ریسه ال ای دی از کجا بخرم [لیست قیمت 36 مدل] نکات مهم

سوال بیشتر افراد این که ریسه ال ای دی از کجا بخرم ؟ که به صورت های مفتولی ، شلنگی سوزنی باشد. و نوع هفت رنگ یا ستاره ای طراحی شده باشد. که مناسب برای اتاق و جاهای مختلف منزل جهت چراغانی کردن برای انواع جشن و دیگر کار ها استفاده می شود. در اینجا سایت کافه راهنما لیست قیمت روز که با کلیک بر روی تصویر هر یک به سایت فروشنده مراجعه نموده و با بررسی مشخصات کلی می توانید خرید خود را انجام دهید. و در ادامه نکات مهم هنگام خرید برای شما توضیح داده شده است.

لیست قیمت 36 مدل ریسه ال ای دی پرفروش بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e10938a8268399a90fdae8e245015cf765753be4_1613486389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد 100-LED طول 10 متر

ریسه ال ای دی کد 100-LED طول 10 متر
ریسه ال ای دی کد 100-LED طول 10 متر
۵۲,۰۰۰
٪۳۳
۳۴,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3164626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه 10متری ال ای دی روژ کد GP019

ریسه 10متری ال ای دی روژ کد GP019
ریسه 10متری ال ای دی روژ کد GP019
۴۶,۰۰۰
٪۲۱
۳۶,۱۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4888226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مفتولی کد 50LED طول 5 متر

ریسه ال ای دی مفتولی کد 50LED طول 5 متر
ریسه ال ای دی مفتولی کد 50LED طول 5 متر
۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4704870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مفتولی کد MU5 طول 5 متر

ریسه ال ای دی مفتولی کد MU5 طول 5 متر
ریسه ال ای دی مفتولی کد MU5 طول 5 متر
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3527446.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مفتولی کد 100LED طول 10 متر

ریسه ال ای دی مفتولی کد 100LED طول 10 متر
ریسه ال ای دی مفتولی کد 100LED طول 10 متر
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e51088652612d6aa560e4c305149948b2b4345e5_1605106285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل Star-T02510U طول 2.5 متر

ریسه ال ای دی مدل Star-T02510U طول 2.5 متر
ریسه ال ای دی مدل Star-T02510U طول 2.5 متر
۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2818736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی لوخو هوم مدل Mim-Light By طول 9 متر

ریسه ال ای دی لوخو هوم مدل Mim-Light By طول 9 متر
ریسه ال ای دی لوخو هوم مدل Mim-Light By طول 9 متر
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121718799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی سی سی پی وای مدل RG08 طول 5 متر

ریسه ال ای دی سی سی پی وای مدل RG08 طول 5 متر
ریسه ال ای دی سی سی پی وای مدل RG08 طول 5 متر
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3296596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی طول 8.5 متر

ریسه ال ای دی طول 8.5 متر
ریسه ال ای دی طول 8.5 متر
۴۴,۲۰۰
٪۲۱
۳۴,۹۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5455184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی طرح ستاره 5 متری

ریسه ال ای دی طرح ستاره 5 متری
ریسه ال ای دی طرح ستاره 5 متری
۴۸,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4705133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مفتولی کد MU10 طول 10 متر

ریسه ال ای دی مفتولی کد MU10 طول 10 متر
ریسه ال ای دی مفتولی کد MU10 طول 10 متر
۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4573466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مفتولی کد M5 به طول 5 متر

ریسه ال ای دی مفتولی کد M5 به طول 5 متر
ریسه ال ای دی مفتولی کد M5 به طول 5 متر
۳۰,۵۰۰
٪۲۶
۲۲,۶۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f62cf54cddf3954e6ba3a62c4b379c5363a1c9b_1596624133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی تک سبد مدل deco56 سایز 5 متری

ریسه ال ای دی تک سبد مدل deco56 سایز 5 متری
ریسه ال ای دی تک سبد مدل deco56 سایز 5 متری
۲۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119416657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد 5730 طول 2 متر

ریسه ال ای دی کد 5730 طول 2 متر
ریسه ال ای دی کد 5730 طول 2 متر
۳۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2061720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد Christmas Light طول 5 متر

ریسه ال ای دی کد Christmas Light طول 5 متر
ریسه ال ای دی کد Christmas Light طول 5 متر
۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4786399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل گیره ای B220

ریسه ال ای دی مدل گیره ای B220
ریسه ال ای دی مدل گیره ای B220
۵۶,۱۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120388247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی سی‌ سی پی‌ وای مدل RG08 طول 10متر

ریسه ال ای دی سی‌ سی پی‌ وای مدل RG08 طول 10متر
ریسه ال ای دی سی‌ سی پی‌ وای مدل RG08 طول 10متر
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/067ddc27f65f163a27e95068fe8bcc159db54957_1614711289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد M-A طول 2 متر

ریسه ال ای دی کد M-A طول 2 متر
ریسه ال ای دی کد M-A طول 2 متر
۲۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c8a3c40fc4e37a076b8b991a50325701b1d7f64e_1610835103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل تم تولد 10 متری

ریسه ال ای دی مدل تم تولد 10 متری
ریسه ال ای دی مدل تم تولد 10 متری
۴۴,۰۴۰
٪۱۲
۳۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113403132.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی طرح برف طول 3.5 متر

ریسه ال ای دی طرح برف طول 3.5 متر
ریسه ال ای دی طرح برف طول 3.5 متر
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121262893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی طرح گوی کد 01 طول 3 متر

ریسه ال ای دی طرح گوی کد 01 طول 3 متر
ریسه ال ای دی طرح گوی کد 01 طول 3 متر
۴۴,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c792ba68872ce369f784dbe08b015c6fbda42a8f_1597298690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل AA طول 2 متر

ریسه ال ای دی مدل AA طول 2 متر
ریسه ال ای دی مدل AA طول 2 متر
۱۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4356828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی پرده مدل ستاره 220V

ریسه ال ای دی پرده مدل ستاره 220V
ریسه ال ای دی پرده مدل ستاره 220V
۲۱۰,۰۰۰
٪۱۸
۱۷۲,۹۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/067ddc27f65f163a27e95068fe8bcc159db54957_1614711029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد M-A طول 4 متر

ریسه ال ای دی کد M-A طول 4 متر
ریسه ال ای دی کد M-A طول 4 متر
۳۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2606500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل مفتولی به طول 2 متر

ریسه ال ای دی مدل مفتولی به طول 2 متر
ریسه ال ای دی مدل مفتولی به طول 2 متر
۲۰,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e51088652612d6aa560e4c305149948b2b4345e5_1605192573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل Star-T05010U طول 5 متر

ریسه ال ای دی مدل Star-T05010U طول 5 متر
ریسه ال ای دی مدل Star-T05010U طول 5 متر
۵۸,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121196351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد BT-50LED طول 5 متر

ریسه ال ای دی کد BT-50LED طول 5 متر
ریسه ال ای دی کد BT-50LED طول 5 متر
۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4356191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی پرده کد ماه و ستاره 220V

ریسه ال ای دی پرده کد ماه و ستاره 220V
ریسه ال ای دی پرده کد ماه و ستاره 220V
۱۹۱,۰۰۰
٪۱۷
۱۵۸,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0cac425fae2e1be33816467a6d38b23330c91c28_1598896278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل Azin Bandan Roshan-1123 طول 2.5 متر

ریسه ال ای دی مدل Azin Bandan Roshan-1123 طول 2.5 متر
ریسه ال ای دی مدل Azin Bandan Roshan-1123 طول 2.5 متر
۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/781202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد 100 LED

ریسه ال ای دی کد 100 LED
ریسه ال ای دی کد 100 LED
۴۹,۹۰۰
٪۲۲
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114639914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد 25025 طول 25 متر

ریسه ال ای دی کد 25025 طول 25 متر
ریسه ال ای دی کد 25025 طول 25 متر
۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120662028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی طرح ماه کد 070 طول 3 متر

ریسه ال ای دی طرح ماه کد 070 طول 3 متر
ریسه ال ای دی طرح ماه کد 070 طول 3 متر
۳۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aebc3f35f7175d6659b9d90bf2696c7224fbe924_1602194231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی مدل 5730 طول 10 متر

ریسه ال ای دی مدل 5730 طول 10 متر
ریسه ال ای دی مدل 5730 طول 10 متر
۱۶۲,۶۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119182913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد درب بطری طول 2 متر

ریسه ال ای دی کد درب بطری طول 2 متر
ریسه ال ای دی کد درب بطری طول 2 متر
۲۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119416911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه شلنگی ال ای دی کد 5730 طول 5 متر

ریسه شلنگی ال ای دی کد 5730 طول 5 متر
ریسه شلنگی ال ای دی کد 5730 طول 5 متر
۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5148635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریسه ال ای دی کد 220 طول 50 سانتی متر

ریسه ال ای دی کد 220 طول 50 سانتی متر
ریسه ال ای دی کد 220 طول 50 سانتی متر
۱۷,۰۰۰ تومان

نکات مهم هنگام خرید ریسه ال ای دی (مشخصات)

قبل سوال ، ریسه ال ای دی از کجا بخرم ؟ به این نکات زیر توجه کنید ، تا بتوانید بهترین مدل ریسه را برای کارهای خود انتخاب کنید.

ریسه ال ای دی از کجا بخرم

شکل ظاهری

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید انتخاب نوع شکل ظاهری ریسه است ، که باید بررسی کنید. که برای چه چیزی و منظوری می خواهید. و مناسب چه کاری باشد به طور مثال مناسب برای جشن تولد یا روز های خاص روز کریسمس یا عروسی های ارایه می شوند. یا استفاده در انواع مغازه ها جهت تزیین بهتر برای جلب توجه مشتری کاربرد دارند. و بعضی مدل ها هم در بیرون به صورت ضد آب هستنند که در کوچه و جاهای مختلف نصب می شوند که بستگی خود شما دارد که کدامین مدل را انتخاب و خرید نمایید.

میزان روشنایی

نکته دوم بررسی میزان روشنایی است که بر حسب لومن می باشد که برای داخل منزل و جاهای مختلف که بیشتر روشنایی ها 20 ، 50 ، 100 ، 120 ، 400 ، 1200 و دیگر همگی بر حسب لومن نوشته می شوند که میزان روشنایی را برای خریدار نمایش می دهند. که باید هنگام خرید ریسه باید به این نکته توجه زیادی داشته باشید که بستگی ه خود شما دارد که برای چه چیزی می خواهید.

بررسی ولتاژ

ولتاژ هم یکی نکاتی است که باید بررسی شود. که در ریسه ها اکثرا از 220 ، 4.5 ، 5 ، 12 ، 4.5-5 استفاده می کنند که جهت فهمیدن ولتاژ براساس توضیحات کامل و علمی در زیر توضیح داده شده است.

ولتاژ ، اختلاف پتانسیل الکتریکی ، فشار الکتریکی یا ولتاژ الکتریکی اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه است که (در یک میدان الکتریکی ساکن) به عنوان کار مورد نیاز در واحد بار برای جابجایی یک بار آزمایش بین دو نقطه تعریف می شود. در سیستم بین المللی واحد ، واحد مشتق شده ولتاژ (اختلاف پتانسیل) ولت نامیده می شود. [1]: 166 در واحدهای SI ، کار به ازای هر واحد به صورت ژول در هر کولن بیان می شود که در آن 1 ولت = 1 ژول (کار) در هر 1 کولن (شارژ) است. تعریف قدیمی SI برای ولتاژ مصرفی برق و جریان ؛ از سال 1990 ، از اثر کوانتومی هال و جوزفسون استفاده شد و اخیراً (2019) ثابت های اساسی فیزیکی برای تعریف تمام واحدهای SI و واحدهای مشتق شده معرفی شده اند. [1]: 177f ، 197f ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی به طور نمادین با ∆V ، V ساده شده ، [2] یا U [3] نشان داده می شود ، به عنوان مثال در چارچوب قوانین مدار اهم یا Kirchhoff.

اختلاف پتانسیل الكتریكی بین نقاط می تواند ناشی از بار الكتریكی ، جریان الكتریكی از طریق یك میدان مغناطیسی ، میدان های مغناطیسی متغیر با زمان یا برخی از تركیبات این سه مورد باشد. [4] [5] برای اندازه گیری ولتاژ (یا اختلاف پتانسیل) بین دو نقطه در سیستم می توان از ولت متر استفاده کرد. اغلب از یک پتانسیل مرجع مشترک مانند زمین سیستم به عنوان یکی از نقاط استفاده می شود. یک ولتاژ ممکن است منبع انرژی (نیروی الکتریکی) یا انرژی از دست رفته ، استفاده شده یا ذخیره شده (افت احتمالی) باشد.(منبع)

تعداد LED

در اینجا نکته بعدی که باید در نظر بگیرید تعداد ال ای دی های استفاده شده در ریسه است که باز هم بستگی به خود شما دارد در چه چیزی باید استفاده می کنید آیا برای جاهای بزرگی می خواهید استفاده کنید. یا برای کارهای کوچک نیاز دارید که به تعداد لامپ های LED بستگی دارد. بیشتر لامپ ها ریسه ها 20 ، 25 ، 40 ، 50 ، 60 ، 100 ، 150 ، 240 ، 300 ، 320 عدد می باشند که شاید از اینها کمتر یا بیشتر هم باشند که باید اول در جایی که استفاده خواهید کرد را باید مورد بررسی قرار گیرد بعد به تعداد هم توجه شود.

ابعاد

باید مقدار ابعاد هم بررسی نمایید که چه اندازه ای مورد نیاز شما است تا آن مقدار سانتی ‌متر که بیشتر ریسه ها با ابعاد های مختلف در بازار عرضه می شوند که اکثرا با اندازه های 8x8x8 ،1000،  500 ، 250×0.6×0.6 ، 2500 ، 10000 ، ،500x1x0.5  ، 850 ، 500x1x0.5 ، 500x1x0.3  ، 8*6*10 ، 500×0.6×0.6 ، 1*1*500 ، 5000 480×2.5×3 ، 500×14.5×6 ، 400×3.5×4 ، 200x1x0.5 ، 10*10*5 و دیگر بر حسب سانتی‌ متر ابعاد دارند. و بیشتر از جنس سیم و لوله شلنگی با طرح و رنگ بندی های مختلف به فروش می رسند.

طول عمر لامپ های LED

اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که طول عمر لامپ های ریسه ال ای دی برای شما مهم است. باید آن را بدانید که این نوع لامپ ها بر اساس ساعت گذاری شده عمر دارند که بیشتر لام های LED با ساعت های 15000 ، 1000 ، 30000 ، 25000 ، 50000 و برای بعضی دیگر از لامپ ها زمان مشخص شده ای نگذاشته اند و اکثرا با این ساعت های نوشته شده برای مصرف زمان بندی شده اند که بعد این مدت زمان ها دیگر قابل مصرف نمی باشند پس به این موضوع اهمیت بیشتری بدهید.

زاویه نوردهی

زاویه نوردهی لامپ ها که در آن نور توزیع یا ساطع می شود. لامپهایی مانند هالوژن (و بعضی LED ها) از زاویه های مختلفی از 4 درجه تا 60 درجه با برخی از لامپ های هالوژن بزرگتر تا 120 درجه ارائه می شوند. ولی در ریسه ها اکثرا با زاویه 360 یا 180 درجه نوردهی را پخش می کنند. و این هم باید در نظر بگیرید که برای چه کاری می خواهید که متناسب با کار شما باشد.

ضد آب

اگر از ریسه در جاهای مرطوب یا نکات بارانی استفاده می کنید که حتما آن را به یاد داشته باشید که باید محصول انتخابی شما دارای استاندارد ضد آب بودن را داشته باشد تا بعدها دچار مشکل نشوید.

بررسی میزان مصرف و رده انرژی

رده انرژی هم یکی از نکات مهم برای مصرف انررژی برق است که باید در نظر گرفته شود. که بیشتر ریسه ها با رده انرژی A ،  +A ، +A+ هستنند که هر چقدر مثبت بیشتر باشد انرژی کمتری استفاده می شود اگر شما از ریسه بیشتر استفاده خواهید کر پس به دنبال A++ یا بیشتر باشد تا در زمان مصرف بق صرفه جویی شود و از هزینه های اضافی جلوگیری شود.

بررسی نوع اتصال

اتصال اکثر ریسه از طریق دوشاخ است و با پیشرفت علم از طریق سوکت های یو اس بی هم به کامپیوتر یا وسایل هوشمند طراحی شده اند که به راحتی بتوانند اتصال لازم برای روشنایی ایجاد کنند. که این هم در هنگام انتخاب بررسی نمایید که کدامین مدل را می خواهید انتخاب کنید.

قیمت

اگر شما به دنبال یک ریسه با قیمت مناسب هستید و می خواهید کیفیت مناسبی داشته باشد. با بررسی لیست قیمت روز در اول این مقاله به این نتیجه خواهید رسید و برای انتخاب بهترین نوع ریسه حتما نکات مهم را بخوانید تا بتوانید بهترین مدل را با بهترین قیمت در بازار خریداری کنید.

انواع ریسه های ال ای دی را بشناسید

ریسه شلنگی

ریسه شلنگی

مشاهده لیست قیمت ریسه های شلنکی

این روزها ریسه های شلنکی LED/SMD کارایی های زیادی در نورپردازی داخلی و خارجی جاهای عمومی تجاری یا خانه های مسکونی و دارند. از ریسه های شلنکی که در جهت نورپردازی ، روشنایی و اجرای نورمخفی در راویزهای سقفی و کناف، دور پنجره ها ، دور تابلوها ، دور کتیبه ها ، روشنایی پله ها، حواشی جداول، ساخت المان های نوری شهری و آذین بندی اطراف های خارجی و داخلی  کاربرد دارند. ریسه را در فاصله 1 متر به 1 متر امکان دارد که از هم جدا شوند.

ریسه نئون فلکس

ریسه نئون فلکس

مشاهده لیست قیمت ریسه های نئون فلکسی

ریسه LED نوع نئون فلکسی، مدل تازه نئون ها می باشند که بر عکس نئون های شیشه ای قدیمی که درون آنها گاز بوده که از ال ای دی نواری تشکیل شده اند. این نوع ریسه در نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود و به شکل نواری است. و از لحاظ قیمت یکی از گرانترین ها در بازار است.

 

ریسه نواری

این ریسه که از نامش پیداست که به صورت نواری بوده و برای کارهای ظریف کاری مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد ریسه ال ای دی برای چه منظوری است؟

اگر شما می خواهید یک جشن مناسب و عین حال زیبایی داشته باشید از این چراغ های رسه جهت نصب در انواع جاهای مختلف استفاده نمایید. و یا به جشن کریسمس علاقه دارید بیشتر از این نوع ریسه های معرفی شده استفاده می شود حتی از ریسه در ویترین مغازه یا دور قاب عکس جهت جذابیت بیشتر استفاده می شوند.

پیشنهاد: راهنمایی خرید 5 مدل لامپ کم مصرف پرفروش + لیست قیمت روز

سخن آخر

در این مقاله به این نتیجه می رسیم که باید قبل خرید انواع ریسه باید نکاتی را در نظر بگیریم تا بتوانید یک مدل متناسب با نیاز خود را انتخاب کنیم ، و از آن نتیجه کاملی به دست آوریم. و چه برای جشن و کریسمس این ابزار را بخریم برای کار های ساختمنی در جهت تزین باید حتما این را به یاد داشته باشیم ، اگر برای نمای داخلی یا خارجی که در زمان کار رطوبت ایجاد می شود یا جایی است که دارای رطوبت است باید مدل ضد آب بودن ریسه را هم در نظر بگیریم چون این یکی از نکات مهم در هنگام خرید ریسه است.

مشاهده لیست قیمت پرفروش ترین ریسه ال ای دی

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 − 1 =