لیست قیمت 36 مدل پرفروش بهترین آنتن تلویزیون

خرید آنتن تلویزیون برای هر منزل یا مکان های عمومی یک کار ضروری به حساب می آید ، که بیشتر افراد به دنبال بهترین و پرفروش ترین آنتن تلویزیون برای نقاط مختلف و کور هستنند. و آنتن ها چندین نوع می باشند که آنتن پشت بام ، رومیزی و مخصوص خودرو و … عرضه می شوند. و هر کدام براساس نوع تقویت و کیفیت با قیمت های مختلف در بازار اینترنتی و بیرونی برای خریداران معرفی می شوند. در اینجا سایت کافه راهنما ما چندیدن مدل پرفروش آنتن ها همراه با عکس و مشخصات و نقد و بررسی براساس نظرات خریداران ، هر یکی از محصولات را برای شما دوستان عزیز راهنمایی خرید معرفی می نماییم. تا در انتخاب خود بهترین کالا را خریداری کنید.

لیست قیمت 36 آنتن تلویزیون پرفروش بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5046122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی هانی کد 2018

آنتن رومیزی هانی کد 2018
آنتن رومیزی هانی کد 2018
۱۴۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113227841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200

آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
۳۳,۵۰۰
٪۸
۳۰,۸۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120044328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-5M

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-5M
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-5M
۱۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120398717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus new

آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus new
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus new
۱۴۶,۰۰۰
٪۴
۱۴۰,۱۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1618403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی نود مدل سیم دار

آنتن رومیزی نود مدل سیم دار
آنتن رومیزی نود مدل سیم دار
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121463865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-10M
۱۷۳,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111779873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی مدل SMA001/B

آنتن هوایی مدل SMA001/B
آنتن هوایی مدل SMA001/B
۲۰,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2321279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی هانی کد 90

آنتن هوایی هانی کد 90
آنتن هوایی هانی کد 90
۱۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114780205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی امین کد 400

آنتن رومیزی امین کد 400
آنتن رومیزی امین کد 400
۳۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110770646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی رسام مدل C7

آنتن رومیزی رسام مدل C7
آنتن رومیزی رسام مدل C7
۱۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2849669.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دنا مدل اپل رومیزی

آنتن دنا مدل اپل رومیزی
آنتن دنا مدل اپل رومیزی
۳۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110904186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی مدل NEW2019

آنتن هوایی مدل NEW2019
آنتن هوایی مدل NEW2019
۱۹,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114505134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-3m

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-3m
آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-3m
۹۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c707f5e5fd4b69606bf3493effb32a1efff9ab69_1601473081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی هانی کد 107

آنتن رومیزی هانی کد 107
آنتن رومیزی هانی کد 107
۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114221169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020

آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020
آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020
۱۰۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d63e37e8328e80e0e86f282ce18b62a9781cc5c_1603904509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی هانی مدل 2020

آنتن رومیزی هانی مدل 2020
آنتن رومیزی هانی مدل 2020
۱۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114505091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-10m

آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-10m
آنتن رومیزی فروزش مدل Galaxy-10m
۱۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1860061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی لالی الکترونیک مدل LE 252

آنتن رومیزی لالی الکترونیک مدل LE 252
آنتن رومیزی لالی الکترونیک مدل LE 252
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112604054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver

آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver
آنتن رومیزی سیگنال مدل HD Reseiver
۳۸,۰۰۰
٪۵
۳۶,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2846139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50
آنتن هوایی سیماران مدل SAB50
۲۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3356f1eea9e6cba8258853cc99159056f3adf47f_1599131872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی مدل A

آنتن هوایی مدل A
آنتن هوایی مدل A
۲۵,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bba2bf005850e413c2c0a92b77f9c23f10240183_1597579223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل ROSE

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل ROSE
آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل ROSE
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8008b1ea1d119768d276250b447b963b4816e89_1599815232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T-WINGLESS

آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T-WINGLESS
آنتن هوایی سیماران مدل SAB50T-WINGLESS
۲۳۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113346018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی طرح بنز

آنتن رومیزی طرح بنز
آنتن رومیزی طرح بنز
۴۳,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121065256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل سرو BAT06 پلاس

آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل سرو BAT06 پلاس
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل سرو BAT06 پلاس
۶۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2500000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی سیما باخ الکترونیک کد C200

آنتن رومیزی سیما باخ الکترونیک کد C200
آنتن رومیزی سیما باخ الکترونیک کد C200
۱۴۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/501579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی صبا مدل S3002

آنتن هوایی صبا مدل S3002
آنتن هوایی صبا مدل S3002
۲۴۰,۷۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5165720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH

آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH
آنتن هوایی سیگنال مدل 7SH
۳۲,۰۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113088642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018

آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018
۳۶,۰۰۰
٪۱۰
۳۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113423628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10018

آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10018
آنتن رومیزی سیگنال مدل SG-10018
۸۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111060671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی هانی کد 97

آنتن هوایی هانی کد 97
آنتن هوایی هانی کد 97
۱۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71c31b40773b473dedf1bdca54da3b49cd85dc15_1611662984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی جی وی سی مدل BORHAN

آنتن هوایی جی وی سی مدل BORHAN
آنتن هوایی جی وی سی مدل BORHAN
۱۱۹,۰۰۰
٪۸
۱۰۹,۴۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc7119b4a98bae5e7fcd1027a8ba925bbc0e1d97_1610022084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A

آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A
آنتن هوایی فرایاب مدل SUFY-A
۳۶۷,۰۰۰
٪۱۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4340631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی

آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
۳۱,۰۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120893404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آنتن هوایی نمایش کد 344

آنتن هوایی نمایش کد 344
آنتن هوایی نمایش کد 344
۱۴,۰۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ac2ed4109423edcfc9706aca274f6cbb638fcdb_1615042052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

منبع تغذیه آنتن هانی مدل ثابت

منبع تغذیه آنتن هانی مدل ثابت
منبع تغذیه آنتن هانی مدل ثابت
۷۰,۰۰۰ تومان

نحوه خرید بهترین آنتن تلویزیون

انتخاب آنتن مناسب برای تلویزیون و مکان خاص شما نیاز به دانستن چندین نکته است. که در زیر توضیح داده شده است.

نوع آنتن – برای استفاده در تلویزیون های دیجیال یا آنالوگ ، همراه با نقد و بررسی در مورد آنتن داخلی یا خارجی ، بررسی نوع آنتن ، قالب و موارد دیگر.

هنگام انتخاب آنتن ، انواع زیادی از آنتن ها وجود دارد که می توانند آن را انتخاب و خریداری کنند.

آنتن تلویزیون معمولی

هوای یا زمینی (رومیزی …)

اولین تصمیمی که جهت خرید انجام می شود  این است که آیا آنتن برای نقاط مختلف و کور مناسب است. یا نه

آنتن ها به طور معمول نیاز به استفاده از یک بازتابنده پارابولیک و … هستنند. این موارد باید به طور دقیق روی آنتن بروند و سیگنالهایی  مورد را دریافت کنند.

انتقال زمینی به طور معمول در فرکانس های بخش UHF از طیف رادیویی فعالیت می کند ، اگر چه هنوز هم برخی از کشورها در بخش VHF طیف فعالیت می کنند.

انواع آنتن ها را می توان از آنتن های خارجی در پشت بام ها گرفته تا داخلی که ممکن است یکی از انواع مختلفی داشته باشد استفاده کرد.

داخلی خارجی

یکی از مهمترین نکته هایی که هنگام خرید آنتن تلویزیون باید به آن فکر کنید این است که آیا آنتن باید داخلی یا خارجی باشد. آنتن های داخلی نیز به طور معمول عمل نمی کنند – دیوارهای ساختمان سیگنال را کاهش می دهند و بازتاب هایی نیز وجود دارد که در اثر اشیاء روی ساختمان ایجاد می شود. سطح تداخل از لامپ های فلورسنت ، تجهیزات الکتریکی و بسیاری موارد دیگر نیز بیشتر است. آنتن های خارجی قادر به گرفتن سیگنال بسیار بهتری هستند ، اما هزینه نصب آنها بیشتر است و کابل ها طولانی تر هستند.

اگر در یک منطقه با سیگنال بالا زندگی می کنید ، ممکن است یک آنتن داخلی برای شما مناسب باشد ، اما اگر سیگنال خیلی قوی نباشد ، یک آنتن خارجی همیشه بهتر خواهد بود.

پوشش فرکانس

هنگام خرید آنتن تلویزیون ، پوشش فرکانس نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. در کشورهایی که تلویزیون VHF وجود دارد ، آنتن VHF لازم خواهد بود. اما بیشتر تلویزیون ها در UHF پخش می شوند. حتی در هنگام استفاده از UHF ، باندهای زیادی وجود دارد ، بنابراین توجه داشته باشید که آنتن تلویزیون مناسب برای منطقه شما مورد نیاز خواهد بود. همچنین ممکن است آنتن های باند بسیار گسترده ای مورد نیاز باشد – که معمولاً آنتن های دوره ای log نامیده می شوند.

بعضی اوقات آنتن ها با عنوان “آنتن دیجیتال” فروخته می شوند. این بیشتر مربوط به بخش باند تلویزیون است که به جای دریافت انتقال آنالوگ یا دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه داشته باشید که در بعضی از کشورها ، مناطق مختلف کشور ممکن است از کانالهای تلویزیونی در بخشهای مختلف باند استفاده کنند. به طور معمول آنها به هم گروه بندی می شوند تا پهنای باند آنتن بتواند کدگذاری کند. اما در اینترنت یا با فروشنده محلی خود بررسی کنید تا بدانید که آیا آنتن ها برای مطابقت با منطقه خاص شما باید خریداری شوند.

کسب / هدایت

یکی از پارامترهای مهم هر آنتن افزایش آن است. این افزایش در مواردی است که از آن جهت می توان حساسیت آن را در یک جهت خاص نامید. هرچه سود بیشتر باشد ، توانایی آن در گرفتن سیگنال های ضعیف بیشتر است.

با افزایش بیشتر ، آنتن نیز هدایت تر می شود ، به این معنی که باید با دقت بیشتری به سمت فرستنده تلویزیون هدایت شود ، اما همچنین این امر باعث کاهش سطح تداخل می شود که ممکن است از جهت های دیگر دریافت شود.

سود در dB یا دسی بل مشخص شده است. هر چه تعداد دسی بل بیشتر باشد سود بیشتر می شود. لازم به ذکر است که دسی بل ها مبتنی بر لگاریتم ها هستند و بنابراین 10dB افزایش در 10 برابر افزایش و 20dB افزایش سود 100 برابر است.

از آنجا که دسی بل ها تنها یک نسبت هستند ، بدین معنی است که این نسبت باید افزایش آنتن تلویزیون را با یک استاندارد مقایسه کند. دو مورد ممکن است استفاده شود. حالت اول قطبی است و دوم آن چیزی که منبع ایزوتروپیک نامیده می شود – این یکی است که از همه جهت به همان اندازه تابش می کند. از آنجایی که خود قطره قطعه قطره ای ، 2.1 دسی بل بیشتر از یک منبع ایزوتروپی دارد ، لازم است بدانید که افزایش آنتن تلویزیون با چه چیزی مقایسه می شود. افزایش 10dB هنگام اشاره به دو قطبی برابر با 12 دسی بل هنگام مراجعه به یک منبع ایزوتروپیک است. . بنابراین هنگام مقایسه آنتن های مختلف مراقب باشید که سود آن به همان نوع آنتن مرجع ارجاع می شود.

نوع یا سبک آنتن

آنتن های بسیار مختلفی وجود دارد که برای تلویزیون های زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. محبوب ترین ها Yagi یا Yagi-Uda است ، اما بسیاری از انواع دیگر در دسترس است. بازتابنده های پارابولیک برای تلویزیون ؛ ورود آنتن های دوره ای که در آن ایستگاه های تلویزیونی ممکن است به طور گسترده با فرکانس فاصله داشته باشند و پهنای باند گسترده ای مورد نیاز است ، و غیره. . در هنگام نیاز به پذیرش تلویزیون برای طیف گسترده ای از فرکانس ها ، باید دوره زمانی log در نظر گرفته شود ، اما نسبت به انواع دیگر ، سود کمتری را ارائه می دهد.

نکته اصلی این است که به اندازه و سود آن توجه کنید. اگر از نظر جسمی بسیار بزرگ باشد ، نصب آن ممکن است دشوارتر باشد. همچنین در برابر صدمات ناشی از باد نیز مستعدتر خواهد بود ، و تنظیمات ثابت تری لازم خواهد بود و این هزینه بیشتری خواهد داشت.

تقویت کننده تلویزیون

در بعضی مناطق ممکن است یک تقویت کننده آنتن تلویزیون برای تقویت سیگنال مورد نیاز باشد. تقویت کننده های تقویت کننده آنتن تلویزیون انواع مختلفی وجود دارد که اغلب آنها را قادر می سازد تا بیش از یک تلویزیون را تغذیه کند.

اینها برخی از ویژگی های اصلی آنتن های تلویزیونی است. خرید آنتن معمولاً روندی نسبتاً ساده است و می توان آنها را از طریق اینترنت یا یک نمایندگی محلی خریداری کرد. اطمینان حاصل کنید که هنگام خرید آنتن از کابل با کیفیت خوب استفاده شود – کابل قدیمی مخصوصاً اگر در خارج از آن استفاده شده باشد می تواند رطوبت موجود در آن را داشته باشد و این باعث می شود سطح گم شدن معرفی شده بیشتر شود – همیشه بهتر است از کابل جدید استفاده کنید. یک آنتن جدید ببندید و انتهای خارجی را محکم کنید تا از ورود رطوبت داخل آن جلوگیری شود. (Source)

پیشنهاد :گیرنده دیجیتال راهنمایی خرید بهترین و پرفروش ترین ها

معرفی خرید پرفروش ترین آنتن های داخلی و هوایی

اگر به دنبال بهترین آنتن در منطقه یا ساختمان خود هستید. حتما نظرات محصولات معرفی شده که هر کدام در زیر نوشته شده دقت کنید تا در انتخاب آنتن داخلی یا هوای تصمیم گیری درستی بگیرید تا بعد دچار مشکل نشود. چون در بعضی نقاط منطقه کشورمان آنتن داخلی مناسب است و در بعضی دیگر هوای برای همین است که بازهم برای خریداران توسعه میکنم تا دقت زیادی داشته باشند.

1 خرید آنتن داخلی رومیزی هانی مدل 2018

خرید آنتن تلویزیون داخلی رومیزی هانی

بررسی یکی از کاربران در مورد این محصول

با سلام با توجه به اینکه ما در منطقه ای هستیم که خیلی سیگنال قوی نیست و هیچ آنتنی از داخل منزل تصویر نمیداد حتی آنتن های شاخه ای در کنار پنجره. من این آنتن رو خریدم .با روشن کردن تقویت یا همون بوسترش تصویر کامل و بدون نویزی رو به من داد .

خریدارن دقت کنن برای گرفتن تصویر بهتر و بدون نویز از پیچیدن اضافه سیم آنتن خوداری کنن و شاید علت اینکه بعضی خریدار ها راضی نبودن همین بوده باشه که سیم رو پیچیدن و قدرت و کیفیت سیگنال کم شده . اگه تصویر نگرفتید دقت کنید که سیم آنتن از کنار کابل برق عبور نکرده باشه.

اگه اتاق پنجره دار باشه بالای 95 درصد آنتن بهتون تصویر میده پس خیالتون راحت باشه . هرچی آنتن کنار پنجره باشه قدرت سیگنال بیشتری تولید میکنه و با کابل 5 متری که داره محدودیتی برای جابجایشش ندارید مگه در موارد خاص که میشه با چند متر سیم و 2 تا فیش آنتن مشکلحل کرد . اگه اتاقی پنجره نداشت با گذاشتن آنتن روی ارتفاع سیگنال قوی تری دریافت میکنید .

وزن کمی هم داره و میشه به چندتا نوار چسب به شیشه پنجره ها چسبوندش البته به شرطی که پایه اش روی لبه پنجره باشه.
در کل آنتن خوبیه و با تقویتش به من که قدرت سیگنال خوبی نداشتیم تصویر داد در طبقه دوم هستیم و پنجره هم در جهت مخالف فرستنده دیجیتال بود . مناطقی که قدرت سیگنال قویه نیاز نیست تقویتش رو روشن کن پس اول بدون روشن کردن تقویت امتحان کنید . منبع تغذیه تقویتش هم از 2 جا میشه تامین کرد.

یکیش پورت usb و یکی هم همون پورت آنتن که گیرنده دیجیتال از پورت آنتن تغذیه تقویت رو تامین میکنه و نیازی نیست پورت usb استفاده کنید برای مواردی که دستگاه گیرنده دیجیتال پورت usb نداره یا خراب شده.

یه نکته دیگه اگه از پورت آنتن برای منبع تغذیه استفاده کنید تقویت انتن حتی در حالت استندبای بودن گیرنده دیجیتال روشن میمونه و شایدطول عمرش کاهش بده باعث اتلاف انرژی برق و گرمایش بیشتر زمین میشه. پس اگه دستگاهتون پورت usb داره بهتره از اون استفاده کنید که با خاموش کردن گیرنده آنتن هم خاموش بشه. با تشکر از دیجی کالا و پرسنل پایش نظرات کاربران.

نقاط قوت

 • کابل 5 متری
 • سبک بودن
 • بدون نیاز به نصب و سرهم بندی قطعات
 • سیم آنتن با قطر کم و انعطاف پذیر. برخلاف کابل های کواکسیال بازار که جاگیری بیشتری دارند

مشخصات : 

 • ابعاد21 × 11 × 3 سانتی‌متر
 • وزن 250 گرم
 • جنس بدنه پلاستیک
 • منبع تغذیه دارد

فنی

 • نوع سیگنال دریافتی دیجیتال
 • محدوده فرکانسی 470-862 مگا هرتز
 • امپدانس 75 اهم
 • تعداد خروجی 1
 • تقویت کننده‌ سیگنال دارد
 • قدرت تقویت کننده(GAIN) 20db max
 • قابلیت گردش دارد
 • کابل کواکسیال دارد
 • فیش آنتن دار

امتیاز و نظرات کاربران به آنتن رومیزی هانی مدل 2018 

آنتن رومیزی هانی

خیلی تحقیقات کردم برای تلویزیون دیجیتال میخواستم توی روستا ۲۵ کیلومتری رشت، قبلاً یه هوایی بوستر دار گذاشته بودم نصفه و نیمه می‌گرفت خلاصه با ترس و لرز گرفتم البته از دیجی نگرفتم، نتیجه عالی بود، توجه داشته باشید که ستاب باکس قابلیت تغذیه آنتن بوستردار رو داره و لازم نیست تغذیه USB بیرونی به آن وصل کنید، خلاصه از آنتن هوایی با ۲۰متر سیم‌کشی نجات پیدا کردم کیفیت تصویر این آنتن فینگیلی روی زمین اصلا قابل مقایسه با آنتن هوایی نبود تازه وسط اتاق هم هست و ۲ متر با نزدیکترین پنجره فاصله دارد، فقط کاشکی سیمش سوکتی جدا میشد که بشه از سوراخ‌ها ردش کرد

نقاط قوت

 • جواب دادن تو روستا
 • کابل بلند
 • کیفیت خوب

  برای طبقه دوم با دیوارهای پنلی استفاده کردم نتیجه مطلوب نبود مجبور شدم به پنجره بچسبونم
  اگر تراس دارید از انتن بیرونی استفاده کنید خیلی بهتره


  کیفیت انتن در حد معمول هستش نه خوبه هستش نه خیلی بد
  گیرندگیش برای مکان هایی که قطع و وصلی شدید نداشته باشن به نظرم جواب هستش
  یکی از خصوصیات این مدل سیم بلند این انتن هست که تغریبا 5 متر هست و مانور جایه جایی خوبی میده
  انشا… تونسته باشم در خرید انتخاب درست کمکتون کرده باشم

آنتن تلویزیون هوایی سیماران

مشخصات : 

 • ابعاد 6×31×38 سانتی‌متر
 • وزن 840 گرم
 • جنس بدن پلاستیک
 • منبع تغذیه دارد
 • توضیحات منبع تغذیه 220 ولت AC یا 12 ولت DC

مشخصات فنی

 • گیرنده باند VHF , UHF , FM
 • نوع سیگنال دریافتی دیجیتال , آنالوگ
 • محدوده فرکانسی 170-230 مگاهرتز (VHF)
 • 470-890 مگاهرتز (UHF)
 • 40-108 مگاهرتز (VL & FM)
 • امپدانس 75 اهم
 • تعداد خروجی 2
 • تقویت کننده‌ سیگنال دارد
 • کلید روشن/خاموش تقویت کننده دارد
 • نشانگر بدنه دارد
 • فیش آنتن دارد
 • اقلام همراه تقویت کننده سیگنال، فیش آنتن، پیچ و بست لوله،درپوش ضدآب فیش آنتن، راهنمای نصب
سایر مشخصات
 • آنتن اکتیــــو ضریب تقویت بالا
 • نویز کم گیرنده امواج FM-VHF/UHF
 • مناسب برای انواع گیرنده دیجیتال DVBT و DVBT2 -مناسب برای تلویزیون‌های LED و LCD
 • مقاوم در برابر شرایط نامساعد جوی
 • دارای 2 خروجی جهت استفاده همزمان 2 دستگاه
 • امکان تغییر ضریب تقویت برای باندهای UHF، VHF و FM

امتیاز و نظرات کاربران به آنتن هوایی سیماران مدل SAB50 

آنتن تلویزیون هوایی سیماران

با کیفیت و با گیرندگی بالا دوستان توجه کنید انتن هوایی چند مدله یک تقو یت uhf دو تقویت vhf سه تقویت fm بعضی انتن ها فقط داری یک تقویت هستن ولی این انتن داری هر سه هست که بهش میگن ترکیبی و اینکه از این انتن میشه برای دو تا تلوزیون استفاده کرد که خودش مزیت هست حتما پیشنهاد میکنم

آنتن رومیزی دیجیتال داخلی اسکای

امتیاز و نظرات کاربران به آنتن رومیزی دیجیتال اسکای مدل BAT0627 Plus-5M

آنتن رومیزی دیجیتال اسکای

من این آنتن رو بعد از کلی تحقیق و بررسی از دیجی کالای عزیزم خریدم. از این آنتن تو طبقه سوم استفاده کردم با اینکه نزدیک پنجره نیست بدون هیچ ایرادی تمام کانال هارو گرفت.کنار خود تلویزیون قرارش دادم، البته اول کانال نمایش و آی فیلم رو نگرفت ولی با یه جابجایی کوچیک مشکل برطرف شد. تمام کانال ها رو صاف و بدون ایراد نمایش میده.


واقعا عالیه… هیچ پاشنه آشیل و نقطه ضعفی نداره… تمام کانالهای تلویزیونی و رادیویی رو پرقدرت و باکیفیت وضوح رنگ و تصویر و صدای عالی پخش میکنه و تو دریافت امواج و سیگنالها بسیار پرقدرت عمل میکنه بنحوی که حتی تو دورافتاده ترین روستاها هم عملکرد بسیارمطلوب وقابل قبولی داره… برای آپارتمان نشین ها هم بسیارمناسبه چون حتی تو طبقات همکف هم آنتن دهیش بسیارعالیه… قیمتش هم به نسبت کیفیتش بسیار قابل قبول و رضایت بخشه… دریک کلام فقط میتونم بگم بسیارعالی و بینظیر وفوق العادس

نقاط قوت

 • طراحی زیبا و منحصر بفرد
 • کیفیت ساخت عالی
 • کارایی ممتاز و بسیار پرکاربرد
 • ارزش خرید فوق العاده

در استفاده چند روزه میتونم بگم عملکرد خوبی داشت. منزل ما طبقه اوله و تقریبا دور ور ما ساختمان زیادی هست اما سیگنال خوبی داشت باید توجه کنید که انتن رو نزدیک پنجره یا در ارتفاع بالاتر از گیرنده دیجیتال قرار بدید. در استفاده اولیه از انتن حتما به تنظیمات گیرنده دیجیتال برید و اونجا جستجوی خودکار کانال رو انتخاب کنید تا شبکه های جدید و سیگنال های دریافتی منطبق با این انتن باشه


جنس بدنه افتضاحه پلاستیک با کیفیت بسیار پایین . حتی کیفیت سیم و فیش ها از نامرغوب ترین اجناس بازار تهیه شده .
کارایی که من تا حالا ندیدم ۱ کانال رو هم باهاش نتونستم ست کنم در صورتی که یه سیم لخت معمولی به قسمت فیش آنتن پشت تلوزیون وصل میکنم یه چیزایی میاد .
خوب چیزی که نه کارایی داره و نه کیفیت ارزش خرید رو هم نداره .
درضمن توی چند تا خونه با موقعیت های مختلف تست شد . و همیچنان هیچی …


4 آنتن هوایی صبا مدل S3002

آنتن هوایی صبا

مشخصات : 

 • ابعاد 31 × 8 × 40 سانتی‌متر
 • وزن 470 گرم
 • جنس بدنه پلاستیک
 • منبع تغذیه دارد
 • توضیحات منبع تغذیه 220 ولت AC یا 12 ولت DC

امتیاز و نظرات کاربران به آنتن هوایی صبا مدل S3002 

آنتن هوایی صبا

دوستان گرامی لطفا موقع نصب دقت کنید که مغزی کابل کواکسیال با رشته های ریز کناری اتصالی نداشته باشه، کابلی که از منبع تغذیه پایین به آنتن روی پشت بام وصل میشه دو وظیفه داره یکی ارسال نیروی الکتریسته به مدار آنتن پشت بام و دیگری دریافت سیگنال از آنتن روی پشت بام و انتقال آن به منبع تغذیه و دستگاه دیجیتال شماست،
اگر مغزی کابل با سیم های رشته ای اطراف آن اتصالی کند، باعث سوختن ترانس تغذیه و از کار افتادن مجموعه ی آنتن میگردد.
شاد و تندرست باشید

 


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − چهار =