خرید انواع بهترین ساعت مچی هوشمند + لیست قیمت روز

ساعت مچی هوشمند برای بسیاری از جوان ها مهم ترین چیزی است که جهت برطرف کردن نیاز های خود مورد استفاده قرار می گیرد. و انواع مدل و برند های مختلف ساعت مچی هوشمند دخترانه و پسرانه مارک های سامسونگ ، اپل ، شیائومی با بهترین کیفیت و طراحی شیک جهت فروش قرار می گیرد.

لیست قیمت روز انواع ساعت مچی هوشمند موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a27d2977b5d5b628b03e159a1a1c4d01e67ea76e_1597271087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5 Global Version

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5 Global Version
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5 Global Version

٪

۷۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114651235.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مودیو مدل MW01

ساعت هوشمند مودیو مدل MW01
ساعت هوشمند مودیو مدل MW01

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113321035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند آنر مدل Band 5 Global

مچ بند هوشمند آنر مدل Band 5 Global
مچ بند هوشمند آنر مدل Band 5 Global

٪

۶۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113640119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل A1

ساعت هوشمند مدل A1
ساعت هوشمند مدل A1

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114903322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند مدل M4

مچ بند هوشمند مدل M4
مچ بند هوشمند مدل M4

٪

۱۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121856543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند هایلو مدل Solar

ساعت هوشمند هایلو مدل Solar
ساعت هوشمند هایلو مدل Solar

٪

۷۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110607367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 3 Global

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 3 Global
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 3 Global

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120595308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل T55

ساعت هوشمند مدل T55
ساعت هوشمند مدل T55

٪

۳۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/302ea5dd4b7da45245988e876074fda5c04809b2_1595668653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5

٪

۷۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1903438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند وی سریز مدل A1

ساعت هوشمند وی سریز مدل A1
ساعت هوشمند وی سریز مدل A1

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bee2c56f82a3c63b49bc404dfe4c0c8cadfbbc25_1600586574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند مدل M5 کد 002

مچ بند هوشمند مدل M5 کد 002
مچ بند هوشمند مدل M5 کد 002

٪

۱۴۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119677615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل w34

ساعت هوشمند مدل w34
ساعت هوشمند مدل w34

٪

۴۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112556303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Active2 44mm

ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Active2 44mm
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Active2 44mm

٪

۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d29f67dcec64f699f5d84d6c0570dbfc8fa554a_1600236371.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل W26

ساعت هوشمند مدل W26
ساعت هوشمند مدل W26

٪

۴۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115278744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مودیو مدل MW02

ساعت هوشمند مودیو مدل MW02
ساعت هوشمند مودیو مدل MW02

٪

۲۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5295973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند میدسان مدل A1

ساعت هوشمند میدسان مدل A1
ساعت هوشمند میدسان مدل A1

۳۰٪

۳۴۰,۰۰۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110606598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستبند هوشمند مدل M3 کد 3001119

دستبند هوشمند مدل M3 کد 3001119
دستبند هوشمند مدل M3 کد 3001119

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115088067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مودیو مدل MW01

ساعت هوشمند مودیو مدل MW01
ساعت هوشمند مودیو مدل MW01

٪

۲۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119792579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل T500

ساعت هوشمند مدل T500
ساعت هوشمند مدل T500

۸٪

۳۶۹,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113121454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند مدل M4

مچ بند هوشمند مدل M4
مچ بند هوشمند مدل M4

٪

۱۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2194171.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند میدسان مدل A1

ساعت هوشمند میدسان مدل A1
ساعت هوشمند میدسان مدل A1

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816ca5716cc35fe7a0080117e150fc85d0ebd55d_1602677716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند مدل M5

مچ بند هوشمند مدل M5
مچ بند هوشمند مدل M5

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110855245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی هوشمند مدل 88 -SOR - A1

ساعت مچی هوشمند مدل 88 -SOR - A1
ساعت مچی هوشمند مدل 88 -SOR - A1

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111040964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل 116 PLUS

ساعت هوشمند مدل 116 PLUS
ساعت هوشمند مدل 116 PLUS

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110861339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند جی تب مدل W607

مچ بند هوشمند جی تب مدل W607
مچ بند هوشمند جی تب مدل W607

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111722575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 4 chinese version

مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 4 chinese version
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 4 chinese version

٪

۵۸۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119753720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند مدل MW 01

ساعت هوشمند مدل MW 01
ساعت هوشمند مدل MW 01

٪

۲۰۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114483936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند اپل سری 3 جی پی اس مدل 38mm Aluminium Case with Sport Band

ساعت هوشمند اپل سری 3 جی پی اس مدل 38mm Aluminium Case with Sport Band
ساعت هوشمند اپل سری 3 جی پی اس مدل 38mm Aluminium Case with Sport Band

۴٪

۵,۶۸۰,۰۰۰

۵,۴۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f93903ec3a468eba9f4b4233924653216ac8b07e_1601997156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند ایمیلب مدل KW66 45mm

ساعت هوشمند ایمیلب مدل KW66 45mm
ساعت هوشمند ایمیلب مدل KW66 45mm

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/902075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip Global Version

ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip Global Version
ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip Global Version

٪

۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان

ساعت هوشمند چیست؟

به زبان ساده ، ساعت هوشمند ساعت مچی است که دارای ویژگی های اضافی برای نمایش گزینه های خاص بر روی صفحه نمایش است. این دارای امکانات بیشتر از یک ساعت مچی را دارد که زمان صحیح را به کاربر نشان می دهد. ساعت هوشمند می تواند برای پذیرش یا رد تماسها ، خواندن یا ارسال پیام ، نامه الکترونیکی (ایمیل) و اطلاع رسانی درباره برخی از موارد خاص مورد استفاده قرار گیرد.

ساعت های هوشمند چگونه کار می کنند؟

برای عملکرد پیشرفته ، یک ساعت هوشمند  معمولاً باید از طریق بلوتوث به تلفن هوشمند متصل شود . برخی از دستگاه های تخصصی را می توان با استفاده از تراشه های NFC با تلفن هوشمند جفت کرد. پس از اتصال ساعت هوشمند به تلفن هوشمند ، کاربر می تواند انواع مختلف اعلان هایی را که می خواهد مانند ساعت مکالمه ، پیام ها ، ایمیل و موارد دیگر در این ساعت نمایش داده شود ، فعال کند. ساعت های هوشمند بسیاری وجود دارند که مجهز به انجام کارهای خاص مانند پخش موسیقی ، حفظ وضعیت تناسب اندام و برخی دیگر به ما امکان بازی کردن را هم می دهند.

کدام ساعت هوشمند برای خرید شمامناسب است؟

با توسعه فن آوری ساعت هوشمند ، بسیاری از مارک های پیشرو فن آوری ، خود را برای توسعه و بازاریابی بهترین و مطمئن ترین محدوده ساعت هوشمند برای کاربران مشغول کرده اند. با وجود هزاران مارک ساعت هوشمند مانند سونی ، سامسونگ ، اپل ، فسیل و موارد دیگر ، کاربران می توانند روی ویژگی های موثر حساب کنند و تصمیم خود را برای خرید ساعت هوشمند نهایی کنند. قبل از خرید ساعت هوشمند یک برند خاص ، می توانید با تعیین مقدار هزینه خود ساعت مورد نیاز را با مبلغ که می خواهید خرج کنید انتخاب نمایید.

نکاتی در مورد خرید ساعت مچی هوشمند

دلایل مختلفی برای خرید ساعت هوشمند وجود دارد. به عنوان مثال ، یک ساعت هوشمند کارآمد با فناوری می تواند به شما امکان ارائه گزینه های تناسب اندام و بازی را برای اعلان ها برای تماس ها ، پیام ها ، نامه های الکترونیکی و موارد دیگر دهد. اگر قصد خرید ساعت هوشمند را دارید ، موارد مختلفی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

انتخاب دستگاه مناسب را انجام دهید

ساعت هوشمندی که خریداری می کنید برای عملکرد صحیح با گوشی هوشمند وصل می شود. از این رو ، عملکرد کارآمد ساعت هوشمند به نوع گوشی هوشمندی که در حال حاضر از آن استفاده می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال ، فناوری اپل ، ساعت هوشمند اپل ، فقط به آیفون ها قابل اتصال هستنند. اما برعکس ، گوشی های هوشمند اپل ، آیفون ها ، می توانند از طیف گسترده ای از ساعت های هوشمند مانند ساعتهای برند دیگر نیز پشتیبانی کنند.

سامسونگ سیستم عامل مخصوص خود را برای اجرای و اجرای ساعت های هوشمند سامسونگ دارد. بسیاری از نسخه های قدیمی ساعتهای هوشمند سامسونگ از جمله Gear 2 Neo برای عملکرد فقط در تعداد محدود گوشی های هوشمند سامسونگ طراحی شده اند. نسخه های جدیدتر ساعت های هوشمند سامسونگ از جمله مدل های Gear S2 و Gear S3 با چندین رده از تلفن های هوشمند اندرویدی بسیار سازگاری دارند.

از این رو ، توجه کافی به مدل تلفن هوشمند که برای برقراری ارتباط با فناوری  مورد استفاده قرار می گیرد ، ضروری است. حتما لازم است که تلفن هوشمند با سیستم عامل ساعت هوشمند سازگار باشد تا از هرگونه دردسر در عملکرد جلوگیری کنید.

برنامه هایی که می توانند اجرا شوند

عملکرد اصلی استفاده از فناوری ساعت هوشمند توسط یک فرد ، فعال کردن برنامه های موجود در آن است. همانطور که در اکثر موارد ، ساعت هوشمند به یک تلفن هوشمند خاص جفت می شود ، اکثر فناوری های پوشیدنی هنوز هم برنامه داخلی خود را در فروشگاه دارند. این موارد باعث افزایش لیست ویژگی ها و عملکرد هر دستگاه فناوری  می شود. به عنوان مثال ، اپل بسیاری از برنامه ها را که در فروشگاه پیش فرض آن سازگار است ، با ساعت هوشمند اپل نیز بسیاری ارائه می دهد. سپس ، سامسونگ Tizen وجود دارد که با ارائه بیش از هزار برنامه داخلی در فروشگاه خود ، ساعت هوشمند اپل را جلب می کند. با این وجود ، هیچ کتک نام تجاری ساعت هوشمند Pebble وجود ندارد که حدود 13،000 برنامه داخلی را در فروشگاه برنامه های ساعت هوشمند خود ارائه دهد.

ویژگی های مناسب ساعت مچی هوشمند

در حین خرید ساعت هوشمند یک مارک خاص ، اطمینان از وجود مقدار مناسب از ویژگی های مورد نظر شما ضروری است. در بیشتر ساعت های هوشمند ، آنها از یک صفحه نمایش دیجیتال زیبا صحبت می کنند که زمان ، تاریخ و اعلان ها را همراه با حضور برنامه های تخصصی منعکس می کند. علاوه بر نیاز ویژه برنامه ها ، باید عمر باتری ساعت هوشمند را نیز در نظر بگیرید. باتری و صفحه نمایش هر دو با ارائه حداکثر دوام و ماندگاری باید دست به دست هم دهند. با این حال ، مواقعی وجود دارد که هر دو مورد به عنوان مورد برعکس توسط تولید کنندگان ارائه می شوند. به عنوان مثال ، اگر مایل به داشتن ساعت هوشمند با ماندگاری بیشتر باتری هستید ،

با این وجود ، اگر مایل هستید مانند ساعت هوشمند اپل ، صفحه نمایش ساعت هوشمند فوق العاده ای داشته باشید ، باید با عمر باتری سازش کنید.

ویژگی های اضافی ارائه شده توسط فناوری پوشیدنی باید شامل اطلاع رسانی پیام ها باشد. آنها باید پیکربندی شوند تا در مورد تماس ها ، پیام ها ، نامه های الکترونیکی و چندین اعلان دیگر به کاربر اطلاع دهند. چندین ساعت هوشمند پشتیبانی شده توسط سیستم عامل اندروید وجود دارد که برای سهولت در استفاده از Wi-Fi متصل می شوند. برای بسیاری از معتادان به تناسب اندام ، برخی از مارک های ساعت هوشمند همچنین دارای فناوری پوشیدنی تناسب اندام هستند که وضعیت تناسب اندام شما را کنترل می کند. برخی از ساعت های هوشمند اندرویدی مانند Sony SmartWatch 3 ، Polar M600 و Moto 360 Sport برای ردیابی فعالیت های ورزشی از قبیل دویدن ، آهسته دویدن ، شنا و سایر موارد فعال هستند.

Pebble دارای ویژگی های تناسب اندام خود است که توسط Misfit فعال شده است و برای ردیابی و ثبت سابقه خواب و ساعات کار نیز استفاده می شود.

 

سفارشی سازی ساعت مچی هوشمند

اگر می خواهید فن آوری پوشیدنی خود را با سبک حمل کنید ، حتی می توانید ساعت هوشمند را مطابق نیاز خود تنظیم کنید. چندین مارک ساعت هوشمند هوشمند مانند Fossil Q Wander ، LG Watch Urbane ، Pebble Time Steel و موارد دیگر ، این فناوری پوشیدنی را با استایل و ظاهر بسیار بالا معرفی کرده اند. ساعت های هوشمند طراح توسط مارک هایی مانند مایکل کرز و تگ هاوور ارائه شده اند که هدفشان ارائه فناوری هایی با سبک زیبایی شناختی به آن است. ساعت های هوشمند اپل با بندهای شیک و شیک برای باند ساعت مجهز شده اند که دارای چندین گزینه مناسب از 16mm ، 20 mm و 22mm مطابق تنظیمات مچ دست شما هستند. Source

1 قیمت مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 4 Global

قیمت مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 4 Global

نقاط قوت

 • دقت اندازه گیری بالا در ضربان قلب
 • برسی ساعت خواب‌ شما و به شما نمودار جدولی داخل گوشی میده
 • صفحه رنگی
 • والپیپر های فراوان و زیبا
 • اندازه گیری آب و هوای منطقه
 • نگهداری شارژ زیاد
 • دارای تایمر و آلارم و کورنومتر
 • قابلیت عوض کردن موزیک از روی ساعت
 • ضد آب بودن

ضعف

 • همه محصولات mi band در کل بند راحتی ندارند

ویژگی 

 • GPS:ندارد
 • صفحه نمایش لمسی:دارد
 • فرم صفحه:بیضی

نظرات کاربران در مورد این محصول

واقعا ابن محصول رو‌ پیشنهاد میکنم بهتون عالیه شما اگر اپلیکیشن mi band رو دانلود کنید و ساعت رو باهاش کانکت کنید و اطلاعاتی مثل قد و وزنتونو وارد کنین میتونین از کلی ویژگی های ساعت استفاده کنید به عنوان مثال شما ساعت را رو موده دویدن تنظیم میکنید و لوکیشن ساعت روشن میشه و شما هرچا که بدوید در آخر نقشه دویدن شمارا نشان میدهد یا مثلا ساعت خوابیدن و بیدا شدن شمارا به صورت نمودار نشان میدهد و میکویید که شما چند ساعت خواب عمیق و چند ساعت خواب معمولی داشتید و چند مود دیگر هم دارد مثل شنا کردن ، دو چرخه سواری ، پیاده روی دارد. این ساعت حتی نوار قلب شمارا هم میگیرد و در گوشی شما ثبت میکند و همچنین میزان کالری که میسوزانید و یا تعداد قدم هایتان را در خود ثبت میکند و نوتیفیکیشن های گوشیتان را به روی خود نمایش میدهد و همچنین اگر گوشیتان زنگ بخورد ساعت به شما هشدار میدهد البته همه این ویژگی هارا باید از قسمت ستینگ اپلیکیشن تنظیم کنید


از همین اول بگم که ما داریم از یک مچ بند حدود ۳۵ دلاری صحبت می‌کنیم و بدون در نظر گرفتن معادل ریالیش که به سازنده مربوط نیست، این مقدار امکانات و ویژگی‌ها هر کسی رو می‌تونه مجاب کنه به خرید این مچ بند. البته اگه انتظارات شما زیادتر هست خب باید به سمت خرید ساعت هوشمند برین.
روشنایی صفحهٔ امولد رنگی این مچ بند حتی روی ۸۰٪ (۴ از ۵) کاملن کافیه و به وضوح همه چیز دیده می‌شه. باتری با وجود ۸، ۹ ساعت اتصال بلوتوث و نشون دادن نوتیفیکیشن و محاسبه ضربان قلب روزی فقط ۵٪ مصرف می‌کنه.
اگه کاراکترهای یونیکد هم اضافه کنه در آپدیت بعدی که دیگه عالی می‌شه.


ساعت هوشمند وی سریز مدل A1

نقاط قوت

 • کیفیت
 • وزن کم نسبت به هم قیمت ها و هم رده ها
 • کیفیت بالای باتری و بازده بالا
 • پشتیبانی کامل از زبان فارسی
 • استفاده راحت از سیم کارت

ضعف

 • نداشتن حافظه داخلی

ویژگی 

 • قابلیت نصب سیم کارت:دارد
 • صفحه نمایش لمسی:بله
 • نوع کاربری:روزمره
 • GPS:ندارد
 • فرم صفحه:مربع
 • جنس بدنه:فلز
 • حسگرها:گام شمار
 • قابلیت مکالمه:دارد

دوستانی که گفتن این ساعت خوب نیست اصلا نخریدن الکی نظر دادن من خودم دیروز بدستم رسید خیلی راضی هستم کیفیت خوبی داره باطریش خوبه زود کانکت شد باگوشیم به هدست وصل شد که گفته بودن نمیشه مال من شد انتن دهی خوبی داره باهمراه اول ایرانسل تست کردم عالی بود دوربینش جالب نیست برای اینکه VGAهستش ولی برای یه مکالمه تصویری بسه بند خوبی داره نرمه وراحت فقط تنها ایرادش اینکه پرز میگیره بخودش کیفیت صفحش خوبه لمس زود میگیره رزولویشن خوبی هم داره درکل ساعت خوبی بیخود به حرف این دوستان که بد نوشتن گوش نکنید یه عده اصلا نخریدن میان چرتو پرت مینویسن بیمارن.2 دیدگاه‌ها

 1. میشه لطفا من رو راهنمایی کنید درباره آمازفیت GTS 2e ؟ قصد خرید از موبوتل داشتم ولی قیمتشون به نظر یکم بالاست شما پیشنهاد میکنید خرید این ساعت رو؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

3 + دو =