راهنمایی خرید 5 مدل بهترین دستگاه بارکد خوان فروشگاهی و سوپرمارکت

دستگاه بارکد خوان یکی از نیازهای مهم هر فروشگاه و سوپرمارکت ها است. امروزه انواع مدل و مارک های مختلف زیادی در بازار وجود دارد و انتخاب متناسب کارایی با کسب و کار شما کدام نوع است. و از کجا می توانید بهترین بارکد خوان را خریداری کنید؟

دستگاه صندق فروشگاهی یا همان بارکد خوان یکی از ابزارهای مهم ابزارهای مهم رایج در خرده فروشی ها تبدیل شده است. آنها با سرعت پردازش کارها را انجام می دهند و بنابراین می توانند در تجربه مشتری در فروشگاه شما تأثیر بگذارند . اما کدام یک اسکنر بارکد مناسب برای فروشگاه شما یا تجارت خرده فروشی است؟ بزرگترین عامل مورد استفاده است. اگر چند فروشگاه کوچک دارید ، از آنها در POS استفاده می کنند، اما برای سازمان های بزرگتر از اسکنرها برای موجودی فیزیکی استفاده می کنند که باعث صرفه جویی در وقت می شود. Source

لیست قیمت دستگاه بارکد خوان موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/407594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

٪

۱,۳۷۸,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112296694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه
بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

٪

۵۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112059647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100

٪

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال
بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

٪

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2550029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان مدل Axiom 8223

بارکد خوان مدل Axiom 8223
بارکد خوان مدل Axiom 8223

٪

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/512049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo
بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo

٪

۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120447971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g

بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g
بارکدخوان وینسون مدل WNC-6090g

٪

۸۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114088121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR I

بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR I
بارکدخوان اسکار مدل UNIBAR I

۱۲٪

۱,۲۵۸,۰۰۰

۱,۱۰۷,۰۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1156085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130

٪

۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120439332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان وینسون مدل WAI-7000

بارکدخوان وینسون مدل WAI-7000
بارکدخوان وینسون مدل WAI-7000

٪

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111116285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420

بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420

٪

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1572545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Quick Scan QD2430

بارکدخوان دیتالاجیک مدل Quick Scan QD2430
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Quick Scan QD2430

٪

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120486627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان وینسون مدل WNI-5010g

بارکد خوان وینسون مدل WNI-5010g
بارکد خوان وینسون مدل WNI-5010g

٪

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2082425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان میوا مدل MBS-3615

بارکد خوان میوا مدل MBS-3615
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615

۱۸٪

۹۱۴,۰۰۰

۷۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/754617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال

٪

۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1065231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130

بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130
بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan I QD-2130

٪

۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120439346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان وینسون مدل WAI-6000

بارکدخوان وینسون مدل WAI-6000
بارکدخوان وینسون مدل WAI-6000

٪

۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111608412.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان اسکار مدل 60LWW

بارکد خوان اسکار مدل 60LWW
بارکد خوان اسکار مدل 60LWW

٪

۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111161689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان اسکار مدل 60LBW

بارکد خوان اسکار مدل 60LBW
بارکد خوان اسکار مدل 60LBW

٪

۷۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2774260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان CB-H100

بارکد خوان CB-H100
بارکد خوان CB-H100

٪

۷۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/148298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D

بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D

٪

۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/670016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D
بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5917fe19e2e8655e319a2864c54aaeb94551d5ab_1598946249.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان هانی ول مدل XENON 1952G 2D

بارکدخوان هانی ول مدل XENON 1952G 2D
بارکدخوان هانی ول مدل XENON 1952G 2D

٪

۱۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/248770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان میندئو مدل MD-6200

بارکدخوان میندئو مدل MD-6200
بارکدخوان میندئو مدل MD-6200

٪

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1411251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکد خوان دیتا اسکن IP-2050

بارکد خوان دیتا اسکن IP-2050
بارکد خوان دیتا اسکن IP-2050

٪

۹۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120488483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V

بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V
بارکدخوان وینسون مدل WNI-5013/V

٪

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120432072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان وینسون مدل WNI-6223B/V

بارکدخوان وینسون مدل WNI-6223B/V
بارکدخوان وینسون مدل WNI-6223B/V

٪

۳,۷۴۹,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1038514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131

بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131

٪

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی انواع بهترین دستگاه بارکد خوان سوپرمارکت و فروشگاهی با قیمت تخفیف دار و ارزان مدل های بی سیم ، datalogic خرید اینترنتی و آنلاین راهنمایی شده است. در زیر

1 لیست قیمت بارکدخوان دیتالاجیک معرفی خرید مدل QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان دیتالاجیک

مشاهده لیست قیمت انواع بارکد خوان دیتالاجیک

اگر دوست دارید مدل های دیگر دستگاه بارکد خوان دیتالاجیک بیسیم ، سیمی و دیتا با انواع مدل 2130 ، qw2100 ،  qw2420همراه با لینک خرید وقیمت روز لیست قیمت را مشاهده کنید بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

مشخصات :

  • تکنولوژی:یک بعدی و نوری
  • نوع اتصال:USB، (Serial (RS232
  • خواندن بارکد سه بعدی:خیر
  • محدوده خواندن کد:0-250

نظرات خریداران درباره دستگاه datalogic

خوبه راضیم از خریدش
به راحتی میشه تنظیماتش رو عوض کرد که نیازی به فشار کلید نباشه و به محض قرار گرفتن بارکد جلوش روشن بشه و بخونه


بارکد خوان میوا

مشاهده لیست قیمت انواع بارکد خوان میوا 

در این لحظه ما برای شما پرفروش و ارزانترین بارکد خوان میوا را معرفی می کنیم. و برای دیدن مدل های دیگر این برند مانند 1750،  3615 ، mbs-3615 combo به صورت های بارکد خوان بلوتوث و بیسمی و ساده بر روی دکمه پایین کلیک نمایید.

  • تکنولوژی:خطی
  • نوع اتصال:USB، (Serial (RS232
  • خواندن بارکد سه بعدی:خیر
  • محدوده خواندن کد:0-100

نظرات خریداران

سلام این کالا رو من تازه سفارش دادم اما دوستان قبلا خریده بودند بسیار عالیه نسبت به قیمت خیلی کم
و کار رو انجام میده و الان دوست بنده 1 سال هست که داره کار میکنه باهاش


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

سه × 5 =