راهنمایی خرید 5 مدل پرفروش رینگ لایت ارزان باکیفیت[لیست قیمت روز]

خرید رینگ لایت ارزان برای گوشی موبایل جهت سلفی و عکاسی برای ایجاد یک حلقه نور با یک جلوه ویژه و متفاوت با قیمت مناسب همراه با نقد و بررسی هر یک برای خرید بهتر شما معرفی میشوند.

نور حلقه ای یا رینگ لایت ، یک ابزار روشنایی ساده است که معمولاً برای عکس های زیبایی ، پرتره و عکاسی ماکرو استفاده می شود. هنگامی که در عکاسی استفاده می شود ، نور را به چشم می اندازد و در عین حال از نور کافی استفاده می کند و باعث از بین رفتن سایه ها می شود.

لیست قیمت رینگ لایت موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110609723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل RK-12

رینگ لایت مدل RK-12
رینگ لایت مدل RK-12

٪

۴۷,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111623941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل ZD-666

رینگ لایت مدل ZD-666
رینگ لایت مدل ZD-666

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113798091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل a22

رینگ لایت مدل a22
رینگ لایت مدل a22

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3677a716e46aa0c8d458aea3aa9324839d3cf0fe_1600626675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل Flat-20

رینگ لایت مدل Flat-20
رینگ لایت مدل Flat-20

۶۷٪

۱,۲۱۰,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d00c207943db9ba418d48559be00aeef6b54e085_1596628029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل M26

رینگ لایت مدل M26
رینگ لایت مدل M26

۲۵٪

۳۹۹,۰۰۰

۲۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114216081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل YQ-320A به همراه پایه

رینگ لایت مدل YQ-320A به همراه پایه
رینگ لایت مدل YQ-320A به همراه پایه

۱۳٪

۸۵۰,۰۰۰

۷۳۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113697009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل ARC3

رینگ لایت مدل ARC3
رینگ لایت مدل ARC3

۹٪

۵۷,۲۰۰

۵۲,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5e751d5d17a32c8de6faafaa07c3cc48f7150c8_1601310356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل FRL-360

رینگ لایت مدل FRL-360
رینگ لایت مدل FRL-360

۶۱٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112105857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل RK-14 مناسب برای گوشی موبایل

رینگ لایت مدل RK-14 مناسب برای گوشی موبایل
رینگ لایت مدل RK-14 مناسب برای گوشی موبایل

۱۲٪

۶۵,۰۰۰

۵۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120053917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل RL-335

رینگ لایت مدل RL-335
رینگ لایت مدل RL-335

۱۸٪

۵۹۷,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/72dd93c6d9935384526e01685dccb9fefc8096c4_1599567380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت زومی مدل R5

رینگ لایت زومی مدل R5
رینگ لایت زومی مدل R5

۲۰٪

۳۱۰,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5351e6890d489052893f17ddb0345566ddc7c33_1604739652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل FRL-S20

رینگ لایت مدل FRL-S20
رینگ لایت مدل FRL-S20

۶۱٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۴۳۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/72129043d0c522f081ee7669e7223c6efed84c7e_1599731676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل 26CM

رینگ لایت مدل 26CM
رینگ لایت مدل 26CM

۱۸٪

۴۶۰,۰۰۰

۳۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c5a0a794e60081deca42e2e2a39dac4f563231a_1599391665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل Zbg-29

رینگ لایت مدل Zbg-29
رینگ لایت مدل Zbg-29

٪

۳۹۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110645514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل SG-11 مناسب برای گوشی موبایل

رینگ لایت مدل SG-11 مناسب برای گوشی موبایل
رینگ لایت مدل SG-11 مناسب برای گوشی موبایل

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21e8ef8d16c55c21ac90fae3f1233134855c34ff_1596015059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت کد AC1011

رینگ لایت کد AC1011
رینگ لایت کد AC1011

۱۷٪

۶۰,۰۰۰

۴۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b4093472de24e0e55957e759ace08c267a7f7c0_1598508568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل M-33

رینگ لایت مدل M-33
رینگ لایت مدل M-33

۴۲٪

۱,۵۴۰,۰۰۰

۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110501895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل SG07 مناسب برای گوشی موبایل

رینگ لایت مدل SG07 مناسب برای گوشی موبایل
رینگ لایت مدل SG07 مناسب برای گوشی موبایل

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a0f9d026fd5ad280cecfd8ea97c2216bc58002ca_1603208705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل DX-260

رینگ لایت مدل DX-260
رینگ لایت مدل DX-260

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/567dc6cf10d5af85769a6967111d6aeadce6f7c8_1595246775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20

کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20
کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5194053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت ایدابلو مدل FE-480 II رنگ مشکی

رینگ لایت ایدابلو مدل FE-480 II رنگ مشکی
رینگ لایت ایدابلو مدل FE-480 II رنگ مشکی

٪

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114575040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل ZD-666

رینگ لایت مدل ZD-666
رینگ لایت مدل ZD-666

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57c40f9ffdd81580932362a282879e1e9af81706_1599383854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت کد RFL

رینگ لایت کد RFL
رینگ لایت کد RFL

۵۷٪

۹۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bdb060b8b9140a712b3392e1b66a6d15cb99287_1605268434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل MOH-51 به همراه پایه

رینگ لایت مدل MOH-51 به همراه پایه
رینگ لایت مدل MOH-51 به همراه پایه

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120749624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل NS-16B

رینگ لایت مدل NS-16B
رینگ لایت مدل NS-16B

۳۸٪

۴۰۰,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119177976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل stream-M20

رینگ لایت مدل stream-M20
رینگ لایت مدل stream-M20

٪

۳۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/431d8a0540cc9bd469e4810ab113007cdca17ecc_1605190291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل FX-160B

رینگ لایت مدل FX-160B
رینگ لایت مدل FX-160B

۳۶٪

۳۹۰,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3852cebac580942a3cd79d7bce431c0e36957940_1597646996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل FILLING-M20

رینگ لایت مدل FILLING-M20
رینگ لایت مدل FILLING-M20

٪

۴۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120600527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت  مدل y110

رینگ لایت  مدل y110
رینگ لایت  مدل y110

۳۴٪

۳۳۵,۰۰۰

۲۱۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110762081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت سلفی فیلون مدل S1

رینگ لایت سلفی فیلون مدل S1
رینگ لایت سلفی فیلون مدل S1

٪

۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/345ba1520222419daf755a498e6d676a57181121_1598852363.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل AL-33

رینگ لایت مدل AL-33
رینگ لایت مدل AL-33

٪

۸۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21cbb5328e44061387eb0f5ec6abb8a1a59973f0_1598511440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل RFL

رینگ لایت مدل RFL
رینگ لایت مدل RFL

۴۸٪

۸۰۰,۰۰۰

۴۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5dbdb059fe977f41cc305348d0c61cb65315ee47_1604140845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل CXB-260

رینگ لایت مدل CXB-260
رینگ لایت مدل CXB-260

٪

۳۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3fd7a932db7754198f7cefa6eb3c863871f1a8ba_1598337115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت جیماری مدل 536A

رینگ لایت جیماری مدل 536A
رینگ لایت جیماری مدل 536A

٪

۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/274155cdbadc0941217b17da373ac8d25ff91acb_1599660909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت مدل HR-20

رینگ لایت مدل HR-20
رینگ لایت مدل HR-20

٪

۲۸۵,۰۰۰ تومان

رینگ لایت برای چه منظوری استفاده می شود.

عکاسان و فیلمبرداران کاملاً علاقه زیادی به دستگاه های رینگ لایت یا حلقه نوری دارند. زیرا ضمن کاهش ظاهر سایه های بی کیفیت ، نورپردازی پراکنده تری نسبت به موضوع ایجاد می کنند ، به همین دلیل ابزاری محبوب برای پرتره های نزدیک است. چراغ حلقه می تواند تصویر شما را زیبا کند و باعث خوب صاف شدن صورت می شود و به شکلی که روشنایی نقاط ناهموار صاف می کند ، و آن را به ابزاری مناسب برای نورپردازی و سلفی تبدیل می کند.

چراغ ها و یا نورهای حلقه ای LED از لامپ های سفید گرم تشکیل شده اند که از نور روز در یک فضای داخلی تقلید می کنند و رنگ پوست طبیعی سوژه را نشان می دهند. آنها در اندازه های مختلف و گاه با چراغ های کم نور می آیند و با هر نوع دوربین سازگار هستند. adorama

1 رینگ لایت مدل ZD-666

رینگ لایت مدل ZD-666

حلقه نور ZD666 داری -3 رنگ ، کم نور شدن  ، نور سفید ، نور ملایم -طراحی ویژه LED  سبک و قابل حمل همراه با لامپ های کم مصرف LED در این محصول استفاده شده است. عمر طولانی  ، 3 حالت روشنایی. کنترل آسان سیم برای روشن / خاموش  ، برای عکس و فیلم مناسب است. حلقه نور  Light ZD666 دارای منبع نور 10 W جهت استفاده مناسب آرایشگاه ها ، عکاسی ، نویسنده گان سایت ، سالن های زیبایی ، مناسب برای اکثر عکاسان که می خواهند مناسب ترین عکس را بگیرند.

مشخصات رینگ لایت مدل ZD-666

 • ابعاد 26×3×33 سانتی‌متر
 • وزن 500 گرم
 • دارای سه طیف رنگی نور
 • دامنه: عکسبرداری از طریق موبایل و فیلمبرداری ، عکسبرداری دقیق ، روشنایی اضافی
 • حداکثر بار در نظر گرفته شده: 220-500 گرم (بسته به طول استفاده)
 • عرض تلفن هوشمند برای نصب: از 5.2 تا 10.5 سانتی متر
 • منبع نور: 10 W
 • سازگاری: تلفن های هوشمند ، دوربین فیلمبرداری و عکس
 • (10 اینچ چراغ پر کننده حلقه LED با کنترل 26 سانتی متر)
 • اقلام :رینگ لایت.سه پایه.هولدر.ریموت سیم دار.پایه هولدر
 • دمای رنگ 3200-5600K
 • زاویه‌ی نور دهی 180 درجه
 • مشخصات باتری داخلی

 

رینگ لایت مدل RK-12

رینگ لایت سلفی و موبایلی Ringlight selfie دارای ابعاد 25*85*85 میلی متر و با وزن 40 گرم همراه با باطری داخلی شارژی با کابل usb به مدت نیم ساعت شارژ شود و به مدت 7 روز برای شما کار می کند. دارای ال ای دی سفید به صورت سرتا سر مناسب برای گوشی های موبایل سامسونگ واپل و دیگر برند ها می باشد. مناسب برای کارهای اکستنشن مژه ، لیفت و لمینت مژه و زیبایی کاران صورت ، برای انداختن عکس های قبل و بعد کار با بهترین کیفیت عالی ، ۳ درجه روشنایی low , medium , high دارد و قابل تنظیم در سه حالت قابل استفاده کاربر است.

مشخصات کلی رینگ لایت سلفی و موبایلی

 • ابعاد 25*85*85 میلی متر
 • وزن 40 گرم
 • دارای باطری شارژی داخلی
 • ال ای دی سفید سرتاسری
 • بهترین اکسسوری برای موبایل اپل سامسونگ و…
 • نور مناسب برای عکاسی با موبایل در مکان‌های کم نور و فاقد نور
 • تشکیل شده از 36 عدد لامپ LED با دمای رنگ 5600 کلوین ‏(‏نور سفید‏)‏
 • امکان تنظیم شدت نور از 30 درصد تا 100 درصد
 • مجهز به باتری لیتیومی داخلی با قابلیت شارژ با درگاه USB
 • نوردهی به مدت 45 دقیقه مداوم با هر بار شارژ کامل باتری
 • اتصال به موبایل با استفاده از گیره کلیپسی قابل تنظیم
 • سازگار با اکثر گوشی های هوشمند مانند iPhone ۷/۸/X/ PLUS/7 / 6S / 5C / 5S / 4 / 4S، HTC، Samsung Galaxy S7 / S6 / S5 / S4 / S3 / S6 Edge / iPad pro / iPad mini / Tablet PC و‏.‏‏.‏‏.‏

امتیاز و نظرات کاربران به رینگ لایت مدل RK-12 

امتیاز و نظرات کاربران به رینگ لایت مدل RK-12 

من تو تخفیف خریدم و خیلی قیمتش مناسب بود بنظرم.ازش راضیم و شارژ خوب نگه میداره و کارمو راه انداخته


من کارم اکستنشن مژه هست کارمو راه انداخته نسبت به قیمتش اون کارایی که میخواستم رو داره و عکسام بهتر شده ولی اگر کیفیت خیلی بالا میخواید باید هزینه بیشتری کنیدارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

یک × 5 =