قیمت خرید 36 مدل مبل راحتی ارزان پر فروش

مبل راحتی برای آسان نشستن هر فردی یک وسیله مناسب است. که با قیمت های ارزان تا گران در بازار عرضه می شوند. بستگی به جنس پارچه و رویه یا چوب استفاده شده که در تولیدی این مدل محصولات کاربرد دارد. در راهنمایی خرید انواع مبل سعی در این شده که مدل های جدید و پرفروش مانند چستر ، ال شکل ، کلاسیک ایتالیایی و ایرانی با قیمت های مناسب حراج معرفی می شوند. اگر دوست دارید مبل خود در یافت آباد خریداری کنید بهتر است که ممار ک های پیشنهاد داده شده این سایت هم بررسی کنید.

لیست قیمت 36 مدل مبل راحتی پر فروش موجود بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3757110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

مبل راحتی تک نفره مدل آرتان

مبل راحتی تک نفره مدل آرتان
مبل راحتی تک نفره مدل آرتان
۶.۳۲ ۶,۳۲۰,۰۰۰
۴۰٪
۳,۷۹۲,۰۰۰ تومان
۳.۷۹میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112627414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

مبل راحتی 7 نفره مدل اقلیما

مبل راحتی 7 نفره مدل اقلیما
مبل راحتی 7 نفره مدل اقلیما
۱۶.۴۷۸ ۱۶,۴۷۸,۰۰۰
۴۰٪
۹,۸۸۶,۸۰۰ تومان
۹.۸۹میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111965841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

مبل راحتی سه نفره مدل چستر کد 313 -2031

مبل راحتی سه نفره مدل چستر کد 313 -2031
مبل راحتی سه نفره مدل چستر کد 313 -2031
۸.۲۳۲ ۸,۲۳۲,۰۰۰
۴۰٪
۴,۹۳۹,۲۰۰ تومان
۴.۹۴میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3f3846e204aaeec7de78fd628d9a3f43447950d4_1619449163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

مبل راحتی 7 نفره مدل ال KINGSTON

مبل راحتی 7 نفره مدل ال KINGSTON
مبل راحتی 7 نفره مدل ال KINGSTON
۱۹۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰
۴۸٪
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119250119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 7 نفره مدل رزیتا کد 031

مبل راحتی 7 نفره مدل رزیتا کد 031
مبل راحتی 7 نفره مدل رزیتا کد 031
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a4bd70f3369a77864d4b0bd8899d065fe3fcdfd_1610658864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی تک نفره مدل 2020 کد 313-3020

مبل راحتی تک نفره مدل 2020 کد 313-3020
مبل راحتی تک نفره مدل 2020 کد 313-3020
۱۱,۶۹۰,۰۰۰
٪۱۶
۹,۸۱۹,۶۰۰ تومان
۱۱۶۹۰۰۰۰۰
٪۱۶
۸۲.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114209692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir Lau

مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir Lau
مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir Lau
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94f466c010b607bdc6fbd9c6b71bbbef81455d5e_1607338615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 5 نفره چشمه نور کد MA-208

مبل راحتی 5 نفره چشمه نور کد MA-208
مبل راحتی 5 نفره چشمه نور کد MA-208
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۹۸.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d25805b32c8d0dcd224a219dac32a4485b09d277_1604815630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 7 نفره مدل آرتان کد 015

مبل راحتی 7 نفره مدل آرتان کد 015
مبل راحتی 7 نفره مدل آرتان کد 015
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۵۶
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰۰۰۰۰
٪۵۶
۶۰.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115105744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی یک نفره مدل ملینا 3

مبل راحتی یک نفره مدل ملینا 3
مبل راحتی یک نفره مدل ملینا 3
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115554952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره کد 333

مبل راحتی هفت نفره کد 333
مبل راحتی هفت نفره کد 333
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/368abc4c3e7d432182150fbaf092b8e912527e33_1609059174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره چشمه نور کد MA201/N-N

مبل راحتی هفت نفره چشمه نور کد MA201/N-N
مبل راحتی هفت نفره چشمه نور کد MA201/N-N
۱۴,۷۶۰,۰۰۰
٪۴۰
۸,۸۵۶,۰۰۰ تومان
۱۴۷۶۰۰۰۰۰
٪۴۰
۸۶.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79c35bea6e5e77ae26de387237c0379005e3a4fa_1604995030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 6 نفره طرح ال کد 712

مبل راحتی 6 نفره طرح ال کد 712
مبل راحتی 6 نفره طرح ال کد 712
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5469566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 7 نفره مدل ژینو کد 024

مبل راحتی 7 نفره مدل ژینو کد 024
مبل راحتی 7 نفره مدل ژینو کد 024
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a1518c627964d3566adf08d75163774909867ee_1604125587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره کد 4320

مبل راحتی هفت نفره کد 4320
مبل راحتی هفت نفره کد 4320
۹,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۸
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰۰۰۰۰۰
٪۳۸
۸۹.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112511651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA-407.1-KH

مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA-407.1-KH
مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA-407.1-KH
۲۲,۷۹۱,۰۰۰
٪۴۰
۱۳,۶۷۴,۶۰۰ تومان
۲۲۷۹۱۰۰۰۰
٪۴۰
۶۷.۱۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5044707169380a9060801bb62d73fa5d36db93d4_1620447388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هشت نفره مدل لوکاس

مبل راحتی هشت نفره مدل لوکاس
مبل راحتی هشت نفره مدل لوکاس
۸,۹۲۰,۰۰۰
٪۲۵
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹۲۰۰۰۰۰
٪۲۵
۶۹.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6d2531fecd5dd208a761fe8ddc8f07aef0b1ed0_1603188832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی دو نفره مدل ملینا 2

مبل راحتی دو نفره مدل ملینا 2
مبل راحتی دو نفره مدل ملینا 2
۲۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۵۶
۱۰,۸۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴۶۰۰۰۰۰۰
٪۵۶
۸۲.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f756ff16120fceee7af828648be349847880a778_1624511118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی دو نفره مدل چستر کد 313 -2039

مبل راحتی دو نفره مدل چستر کد 313 -2039
مبل راحتی دو نفره مدل چستر کد 313 -2039
۷,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۷۰۰۰۰۰۰۰
٪۱۸
۷۴.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113106560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی تک نفره مدل پینک

مبل راحتی تک نفره مدل پینک
مبل راحتی تک نفره مدل پینک
۴,۲۲۷,۰۰۰
٪۴۰
۲,۵۳۶,۲۰۰ تومان
۴۲۲۷۰۰۰۰
٪۴۰
۵۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3965f2812e2794500616255e09a9f008bdc64ee0_1611222699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی سه نفره چیدانه مدل چستر لمسه

مبل راحتی سه نفره چیدانه مدل چستر لمسه
مبل راحتی سه نفره چیدانه مدل چستر لمسه
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۴
۱۴,۵۹۲,۰۰۰ تومان
۱۹۲۰۰۰۰۰۰
٪۲۴
۵۹.۱۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5469658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره مدل کویین

مبل راحتی هفت نفره مدل کویین
مبل راحتی هفت نفره مدل کویین
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114273778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی دو نفره چشمه نور کد MA-407.2-KH

مبل راحتی دو نفره چشمه نور کد MA-407.2-KH
مبل راحتی دو نفره چشمه نور کد MA-407.2-KH
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121501528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی سه نفره مدل چستر کد 313 -2040

مبل راحتی سه نفره مدل چستر کد 313 -2040
مبل راحتی سه نفره مدل چستر کد 313 -2040
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/097fb1e9b8526d86b80253248defba36718e1a9b_1621349200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره کامل مدل لارا کد MAZ_PD

مبل راحتی هفت نفره کامل مدل لارا کد MAZ_PD
مبل راحتی هفت نفره کامل مدل لارا کد MAZ_PD
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02d44bcbee6c2dba7ceedacffb499106b629b3a3_1610660866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 5 نفره مدل ال

مبل راحتی 5 نفره مدل ال
مبل راحتی 5 نفره مدل ال
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113105584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 7 نفره مدل پاسارگاد کد 021

مبل راحتی 7 نفره مدل پاسارگاد کد 021
مبل راحتی 7 نفره مدل پاسارگاد کد 021
۶,۳۵۴,۰۰۰
٪۴۰
۳,۸۱۲,۴۰۰ تومان
۶۳۵۴۰۰۰۰
٪۴۰
۸۱.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119630244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی تک نفره  مدل راک کد 76-MR100-1-CR-BR

مبل راحتی تک نفره  مدل راک کد 76-MR100-1-CR-BR
مبل راحتی تک نفره  مدل راک کد 76-MR100-1-CR-BR
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4269d25f97f729de22606451cd84205833809c89_1605441900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی چهار نفره چیدانه مدل لستر

مبل راحتی چهار نفره چیدانه مدل لستر
مبل راحتی چهار نفره چیدانه مدل لستر
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9805224754af351604c424c12b5434a1d6d5b5ff_1627903426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی هفت نفره چیدانه مدل لستر

مبل راحتی هفت نفره چیدانه مدل لستر
مبل راحتی هفت نفره چیدانه مدل لستر
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56b9b7300a3cd2dc7840405a399c4c1294fefa28_1603180219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی سه نفره چیدانه مدل چستر سلین

مبل راحتی سه نفره چیدانه مدل چستر سلین
مبل راحتی سه نفره چیدانه مدل چستر سلین
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
٪۴۷
۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۱۹۰۰۰۰۰۰۰
٪۴۷
۹۹.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6d9d6e230d2067ecd32c5283fba57d8c640f545_1627745416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 7 نفره مدل چستر لوگانو

مبل راحتی 7 نفره مدل چستر لوگانو
مبل راحتی 7 نفره مدل چستر لوگانو
۵,۰۱۰,۰۰۰
٪۳۲
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۱۰۰۰۰۰
٪۳۲
۴۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a3a5078acbe168426a6cd1b5ca2c25d95c197789_1625649261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی ۶نفره مدل کاژو

مبل راحتی ۶نفره مدل کاژو
مبل راحتی ۶نفره مدل کاژو
۹,۰۰۰,۰۰۰
٪۲۳
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰۰۰۰۰۰
٪۲۳
۹۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13fbcf8628a63d1d0c2c211597cd8ce3dd7df48c_1623652734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست مبل راحتی سه نفره چشمه نور کد MA201-N-GR/1-2

ست مبل راحتی سه نفره چشمه نور کد MA201-N-GR/1-2
ست مبل راحتی سه نفره چشمه نور کد MA201-N-GR/1-2
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵۰۰۰۰۰۰
٪۱۸
۵۵.۱۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e0d515c9e5b643ca72269d3ca2bb76f267388e7_1622986131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی 7 نفره چشمه نور کد MA201-N-GR

مبل راحتی 7 نفره چشمه نور کد MA201-N-GR
مبل راحتی 7 نفره چشمه نور کد MA201-N-GR
۵,۶۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۵۶۰۰۰۰۰۰
٪۲۲
۳۶.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9768f6a87c8e1ee724d49fcfbbabc30f8f21ebff_1610742872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA201/1-N-GR

مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA201/1-N-GR
مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA201/1-N-GR
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲میلیونتومان

پیشنهاد : تعمیر مبل در منزل تهران یافت آباد با بهترین کیفیت بازرسی و حمل رایگان

نکات مهم قبل خرید مبل راحتی

مبل راحتی که خریداری می کنید باید حتما به چند نکته توجه داشته باشید ، مانند چگونه از آن استفاده می کنید؟ و مناسب ترین طرح و سبک برای اتاق شما کدام مدل است؟ و از آنجایی که یک مبل خوب می تواند سال های طول عمر بیشتر و با دوام باشد ، بسیار مهم است که قبل از خرید آن و هزینه ، باید کیفیت را در نظر بگیرید.

چگونه از مبل خود استفاده خواهید کرد؟

تعیین نوع استفاده از مبل شما می تواند به شما در انتخاب بیشتر سایر ویژگی های مورد نیاز شما کمک کند. بنابراین، برای چه کاری مبل راحتی انتخاب می کنید؟ آیا در درجه اول از آن برای کارهای روزمره مانند استراحت ، مطالعه ، تماشای تلویزیون استفاده می شود یا فقط بعضی اوقات در محیط رسمی و اداری به کار می رود؟

چه کسی بیشتر از آن استفاده خواهد کرد؟ اگر واقعاً می خواهید مبل شما مناسب باشد ، به نکات مهم توجه کنید. به عنوان مثال ، برای یک فرد بسیار قد بلند از مبل های عمیق استفاده کنید. برای کسی که قد کوتاه است ، نشستن کم عمق و کمر محکم باعث می شود تا از حالت نشسته راحت تر شوید.

کدام مدل و سبک مبل برای شما مناسب است؟

هنگامی که نحوه استفاده از آن را تعیین کردید ، مدلی را انتخاب کنید که بهترین انتخاب را داشته باشید.

مبل که برای استراحت استفاده می شود می تواند با بالش های گشاد عمیق و مبهم باشد. یک مبل لاوسون ، با بازوهای پایین تر از پشت ، یک انتخاب همه کاره برای تنظیمات رسمی و غیررسمی است. یک مبل بازوی رول شده نیز انتخاب خوبی است.

مبل پشتی شتری دارای شکل منحنی ، نشستن کم عمق و کمر محکم است. برای یک محیط رسمی و سنتی بهتر است.

بخشها در بسیاری از تنظیمات و نمایه ها ارائه می شوند و در تنظیمات دنج و مکالمه مناسب هستند. برای راحتی بیشتر ، می توانید مقاطع خمیده نیز داشته باشید.

تعیین اندازه

قبل از هر چیز اندازه اتاق خود را در نظر بگیرید تا با مبل انتخابی شما مناسب و زیبا باشد.

اطمینان حاصل کنید که اندازه آن بیشتر از پذیرایی و اتاق نباشد و مانع جریان حرکت افراد نشود. قبل از رفتن به خرید ، کل اتاق را اندازه بگیرید ، مخصوصاً دیواری را که در مقابل آن قرار می دهید.

یک مبل پشتی تنگ به دلیل کم نمای بودن در یک فضای کوچک به خوبی جای می گیرد.

مقطعی ممکن است برای یک منطقه بزرگتر مناسب باشد ، اما مقاطع کوچک تر نیز در فضاهای کوچکتر نیز کاربرد دارد.

انتخاب پارچه

برای زیبا و جذاب نشان دادن مبل ، مهم است که پارچه مناسب با طراحی خوبی انتخاب کنید.

فقط در مناطقی که از آنها به ندرت استفاده می شود از پارچه هایی با نگهداری بالا مانند ابریشم استفاده کنید.

میکروفیبرها در مناطق با کاربرد زیاد عالی هستند ، جذاب به نظر می رسند و به راحتی تمیز می شوند.

پارچه های بافت دار کمتر از پارچه های نرم ساییدگی و پارگی دارند.

اگر بدنبال طول عمر بیشتر پارچه مبل هستید چرم گزینه خوبی است. اکنون انتخاب زیادی از رنگ ها و بافت ها وجود دارد ، بنابراین شما دیگر محدود به سیاه و سفیدها نیستید.

انتخاب رنگها یا الگوها

برای انتخاب رنگ مبل یا الگوی پارچه ، همیشه رنگها یا الگوهای موجود در پذیرایی و اتاق را در نظر بگیرید.

مواد خنثی در اکثر اتاق ها ، به خصوص اتاق های کوچک ، بهترین عملکرد را دارند ، اما شما می توانید با استفاده از رنگ ها و الگوهای پر جنب و جوش تر در بالش ها یا اضافه کردن جذابیت، مبل خود را زیبا کنید.

یک پارچه طرح دار در جای استفاده سنگین به خوبی کار می کند زیرا می تواند لکه های جزئی را پنهان کند.

اگر می خواهید کثیفی مبل پنهان باشد ، یک رنگ تیره انتخاب کنید ، یا مبل با خطوط ساده تر را انتخاب و خریداری کنید.

در مورد کیفیت مبل دقت زیادی داشته باشید

کیفیت واقعی مبل از چیدمان داخلی آن ناشی می شود.

یک مبل با کیفیت خوب به دلیل قاب محکم آن که از چوب محکم خشک شده در کوره ساخته شده و عاری از گره است ، سنگین تر است.

پاها بخشی از اسکلت خواهند بود و پیچ نخورده اند.

بالشتک باید هنگام نشستن شکل خود را حفظ کند و منحنی به سمت بالا نباشد. ترکیبی از کف پایین و متراکم باعث می شود صندلی شکل خود را برای مدت طولانی حفظ کند.

شما نباید بتوانید اسکلت مبل را از طریق بالشتک احساس کنید.

هنگامی که پشت را بررسی می کنید ، اطمینان حاصل کنید که احساس پوکی تو رفتگی نمی کنید.

آیا باید یک کاناپه داخلی یا فضای باز را در نظر بگیرید؟

خرید مبل داخلی / خارجی نیز یک گزینه است و فقط برای فضاهای خارجی نیست.

پارچه های فضای باز تا جایی پیشرفت کرده اند که به همان اندازه پارچه های داخلی لوکس هستند.

آنها سهولت در تمیز کردن و استحکام را دارند ، بنابراین ممکن است بخواهید آنها را برای مناطق پرتردد در نظر بگیرید.

اگر می خواهید به دنبال یک اتاق آرام و سبک باشید ، برای اینگونه اتاق ها انتخاب زیادی وجود دارد.

Source

پیشنهادات محصولات پر فروش مبل راحتی همراه با بررسی در زیر :

1مبل هفت نفره مدل Pamir Lau

مبل راحتی هفت نفره

مشخصات : 

 • جنس کلاف:چوب
 • جنس روکش:پارچه
 • جنس لایه‌ی میانی:فوم
 • جنس بدنه:چوب

سوالات برخی از کاربران و مشتریان در مورد این محصول در زیر : 

آیا این مبل ها میز عسلی هم داره یا نه روی مبلها حساب میشه؟ خیر بدون عسلی هستند ، معمولا مبل راحتی به دلیل اختلاف سلیقه های مشتریان میز و عسلی مخصوص به یک مدل خاص نداشته و میز و عسلی بسته به سلیقه مشتری به صورت جدا انتخاب می شود. این مدل مبل هم از این قاعده پیروی کرده و در صورت حرید یک دست مبل راحتی هفت نفره دریافت خواهید نمود.

نظر یکی از خریداران کاربران در مورد مبل هفت نفره مدل Pamir Lau

نظر خریدار کاربران در مورد مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir Lau

من رنگ نسکافه ای رو سفارش دادم خیلی عالیه نسبت به قیمت و واقعا خوب اوردن کاملا بسته بندی شده بود مبلا و اصلا هم کثیف نشده بود و زحمت کشیدن حتی تا بالاهم اوردن واقعا از خریدم راضیم هم زیباست هم محکم هم جنس رویه خوبه.


2مبل ۶ نفره مدل DIBA02

مبل راحتی ۶ نفره

مشخصات : 

 • جنس کلاف:چوب
 • جنس روکش:پارچه
 • جنس لایه‌ی میانی:فوم

3خرید مبل هفت نفره مدل آرتان

خرید مبل راحتی هفت نفره

مشخصات : 

 • جنس کلاف:چوب
 • جنس روکش:پارچه
 • جنس لایه‌ی میانی:فوم

امتیاز کاربران به مبل هفت نفره مدل آرتان

مبل راحتی هفت نفره مدل آرتان


4 مبل راحتی 8 نفره مدل چستر کد S002

مبل راحتی 8 نفره

مشخصات :

 • جنس کلاف:چوب
 • جنس روکش:چرم
 • جنس لایه‌ی میانی:فوم

5 مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir HOF

مبل راحتی هفت نفره

مشخصات : 

 • جنس کلاف:چوب
 • جنس روکش:پارچه
 • جنس لایه‌ی میانی:فوم
 • جنس بدنه:چوب

سخن آخر

در این مقاله به این نتیجه می رسیم که باید اطمینان داشته باشید. که بهترین کیفیتی را توانایی خرید آن را دارید خریداری کنید ، زیرا مدت طولانی با خرید خود زندگی خواهید کرد. یک مبل می تواند برای شما از ده تا پانزده سال طول عمر داشته باشد. پس در خرید خود در صورت امکان به هزینه ارزانتر بیشتر اهمیت ندهید چون ممکن است که طول عمر کمتری داشته باشد. و برای لیست قیمت انواع مبل راحتی همراه با مشخصات کامل تر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

مشاهده لیست قیمت روز انواع مدل جدید مبل

(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

4 + 11 =