پابند طلا:راهنمایی خرید شیک ترین مدل پرفروش[لیست قیمت روز]

خرید پابند طلا علاوه بر شیک و زیبایی خانم ها خواص های بی شماری دارد که مفید هستنند. که ما امروز برای شما چندیدن مدل پرفروش برتر را راهنمایی خرید معرفی می نماییم. که با بهترین قیمت و طراحی زیبا برای علاقه مندان و یا حتی به عنوان یک هدیه شیک برای همسر یا خانم خود انتخاب کنید. در زیر به صورت فهرست وار 5 مدل برتر را همراه با نقد و بررسی برای شما دوستان نقد وبررسی کرده ایم.

پیشنهاد : راهنمایی خرید زیبا ترین مدل های پرفروش دستبند طلا

لیست قیمت پابند طلا موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111565474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H2026

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H2026
پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H2026

۷٪

۴۳۳,۶۷۰

۴۰۵,۰۰۰ تـومـان

۷٪

۴۳۳,۶۷۰

تـومـان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111565153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H2024

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H2024
پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H2024

۳٪

۴۸۹,۰۰۰

۴۷۴,۳۳۰ تـومـان

۳٪

۴۸۹,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120065953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0124

پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0124
پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0124

۱۱٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

۱,۶۹۱,۰۰۰ تـومـان

۱۱٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/627259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار رزا مدل AK30

پابند طلا 18 عیار رزا مدل AK30
پابند طلا 18 عیار رزا مدل AK30

٪

۸۱۶,۴۱۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1944931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0084

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0084
پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0084

۱۱٪

۲,۰۸۱,۰۰۰

۱,۸۵۲,۰۰۰ تـومـان

۱۱٪

۲,۰۸۱,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2608629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه مدل AKS19

پابند طلا 18 عیار زنانه مدل AKS19
پابند طلا 18 عیار زنانه مدل AKS19

٪

۱۷۳,۹۷۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3813842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار کد N093

پابند طلا 18 عیار کد N093
پابند طلا 18 عیار کد N093

٪

۲,۱۴۸,۴۵۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1022995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار رزا مدل AK03

پابند طلا 18 عیار رزا مدل AK03
پابند طلا 18 عیار رزا مدل AK03

٪

۶۶۵,۲۱۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4316735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار درنیکا مدل Dp1002

پابند طلا 18 عیار درنیکا مدل Dp1002
پابند طلا 18 عیار درنیکا مدل Dp1002

٪

۸۴۵,۰۶۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2132992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار شانا کد A-SG06

پابند طلا 18 عیار شانا کد A-SG06
پابند طلا 18 عیار شانا کد A-SG06

٪

۸۰۹,۵۶۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4350035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار نازنین کد GR198

پابند طلا 18 عیار نازنین کد GR198
پابند طلا 18 عیار نازنین کد GR198

٪

۱,۰۱۶,۹۳۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efc0b28b75e23bf41272aa23b71ea5a2b3c51b2e_1605353687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل DA02

پابند طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل DA02
پابند طلا 18 عیار زنانه دُرج مدل DA02

٪

۱,۴۴۸,۲۴۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110617223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag002

پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag002
پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag002

۲۵٪

۵۹۰,۰۰۰

۴۴۵,۳۰۰ تـومـان

۲۵٪

۵۹۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f8f017aedb3f96c05ff5e56d36ff94d42a66d51_1602116987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه کرابو کد Kr2001

پابند طلا 18 عیار زنانه کرابو کد Kr2001
پابند طلا 18 عیار زنانه کرابو کد Kr2001

٪

۳۷۸,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3843111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-M2016G

پابند طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-M2016G
پابند طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-M2016G

۵٪

۶۸۴,۶۷۰

۶۴۸,۹۹۰ تـومـان

۵٪

۶۸۴,۶۷۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1683569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0065

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0065
پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0065

۱۱٪

۳,۰۶۳,۰۰۰

۲,۷۲۶,۰۰۰ تـومـان

۱۱٪

۳,۰۶۳,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/748606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0061 - مایا ماهک

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0061 - مایا ماهک
پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0061 - مایا ماهک

۱۱٪

۲,۲۰۸,۰۰۰

۱,۹۶۵,۰۰۰ تـومـان

۱۱٪

۲,۲۰۸,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122035696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل K2041

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل K2041
پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل K2041

۴٪

۱,۲۷۹,۰۹۰

۱,۲۲۵,۰۰۰ تـومـان

۴٪

۱,۲۷۹,۰۹۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ecc4a8febd72101c6b3b23b001cb78b8cc4a43a9_1600007979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0129

پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0129
پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0129

۱۱٪

۲,۱۶۰,۰۰۰

۱,۹۲۲,۰۰۰ تـومـان

۱۱٪

۲,۱۶۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3813802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار کد N096

پابند طلا 18 عیار کد N096
پابند طلا 18 عیار کد N096

٪

۱,۴۱۷,۹۸۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/777529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0060

پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0060
پابند طلا 18 عیار ماهک مدل MA0060

۷٪

۲,۵۴۴,۰۰۰

۲,۳۵۴,۰۰۰ تـومـان

۷٪

۲,۵۴۴,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113242724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه مدل ساناز کد AG-003

پابند طلا 18 عیار زنانه مدل ساناز کد AG-003
پابند طلا 18 عیار زنانه مدل ساناز کد AG-003

٪

۱,۰۷۲,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112374004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه آمانژ طرح بینهایت کد 162D2596

پابند طلا 18 عیار زنانه آمانژ طرح بینهایت کد 162D2596
پابند طلا 18 عیار زنانه آمانژ طرح بینهایت کد 162D2596

٪

۱۷۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4407744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار نازنین کد T2112

پابند طلا 18 عیار نازنین کد T2112
پابند طلا 18 عیار نازنین کد T2112

٪

۲,۴۴۴,۸۸۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120004827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد W2039

پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد W2039
پابند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد W2039

۳٪

۵۷۹,۰۰۰

۵۶۱,۶۳۰ تـومـان

۳٪

۵۷۹,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a0b74fc9fe195abdfa3d61c0c95eb9c521f0dd33_1602416902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل C کد PA01

پابند طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل C کد PA01
پابند طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل C کد PA01

٪

۱,۹۹۱,۵۲۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c48990ff73de99164c18a33b5c24511e524520e7_1594827732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0125

پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0125
پابند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MA0125

۱۱٪

۲,۱۷۶,۰۰۰

۱,۹۳۷,۰۰۰ تـومـان

۱۱٪

۲,۱۷۶,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2579544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار رزا مدل AKS34

پابند طلا 18 عیار رزا مدل AKS34
پابند طلا 18 عیار رزا مدل AKS34

٪

۱۵۶,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4350041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار نازنین کد GR226

پابند طلا 18 عیار نازنین کد GR226
پابند طلا 18 عیار نازنین کد GR226

٪

۱,۴۱۷,۹۸۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3802748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پابند طلا 18 عیار کد N092

پابند طلا 18 عیار کد N092
پابند طلا 18 عیار کد N092

٪

۲,۱۴۸,۴۵۰ تـومـان

٪

تـومـان

1 پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag002

پابند طلا 18عیار مانچو

مشخصات : 

 • ساخته شده از :
 • یک گوی طلا 18 عیار کروی به شکل توری به ابعاد 0.6 × 0.6 سانتی متر
 • دارای دو مهره های طبیعی سنگ حدید (هماتیت) به شکل قلب با ابعاد 0.6 × 0.6 × 0.2 سانتی متر
 • که توسط دو زنجیر استیل ساده و توپی و بهمراه قفل استیل با آبکاری طلایی بسیار محکم و ظریف به هم متصل شده اند
 • با طول حدودی 23 الی 26 سانتی متر (با قابلیت انتخاب دو سایز)

امتیاز و نظرات کاربران به پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag002 

پابند طلا 18عیار مانچو


2 پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag004

پابند طلا 18عیار

نقاط قوت

 • برند مانچو (Mancho)
 • متشکل از سنگ حدید طبیعی
 • طلا 18 عیار
 • قابلیت انتخاب دو سایز

مشخصات : 

 • طول پابند 25 سانتی‌متر
 • عیار 18 عیار
 • آویز دارد
ساخته شده از :
 • یک گوی طلا 18 عیار به شکل چند ضلعی به ابعاد حدودی 0.6 × 0.5 × 0.5 سانتی متر
 • چهار پلاک سنگ طبیعی حدید (هماتیت) نوک مدادی (خاکستری) به ابعاد 0.6 × 0.6 سانتی متر
 • به همراه زنجیر ظریف و بسیار محکم استیل طرح کارتیر با آبکاری طلایی
 • دارای قفل استیل با آبکاری طلایی با قابلیت انتخاب دو سایز، حدود 24 یا 27 سانتی متر
امتیاز و نظرات کاربران به پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag004 
پابند طلا 18عیار مانچو مدل Ag004

برای همسرم خریدم و بسیار زیبا بود و ظرافت خاصی داره. پلاک های ظریف و زیبایی ازش آویزونه که خیلی درکنار هم زیبا هستن. چهار عدد سنگ حدید که خب همه از خواص سنگ حدید خبر دارن. و یک عدد پلاک طلا. واقعا زیباست فقط خداکنه که رنگ طلایی زنجیر که استیل آبکاری شده ست،ازبین نره


این پابند ظاهر خوبی داره بسته بندیش هم مناسبه.
و ارزش هدیه دادن رو داره.
یک تیگه اضافی هم داره برای تنگ و یا گشاد کردن.

نقاط قوت

 • بسته بندی زیبا
 • ارزش خرید به نسبت قیمت

3 پابند طلا 18 عیار کد N093

پابند طلا 18 عیار کد N093

مشخصات : 

 

 • طول پابند 25 سانتی‌متر
 • عیار 18 عیار
 • آویز دارد

4 پابند طلا 18 عیار شانا کد A-SG06

پابند طلا 18 عیار شانا

مشخصات : 

 • طول پابند 23 سانتی‌متر
 • عیار 18 عیار
جزئیات
 • دارای پلاک با طرح بینهایت و قلب
 • ابعاد پلاک0.7 × 2 سانتی‌متر
 • دارای پلاک‌ ثابت متصل به زنجیر
 • دارای زنجیر طلایی ظریف

امتیاز کاربران به پابند طلا 18 عیار شانا

پابند طلا 18 عیار شانا


5 پابند طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-S2019-Gold

پابند طلا 18 عیار ریسه گالری

مشخصات : 

 • ترکیبی از طلا و مروارید پرورشی
 • امکان تغییر سایز
 • قفل مرغوب استیل طلایی ضد زنگ
 • ضد حساسیت
 • توضیحات جنس مروارید اصل پرورشی به رنگ بنزینی

امتیاز و نظرات کاربران به پابند طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-S2019-Gold

پابند طلا 18 عیار ریسه

نکته منفی ای نداره فقط کمی سنگینه که خوب به خاطر وزن سنگ هاشه. در کل اصلن مچ پار و اذیت نمیکنه و خیلی خوب روی مچ پا قرار می گیره. زیباست

اگر به دنبال مدل های دیگر پابندطلا هستید و می خواهید قیمت روز هر کدام را مشاهده کنید بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

پیشنهاد : انگشتر و حلقه طلا تکی و ست برای ازدواج و نامزدی با قیمت مناسب

سخن آخر

به این نتیجه می رسیم برای جذابیت و شیک شدن باید از یک نوع پابند طلا در پای بانوان استفاده شود. چه در منزل چه در انواع مهمانی ها مانند عروسی ، تولد و روز های خاص تا بهترین و زیباترین باشیم ، و از زندگی خود لذت کافی را ببریم. در این سایت چندین مدل پرفروش همراه با مشخصات برای انتخاب بهتر شما پیشنهاد داده شده است.

مشاهده لیست قیمت روز انواع پابندطلا

(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

19 + بیست =