

۱۹۲,۹۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215b5c837cffb7741f4e18d91369beb944cae9cc_1601119886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه دستی اسمال سان مدل ZY-1001

چراغ قوه دستی اسمال سان مدل ZY-1001
چراغ قوه دستی اسمال سان مدل ZY-1001

۶٪

۱۷۰,۰۰۰

۱۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119621662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ پیشانی مدل XM-L2

چراغ پیشانی مدل XM-L2
چراغ پیشانی مدل XM-L2

٪

۱۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1202930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ قوه نجات مستر رسکیو مدل KS-100L1

چراغ قوه نجات مستر رسکیو مدل KS-100L1
چراغ قوه نجات مستر رسکیو مدل KS-100L1

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2172745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ اضطراری دو کاره کامی سیف مدل KM-7677

چراغ اضطراری دو کاره کامی سیف مدل KM-7677
چراغ اضطراری دو کاره کامی سیف مدل KM-7677

٪

۷۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120389156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نورافکن دستی اسمال سان مدل T20S

نورافکن دستی اسمال سان مدل T20S
نورافکن دستی اسمال سان مدل T20S

۷٪

۴۳۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1756723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ پیشانی دی پی مدل 722A

چراغ پیشانی دی پی مدل 722A
چراغ پیشانی دی پی مدل 722A

٪

۷۴,۱۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111983102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نورافکن دستی کامی سیف مدل km_2669

نورافکن دستی کامی سیف مدل km_2669
نورافکن دستی کامی سیف مدل km_2669

٪

۱۶۸,۸۳۰ تومان

 

پیشنهاد: راهنمایی خرید انواع بهترین چراغ مطالعه [لیست قیمت روز]

1 لیست قیمت چراغ قوه دستی معرفی مدل 8400-LM

چراغ قوه دستی

در صورت مشاهده مدل های دیگر چراغ قوه با مارک های مختلف همراه با مشخصات و خرید اینترنتی بر روی دکمه زیر کلیک کنید. و بعد بررسی انواع مدل دستی چراغ و خواندن نظرات و پیشنهادات خریداران محصول مورد نیاز خود را خریداری کنید.

مشاهده لیست قیمت انواع چراغ قوه دستی

مشخصات :

  • قابلیت تنظیم کانون:دارد
  • رنگ نور:مهتابی
  • مقاوم در برابر آب:خیر

نظرات خریداران درباره چراغ قوه 8400-LM

من که خوشم اومد شما هم این محصول رو خریداری کنید

نقاط قوت

  • نور خوبی داره و اینکه کوچک و قابل حمل هستش

نقاط ضعف

  • باطری شارژی یا باطری داعمی که با برق شارژ شه نداره

    کیفیتش کاملا معمولی رو به پایینه بسته بندی نامناسب به نظرم فقط تو شگفت انگیز ارزش خرید داره


    عالیه حتما بخرید خیلی به کار میاد واقعا از نظر خریدن باتری هم خیالتون راحت اصلا زود باتری تموم نمیشه در کل بی نظیر
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

یک + بیست =