بهترین کفش کوهنوردی : 36 مدل پرفروش 2021

 اگر قصد خرید یک جفت کفش کوهنوردی را دارید  ، مهمترین چیزی های که باید در نظر بگیرید کیفیت مناسب و راحت بودن در پاها است. که هنگام راه رفتن دچار مشکل نشوید. اگر دچار تاول زدگی پا شود ، می تواند ورزش کردن شما را خراب کند. و در هنگام راه رفتن در کوه با زمین های ناهموار پراکنده از سنگ و ریشه کیاهان روبرو می شوید، پس به کفش های محکم احتیاج دارید تا از پای شما محافظت کرده و از راحتی و مقاومت بالای برخوردار باشد.

پیشنهاد: 5 عصای کوهنوردی پرفروش با قیمت مناسب

هنگام خرید کفش کوه در بازار با انواع مارک و مدل های مختلف روبرو می شوید کمی گیج کننده است که کدام مدل کفش را خریداری کنید، به راحتی می توانید با تحقیق در اینترنت و یا مشورت با افرادی که تجربه بالای در این زمینه دارند، بهترین و با کیفیت ترین کفش کوهنوردی مردانه یا زنانه را خریداری کنید ، و در این صفحه زیر سایت کافه راهنما 5 نکته اساسی برای خرید کفش کوهنوردی مطرح شده است. که امیدواریم بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

لیست قیمت 36 کفش کوهنوردی پرفروش موجود بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115360869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه کد A21X

کفش کوهنوردی مردانه کد A21X
کفش کوهنوردی مردانه کد A21X
۲۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8847c30193894f2973f479cbead9038f4d3d0676_1605436907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه سارزی مدل hilas_M.e.s,Na.r.n.j_01

کفش کوهنوردی مردانه سارزی مدل hilas_M.e.s,Na.r.n.j_01
کفش کوهنوردی مردانه سارزی مدل hilas_M.e.s,Na.r.n.j_01
۲۱۰,۰۰۰
٪۱۵
۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115331207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل بارسلون کد 2020

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل بارسلون کد 2020
کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل بارسلون کد 2020
۲۲۵,۰۰۰
٪۱۱
۱۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e58ced3351c8ee426c5c0017314aef0ce46db03f_1621177771.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ پشت کفش مدل YZ-606

چراغ پشت کفش مدل YZ-606
چراغ پشت کفش مدل YZ-606
۴۸,۰۰۰
٪۱۵
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57e817f7224eb0551283e97a6aed8448999615ed_1615831746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 210500A-1

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 210500A-1
کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 210500A-1
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4bd7468a7d673006b15b36304539fb768547908b_1598855946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مدل jax کد 5320

کفش کوهنوردی مدل jax کد 5320
کفش کوهنوردی مدل jax کد 5320
۳۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e47bd809c58be2bb8b8d943f4b2e2ba94dcf3abc_1612439646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه مدل Razm کد 8485

کفش کوهنوردی مردانه مدل Razm کد 8485
کفش کوهنوردی مردانه مدل Razm کد 8485
۶۲۳,۰۰۰
٪۳۶
۳۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b30ac09c3561dec46901cd2d23360a5c24bed232_1600924695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552

کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552
کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552
۴۰۰,۰۰۰
٪۱۴
۳۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c14aabf169e04526b928a9466cfeb8ae53f45441_1600059596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل بارسلون کد 2020

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل بارسلون کد 2020
کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل بارسلون کد 2020
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36a6c6df33f0192ff77526d87e8b3e1c4221394a_1622618397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی شیما مدل دماوند KH

کفش کوهنوردی شیما مدل دماوند KH
کفش کوهنوردی شیما مدل دماوند KH
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115215911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 1-290027A

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 1-290027A
کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 1-290027A
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
۳۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0961f8c49263d6f68554c2fe92554006e04d959_1601630281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 1-110343A

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 1-110343A
کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 1-110343A
۱,۲۹۵,۰۰۰
٪۷
۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹۵۰۰۰۰
٪۷
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1241c5dc773e8984f31738f6cfb4d80b4c48630a_1600924806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552

کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552
کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0cf484650e1507b6040b89669e4ee0dc27a9a0b_1599645612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه سعیدی مدل shya1146

کفش کوهنوردی مردانه سعیدی مدل shya1146
کفش کوهنوردی مردانه سعیدی مدل shya1146
۳۵۰,۰۰۰
٪۳۷
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c47629e928c7c796bb5b9e628eb45c31f5c45a00_1607678636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مدل 12 رنگ طوسی

کفش کوهنوردی مدل 12 رنگ طوسی
کفش کوهنوردی مدل 12 رنگ طوسی
۸۸۰,۰۰۰
٪۴۹
۴۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50c6c179b5f16026ce69c284db10d7f839dee4c7_1612691737.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه استحکام مدل کوهستان کد 8480

کفش کوهنوردی مردانه استحکام مدل کوهستان کد 8480
کفش کوهنوردی مردانه استحکام مدل کوهستان کد 8480
۲۲۵,۰۰۰
٪۴۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f17fe64c958ff93008f8aeb90ed59901fb4d018_1609128268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه مدل 12 کد 2-4969

کفش کوهنوردی مردانه مدل 12 کد 2-4969
کفش کوهنوردی مردانه مدل 12 کد 2-4969
۶۹۰,۰۰۰
٪۳۵
۴۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2230922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

یخ شکن کفش Magic Spiker مدل 001 سایز L

یخ شکن کفش Magic Spiker مدل 001 سایز L
یخ شکن کفش Magic Spiker مدل 001 سایز L
۳۵,۷۰۰
٪۴۵
۱۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35bc50b30fee93f7a9bb0e7b10d162f99762a87d_1606984093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل مادرید FIL-2025

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل مادرید FIL-2025
کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل مادرید FIL-2025
۲۶۹,۰۰۰
٪۱۲
۲۳۶,۷۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/365cf05e7052a0ffc411980073f98fb62c45674d_1610355118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی زنانه مانتین پرو مدل 1015-2

کفش کوهنوردی زنانه مانتین پرو مدل 1015-2
کفش کوهنوردی زنانه مانتین پرو مدل 1015-2
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۵۷
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰۰۰۰
٪۵۷
۲۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81fc58139ecbd85a32987d1d08734cf43f52138c_1605113525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل مادرید کد 6800

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل مادرید کد 6800
کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل مادرید کد 6800
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11e0be6225229bb56ebefbeff06456ecb3cd9b46_1597929931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552

کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552
کفش کوهنوردی مدل jax کد 8552
۳۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ad9dc1df7fe2b8ccac1eb1a24cbabda89691532_1605427170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی جاکس کد 250021

کفش کوهنوردی جاکس کد 250021
کفش کوهنوردی جاکس کد 250021
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42f567398c9e9d1c03768a0b367667f98c43ba57_1611648773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه مانتین پرو مدل 1012-3

کفش کوهنوردی مردانه مانتین پرو مدل 1012-3
کفش کوهنوردی مردانه مانتین پرو مدل 1012-3
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۶۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰۰۰۰
٪۶۰
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114404077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی پاریس جامه کد B157T

کفش کوهنوردی پاریس جامه کد B157T
کفش کوهنوردی پاریس جامه کد B157T
۴۶۸,۰۰۰
٪۵
۴۴۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d0e3fa8c8ad922f908f5fd1721010ed5cb0fd2e_1612691583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه استحکام مدل کوهستان کد 8481

کفش کوهنوردی مردانه استحکام مدل کوهستان کد 8481
کفش کوهنوردی مردانه استحکام مدل کوهستان کد 8481
۲۲۵,۰۰۰
٪۴۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115448475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مدل B153K رنگ مشکی

کفش کوهنوردی مدل B153K رنگ مشکی
کفش کوهنوردی مدل B153K رنگ مشکی
۴۳۴,۰۰۰
٪۸
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8199510936ea4a87d797cf9e195d13a2a38e9016_1605178521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 210473A-4

کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 210473A-4
کفش کوهنوردی مردانه هامتو مدل 210473A-4
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02cdb48aee78cc3812999dcb6b01471fe02eaefa_1622618619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی شیما مدل دماوند TOO

کفش کوهنوردی شیما مدل دماوند TOO
کفش کوهنوردی شیما مدل دماوند TOO
۲۹۹,۰۰۰
٪۲۰
۲۳۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57e817f7224eb0551283e97a6aed8448999615ed_1615832029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210500B-1

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210500B-1
کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210500B-1
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7cc53b71bbbddd9f094cfb67daf64496e421d531_1620298272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه مدل دماوند کد 1031

کفش کوهنوردی مردانه مدل دماوند کد 1031
کفش کوهنوردی مردانه مدل دماوند کد 1031
۲۰۲,۰۰۰
٪۵
۱۹۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b806327ce28abe50972b910980464e92c0ad609_1628581156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه کفش آداک مدل ترکس 101 رنگ مشکی

کفش کوهنوردی مردانه کفش آداک مدل ترکس 101 رنگ مشکی
کفش کوهنوردی مردانه کفش آداک مدل ترکس 101 رنگ مشکی
۴۹۸,۰۰۰
٪۱۵
۴۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115606549.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی زنانه هامتو کد 19066B-2

کفش کوهنوردی زنانه هامتو کد 19066B-2
کفش کوهنوردی زنانه هامتو کد 19066B-2
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115345228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل تورین بارسلون کد 2020

کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل تورین بارسلون کد 2020
کفش کوهنوردی مردانه نسیم مدل تورین بارسلون کد 2020
۱۹۷,۴۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/066b66a6798dce495b62f65c572c0eb97d7c7a48_1610369384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه مانتین پرو مدل 1014-1

کفش کوهنوردی مردانه مانتین پرو مدل 1014-1
کفش کوهنوردی مردانه مانتین پرو مدل 1014-1
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۶۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰۰۰۰
٪۶۰
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06459ab481b5852b2ea4033671722c46b8c7fe3b_1614588666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفش کوهنوردی مردانه سنگام مدل SANG-HN کد 2-7997

کفش کوهنوردی مردانه سنگام مدل SANG-HN کد 2-7997
کفش کوهنوردی مردانه سنگام مدل SANG-HN کد 2-7997
۳۷۰,۰۰۰ تومان

 

پیشنهاد : راهنمایی خرید 5 مدل گتر کوهنوردی با کیفیت و ارزان قیمت

نکات مهم قبل خرید کفش کوهنوردی

پای خود را با کفش های با کیفیت ایمن کنید

کفش با کیفیت و جنس خوب می تواند گران باشد ، اما برای سرمایه گذاری برای یک کفش ورزشی کوهنوردی با کیفیت بالا بسیار مهم است. اگر با جنس ارزان قیمت پیش بروید ، بیشتر احتمال دارد که در طول مدت راه رفتن دچار مشکل شوید پارگی کفش و آسیب دیدن پا روبرو می شوید ، و هزینه خرج را برای شما چندین برابر کند. همچنین ، این گونه کفش ها ممکن است که ضد آب نباشن این هم یک مشکل دیگر برای کفش ارزان قیمتاست. بهترین راه برای انتخاب شما این است که نوع کفش درجه یک را پیدا کنید در فروشگاه های مخصوص از فروشنده سوال کنید که جنس این کفش چگونه است آیسا ضمنت دارد که در صورت خراب شدن بجای آن کفش نو به شما تحویل بدهند تا مطمئن شوید. اگر به صورت آنلاین کفش ورزشی می خرید ، مطمئن باشید که مارکی انتخاب می کنید اندازه به پاهای شما مناسب است یا نه ممکن است بسیار تنگ یا گشاد باشد.

مشاهده لیست قیمت روز انواع کفش کوهنوردی مردانه و زنانه

ضد آب بودن یا نبودن کفش بسیار مهم است

کفش کوهنوردی ضد آب یا ضد آب نباشد
تصمیم بگیرید که ضد آب باشد یا ضد آب نباشد.

اگر قصد دارید در هوای سرد و بارانی با شرایط خنک یا سرما راه بروید ، خرید کفش ضد آب را در نظر بگیرید. اما به یاد داشته باشید که کفش های ضد آب هنگام هوای گرم باعث م یشود پاها هنگام راه رفتن عرق کنند و مرطوب دچار تعریق شوند. غشاء ضد آب ضد هوای گرم و رطوبت اطراف پاهای شما را به دام می اندازد ، که می تواند باعث ایجاد تاول و پوست پوست شود. همچنین در مناطق گرم و خشک یک کفش ضد آب باعث می شود پاهای شما داغ تر شود. بنابراین ، در مورد شرایطی که برای اکثر ورزشکارها با آنها روبرو هستند ، فکر کنید و انتخاب مناسبی داشته باشید.

پیشنهاد: راهنمایی خرید بهترین کفش تنیس با لیست قیمت روز مردانه و زنانه

کفش را در فروشگاه تست

کفش کوهنوردی
کفش و بوت را بیرون از فروشگاه امتحان کنید قبل از اینکه با مشکلی روبرو شوید.

اگر کفش را در یک فروشگاه امتحان می کنید ، برای چند دقیقه قدم زدن در اطراف خود استفاده کنید تا احساس هر گونه مشکل احتمالی را پیدا کنید. همچنین ، در بعضی از فروشگاه ها یک رمپ کوچک وجود دارد که می توانید در آن قدم بزنید تا ببینید که آیا پای شما در هنگام نزول به جلو می رود یا پاشنه شما هنگام صعود بالا می رود. اگر فروشگاه دارای یک سطح شیب دار است ، با انگشتان دست خود را به سمت پایین و بر روی آن فشار دهید و هنگام پیاده روی پاهای خود را محکم بگیرید. اگر انگشتان پای شما در انتهای بوت ها قرار نگرفت ، به احتمال زیاد خوب می روید.

پیشنهاد: کفش پیاده روی ، راهنمایی خرید [لیست قیمت روز]

استفاده از کفی های مختلف را در نظر بگیرید

بسیاری از شرکت ها از کفش هایی با کفی های صاف استفاده می کنند که راحتی کمی دارند ، بنابراین خرید کفی های با کیفیت را در نظر بگیرید. اینها نه تنها کیفیت عالی را ارائه می دهند ، بلکه می توانند مناسب کفش را که کمی بیشتر از حجم مورد نیاز شما است بهبود بخشد. توجه داشته باشید که مارک های کفی مدل های مختلفی با حجم های مختلف را برای متناسب با انواع خاص کفش ارائه می دهند.

پیشنهاد: راهنمایی خرید 5 مدل بهترین کفش فوتبال پرفروش با کبفیت خوب قیمت

جوراب ها را فراموش نکنید

کفش کوهنوردی تنظیم با جوراب
راحتی مناسب برای پاهای خود می خواهید؟ شما به جوراب های مناسب و همچنین کفش مناسب نیاز دارید. از جورابهای نخی خودداری کنید ، زیرا رطوبت را حفظ کرده و باعث ایجاد تاول می شود. در عوض ، یک جوراب پشمی merino یا جوراب مصنوعی انتخاب کنید که باعث رطوبت از پاهای شما شود. همچنین به یاد داشته باشید که می توانید با استفاده از جوراب برای اشغال فضا ، تناسب کف کفش را مرتب تنظیم کنید. از آنجا که جوراب ها با ضخامت های مختلفی موجود هستند ، مهم است که کفش هایی را با جوراب هایی که در هنگام پیاده روی از آنها استفاده می کنید ، امتحان کنید.

Source

1 کفش کوهنوردی مردانه هامتو لیست قیمت معرفی مدل 2-3588

کفش کوهنوردی مردانه هامتو

مشاهده لیست قیمت انواع کفش کوهنوردی هانتو

مشخصات :

 • جنس چرم مصنوعی
 • کفی کفش قابلیت ارتجاعی
 • زیره کفش مقاوم در برابر سایش
 • ویژگی های تخصصی ضد آب
 • نحوه بسته شدنبند
 • کشور تولید کننده چین

نظرات خریداران درباره این کفش ورزشی 

فقط اینکه یخ شکن نیست حتما زمان خرید اگه خیلی واستون مهمه توجه داشته باشین به این نکته.


کیفیت خوبی داره وفوق العاده پا توش راحت در مجموع با این هزینه خرید خوبیه البته من تو پیشنهاد شگفت انگیز خریدم3 کفش کوهنوردی مردانه نورث فیس لیست قیمت معرفی مدل GORE-TEX کد 325

کفش کوهنوردی مردانه نورث فیس

مشاهده لیست قیمت انواع کفش نورث فیس

مشخصات :

 • جنس مواد مصنوعی , نبوک
 • کفی کفش طبی , قابل تعویض
 • زیره کفش قابلیت گردش هوا , مقاوم در برابر سایش
 • ویژگی های تخصصی ضد آب , پد محافظت از پا , کاهش فشارهای وارده
 • نحوه بسته شدن با بند
 • کشور تولید کننده ویتنام

نظرات خریداران درباره این کفش مردانه برای کوه مدل نورث فیس

کفش محکم و مقاومیه. برای کوهنوردی استحکام لازم رو داره علاوه بر اینکه تو پا خیلی راحته.


من تازه خریداری کردم سایز ۴۵ واسه کوه خریدم ولی سایزش از سایز واقعی ۲ الی ۳ سایز کوچکتر است


(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

17 + 19 =