خرید بهترین فرش دستباف و ماشینی + لیست قیمت روز

خرید فرش جدید مدرن می تواند کمی برای افراد بی تجربه سخت و دشوار باشد. صرف زمان ، انجام تحقیقات مناسب و انتخاب بهترین فروش با هزینه ای که دارند. در اینجا ما از تجربیات دیگر افرادی که قبلا فرش دستباف گران یا ماشینی ارزان و فانتزی خریداری کرده اند. و در سایت های فروشنده مانند دیجی کالا نظرات منفی و مثبت خود راجب محصولات خریداری شده نوشته اند که براساس این تجربیات جهت راهنمایی خرید اینترنتی یا سفارش در بازار فرش ایران و تهران تبریز و دیگر شهرها همچون کاشان و غیره معرفی می نماییم. 

لیست قیمت فرش موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF12.AK زمینه آبی

فرش ماشینی سهند کد VF12.AK زمینه آبی
فرش ماشینی سهند کد VF12.AK زمینه آبی

٪

۱,۰۹۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2157499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112764172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF15.DK زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF15.DK زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF15.DK زمینه سرمه ای

٪

۱,۰۱۰,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110715614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2006098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 36000 زمینه آبی

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 36000 زمینه آبی
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 36000 زمینه آبی

٪

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113057971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119459844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای

٪

۱۴۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110057421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

٪

۸۷,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113036353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501

فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501
فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501

٪

۵۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ac4a56f91107ea4b2db08395e89663b2b38bc2c_1597212137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی مدل به آشپزخانه من خوش آمدید زمینه قهوه ای

فرش ماشینی مدل به آشپزخانه من خوش آمدید زمینه قهوه ای
فرش ماشینی مدل به آشپزخانه من خوش آمدید زمینه قهوه ای

٪

۷۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113021758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2140938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم

٪

۱۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111829452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2943042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

۹٪

۴۶,۰۰۰

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1753337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری

فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری
فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113237715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100613

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100613
فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100613

٪

۵۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/135e65317fdf60218cd409905e98f6b97ba3f96e_1600850053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 102353

فرش دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 102353
فرش دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 102353

٪

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1349709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت شش متری کد 101957

فرش دستبافت شش متری کد 101957
فرش دستبافت شش متری کد 101957

٪

۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea2045b09eb3458c645f48b985738b2a2846499a_1605456761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت شش و نیم متری اصفهان مقدم کد 290 یک جفت

فرش دستبافت شش و نیم متری اصفهان مقدم کد 290 یک جفت
فرش دستبافت شش و نیم متری اصفهان مقدم کد 290 یک جفت

٪

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e818c8ce222f70462de736d4d16dd481a016b171_1598162900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلوفرش دستبافت طرح مینیاتور بوی بهار کد ۳۲۸۲۲۶۵

تابلوفرش دستبافت طرح مینیاتور بوی بهار کد ۳۲۸۲۲۶۵
تابلوفرش دستبافت طرح مینیاتور بوی بهار کد ۳۲۸۲۲۶۵

٪

۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1286455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت یازده متری کد 102008

فرش دستبافت یازده متری کد 102008
فرش دستبافت یازده متری کد 102008

٪

۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1872791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت قدیمی یک و نیم متری فرش هریس کد 100175

فرش دستبافت قدیمی یک و نیم متری فرش هریس کد 100175
فرش دستبافت قدیمی یک و نیم متری فرش هریس کد 100175

٪

۲۵,۹۸۰,۰۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114862577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت دو متری اصفهان ضیائی کد 1105799

فرش دستبافت دو متری اصفهان ضیائی کد 1105799
فرش دستبافت دو متری اصفهان ضیائی کد 1105799

٪

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6684bfb0f2e7fbe114a16ec1c0a17192f585b88_1602176581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستباف نه متری مدل لچک ترنج کد 8001 یک جفت

فرش دستباف نه متری مدل لچک ترنج کد 8001 یک جفت
فرش دستباف نه متری مدل لچک ترنج کد 8001 یک جفت

۳۰٪

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113649143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت سه و نیم متری فرش هريس کد 101414

فرش دستبافت سه و نیم متری فرش هريس کد 101414
فرش دستبافت سه و نیم متری فرش هريس کد 101414

۲۰٪

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110982272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت نیم متری تمام ابریشم دو رو طرح ترکمن کد 1701

فرش دستبافت نیم متری تمام ابریشم دو رو طرح ترکمن کد 1701
فرش دستبافت نیم متری تمام ابریشم دو رو طرح ترکمن کد 1701

٪

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

از کجا فرش ماشینی ارزان بخرم؟

اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که به دنبال فرش خیلی ارزان یا با قیمت متوسط در سطح بازار هستید در اینجا برای شما لیست قیمت روز گلیم یا فرش معمولی و فانتزی ارزان 500 یا 700 شانه با قیمت روز معرفی می کنیم. که بهتر از کانال یا بازار فرش است. که به صورت زیر قیمت همراه با تخفیفی مناسب و راضی کننده برای خریداران راهنمایی شده است برای مشاهده لیست قیمت بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

مشاهده لیست قیمت روز انواع ارزانترین فرش


1 فرش دستبافت شش متری سی پرشیا کد 174160

فرش دستبافت شش متری

مشخصات : 

 • سایز 5.89 متر مربع
 • ابعاد 299 × 197 سانتی‌متر
 • شکل مستطیل
 • محل بافت یزد
 • نام طرح لچک ترنجی
 • رنگ زمینه کرم
 • رنگ حاشیه خاکی
 • نحوه رنگرزی شیمیایی
 • وزن تقریبی 18 کیلوگرم
 • تراکم بافت 30 رج
 • جنس پرز پشم
 • جنس نخ تار (چله) نخ پنبه
 • جنس نخ پود نخ پنبه
 • جنس نخ خاب پشم
 • ارتفاع نخ خاب حدود یک سانتی متر


2 فرش دستباف شش متری سی پرشیا کد 171178

فرش دستباف شش متری

مشخصات : 

 • سایز 5.84 متر مربع
 • ابعاد 296 × 197 سانتی‌متر
 • شکل مستطیل
 • محل بافت مشهد
 • رنگ زمینه سبز
 • رنگ حاشیه صورتی
 • نحوه رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
 • وزن تقریبی 25 کیلوگرم
 • تراکم بافت 30 رج
 • جنس پرز پشم
 • جنس نخ تار (چله) نخ پنبه
 • جنس نخ پود نخ پنبه
 • جنس نخ خاب پشم
 • ارتفاع نخ خاب حدود دو سانتی متر
 • سایر توضیحات محل بافت: سبزوار

3 فرش دستبافت پنج متری طرح نائین کد 454357

 

مشخصات : 

 • سایز 5 متر مربع
 • ابعاد 1×250×250 سانتی‌متر
 • شکل دایره
 • محل بافت اصفهان
 • نام طرح ترنج
 • رنگ زمینه کرم
 • رنگ حاشیه کرم
 • نحوه رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
 • وزن تقریبی 9 کیلوگرم
 • تراکم بافت 50 رج
 • جنس پرز نخ و ابریشم
 • جنس نخ تار (چله) پشم
 • جنس نخ پود پشم
 • جنس نخ خاب پشم
 • ارتفاع نخ خاب 1 سانتی متر

4 فرش دستبافت ذرع و نیم طرح مینیاتور کد 12004

فرش دستبافت ذرع و نیم طرح

مشخصات : 

 • سایز 1.59 متر مربع
 • ابعاد 156*102*2 سانتی‌متر
 • شکل مستطیل
 • محل بافت تبریز
 • رنگ حاشیه یشمی
 • نحوه رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
 • وزن تقریبی 3 کیلوگرم
 • تراکم بافت 60 رج
 • جنس پرز کرک و ابریشم
 • جنس نخ تار (چله) ابریشم
 • جنس نخ پود نخ پنبه
 • جنس نخ خاب کرک ابریشم
 • ارتفاع نخ خاب 2 سانتی متر

5 فرش دستبافت یازده متری کد 102008

فرش دستبافت یازده متری کد 102008

مشخصات : 
 • سایز 11.3 متر مربع
 • ابعاد 289 × 391 سانتی‌متر
 • شکل مستطیل
 • محل بافت هریس
 • نام طرح ترنج
 • رنگ زمینه گلبهی
 • رنگ حاشیه کرم
 • نحوه رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
 • وزن تقریبی 46 کیلوگرم
 • جنس پرز پشم
 • جنس نخ تار (چله) کتان
 • جنس نخ پود کتان
 • ارتفاع نخ خاب حدود دو سانتی متر

امتیاز و نظر یکی از کاربران به فرش دستبافت یازده متری کد 102008 

امتیاز نظر یکی از کاربران به فرش دستبافت یازده

من این فرش رو هشت متریش رو خریدم و انقدر زیبا و خاص هست که دلم خواست بزرگترشم سفارش بدم اما بخاطر قیمتش نتونستم
واقعا خاص هست و فرشی هست که تقریبا مطمئنین هرجایی نمیبینش
جنسش کاملا پشم و بافتش بسیار اصیل و قدیمیه و نقشه هم که واقعا زیبا و غیرمصنوعی هست همون چیزی که از یک هنر اصیل و قدیمی انتظار دارید نه اون چیزی که شبیه فرشهای ماشینی باشه
خیلی خوبه حیف خیلی گرون شده

نقاط قوت

 • طرح بسیار زیبا
 • بسیار تک و خاص

نقاط ضعف

 • بافت کمی درشت

  6 فرش دستبافت نه متری کد 102021

فرش دستبافت نه متری

مشخصات : 

 • سایز 8.78 متر مربع
 • ابعاد 244 × 360 سانتی‌متر
 • شکل مستطیل
 • محل بافت هریس
 • نام طرح هندسی
 • رنگ زمینه قرمز
 • رنگ حاشیه سرمه‌ای
 • نحوه رنگرزی سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی
 • وزن تقریبی 35 کیلوگرم
 • جنس پرز پشم
 • جنس نخ تار (چله) کتان
 • جنس نخ پود کتان
 • ارتفاع نخ خاب حدود دو سانتی متر

7 فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

فرش ماشینی

مشخصات : 

 • کیفیت درجه یک
 • شکل مستطیل
 • نام طرح VF17.VD
 • کد طرح VF17.VD
 • رنگ زمینه سورمه‌ای
 • رنگ حاشیه سرمه ای
 • تعداد رنگ به کار رفته شده در فرش 8 رنگ
 • تراکم عرضی فرش (شانه) 700
 • تراکم طولی فرش (تراکم) 1400
 • جنس نخ خاب پلی پروپیلن هیت ست
 • ارتفاع نخ خاب 10 میلی‌متر
 • جنس نخ پود کنف
 • تراکم پود در متر 490000
 • جنس نخ تار پلی‌استر و پنبه
 • قابل شست‌ و شو دارد
 • ضد حساسیت
 • دارای نشان تجاری
 • کلکسیون کلاسیک
 • دارای نشان استاندارد
 • رنگ ثابت
 • الیاف ضد الکتریسیته ساکن وضد چرک و نرم

امتیاز و نظرات کاربران به فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای 

امتیاز و نظرات کاربران به فرش ماشینی سهند

کیفیتش خوب بود توو تخفیف خریدم که با اون قیمت میارزید


شناسایی الیاف

در مورد انواع فیبر بیاموزید و بفهمید کدام یک برای شما بهتر است. همه الیاف فرش مساوی تولید نمی شوند. به عنوان مثال ، الیاف طبیعی مانند پشم و الیاف مصنوعی وجود دارد که بیشتر در تابلو فرش ها استفاده می شوند.

ویژگی های هر نوع فیبر را بفهمید تا هنگام خرید ، تقریباً بلافاصله بتوانید انتخاب خود را محدود کنید.

تصور نکنید که یک فیبر همیشه بهتر از دیگری است. هر نوع فیبر از استحکام خود برخوردار است ، اما سایر اجزای فرش تأثیر یکسانی در نحوه عملکرد خود دارند.

در مورد رتبه بندی و ضمانت نامه های تولید کننده ها اطلاعات کسب کنید. فرش به طور معمول برای اکثر افراد یک سرمایه گذاری بزرگ است ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که محصولی را خریداری می کنید که برای شرایط خاص شما مناسب باشد. به عنوان مثال ، بسیاری از ضمانت نامه ها پله ها را پوشش نمی دهند ، بنابراین اگر در حال خرید گلیم  برای پله های خود هستید ، به دنبال گارانتی باشید که شامل پله ها هم باشد. حتی اگر شما هرگز قصد استفاده از آنها را ندارید ، ضمانت نامه ها تضمین سازنده در محصول خود دارد نشان می دهد. اگر ضمانت دارای مدت زمان طولانی یا بیشتری  را ارائه ندهند ، این یک راه فهمیدن در مورد معتبر بودن تولید کننده است.

سخن آخر

در مورد سبکی که برای شما زیبا و مفید باشد تصمیم بگیرید. در حالی که صدها فرش موجود است ، همه آنها را می توان در یکی از تنها چند طبقه سبک پیدا کرد. در مورد مزایا و اشکالات هر سبک فرش مطلع شوید ، تا بدانید که آیا در منزل شما مناسب است یا خیر.

تصمیم خود را صرفاً بر اساس ظاهر نکنید. انتخاب فرش بدون در نظر گرفتن جزئیات ساخت آن می تواند به معنای این باشد که فرش به دلیل عملکرد ضعیف یا رنگ آمیزی و لکه برداری در مدت چند سال کیفیت خود را از دست بدهد.

نمونه ها را به خانه ببرید! رنگ فرش در شرایط مختلف نورپردازی متفاوت خواهد بود ، بنابراین طرز نگاه به فروشگاه ممکن نیست اینگونه باشد که در خانه شما چگونه به نظر می رسد. از فروشنده بخواهید نمونه ای از فرش را که می توانید انتخاب کنید ، حتی اگر فقط یک قطعه کوچک باشد ، بخواهید.

خرید نکنید که بخواهید پشیمان شوید. اگر مطمئن نیستید که تمام تحقیقات لازم را انجام داده اید و همه سؤالهای مهم را پرسیده اید ، تا زمان خرید خود از خرید خودداری کنید. امیدواریم که این مقاله هم مورد پسند شما باشد. thespruce

مشاهده لیست قیمت روز انواع ارزانترین فرش


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

یازده − چهار =