قیمت خرید 36 النگو طلا زیبا پرفروش یک هدیه مناسب و خاص کادویی

النگو طلا برای هر بانو یکی از زیورآلات بسیار مهم و ارزشمند حساب می آید. که با انواع مدل های النگو جدید پهن و آینه ای طراحی ایرانی و خارجی مدل هندی طرح دخترانه و زنانه برای دوستداران زیبایی شیک بودن جهت راهنمایی خرید محصولات برای خریداران نقد و بررسی هدیه کادویی معرفی می شوند.

سعی می شود بهترین مدل النگو ها با قیمت مناسب جذابیت خاص به عنوان یک هدیه خاص برای کسی که دوستش دارید و می خواهید روز خاص او را با این هدیه با ارزش تبریک بگویید.

لیست قیمت 36 النگو طلا محبوب موجود بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3f573e869447e13294873d5c93749418821fef9b_1625664548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی مدل آوا کد M01

النگو طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی مدل آوا کد M01
النگو طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی مدل آوا کد M01
۱۱,۱۷۵,۷۷۰
٪۷
۱۰,۳۹۳,۴۶۰ تومان
۱۱۱۷۵۷۷۰۰
٪۷
۳۹.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c3faca7976f3a5e18ee9c4be3c1cf906567f5d63_1622786678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1443

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1443
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1443
۴,۳۸۲,۱۷۰ تومان
۳۸.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/271595bea04131926b988f6ca64bea8fd33c8a59_1622729046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1411

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1411
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1411
۴,۳۲۲,۹۵۰ تومان
۳۲.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/214c819410d475416586b64011a42a6e7f2a64d6_1621622259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی کد 67145

النگو طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی کد 67145
النگو طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی کد 67145
۱۶,۵۷۹,۸۰۰
٪۵
۱۵,۷۵۰,۸۱۰ تومان
۱۶۵۷۹۸۰۰۰
٪۵
۷۵.۱۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3234af6d405050f17c2bd3f77106e631f9642dae_1626950269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل MJ-655

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل MJ-655
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل MJ-655
۹,۲۹۱,۳۵۰ تومان
۲۹.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c70ad7c0791be7d8135d3cb10bebb104321b23de_1622712643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB23-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB23-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB23-1
۱۹,۰۶۲,۳۶۰ تومان
۰۶.۱۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ac7b1286148e8581eba444249ed92f72e655733_1622786291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1401

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1401
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1401
۳,۷۰۱,۱۶۰ تومان
۷۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c2076a2e05b8edafe55e7ac1057478659b478de_1622714899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB25-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB25-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB25-1
۵,۹۹۹,۹۳۰
٪۷
۵,۵۷۹,۹۳۰ تومان
۵۹۹۹۹۳۰۰
٪۷
۵۸.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53f25af21887bde772841ddbaa31e78245ec7e28_1621832664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند النگویی طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MB1131

دستبند النگویی طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MB1131
دستبند النگویی طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MB1131
۷,۱۵۹,۸۰۰
٪۱۳
۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۷۱۵۹۸۰۰۰
٪۱۳
۲۳.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c3faca7976f3a5e18ee9c4be3c1cf906567f5d63_1623237688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2443

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2443
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2443
۴,۴۵۹,۴۶۰ تومان
۴۶.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4147ba43d68449eced0fef456813a56da80133d_1621969183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 3405

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 3405
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 3405
۳,۰۱۹,۹۵۰ تومان
۰۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1befcada01fc55d1431bbf172d0c6f833dfa289_1621798224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1447

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1447
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1447
۶,۶۸۱,۸۴۰ تومان
۶۸.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c721e43afe39cdc5ea620edb1a01eedcb5f55a8d_1628928557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1EL1352

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1EL1352
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1EL1352
۱۳,۵۰۲,۰۶۰ تومان
۵۰.۱۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/64a8dc66ea608c21bcf25a376c64763d1e4d9260_1622717364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB27-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB27-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB27-1
۷,۱۰۲,۲۸۰ تومان
۱۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74d9fcca629d308d183ade6cb595f57b3e49ce2a_1621674495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 4405

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 4405
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 4405
۳,۴۳۴,۶۸۰ تومان
۴۳.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/089124970a095d2a1d9e8c3d15eaa30dbf28fb6d_1623096671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G844

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G844
النگو طلا 18 عیار زنانه کد G844
۲۸,۰۵۶,۸۴۰
٪۸
۲۵,۸۱۲,۳۰۰ تومان
۲۸۰۵۶۸۴۰۰
٪۸
۸۱.۲۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74d9fcca629d308d183ade6cb595f57b3e49ce2a_1621937953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2405

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2405
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2405
۲,۵۷۰,۲۱۰ تومان
۵۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b712674576328e7b49c93a9ad98055243ffb75c_1623097417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G847

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G847
النگو طلا 18 عیار زنانه کد G847
۳۰,۳۵۶,۰۷۰
٪۸
۲۷,۹۲۷,۶۰۰ تومان
۳۰۳۵۶۰۷۰۰
٪۸
۹۳.۲۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d4d5f01769a3d0b4e928a000961717b4ea2dccd_1622720640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB31-2

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB31-2
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB31-2
۶,۶۶۴,۰۶۰ تومان
۶۶.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e16dd33334814f30a71d21c110c5bfec8b62a01_1622721679.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB24-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB24-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB24-1
۶,۰۱۵,۶۸۰ تومان
۰۲.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d4d5f01769a3d0b4e928a000961717b4ea2dccd_1622720796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB31-3

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB31-3
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB31-3
۶,۹۴۲,۰۰۰ تومان
۹۴.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10591b692065f4040ff143e96f382a1a333a819e_1627194257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-2

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-2
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-2
۱۱,۷۸۵,۶۴۰ تومان
۷۹.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50b2dd1a0cbb8b4cee4fbc488cd984aa3b9b0264_1622718628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB28-2

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB28-2
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB28-2
۵,۹۹۷,۲۰۰ تومان
۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50fd55016c8bdc452aff76cb7640ae2cd20131a3_1623172156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G851

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G851
النگو طلا 18 عیار زنانه کد G851
۴,۵۶۷,۳۹۰
٪۸
۴,۲۰۲,۰۰۰ تومان
۴۵۶۷۳۹۰۰
٪۸
۲۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9167b406e0f1bf7d55d23856be75f1f7a43b6d67_1629891728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل MJ-656

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل MJ-656
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل MJ-656
۳,۷۵۰,۱۳۰ تومان
۷۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9386ff062856244562944184d79599b0b0ca51bc_1627144448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB37-2

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB37-2
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB37-2
۱۱,۵۷۹,۱۵۰ تومان
۵۸.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa7ea17cbbef9ea3e0a564b18ee7ab1024cd0c8f_1623178833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G860

النگو طلا 18 عیار زنانه کد G860
النگو طلا 18 عیار زنانه کد G860
۴,۵۶۷,۳۹۰
٪۸
۴,۲۰۲,۰۰۰ تومان
۴۵۶۷۳۹۰۰
٪۸
۲۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e16dd33334814f30a71d21c110c5bfec8b62a01_1622713958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB24-3

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB24-3
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB24-3
۶,۳۶۲,۱۳۰ تومان
۳۶.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10591b692065f4040ff143e96f382a1a333a819e_1627194575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-3

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-3
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-3
۱۱,۸۴۹,۱۷۰ تومان
۸۵.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9386ff062856244562944184d79599b0b0ca51bc_1627144087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB37-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB37-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB37-1
۱۰,۸۸۰,۲۷۰ تومان
۸۸.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93cc8ed6511c60afceb4578644690f3167814903_1625689588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB36-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB36-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB36-1
۹,۱۱۷,۱۹۰ تومان
۱۲.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13fdb21c18768ae0e2e7864e43edf7c4c3b9cbb1_1629536302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1EL1354

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1EL1354
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 1EL1354
۱۳,۲۱۳,۵۶۰ تومان
۲۱.۱۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10591b692065f4040ff143e96f382a1a333a819e_1627192090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-1

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-1
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB38-1
۱۰,۰۵۴,۳۲۰ تومان
۰۵.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19421c66b31e53960baee03c6f9206a40ea6b40d_1622559110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2403

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2403
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل 2403
۱۰,۷۲۹,۲۰۰ تومان
۷۳.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9e177b34295ef4b3210386eeba4d7339d149205_1622721311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB32-3

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB32-3
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB32-3
۷,۳۳۶,۸۷۰ تومان
۳۴.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9e177b34295ef4b3210386eeba4d7339d149205_1623128674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB32-4

النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB32-4
النگو طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل VB32-4
۷,۵۶۱,۱۴۰ تومان
۵۶.۷میلیونتومان

1خرید النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL09W

النگو طلا 18 عیار

النگوها را بیشتر خانوم ها پسند می کنند و با آنها جذابیت خاصی در خود می بینند و همیشه دوست دارند و جذاب و شیک باشند. اکثر بانوان النگو را جایگزین دستبند می کنند یا حتی برای بهتر دیده شدن از هر دو استفاده می کنند. النگو یک مزیت خاصی دارد که علاو برای استفاده روزمره و مجالس عروسی و دیگر به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس این مدل النگو از طلا 18 عیار با طول تقریبی 5.5 سانتی متر مناسب برای بانوان می باشد و دارای کدAL09W همرا با تراش سفید یا نقره ای به کار برده شده است.


النگو طلا 18 عیار

مشخصات : 

  • جنس طلا
  • عیار 18 عیار
  • مناسب برای خانم ها
  • طول تقریبی دستبند 6 سانتی متر
  • النگو 18 عیار زنانه کد AL03
  • زرد

3 النگو طلا 18 عیار کودکان یک تا دو ساله  گالری گل سرخ مدل AN6005

النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ

مشخصات : 

  • جنس طلا
  • عیار 18 عیار
  • النگوآینه ای پروفیلی سایز2 و مناسب کودکان یک تا دو ساله میباشد

امتیاز کاربران به النگو طلا 18 عیار کودکان

النگو طلا 18 عیار کودکان


4 خرید اینترنتی النگو طلا 18 عیار پهن زنانه کد AL24G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه

جنس این محصول از طلا18 عیار است. شایسته خانم ها خوش تیپ و شیک پسند می باشد. طول تقریبی 6 سانتی متر و دارای کمترین قطر دستبند 6 سانتی متر و بیشترین قطر دستبند 6 سانتی متر ابعاد تقریبی پلاک 0.1×1.4×6 سانتی متر و با طراحی تراش طلایی ایجاد و تولید شده است.

پیشنهاد: راهنمایی خرید انواع گردنبند طلا زنانه و دخترانه پرفروش ترین مدل ها


5 النگو پهن طلا 18 عیار زنانه مدل G639

النگو پهن طلا 18 عیار زنانه

بررسی مشخصات النگو پهن طلا 18 عیار با اندازه قطر النگو برابر 5.7 سانتی متر دارای تراش و جلوه براق می باشد. و طول تقریبی این کالا براساس سانتی متر است. و سایز وزن 24.310 گرم می باشد. با قیمت روز بازار طلا محاسبه میشود. توضیحات کامل و کلی این محصولا با کلیک بر روی دکمه بالا می توانید مشاهده و خرید نمایید.

پیشنهاد: پابند طلا:راهنمایی خرید شیک ترین مدل پرفروش[لیست قیمت روز]


6 النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL37-W-3

النگو طلا 18 عیار

یکی از شیک ترین زیور آلات پر طرفدار در میان بانوان  النگو است که به تازگی سازنده گان و طراحان این صنعت با طرح های زیبا و جذاب به طور فزاینده ای بر زیبایی آن افزوده اند النگو ها به سبب استفاده راحت و نداشتن قفل که خود بر ایمنی آن می افزاید بسیار مورد استقبال خانمها قرار دارد النگویی که در اینجا به شما پیشنهاد شده است با اب كاري سفيد و طلايي زينت داده شده ،که ان تراش های مات و براق باعث جذابیت آن شده است پهنای این النگو ۱٠میل است و برای خانم هایی که سایز این النگو یی انها سه است مناسب می باشد و از نظر استحکام بسیار مورد تایید است.

پیشنهاد: انگشتر و حلقه طلا تکی و ست برای ازدواج و نامزدی[لیست قیمت روز]


7 النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL01

این مدل النگوی پهن دوست داشتی با قیمت گران یکی از زیباترین مدل ها است. که بیشتر بانوان برای جذابیت بیشتر برای زندگانی زیبا مورد استفاده قرار می گیرند. که با مشخصات وزن سایز 16.08 گرم طلای 18 عیار در سایت فروشگاه های اینترنتی عرضه می شوند.

با النگو تک پوش سایز 3 با اندازه 6*6*2.5 سانتیمتر طول تقریبی دستبند 6 سانتی متر برای خریداران طراحی شده است.


8 النگو طلا 18 عیار دخترانه گوی گالری مدل G236

النگو طلا 18 عیار دخترانه

این النگو مدل G236 طلای 18 عیار با وزن های  2.28 ، 2.30 و 3.18 گرم با سایز های مختلف هستنند ، که در سایر توضیحات مشخصات دقیق قید شده است. برای آن دسته افرادی که ظریف پسند هستنند و این مدل ها رو دوست دارند. مناسب دخترانه و زنانه با انواع وزن وسایزهای مختلف در سایت فروشنده عرضه می شوند.


9 قیمت النگو آینه ای 18 عیار گوی گالری مدل G170

النگو طلا 18 عیار گوی گالری

یک النگو پهن جذاب ساده برای خانم های که علاقه زیادی به زیورآلات دارند و دوست دارند طلای گران قیمت زیبایی در مچ دستان خود داشته باشند. که یک سرمایه گذاری عالی که با مرور زمان گرانتر و گرانتر می شوند. این مدل به نظر من یک مدل النگو آینه ای است که جذابیت خاصی دارد.

النگو مدل G170 که طلای 18 عیار است با سایز و وزن 18.350 گرم برای خریدار طراحی و تولید شده است. و با طول تقریبی دستبند 4×7 سانتی متر و کمترین و بیشترین قطر دستبند 7 سانتی متر است. مدل النگو پهن آینه ای سایز 4 جهت خرید اینترنتی معرفی شده است. برای مشاهده مدل های استیل به سایت فروشنده مراجعه نمایید.

پیشنهاد: راهنمایی جامع خرید انواع گوشواره زیبا و شیک [لیست قیمت روز]


10 النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL36-W-3

النگو طلا 18 عیار

این مدل النگویی که برای راهنمایی خرید شما معرفی شده است. یکی از زیباترین مدل های جواهرات است ، که جذابیت بیشتری دارد. و با وزن 7.11 گرم با طراحی اسپرت شکیل برای بانوان زیبا پسند پیشنهاد می شود. دارای ابعاد تقریبی پلاک 0.1×1.4×6.5 سانتی متر و النگو تراش سفید طراحی شده و در آخر سایز النگو: شماره سه 0.1×1.4×6.5 علاقه مندان به مد زیبایی معرفی شده است.

سخن آخر

در این راهنمایی خرید 10 مدل پرفروش النگوها همراه با مشخصات و نظرات مثبت و منفی کاربران و خریداران جهت انتخاب خرید شما پیشنهاد داده شده است. تا بتوانید یک انتخاب مناسبی داشته باشید و از خرید خود راضی باشید. و در آخر لیست قیمت روز موجود در بازار برای شما معرفی شده است. تا بهترین خرید از میان قیمت ها داشته باشید. و اگر درمورد محصولات نظر یا پیشنهادی دارید در قسمت زیر ثبت نطر مطرح نمایید تا در خرید برای دوستان خود کمکی کرده باشید.

(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

پنج − 1 =