راهنمایی خرید بهترین سردنده خودرو پرفروش [لیست قیمت روز]

سر دنده برای علاقه مندان انواع خودرها بسیار مهم است که مدل دنده ماشین خود را با بهترین شیک ترین سردنده تزیین کنند. به صورت طرح های اسکلت ، سامورایی ، خلبانی ، چراغ دار ، چوبی و طرح اتومات حتی کاور و روکش هم در دنده استفاده می شوند.

اگر خودرو شما دستی یا اتوماتیک باشد هیچ تفاوتی ندارد ، باید سر دنده اتومبیل طوری طراحی شده باشد که مناسب به ماشن باشد و به صورت آسانی دنده را عوض کنید و با مشکل روبرو نشوید. همچنین در اکثر خودرو های تولید شده در کاراخانه ها سر دنده با کیفت و مناسب ماشین را طراحی می کنند که مناسب با طاحی داخلی خودرو است. در این میان افرادی هستنند که دوست دارند مدل دلخواه خود را بر روی دنده ماشین ببندند.

لیست قیمت سردنده ماشین موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5002173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Galleria-Prdi01 مناسب برای پراید

سردنده مدل Galleria-Prdi01 مناسب برای پراید
سردنده مدل Galleria-Prdi01 مناسب برای پراید

۹,۵۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113932342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده چراغ دار خودرو مدل YI-35

سردنده چراغ دار خودرو مدل YI-35
سردنده چراغ دار خودرو مدل YI-35

۴۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4145481.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردگیر سردنده مدل L-25-B مناسب برای پژو 206

گردگیر سردنده مدل L-25-B مناسب برای پژو 206
گردگیر سردنده مدل L-25-B مناسب برای پژو 206

۱۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110944461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل کروم مناسب برای پژو - رنگ کرم

سردنده مدل کروم مناسب برای پژو - رنگ کرم
سردنده مدل کروم مناسب برای پژو - رنگ کرم

۱۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114223421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده چراغ دار خودرو مدل YI-62

سردنده چراغ دار خودرو مدل YI-62
سردنده چراغ دار خودرو مدل YI-62

۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5218135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Galleria-Pusd02 مناسب برای پژو 405

سردنده مدل Galleria-Pusd02 مناسب برای پژو 405
سردنده مدل Galleria-Pusd02 مناسب برای پژو 405

۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5067305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Galleria-Pusd02 مناسب برای پژو 206

سردنده مدل Galleria-Pusd02 مناسب برای پژو 206
سردنده مدل Galleria-Pusd02 مناسب برای پژو 206

۱۰,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119194934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل D11

سردنده مدل D11
سردنده مدل D11

۲۰,۱۸۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110990104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده کروز مدل CR37 مناسب سورن

سردنده کروز مدل CR37 مناسب سورن
سردنده کروز مدل CR37 مناسب سورن

۲۵,۷۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5002120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Galleria-Pusd01 مناسب برای پژو 206 صندوقدار

سردنده مدل Galleria-Pusd01 مناسب برای پژو 206 صندوقدار
سردنده مدل Galleria-Pusd01 مناسب برای پژو 206 صندوقدار

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120351714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل 2008

سردنده مدل 2008
سردنده مدل 2008

۱۳۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112794266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل T122

سردنده مدل T122
سردنده مدل T122

۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112963717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل sd-302

سردنده مدل sd-302
سردنده مدل sd-302

۳۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120484346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده اسپارکو مدل D01

سردنده اسپارکو مدل D01
سردنده اسپارکو مدل D01

۲۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121668589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده چرمینه اسپرت مدل 80HG-RR

سردنده چرمینه اسپرت مدل 80HG-RR
سردنده چرمینه اسپرت مدل 80HG-RR

۴۰٪

۹۸,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/900b9f53eb5b6af188582469e7a16b919ffd7d3f_1595845844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده خودرو کد 3276 مناسب برای سمند به همراه گردگیر

سردنده خودرو کد 3276 مناسب برای سمند به همراه گردگیر
سردنده خودرو کد 3276 مناسب برای سمند به همراه گردگیر

۱۶٪

۳۷,۰۰۰

۳۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111920884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده خودرو مدل sdg-314 مناسب برای پراید و تیبا به همراه گردگیر

سردنده خودرو مدل sdg-314 مناسب برای پراید و تیبا به همراه گردگیر
سردنده خودرو مدل sdg-314 مناسب برای پراید و تیبا به همراه گردگیر

۵۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/171804f2c79db1f83d9c652e8c70179d4269d571_1599476806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده ریسینگ مدل NASCAR

سردنده ریسینگ مدل NASCAR
سردنده ریسینگ مدل NASCAR

۵۰٪

۴۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111406057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده آقای چرم کد sd-104 مناسب برای پژو 206 و 207

سردنده آقای چرم کد sd-104 مناسب برای پژو 206 و 207
سردنده آقای چرم کد sd-104 مناسب برای پژو 206 و 207

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120413800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده خودرو مدل RC

سردنده خودرو مدل RC
سردنده خودرو مدل RC

۱۰٪

۱۱۵,۰۰۰

۱۰۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110248525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل R01 مناسب برای رانا

سردنده مدل R01 مناسب برای رانا
سردنده مدل R01 مناسب برای رانا

۲۸,۷۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6513b5da78dc0f7832e86ca0cf0d0cf2993b1e35_1603279012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Y8

سردنده مدل Y8
سردنده مدل Y8

۳۶٪

۵۷,۰۰۰

۳۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122052319.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل KAM - P001

سردنده مدل KAM - P001
سردنده مدل KAM - P001

۱۲,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120990884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل DANRC

سردنده مدل DANRC
سردنده مدل DANRC

۱۰۱,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb06855743ecb62269ae02d199c947e7eef65c57_1595391966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده خودرو مدل Dp2008

سردنده خودرو مدل Dp2008
سردنده خودرو مدل Dp2008

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119195475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل D12

سردنده مدل D12
سردنده مدل D12

۲۰,۳۳۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110867665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Pug-05 مناسب برای پژو 405 به همراه قاب

سردنده مدل Pug-05 مناسب برای پژو 405 به همراه قاب
سردنده مدل Pug-05 مناسب برای پژو 405 به همراه قاب

۴٪

۴۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34916a974280fa40376b7f0b811ae8cd8ac856d7_1593675546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده جوشی کد j20

سردنده جوشی کد j20
سردنده جوشی کد j20

۴,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120928725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل 208P

سردنده مدل 208P
سردنده مدل 208P

۱۳۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110867650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Pug-04 مناسب برای پژو 405 به همراه قاب

سردنده مدل Pug-04 مناسب برای پژو 405 به همراه قاب
سردنده مدل Pug-04 مناسب برای پژو 405 به همراه قاب

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111920988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل sd-218 مناسب برای پژو پارس و 405 به همراه گردگیر

سردنده مدل sd-218 مناسب برای پژو پارس و 405 به همراه گردگیر
سردنده مدل sd-218 مناسب برای پژو پارس و 405 به همراه گردگیر

۴۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8ae2f60605fa23e8dbabc2850f46ca6974d5983_1599304936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده ریسینگ مدل ALLEN 1980

سردنده ریسینگ مدل ALLEN 1980
سردنده ریسینگ مدل ALLEN 1980

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120450669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل M4 به همراه گردگیر

سردنده مدل M4 به همراه گردگیر
سردنده مدل M4 به همراه گردگیر

۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a66c6018354e7d33f10bb3c894194ba9adf9a6d_1593676210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده جوشی کد j30

سردنده جوشی کد j30
سردنده جوشی کد j30

۵,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111670956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل S-04

سردنده مدل S-04
سردنده مدل S-04

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/810f5e32ed2160339b2a78a9b8ec0770fd892892_1603277678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سردنده مدل Y6

سردنده مدل Y6
سردنده مدل Y6

۲۰٪

۴۵,۰۰۰

۳۵,۹۰۰ تومان

پیشنهاد: راهنمایی خرید 5 مدل بهترین مارک کفپوش خودرو برای انواع ماشین

در این راهنمایی خرید برای علاقه مندان چندین مدل پرفروش این نوع محصولات را همراه با بررسی و توضیحات بیشتر برای خرید شما پیشنهاد میکنیم تا بهترین انتخاب در خرید خود داشته باشید.

1 سردنده مدل Galleria-Prdi01 

سردنده

مشخصات :

  • جنس پلاستیک
  • مناسب برای پراید
  • سایر توضیحات مناسب برای خودرو پراید ، تیبا ، ریو ، تیبا 2

امتیاز و نظرات کاربران به سرد نده مدل Galleria-Prdi01

سر دنده مدل Galleria-Prdi01

بنده اینو جای سردنده فابریک پراید انداختمواقعا زیباست و خیلی خوش دسته


راحت نصب شد. رو کنسول جدیدا کاملا نمای خاصی به پراید میده. خیلی هم قیمتش مناسبه و برای ما که محیط تکراری پراید خسته مان کرده به نظرم در نوع خودش جالب بود. با تشکر از دیجی کالا


قسمت براق شماره گذاری دنده خیلی کم شل بود ولی درکل ازش راضیم هم خیلی خوش دسته هم اگه دور دریچه هاتونو کروم کردید خیلی بیشتر جلوه میده به اتاق پراید خلاصه که میشد بهتر بسازنش و حداقل شامل یه بسته بندیه خوب بود ولی پیشنهادش می کنم


جنسش خوب بود. ولی متاسفانه اصلا مثل عکس نبود و قسمتی که شماره ی دنده نوشته شده دایره ای به قطر 1 و نیم سانت بود که اصلا و ابدا مطابق تصویر نبود و انتظار چنین چیزی رو واقعا نداشتم و فکر میکردم از محصول برای نمایش عکس گرفته میشه نه این که از عکس های تبلیغاتی استفاده بشه.


جنش خیلی خوب نیست ولی فوق العاده خوش دسته و زیباست.من که خیلی راضیم


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

10 + 3 =