بهترین سماور گازی و برقی : راهنمایی خرید[لیست قیمت روز]

سماور از زمان قدیم تا به امروز یکی از بهترین و مهم ترین وسایل آشپز خانه جهت استفاده آب جوش و دم کردن چای است. که بعد مدل های زغالی جدیدترین سماور ها به سه مدل در بازار موجود هستنند. مدل گازی ، برقی و زغالی با قیمت های مناسب و ارزان جهت راهنمایی معرفی خرید شما دوستان جهت انتخاب بهترین مارک همراه با لیست قیمت روز ، توضیحات کامل تر در زیر به صورت لیست نمایش داده شده است. که سوال بیشتر افراد این است ، که سماور گازی چه مارکی خوبه؟ که در این مقاله چندین مدل پر فروش پیشنهاد داده شده است.

لیست قیمت سماور موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ee14b17e735349bb0f3998f45898e1f3805c137_1604503897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی پارسیس مدل H38-50 گنجایش 5.5 لیتر

سماور گازی پارسیس مدل H38-50 گنجایش 5.5 لیتر
سماور گازی پارسیس مدل H38-50 گنجایش 5.5 لیتر

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/241570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Arghavan ظرفیت 5 لیتر

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Arghavan ظرفیت 5 لیتر
سماور رواجاقی عالی نسب مدل Arghavan ظرفیت 5 لیتر

۱۲٪

۹۱۵,۰۰۰

۸۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/590a3120c437ba10a768b2f760225f9d324c0a7b_1598256995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی فوما مدل 1798 ظرفیت 3.2 لیتر

سماور برقی فوما مدل 1798 ظرفیت 3.2 لیتر
سماور برقی فوما مدل 1798 ظرفیت 3.2 لیتر

٪

۱,۷۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112654509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی استیل کار گستر مدل S20

سماور برقی استیل کار گستر مدل S20
سماور برقی استیل کار گستر مدل S20

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120469081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی یورولوکس مدل EU-TT2880TGG

سماور برقی یورولوکس مدل EU-TT2880TGG
سماور برقی یورولوکس مدل EU-TT2880TGG

۲۰٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازسوز پلان کد 1583 ظرفیت 4 لیتر

سماور گازسوز پلان کد 1583 ظرفیت 4 لیتر
سماور گازسوز پلان کد 1583 ظرفیت 4 لیتر

٪

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3438641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر

سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر
سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر

٪

۵۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25d00bde8b5098eefd8c00fc1ba8dd26f6d5749c_1594991684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی فلر مدل TS301

سماور برقی فلر مدل TS301
سماور برقی فلر مدل TS301

٪

۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110145722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور دکوری مدل T-217

سماور دکوری مدل T-217
سماور دکوری مدل T-217

٪

۶۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/adb1fd6cfe7d89937dbb40cf27005c30c80687f7_1595343622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی میگل مدل GTS302 گنجایش 3 لیتر

سماور برقی میگل مدل GTS302 گنجایش 3 لیتر
سماور برقی میگل مدل GTS302 گنجایش 3 لیتر

٪

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/186ffcbdb1704d6e076176c039beaa05aabeb8a0_1603697727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماوربرقی مایر مدل 3855

سماوربرقی مایر مدل 3855
سماوربرقی مایر مدل 3855

٪

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9484fdfc842e51e5d8ae8a9dfd78ee0879e2661_1605350484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی کالوات مدل HA110 ظرفیت 3.2 لیتر

سماور برقی کالوات مدل HA110 ظرفیت 3.2 لیتر
سماور برقی کالوات مدل HA110 ظرفیت 3.2 لیتر

٪

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c33ca291e55cbe810e96d04bccc7835972aae13_1600691095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر
سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر

۱۲٪

۸۷۵,۰۰۰

۷۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0da8df46bb322350cc8efa9755b4262a003b38cc_1596610405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی مونوتک مدل 81 گنجایش 3لیتر

سماور برقی مونوتک مدل 81 گنجایش 3لیتر
سماور برقی مونوتک مدل 81 گنجایش 3لیتر

۱۱٪

۲,۷۵۰,۰۰۰

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da263f438803f3c701c4b3f5c596ff57bbaaef51_1598793222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی مایر مدل 3899 گنجایش 4.5 لیتر

سماور برقی مایر مدل 3899 گنجایش 4.5 لیتر
سماور برقی مایر مدل 3899 گنجایش 4.5 لیتر

٪

۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115096874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازسوز عالی نسب مدل Naghshineh Simin ظرفیت 6 لیتر

سماور گازسوز عالی نسب مدل Naghshineh Simin ظرفیت 6 لیتر
سماور گازسوز عالی نسب مدل Naghshineh Simin ظرفیت 6 لیتر

۱۲٪

۳,۵۹۰,۰۰۰

۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e612c620bfbfcf5146815fd3a6b96b11e63a8ac_1602485478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی عالی نسب مدل سهند نفیس ظرفیت 8 لیتر

سماور گازی عالی نسب مدل سهند نفیس ظرفیت 8 لیتر
سماور گازی عالی نسب مدل سهند نفیس ظرفیت 8 لیتر

۹٪

۵,۶۱۰,۰۰۰

۵,۱۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی جانتک مدل 1200

سماور برقی جانتک مدل 1200
سماور برقی جانتک مدل 1200

٪

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/951373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازسوز عالی نسب مدل Sahand Simin ظرفیت 8 لیتر

سماور گازسوز عالی نسب مدل Sahand Simin ظرفیت 8 لیتر
سماور گازسوز عالی نسب مدل Sahand Simin ظرفیت 8 لیتر

۱۲٪

۳,۶۲۰,۰۰۰

۳,۱۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4385074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی آپولون مدل دولوکس هیدرولیک 1000 وات حجم 5 لیتر

سماور برقی آپولون مدل دولوکس هیدرولیک 1000 وات حجم 5 لیتر
سماور برقی آپولون مدل دولوکس هیدرولیک 1000 وات حجم 5 لیتر

۱۳٪

۱,۹۲۰,۰۰۰

۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/407886547f487b2229e0a0df783090809942b300_1609404652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی پژمان کد 20102 گنجایش 6 لیتر

سماور گازی پژمان کد 20102 گنجایش 6 لیتر
سماور گازی پژمان کد 20102 گنجایش 6 لیتر

۳۰٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1257475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی پلان مدل 8011 ظرفیت 3 لیتر

سماور برقی پلان مدل 8011 ظرفیت 3 لیتر
سماور برقی پلان مدل 8011 ظرفیت 3 لیتر

٪

۱,۶۹۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab2b1e637edadcde223a53d191a859c2716e4bfb_1604129823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل تانسو ظرفیت 6 لیتر

سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل تانسو ظرفیت 6 لیتر
سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل تانسو ظرفیت 6 لیتر

۳۶٪

۱,۹۸۴,۰۰۰

۱,۲۶۹,۷۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121915546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی تکنو مدل Te-912

سماور برقی تکنو مدل Te-912
سماور برقی تکنو مدل Te-912

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63f55f960e2f2a614fe862daaef67e7f1ecb57c8_1607245921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی پژمان کد 20105 گنجایش 6 لیتر

سماور گازی پژمان کد 20105 گنجایش 6 لیتر
سماور گازی پژمان کد 20105 گنجایش 6 لیتر

۳۰٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/384022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور برقی عالی نسب مدل Soren ظرفیت 7 لیتر

سماور برقی عالی نسب مدل Soren ظرفیت 7 لیتر
سماور برقی عالی نسب مدل Soren ظرفیت 7 لیتر

٪

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4384423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی آپولون مدل پلوتون ظرفیت 7 لیتر

سماور گازی آپولون مدل پلوتون ظرفیت 7 لیتر
سماور گازی آپولون مدل پلوتون ظرفیت 7 لیتر

٪

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42f567df37eab581416dcf7facd820b71722128b_1593957409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری

سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری
سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری

٪

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سماور چیست؟

سماور وسیله ای است که به طور سنتی برای گرم کردن و جوشاندن آب چای استفاده می شود. کلمه سماور در روسی از “сам” به معنی خود و “варить” به معنای جوشیدن گرفته شده است. نام را می توان به راحتی به انگلیسی “self-boiler” ترجمه کرد. سماورها از فلز ساخته شده اند و از یک ظرف بزرگ urn شکل و یک لوله فلزی به طور عمودی از وسط عبور می کنند. برای جوشاندن آب درون سماور ، لوله از سوخت جامد مانند مخروط های کاج ، زغال چوب و تراشه های چوب پر می شود که به آتش می کشند. از یک قابلمه چای کوچک برای دم کردن کنسانتره چای استفاده می شود. قابلمه چای را اغلب بالای سماور قرار می دهند تا با هوای گرم گرم گرم شود.

چای را با ریختن کنسانتره چای در یک فنجان و رقیق کردن آن با آب جوشانده سرو می کنند. آب از طریق یک شیر آب در پایه ظرف فلزی آزاد می شود. سماور یکی از قدیمی ترین لوازم خانگی در روسیه بود. خانواده ها و میهمانان کنار یک میز بزرگ شام می نشینند تا با هم صحبت کنند و درمورد آخرین اتفاقات هنگام نوشیدن چای داغ صحبت کنند.

مردم روسیه معتقد بودند که سماور روح دارد. این عقیده عمدتاً بر این اساس بود که سماورها هنگام گرم شدن با سوخت ، صداهای مختلفی تولید می کنند. شکل بدن سماور صوتی شگفت انگیز را به همراه دارد و آب هنگام جوش آمدن صداهای خاصی ایجاد می کند. معمول بود که می گفتند “یک سماور آواز می خواند.

چه کسی سماور را اختراع کرد؟

در روسیه ، اولین سماور مس در سال 1778 توسط برادران لیسیتسین در تولا ، شهری معروف به فلزکاران و سازندگان اسلحه ساخته شد. طی 70 سال اول ، تعداد زیادی سماور ساز در تولا سالانه 120 هزار سماور تولید می کنند. سماورها عمدتا از نیکل و مس ساخته می شدند و به جزئیات توجه ویژه ای می شد. دسته ها و شیر آب را می توان به صورت انگور یا چنگال اژدها ساخت ، در حالی که بدن سماور را می توان با دست حک کرد.

فرآیند تولید سماور شامل 12 مرحله با استادان منفرد متخصص در هر مرحله از تولید بود. جالب اینجاست که جمعیت کل دهکده می تواند در ساخت یک عنصر مانند دستگیره های سماور تخصص داشته باشد. مونتاژ و پیرایش نهایی سماورها در کارخانه ها انجام شد. در اوایل قرن بیستم حدود 170 مدل مختلف سماور وجود داشت. سماورها از نظر وزنی فروخته می شدند – هرچه سماور سنگین تر باشد قیمت بالاتری نیز دارد.

سماورها در روسیه مدرن

کارخانه های مدرن هم سماور عتیقه و هم سماور برقی تولید می کنند. مدل های سنتی بیشتر به عنوان سوغاتی خریداری می شوند. سماورهای برقی به جای لوله سوخت از یک عنصر گرم کننده الکتریکی استفاده می کنند. سماورهای برقی همانند کتری برقی هستنند و می توانند به راحتی در هر خانواده استفاده شوند.

اگر قصد دارید سماور ساخت روسیه را برای بازگرداندن به کشور خود خریداری کنید ، به یاد داشته باشید که سماورهای روسی طبق استانداردهای الکتریکی روسیه ساخته می شوند. روسیه 220 ولت برق و دوشاخه برق متفاوتی دارد. در مورد امکان استفاده از چنین سماوری در کشور خود باید با سازنده مشورت کنید. خواه از آن برای جوشاندن آب استفاده کنید یا نه ، یک سماور روسی همیشه یک یادگاری عالی یا یک عنصر دکوراسیون منزل می باشد. wikipedia

1 سماور برقی مونوتک مدل MSR-81

سماور برقی مونوتک

مشخصات : 

 • ابعاد 400*220 میلی‌متر
 • وزن 2.2 کیلوگرم
 • ظرفیت 2.5 لیتر
 • جنس بدنه پلاستیک
 • قوری چای دارد

سایر مشخصات

 • قوری چینی
 • درب قوری
 • دارای لامپ نشانگر
 • قدرت المنت جوش 1800 وات
 • ظرفیت چای‌ساز 2.5 لیتر
 • ظرفیت قوری 0.9 لیتر
 • ترموستات و سیستم ایمنی اتوماتیک
 • کشور سازنده ترکیه

امتیاز و نظرات کاربران به سماور برقی مونوتک مدل MSR-81

امتیاز و نظرات کاربران به سماور برقی مونوتکمن این محصول رو سه سال پیش واسه جهیزیه ام خریدم.. عالیه
البته قیمتش الان خیلی گرون شده.. ولی فوق العادس
پیشنهاد میکنم حتما بخرید


2 سماور گاز سوز یادگار کد H36 گنجایش 6 لیتر

سماور گاز سوز یادگار

مشخصات :

 • گنجایش 6 لیتر
 • جنس بدنه استیل
 • پوشش بدنه نیکل-کروم
 • جنس دسته ها باکالیت
 • جنس پایه ها آهن لعاب EK2
 • نوع شیر ساده
 • قوری دارد
 • جنس قوری چینی
 • مطابق با استانداردهای ملی 1562-2-15
 • ابعاد 20x30x45 سانتی‌متر
 • وزن 3200 گرم

 


3 سماور برقی پلان مدل 8010 ظرفیت 5 لیتر

سماور برقی پلان

سماور برای نوشیدن چای یکی از فرهنگ های قدیمی تا به امروز در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از سماور به ندرت برای جوشاندن آب برای چای استفاده می شود همانطور که در ابتدا در نظر گرفته شده بود ، با این حال بسیاری از خانواده ها در جشن های عروسی عزداری سماور را مورد استفاده قرار می گیرند. و یا در مکان های عمومی اداری قهوه خانه ها بسیار مورد استفاده می شود.

مشخصات : 

 • ابعاد
  پهنا: 29، سطح مقطع: 20، ارتفاع: 36.5 میلی‌متر
 • وزن 2129 کیلوگرم
 • ظرفیت 5 لیتر
 • جنس بدنه استیل
 • دارای ترموستات هیدرولیک حساس
 • دارای قطع کننده ثانویه
 • توان 1000 وات
 • دارای نشان استاندارد
 • ضخامت بدنه: 0.6 میلی‌متر
 • جنس دسته‌ها: برنج
 • جنس پایه‌ها: استیل

امتیاز و نظرات کاربران به سماور برقی پلان

سماور برقی پلان

برا دفتر به نظرم دیزاین خوب داره، حجم آب مناسبی رو ذخیره می کنه.

نقاط قوت

 • طراحی خوب
 • کیفیت ساخت
 • جنس ایرانی
 • قیمت مناسب

  سماور خوبی است ولی درب آن از کنار دسته ها و خیلی به یختی باز و بسته میشود و اگر سماور روشن باشد دست را میسوزاند.بهتر بود درب پنجره ای زیر قدری باز و بسته میشد.
  کناره ی دسته ها هم به شدت داغ میشود و میسوزاند.
  اتومات ان خوب عمل میکند و آب را جوش نگه میدارد ولی قوری بالای سماور سرد میشود.

سماور زغالی آ اس تی

مشخصات : 

 • گنجایش 5 لیتر
 • جنس بدنه استیل
 • پوشش بدنه نیکل-کروم
 • ضخامت بدنه 0.7 میلی‌متر
 • جنس دسته ها باکالیت
 • جنس پایه ها استیل
 • نوع شیر ساده
 • قوری ندارد
 • سایر توضیحات جنس استیل ضد زنگ
 • دسته ها از استیل و پلاستیک مقاوم
 • دارای ظرفیت 5 لیتری
 • قابل استفاده در مسافرت و مهمانی
 • قابل استفاده با زغال چوب ،زغال سنگ،چوب،هیزم،
 • دارای دودوکش برای شعله ور شدن سریع و بهتر آتش
 • دارای سوراخ زیر سماور برای اکسیژن رسانی بهتر
 • جای قوری برای گذاشتن قوری روی سماور
 • پایه های ضد لغزش
 • دسته های مقاوم و پلاستیک مواد اول برای برداشتن درب سماور
 • ابعاد 25*25*60 سانتی‌متر
 • وزن 2000 گرم

امتیاز و نظرات کاربران به سماور زغالی آ اس تی 

سماور زغالی آ اس تی

من پنج لیترشو سفارش دادم، خیلی عالی و کاربردی هست. همسرم بشدت خوشش اومد. من که راضی هستم.

5 سماور گازسوز پلان کد 1515 ظرفیت 6 لیتر

سماور گازسوز پلان

مشخصات : 

 • گنجایش 6 لیتر
 • جنس بدنه برنج
 • پوشش بدنه نیکل-کروم
 • ضخامت بدنه 0.8 میلی‌متر
 • جنس دسته ها باکالیت
 • جنس پایه ها استیل
 • نوع شیر ساده
 • قوری ندارد
 • مطابق با استانداردهای ملی 1562-2-15
 • جنس پایه از استیل
 • دارای فندک و ترموکوپل
 • کفی کتری از جنس استیل مقاوم
 • مطابق با استاندارد 10325
 • ضخامت: 0.8 میلی‌متر
 • ابعاد پهنا: 36، سطح مقطع: 26، ارتفاع: 38.5 سانتی‌متر
 • وزن 3839 گرم

امتیاز و نظرات کاربران به سماور گازسوز پلان کد 1515

سماور گازسوز پلان

من مدت زیادی منتظرم موجود بشه .انواع سماور گازی هار تحقیق کردم بین این و سماور آپولن موندم کدوم یکی شو انتخاب کنم که سماور پلان رو از لحاظ امنیت بالایش انتخاب کردم ولی قیمتش بالاست امیدوارم هر چه زودتر دیجی تو شگفت انگیز بگذاره..
با سپاس فراوان از دیجی کالا که محصولا ت بسیار باکیفیت وقیمت مناسب میاره واقعا از صمیم قلب از شما تشکر میکنم و امیدوارم روز به روز شکوفاتر موفق تر از قبل باشید .در پناه خداوند متعال باشی


مشاهده لیست قیمت انواع سماور برقی

مشاهده لیست قیمت انواع سماور گازی و زغالی

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

4 × 5 =