10 مدل النگو طلا زیبا پرفروش یک هدیه مناسب و خاص


 

النگو طلا برای هر بانو یکی از زیورآلات بسیار مهم و ارزشمند حساب می آید. که با انواع مدل های النگو جدید پهن و آینه ای طراحی ایرانی و خارجی مدل هندی طرح دخترانه و زنانه برای دوستداران زیبایی شیک بودن جهت راهنمایی خرید محصولات برای خریداران نقد و بررسی معرفی می شوند.

سعی می شود بهترین مدل النگو ها با قیمت مناسب جذابیت خاص به عنوان یک هدیه خاص برای کسی که دوستش دارید و می خواهید روز خاص او را با این هدیه با ارزش تبریک بگویید.

لیست قیمت النگو طلا موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119742900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل G639

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل G639
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل G639

۱۷٪

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

۳۰,۴۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119467020.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL07Y

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL07Y
النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL07Y

۱۷٪

۶,۷۳۰,۰۰۰

۵,۵۸۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/453037e548012e120218d77a1e0fd517042f8264_1594204701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL12-G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL12-G-3
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL12-G-3

۱۷٪

۳۲,۲۵۰,۰۰۰

۲۶,۷۶۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5112767.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل AN6007

النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل AN6007
النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل AN6007

۱۷٪

۲,۵۳۰,۰۰۰

۲,۰۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66993dab67642b83bf0554f2baf902a11d629af7_1594535473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL06-G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL06-G-3
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL06-G-3

۱۷٪

۹,۴۵۰,۰۰۰

۷,۸۴۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30da8588381f9e2681f6b3f607a96caa5c783e7b_1598420059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یارطلا کد AL50

النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یارطلا کد AL50
النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یارطلا کد AL50

۱۷٪

۱,۸۸۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119466921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL05W

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL05W
النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL05W

۱۷٪

۸,۶۵۰,۰۰۰

۷,۱۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5112614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل AN6004

النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل AN6004
النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل AN6004

۱۷٪

۲,۰۶۰,۰۰۰

۱,۷۰۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb324466e6971e2d6600be9154e712577a0f0baf_1602334946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL25-W-4

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL25-W-4
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL25-W-4

۱۷٪

۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۰,۹۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215b31c4d78df0bcac76eefefe411fe476bd2650_1602403962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18عیار زنانه گالری یارطلا کد AL41-G-2

النگو طلا 18عیار زنانه گالری یارطلا کد AL41-G-2
النگو طلا 18عیار زنانه گالری یارطلا کد AL41-G-2

۱۷٪

۵,۲۱۰,۰۰۰

۴,۳۲۴,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30da8588381f9e2681f6b3f607a96caa5c783e7b_1598420087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یارطلا کد AL50-0

النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یارطلا کد AL50-0
النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یارطلا کد AL50-0

۱۷٪

۱,۷۳۰,۰۰۰

۱,۴۳۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110889087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G236

النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G236
النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G236

٪

۲,۷۸۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/15e0e0f8f41b20f8dca4291a0f1ef5c76d34d08b_1593976193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL27-G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL27-G-3
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL27-G-3

۱۷٪

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66993dab67642b83bf0554f2baf902a11d629af7_1594535492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL06-G-2

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL06-G-2
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL06-G-2

۱۷٪

۸,۹۹۰,۰۰۰

۷,۴۶۱,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110957315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G283

النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G283
النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G283

۱۷٪

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a7e427204450f83810247c6b16f4c47b197b3777_1601476564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یار طلا کد AL50-2

النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یار طلا کد AL50-2
النگو طلا 18 عیار دخترانه گالری یار طلا کد AL50-2

۱۷٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

۱,۶۱۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120223440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL17G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL17G-3
النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL17G-3

۱۷٪

۶,۳۰۰,۰۰۰

۵,۲۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c7f911f4e9138c9606f14659b79ba75c2de6472_1594110006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL38-G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL38-G-3
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL38-G-3

۱۷٪

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۳,۴۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120243359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL17G-2

النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL17G-2
النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL17G-2

۱۷٪

۶,۱۶۰,۰۰۰

۵,۱۱۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110948928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G261

النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G261
النگو طلا 18 عیار گوی گالری مدل G261

۱۷٪

۲,۴۴۰,۰۰۰

۲,۰۲۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/416b4d7ba040853040353710daa06634e0685074_1597554749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL04-G-4

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL04-G-4
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL04-G-4

۱۷٪

۳۷,۴۰۰,۰۰۰

۳۱,۰۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215b31c4d78df0bcac76eefefe411fe476bd2650_1602404219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18عیار زنانه گالری یارطلا کد AL41-G-4

النگو طلا 18عیار زنانه گالری یارطلا کد AL41-G-4
النگو طلا 18عیار زنانه گالری یارطلا کد AL41-G-4

۱۷٪

۴,۸۹۰,۰۰۰

۴,۰۵۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8eb89468ec666ee9d05ed90f18408a5814fdbf38_1593976049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL26-G-4

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL26-G-4
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL26-G-4

۱۷٪

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۵,۴۸۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03124c03479bca1e38c0414f1afee414aac0171d_1594535108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL34-W-2

النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL34-W-2
النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL34-W-2

۱۷٪

۱۶,۸۵۰,۰۰۰

۱۳,۹۸۵,۵۰۰ تومان

1خرید النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL09W

النگو طلا 18 عیار

النگوها را بیشتر خانوم ها پسند می کنند و با آنها جذابیت خاصی در خود می بینند و همیشه دوست دارند و جذاب و شیک باشند. اکثر بانوان النگو را جایگزین دستبند می کنند یا حتی برای بهتر دیده شدن از هر دو استفاده می کنند. النگو یک مزیت خاصی دارد که علاو برای استفاده روزمره و مجالس عروسی و دیگر به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس این مدل النگو از طلا 18 عیار با طول تقریبی 5.5 سانتی متر مناسب برای بانوان می باشد و دارای کدAL09W همرا با تراش سفید یا نقره ای به کار برده شده است.


النگو طلا 18 عیار

مشخصات : 

  • جنس طلا
  • عیار 18 عیار
  • مناسب برای خانم ها
  • طول تقریبی دستبند 6 سانتی متر
  • النگو 18 عیار زنانه کد AL03
  • زرد

3 النگو طلا 18 عیار کودکان یک تا دو ساله  گالری گل سرخ مدل AN6005

النگو طلا 18 عیار گالری گل سرخ

مشخصات : 

  • جنس طلا
  • عیار 18 عیار
  • النگوآینه ای پروفیلی سایز2 و مناسب کودکان یک تا دو ساله میباشد

امتیاز کاربران به النگو طلا 18 عیار کودکان

النگو طلا 18 عیار کودکان


4 خرید اینترنتی النگو طلا 18 عیار پهن زنانه کد AL24G-3

النگو طلا 18 عیار زنانه

جنس این محصول از طلا18 عیار است. شایسته خانم ها خوش تیپ و شیک پسند می باشد. طول تقریبی 6 سانتی متر و دارای کمترین قطر دستبند 6 سانتی متر و بیشترین قطر دستبند 6 سانتی متر ابعاد تقریبی پلاک 0.1×1.4×6 سانتی متر و با طراحی تراش طلایی ایجاد و تولید شده است.

پیشنهاد: راهنمایی خرید انواع گردنبند طلا زنانه و دخترانه پرفروش ترین مدل ها


5 النگو پهن طلا 18 عیار زنانه مدل G639

النگو پهن طلا 18 عیار زنانه

بررسی مشخصات النگو پهن طلا 18 عیار با اندازه قطر النگو برابر 5.7 سانتی متر دارای تراش و جلوه براق می باشد. و طول تقریبی این کالا براساس سانتی متر است. و سایز وزن 24.310 گرم می باشد. با قیمت روز بازار طلا محاسبه میشود. توضیحات کامل و کلی این محصولا با کلیک بر روی دکمه بالا می توانید مشاهده و خرید نمایید.

پیشنهاد: پابند طلا:راهنمایی خرید شیک ترین مدل پرفروش[لیست قیمت روز]


6 النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AL37-W-3

النگو طلا 18 عیار

یکی از شیک ترین زیور آلات پر طرفدار در میان بانوان  النگو است که به تازگی سازنده گان و طراحان این صنعت با طرح های زیبا و جذاب به طور فزاینده ای بر زیبایی آن افزوده اند النگو ها به سبب استفاده راحت و نداشتن قفل که خود بر ایمنی آن می افزاید بسیار مورد استقبال خانمها قرار دارد النگویی که در اینجا به شما پیشنهاد شده است با اب كاري سفيد و طلايي زينت داده شده ،که ان تراش های مات و براق باعث جذابیت آن شده است پهنای این النگو ۱٠میل است و برای خانم هایی که سایز این النگو یی انها سه است مناسب می باشد و از نظر استحکام بسیار مورد تایید است.

پیشنهاد: انگشتر و حلقه طلا تکی و ست برای ازدواج و نامزدی[لیست قیمت روز]


7 النگو طلا 18 عیار زنانه کد AL01

این مدل النگوی پهن دوست داشتی با قیمت گران یکی از زیباترین مدل ها است. که بیشتر بانوان برای جذابیت بیشتر برای زندگانی زیبا مورد استفاده قرار می گیرند. که با مشخصات وزن سایز 16.08 گرم طلای 18 عیار در سایت فروشگاه های اینترنتی عرضه می شوند.

با النگو تک پوش سایز 3 با اندازه 6*6*2.5 سانتیمتر طول تقریبی دستبند 6 سانتی متر برای خریداران طراحی شده است.


8 النگو طلا 18 عیار دخترانه گوی گالری مدل G236

النگو طلا 18 عیار دخترانه

این النگو مدل G236 طلای 18 عیار با وزن های  2.28 ، 2.30 و 3.18 گرم با سایز های مختلف هستنند ، که در سایر توضیحات مشخصات دقیق قید شده است. برای آن دسته افرادی که ظریف پسند هستنند و این مدل ها رو دوست دارند. مناسب دخترانه و زنانه با انواع وزن وسایزهای مختلف در سایت فروشنده عرضه می شوند.


9 قیمت النگو آینه ای 18 عیار گوی گالری مدل G170

النگو طلا 18 عیار گوی گالری

یک النگو پهن جذاب ساده برای خانم های که علاقه زیادی به زیورآلات دارند و دوست دارند طلای گران قیمت زیبایی در مچ دستان خود داشته باشند. که یک سرمایه گذاری عالی که با مرور زمان گرانتر و گرانتر می شوند. این مدل به نظر من یک مدل النگو آینه ای است که جذابیت خاصی دارد.

النگو مدل G170 که طلای 18 عیار است با سایز و وزن 18.350 گرم برای خریدار طراحی و تولید شده است. و با طول تقریبی دستبند 4×7 سانتی متر و کمترین و بیشترین قطر دستبند 7 سانتی متر است. مدل النگو پهن آینه ای سایز 4 جهت خرید اینترنتی معرفی شده است. برای مشاهده مدل های استیل به سایت فروشنده مراجعه نمایید.

پیشنهاد: راهنمایی جامع خرید انواع گوشواره زیبا و شیک [لیست قیمت روز]


10 النگو طلا 18 عیار زنانه گالری یار طلا کد AL36-W-3

النگو طلا 18 عیار

این مدل النگویی که برای راهنمایی خرید شما معرفی شده است. یکی از زیباترین مدل های جواهرات است ، که جذابیت بیشتری دارد. و با وزن 7.11 گرم با طراحی اسپرت شکیل برای بانوان زیبا پسند پیشنهاد می شود. دارای ابعاد تقریبی پلاک 0.1×1.4×6.5 سانتی متر و النگو تراش سفید طراحی شده و در آخر سایز النگو: شماره سه 0.1×1.4×6.5 علاقه مندان به مد زیبایی معرفی شده است.

سخن آخر

در این راهنمایی خرید 10 مدل پرفروش النگوها همراه با مشخصات و نظرات مثبت و منفی کاربران و خریداران جهت انتخاب خرید شما پیشنهاد داده شده است. تا بتوانید یک انتخاب مناسبی داشته باشید و از خرید خود راضی باشید. و در آخر لیست قیمت روز موجود در بازار برای شما معرفی شده است. تا بهترین خرید از میان قیمت ها داشته باشید. و اگر درمورد محصولات نظر یا پیشنهادی دارید در قسمت زیر ثبت نطر مطرح نمایید تا در خرید برای دوستان خود کمکی کرده باشید. 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

16 + 18 =