بهترین مارک سبزی خردکن براساس نظرات کاربران کدام است؟

سبزی خرد کن یکی از روش های مناسب و راحت ، برای خرد کردن انواع سبزیجات ها است. که بیشتر افراد به دنبال بهترین مارک سبزی خرد کن هستنند. و با قیمت مناسب عین حال برند خوب و معروف مانند مارک بوش ، پاناسونیک و مدل های صنعتی و خانگی دیگر که به صورت های برقی و دستی کار می کنند. ما در این راهنمایی خرید ، به شما دستگاه های پرفروش و امتیاز و نظرات راضی و ناراضی خریداران یا کاربران را در زیر محصولات معرفی شده می گذاریم تا شما دوستان بتوانید بهترین انتخاب را در میان این کالا ها داشته باشید.

لیست قیمت سبزی خردکن موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/72481566ace8dcdb9d54a64d9787f591fd30afd6_1607364076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن مدل F220 غیر اصل

سبزی خرد کن مدل F220 غیر اصل
سبزی خرد کن مدل F220 غیر اصل

۶٪

۸۱۲,۰۰۰

۷۶۳,۲۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f931b518e00487ee0e3e91b219e066e89d1a6338_1606246608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن سبزیران مدل مرجان کد 2k

سبزی خرد کن سبزیران مدل مرجان کد 2k
سبزی خرد کن سبزیران مدل مرجان کد 2k

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121082184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن سبزیران مدل میداس

سبزی خرد کن سبزیران مدل میداس
سبزی خرد کن سبزیران مدل میداس

۴٪

۶۴۴,۰۰۰

۶۱۸,۲۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3979635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن نیاک مدل Super Power

سبزی خرد کن نیاک مدل Super Power
سبزی خرد کن نیاک مدل Super Power

۸۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5345688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن 3 کیلویی سبزایران

سبزی خرد کن 3 کیلویی سبزایران
سبزی خرد کن 3 کیلویی سبزایران

۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2760442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن تمام استیل تی ام مدل TMS3

سبزی خرد کن تمام استیل تی ام مدل TMS3
سبزی خرد کن تمام استیل تی ام مدل TMS3

۵٪

۸۲۵,۰۰۰

۷۸۳,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ae018fcbfc4e5f954bbd0f253f3afe0199a7a96b_1607200157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن سبزیران مدل 3000 عقاب

سبزی خرد کن سبزیران مدل 3000 عقاب
سبزی خرد کن سبزیران مدل 3000 عقاب

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120651641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن و ربگیر کوپکس مدل 4545

سبزی خرد کن و ربگیر کوپکس مدل 4545
سبزی خرد کن و ربگیر کوپکس مدل 4545

۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110846924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خرد کن و سبزی خشک کن دستی مدل ALFREDO-ITALIYANI 2019

خرد کن و سبزی خشک کن دستی مدل ALFREDO-ITALIYANI 2019
خرد کن و سبزی خشک کن دستی مدل ALFREDO-ITALIYANI 2019

۹۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2866059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن سبزی ایران مدل SIN-16

سبزی خرد کن سبزی ایران مدل SIN-16
سبزی خرد کن سبزی ایران مدل SIN-16

۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4188453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن سبزایران مدل 110

سبزی خرد کن سبزایران مدل 110
سبزی خرد کن سبزایران مدل 110

۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e9141f5d6ad6de43279fea33cade91aee481b50_1599022409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن دنور مدل TURBO PLUS

سبزی خردکن دنور مدل TURBO PLUS
سبزی خردکن دنور مدل TURBO PLUS

۲۵٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f4485abe3c36a3a4c7435c41e880e83c25fc4695_1602504868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن سورپرایز مدل 240

سبزی خردکن سورپرایز مدل 240
سبزی خردکن سورپرایز مدل 240

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2258998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن پدرینی کد6665

سبزی خردکن پدرینی کد6665
سبزی خردکن پدرینی کد6665

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/959807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن کد 6980

سبزی خردکن کد 6980
سبزی خردکن کد 6980

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1016120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن لایف هایت مدل 3149

سبزی خردکن لایف هایت مدل 3149
سبزی خردکن لایف هایت مدل 3149

۴۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3330337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن فریدولین مدل MX60

سبزی خردکن فریدولین مدل MX60
سبزی خردکن فریدولین مدل MX60

۶٪

۷۸۴,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b84634d9fd52956d70651352e7c6dde61e88c38_1602418684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن جنرال مدل ofshid

سبزی خردکن جنرال مدل ofshid
سبزی خردکن جنرال مدل ofshid

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03998d9396b4f2344adf3fa96d210818aceb3827_1604498291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن کوپکس مدل 4545

سبزی خردکن کوپکس مدل 4545
سبزی خردکن کوپکس مدل 4545

۸٪

۱,۳۶۴,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120287221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن کوپکس مدل CHV-4530

سبزی خردکن کوپکس مدل CHV-4530
سبزی خردکن کوپکس مدل CHV-4530

۹۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3955818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن برقی داریک کد 2101

سبزی خردکن برقی داریک کد 2101
سبزی خردکن برقی داریک کد 2101

۵٪

۶۹۷,۰۰۰

۶۶۲,۱۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a342fa91e6814d92a996b27bde1f574601ad4c15_1607271721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن سبزه ریز مدل 3k

سبزی خردکن سبزه ریز مدل 3k
سبزی خردکن سبزه ریز مدل 3k

۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb028c852a8caaeac68a26a5cd0bbf13044b39b9_1594182920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن مدل SAJ 50000

سبزی خردکن مدل SAJ 50000
سبزی خردکن مدل SAJ 50000

۸۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a342fa91e6814d92a996b27bde1f574601ad4c15_1607272956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن سبزه ریز مدل 2kl

سبزی خردکن سبزه ریز مدل 2kl
سبزی خردکن سبزه ریز مدل 2kl

۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb028c852a8caaeac68a26a5cd0bbf13044b39b9_1605590975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن مدل 2021 غیر اصل

سبزی خردکن مدل 2021 غیر اصل
سبزی خردکن مدل 2021 غیر اصل

۸۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110476175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خرد کن مانیلوکس مدل نورشا

سبزی خرد کن مانیلوکس مدل نورشا
سبزی خرد کن مانیلوکس مدل نورشا

۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120287205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن کوپکس مدل CHV-4530

سبزی خردکن کوپکس مدل CHV-4530
سبزی خردکن کوپکس مدل CHV-4530

۸۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ae72ffc1072b789e57c997020378466fa92972a.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سبزی خردکن مدل sw01

سبزی خردکن مدل sw01
سبزی خردکن مدل sw01

۷۷۰,۰۰۰ تومان

1 سبزی خردکن سبزیران مدل 330 دولوکس

سبزی خردکن سبزیران

 

نظر یکی از کاربران در مورد این محصول بعد از دوبار استفاده : 

بسته بندی کاملا اندازه دستگاه طراحی شده که قرار دادن و برداشتن دستگاه را دشوار می کند شرکت سازنده می توانست از جعبه بزرگتر با کمی یونالیت برای بسته بندی استفاده کند.
روش قفل تیغه و باز کردن آن کمی عجیب و منسوخ است. باید با یک کاردک چوبی تیغه را از یک طرف نگدارید و با دست دیگر و با یک آچار آلن مانند مهره بالای تیغه را بچرخانید که هم کمی خطرناک است و هم انجام آن به نیروی نسبتا زیادی نیاز دارد که احتمالا خانم ها به سختی بتوانند از عهده آن بربیایند.
بدنه دستگاه بسیار آسیب پذیر است و در هنگام خارج کردن یا قرار دادن در جعبه ممکن است دچار فرورفتگی شود. ( از جنس قوطی روغن جامد و حتی در برخی نقاط نازک تر)
برای خرد کردن حتما باید سبزی به قطعات کوچک خرد شده باشد مگرنه گیر خواهد کرد و همچنین سبزی ها پس از شستشو خشک شده باشند.
محل قرار گیری کلید روشن و خاموش دقیقا زیر خروجی دستگاه است که اگر برای خروج سبزی های خرد شده از تشت یا ظرفی در زیر دستگاه استفاده کنید کمی کار را مشکل خواهد کرد و چون ظرف با فاصله از دستگاه قرار می گیرد موقع خارج کردن سبزی های خرد شده حتما باید مراقب باشید که سبزی روی زمین نریزد.
در هر بار خرد کردن حدودا 4 بشقاب سبزی داخل دستگاه جای میگیرد.
عملیات خرد کردن به خوبی انجام میشه و انتظارات را برآورده می کند.

نقاط قوت

 • کارایی مناسب
 • مکانیزم ساده

نقاط ضعف

 • بسته بندی ضعیف
 • آسیب پذیر بودن بدنه
 • مکانیزم قفل تیغه بسیار ابتدایی و نامطمین است
 • محل قرار گیری کلید خاموش و روشن

مشخصات : 

 • ابعاد 49 × 25 × 25 سانتی‌متر
 • وزن 6.4 کیلوگرم
 • جنس بدنه استیل ضدزنگ
 • توان 220 وات
 • ظرفیت 2 کیلوگرم

امتیاز و نظرات کاربران به سبزی خردکن سبزیران مدل 330 دولوکس 

امتیاز و نظرات کاربران به سبزی خردکن سبزیران مدل 330 دولوکس 

کیفیت و کارکرد قابل قبولی داره.کیفبت سنگ نفتی همراهش هم خوبه که میتونید روش حساب باز کنید.برای باز کردن تیغه حتما از ابزار چوبی مربوطه استفاده کنید و حواستون باشه قبلش دستگاه رو خاموش کنین

نقاط قوت

 • کیفیت بالای تیغه
 • طراحی دوجهته
 • خرد کردن کامل سبزی ها

نقاط ضعف

 • یه مقداری باز کردن تیغه اش سخته و باید حواستون باشه دستتون زخمی نشه

  بیش از یکساله دارم استفاده میکنم
  خیلی وسیله کار راه اندازیه خیلی تیغه تیز و دقیقی داره و ظرف چند ثانیه سبزی ریخته شده درون مخزن رو خرد می‌کنه
  باید توجه داشت که سبزی ها برا خرد کردن بعد از شستن کاملا آبش رفته باشه تا هنگام خرد شدن له نشه.


  همانی که میخواستم و انتظار میرفت هست
  بسیار کیفیت خوبی داره و جواب یک خانواده رو میده
  موتور پرقدرت و بدنه قوی داره
  راضی هستم
  و مهم تر از همه از دبی کلا
  خدا دیجی کالا رو از ما نگیره
  به راحتی انتخاب می کنیم، به راحتی پرداخت و به راحتی درب منزل دریافت و مهمتر از همه خدمات خوب
  فقط خواهش می کنم سر قیمتها هوای مشتریان رو داشته باشید..


  سبز ایران اصلی بنام سیف اللهی میباشد که نمونهای تقلبی در بازار زیاد پیدا میشه .بدنه بالایی استیل خالص و بدنه ای که موتور روش هست استیل ناخالص هستش یعنی آهنربا بزنی بهش میگیره باز هم خوبه چون اکثر سبزی خردکنهای بازار همشون از استیل تقلبی هستن .تیغه تیزه ولی به مرور زمان کند میشه و زنگ میزنه مثل بقیه اون قسمتی که بدنه بالا و پایین رو چفت میکنه زنگ میزنه .تو کار هم خوب عمل میکنه وچند ثانیه سبزی رو خرد خرد ممیکنه باید زود خاموش کنید.


سبزی خرد کن آکا الکتریک

مشخصات : 

 • ابعاد 28 × 32 × 49 سانتی‌متر
 • وزن 6 کیلوگرم
 • جنس بدنه فلز
 • توان 350 وات
 • ظرفیت 3 کیلوگرم

امتیاز و نظرات کاربران به سبزی خرد کن آکا الکتریک 

امتیاز به سبزی خرد کن آکا الکتریک 

من از بیرون تهیه کردم … استیل براقی داره ولی کیفیت پلاستیک بکار رفته در داخلش زیاد جالب نیست

5 سبزی خردکن سبزیران مدل 405 مهتاب

سبزی خردکن سبزیران

مشخصات : 

 • ابعاد 53 × 28 × 28 سانتی‌متر
 • وزن 7 کیلوگرم
 • جنس بدنه استیل ضدزنگ
 • توان 250 وات
 • ظرفیت 3 کیلوگرم

امتیاز و نظرات کاربران به سبزی خردکن سبزیران مدل 405 مهتاب 

امتیاز خریداران راجب سبزی خردکن سبزیران مهتاب

زیر قسمت خروجی سبزی و بدنه دستگاه فاصله کمی وجود دارد که باعث میشود هنگام که دستگاه در حال کار کردن است سبزی بیرون میریزد امیدوارم سازندگان با دقت بیشتری دستگاه را بسازند در ضمن پیشنهاد میکنم قسمت خروجی سبزی را بالای دکمه قرار ندهند کمی کنارتر بگذارند تا سهولت بیشتری درخاموش و روشن کردن ایجاد شود.ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

سه × 3 =