کیک پز : راهنمایی خرید و بررسی 5 مدل پرفروش + لیست قیمت روز


 

خرید کیک پز برای اکثر افراد مهم است تا بهترین مارک و مدل را انتخاب کنند و با کیفیت جنس خوب و قیمت ارزان مناسبی داشته باشند.  تا بهترین صورت بتوانند کیک مورد علاقه خود را بپزند. اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که می خواهید بعد بررسی محصول انتخاب و خریداری کنید در این صفحه 5 مدل پرفروش کیک پز را برای خرید اینترنتی شما معرفی می کنیم تا بتوانید مارک مورد نظر خود را بعد بررسی خریداری کنید.

مقاله مرتبط : پیشنهاد 5 مدل بهترین مارک زودپز ایرانی و خارجی خرید اینترنتی

لیست قیمت کیک پز موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119500100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز کنوود مدل C3in1

کیک پز کنوود مدل C3in1
کیک پز کنوود مدل C3in1

۳٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4569889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز و پیتزاپز برقی لاوان مدل shelh

کیک پز و پیتزاپز برقی لاوان مدل shelh
کیک پز و پیتزاپز برقی لاوان مدل shelh

٪

۳۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2589956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز مهیا مهر مدل 1148

کیک پز مهیا مهر مدل 1148
کیک پز مهیا مهر مدل 1148

٪

۱۳۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c8b70aa14ffd2e04f0b917dcf26e0135d386900_1602398839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی لاوین الکتریک مدل تیتان

کیک پز برقی لاوین الکتریک مدل تیتان
کیک پز برقی لاوین الکتریک مدل تیتان

٪

۲۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121763722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز کنوود مدل 3318-741

کیک پز کنوود مدل 3318-741
کیک پز کنوود مدل 3318-741

٪

۱۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39eb8c371f9154eaab4ddc276878b31a3bc4636e_1598179405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز لاوین مدل Havana

کیک پز لاوین مدل Havana
کیک پز لاوین مدل Havana

٪

۳۰۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84cda2cb61f942344d5869ab84b08422fd1a7308_1595741102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز لاوین الکتریک مدل Lavana

کیک پز لاوین الکتریک مدل Lavana
کیک پز لاوین الکتریک مدل Lavana

٪

۲۹۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111530892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز ملینا خزر مدل mk

کیک پز ملینا خزر مدل mk
کیک پز ملینا خزر مدل mk

٪

۱۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab2a24e9a38062c04a8f9b3ed84f841af601d1ee_1599976975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی مدل Taba

کیک پز برقی مدل Taba
کیک پز برقی مدل Taba

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2553131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ظرف پخت کیک پاشاباغچه کد 59104

ظرف پخت کیک پاشاباغچه کد 59104
ظرف پخت کیک پاشاباغچه کد 59104

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2384957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی لاوان مدل Flame

کیک پز برقی لاوان مدل Flame
کیک پز برقی لاوان مدل Flame

٪

۳۲۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121702529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز کیهان کد 6055

کیک پز کیهان کد 6055
کیک پز کیهان کد 6055

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2694962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی لاوان مدل lavana

کیک پز برقی لاوان مدل lavana
کیک پز برقی لاوان مدل lavana

٪

۳۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3182815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز و جوجه سرخ کن برقی مدل non stick

کیک پز و جوجه سرخ کن برقی مدل non stick
کیک پز و جوجه سرخ کن برقی مدل non stick

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120584263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز کد 10026

کیک پز کد 10026
کیک پز کد 10026

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b54d7de3b5296d72cf7d8a72f8ab2825d6b1efd_1604825577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز پرانی مدل 8003

کیک پز پرانی مدل 8003
کیک پز پرانی مدل 8003

٪

۳۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2681596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی لاوان مدل lavana Granita

کیک پز برقی لاوان مدل lavana Granita
کیک پز برقی لاوان مدل lavana Granita

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1dd2a7d9215c5af70359f051d6f8eebe6850be07_1602148093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی انجنرال مدل 21

کیک پز برقی انجنرال مدل 21
کیک پز برقی انجنرال مدل 21

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114216550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز سلنا مدل SE-15A

کیک پز سلنا مدل SE-15A
کیک پز سلنا مدل SE-15A

٪

۲۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb1ff1e5d106b256620fb27acbfe9fadff054885_1606852484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاپ کیک پز رویالتی لاین مدل 1000-417

کاپ کیک پز رویالتی لاین مدل 1000-417
کاپ کیک پز رویالتی لاین مدل 1000-417

٪

۵۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110965888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز رویال طرح گل کد 1111

کیک پز رویال طرح گل کد 1111
کیک پز رویال طرح گل کد 1111

٪

۳۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df65e5bb42ab6961ac57812041267dc8a98e7bd5_1604825347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی پرانی مدل 8001

کیک پز برقی پرانی مدل 8001
کیک پز برقی پرانی مدل 8001

٪

۳۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110295229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز رویال طرح گل کد 1364

کیک پز رویال طرح گل کد 1364
کیک پز رویال طرح گل کد 1364

٪

۳۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121709666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز تیام مدل رونیز کد6628

کیک پز تیام مدل رونیز کد6628
کیک پز تیام مدل رونیز کد6628

٪

۳۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110566197.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز مدل non stick teflon کد 1022129

کیک پز مدل non stick teflon کد 1022129
کیک پز مدل non stick teflon کد 1022129

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4645008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک و پیتزا پز برقی مدل Mehr

کیک و پیتزا پز برقی مدل Mehr
کیک و پیتزا پز برقی مدل Mehr

٪

۱۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f4fa26081bf4314b60c12c0f30aeceaf5a5c014_1597603967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز لاوین مدل هاوانا

کیک پز لاوین مدل هاوانا
کیک پز لاوین مدل هاوانا

٪

۳۱۷,۰۶۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111289156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی کد 12345

کیک پز برقی کد 12345
کیک پز برقی کد 12345

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110730892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز کد 6040

کیک پز کد 6040
کیک پز کد 6040

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0f4b31fd0d445093fd03123920bdff69e7659b1.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز برقی نیایش مدل نرگس

کیک پز برقی نیایش مدل نرگس
کیک پز برقی نیایش مدل نرگس

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c6286fe610d9070555e25bca111dd893463246ad_1604825788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیک پز پرانی مدل 8002

کیک پز پرانی مدل 8002
کیک پز پرانی مدل 8002

٪

۳۱۵,۰۰۰ تومان

مشاهده لیست قیمت در ایسام

کیک پز برقی

مشخصات : 

 • ابعاد 13*28*28 سانتی‌متر
 • وزن 1.2 کیلوگرم
 • جنس بدنه فلز

امتیاز و نظرات کاربران به کیک پز برقی ملینا

امتیاز کاربران به کیک پز برقی ملینا

من یک مدل دیگه سفارش داده بودم این مدل رو فرستادن ازش راضیم کیک قشنگی تحویل میده


هنوز وقت نکردم امتحان کنم قراره امروز برای اولین بار استفاده کنم ظاهرش به نظر خوبه قبلاً هم داشتم مشکلی با این مارک نداشتم بعید می‌دونم بد باشه


3 کیک پز کنوود مدل C3in1

کیک پز کنوود

امتیاز کاربران به کیک پز کنوود مدل C3in1 

امتیاز کاربران به کیک پز کنوود مدل C3in1 

توجه حتما نظرات و پرسش های پاسخ را در سایت فروشنده یعنی دیجی کالا بخوانید بعد اقدام به خرید نمایید.

مشخصات : 

 • ابعاد
  30x30x14 سانتی‌متر
 • وزن
  1.2 کیلوگرم
 • جنس بدنه
  فلز

مشخصات فنی

 • قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارد
 • محفظه‌ی جمع‌آوری سیم برق ندارد
 • طول سیم 1 متر
سایر ویژگی‌ها
 • دارای دستگیره عایق
 • دارای کابل جدا شونده
 • دارای روکش نچسب
 • دارای استوانه آلومینیومی جهت استفاده در وسط کیک
 • دارای پنجره شیشه ای روی درب جهت مشاهده فرآیند پخت بدون باز کردن درب
 • قابلیت استفاده از قابلمه بصورت جداگانه روی اجاق گاز
 • مناسب برای پخت کیک ، پیتزا و غیره
 • شستشوی راحت و آسان
 • طراحی شیک و زیبا
 • باکیفیت
 • اقلام همراه استوانه روحی جهت استفاده در وسط کیک

4 کیک پز برقی لاوان مدل lavana Granita

کیک پز برقی لاوان

مشخصات : 

 • قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی:دارد
 • محفظه‌ی جمع‌آوری سیم برق:ندارد
 • محفظه‌ی نگهداری اقلام همراه:ندارد
 • پایه‌ی ضدلغزش:ندارد

امتیاز و نظرات کاربران به کیک پز برقی لاوان 

امتیاز و نظرات کاربران به کیک پز برقی لاوان 

من تازه خریدم و باهاش کیک پختم فقط خیلی عالی شد، من اولش گذاشتم رو اجاق با شعله پخش کن گنج تا هفت دقیقه زیرش روشن بود البته خیلی کم بود شعلش… بعد خاموش کردم تا با المنت خودش کیک پز درست بشه، من خیلی راضی بودم.


مشخصات : 

 • قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی:دارد
 • محفظه‌ی جمع‌آوری سیم برق:ندارد
 • جنس بدنه:فلز
 • محفظه‌ی نگهداری اقلام همراه:ندارد
 • پایه‌ی ضدلغزش:ندارد

امتیاز و نظرات کاربران به کیک پز رویال طرح گل کد 1111

امتیاز کاربران به کیک پز رویال طرح گل کد 1111

سلام من از این کیک پز خریدم کناره قابلمه یکم کج بود ولی تحویلش به موقع بود و در کل خوبه ممنون


امروز این کالا به دستم رسید و مثل همیشه از خریدم از دیجی کالا راضی هستم و نسبت به چیزی که انتظارش رو داشتم زیباتره و برخلاف دوستانی که گفتن بدنه نازکه به نظر من خیلی هم محکم و با دوامه. رنگش خیلی قشنگ تر از عکسه، بیشتر به بادمجونی میخوره تا زرشکی. همه ی قسمت های دستگاه سالمه و بسته بندی عالی بود. چند لحظه امتحانش کردم خوب گرم میشه، هنوز چیزی نپختم ولی مطمئنم پختش هم عالیه…


قسمت پایانی 

این 5 مدل کیک پز پرفروش ترین ها هستنند که امروز برای شما دوستان معذفی کرده ایم که شاید مورد پسند شما باشد یا شاید نباشد در صورت مشاهده لیست قیمت روز ابر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

مشاهده لیست قیمت روز انواع کیک پز 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

16 + 1 =