راهنمایی خرید انواع بهترین دستگاه تست قند خون + لیست قیمت روز

2

دستگاه تست قند خون یکی از مهمترین نیازهای افراد دیابتی است. تا با آن روزانه قند خون خود را بررسی کنند. در اینجا جدیدترین و دقیق ترین مارک های بهترین دستگاه تست قند خون مچی و معمولی برای آنهایی که می خواهند این محصول را با قیمت مناسب خریداری کنند. که برند ژاپنی مطرح ترین دستگاه هستنند. و مدل های accu-chek ، بایونیم و دیگر مارک های مطرح دنیا جهت راهنمایی خرید اینترنتی و معرفی می شوند.

لیست قیمت دستگاه تست قند خود موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2717137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون گالا مدل TD4277 به همراه یک بسته نوار 50 عددی

دستگاه تست قند خون گالا مدل TD4277 به همراه یک بسته نوار 50 عددی
دستگاه تست قند خون گالا مدل TD4277 به همراه یک بسته نوار 50 عددی

٪

۱۳۴,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b33cc13cb6cd994abefff4cc25675e6fd546436e_1594029877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قندخون آوان مدل AGM01 به همراه 100 عدد نوار تست قند خون

دستگاه تست قندخون آوان مدل AGM01 به همراه 100 عدد نوار تست قند خون
دستگاه تست قندخون آوان مدل AGM01 به همراه 100 عدد نوار تست قند خون

٪

۲۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117688732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار بسته 50 عددی و سوزن بسته 100 عددی

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار بسته 50 عددی و سوزن بسته 100 عددی
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار بسته 50 عددی و سوزن بسته 100 عددی

۵٪

۲۴۴,۰۰۰

۲۳۱,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1480384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددی

نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددی
نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددی

٪

۶۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8bf0de84fa5ef2d035f43543030b583367b07b7_1594103341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01

دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01
دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01

٪

۱۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117688717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 2 عددی و سوزن بسته 100 عددی

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 2 عددی و سوزن بسته 100 عددی
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 2 عددی و سوزن بسته 100 عددی

٪

۳۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117688153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 4 عددی و سوزن مجموعه 2 عددی

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 4 عددی و سوزن مجموعه 2 عددی
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار مجموعه 4 عددی و سوزن مجموعه 2 عددی

٪

۵۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4240476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون امپرور مدل Prodigy به همراه یک بسته نوار و سوزن رایگان

دستگاه تست قند خون امپرور مدل Prodigy به همراه یک بسته نوار و سوزن رایگان
دستگاه تست قند خون امپرور مدل Prodigy به همراه یک بسته نوار و سوزن رایگان

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1817492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون زیکلاس مد مدل TD-4267

دستگاه تست قند خون زیکلاس مد مدل TD-4267
دستگاه تست قند خون زیکلاس مد مدل TD-4267

٪

۱۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2695919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون گالا مدل TD

دستگاه تست قند خون گالا مدل TD
دستگاه تست قند خون گالا مدل TD

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117689723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی

٪

۱۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f4b6d02ac262b0d080dfb931b705593c4454c673_1601666295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قندخون مدل prodigy به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی و سوزن بسته 10 عددی

دستگاه تست قندخون مدل prodigy به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی و سوزن بسته 10 عددی
دستگاه تست قندخون مدل prodigy به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی و سوزن بسته 10 عددی

٪

۱۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4287876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون اس دی بایوسنسور مدل codefree

دستگاه تست قند خون اس دی بایوسنسور مدل codefree
دستگاه تست قند خون اس دی بایوسنسور مدل codefree

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117687475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2

دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121682843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قند خون ای بی چک مدل EB001 بسته 50 عددی

نوار تست قند خون ای بی چک مدل EB001 بسته 50 عددی
نوار تست قند خون ای بی چک مدل EB001 بسته 50 عددی

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1920312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قند خون کرسنس

نوار تست قند خون کرسنس
نوار تست قند خون کرسنس

٪

۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d61ae929522dadac4dbe0bffa5f6e05f7ad5f3d_1600155122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سوزن قند خون ایزی لایف مدل 30G بسته ۱۰۰ عددی

سوزن قند خون ایزی لایف مدل 30G بسته ۱۰۰ عددی
سوزن قند خون ایزی لایف مدل 30G بسته ۱۰۰ عددی

٪

۱۰,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2216748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قند خون امپرور بسته 50 عددی

نوار تست قند خون امپرور بسته 50 عددی
نوار تست قند خون امپرور بسته 50 عددی

٪

۶۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1958719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قندخون زیکلاس مد TD-4267

نوار تست قندخون زیکلاس مد TD-4267
نوار تست قندخون زیکلاس مد TD-4267

٪

۷۸,۴۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114217303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم تست قند خون شرلی کد 254

قلم تست قند خون شرلی کد 254
قلم تست قند خون شرلی کد 254

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c90b99e01411104459227fb192990ab186534d80_1602403528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون ماژور 2 پلاس کد i10

دستگاه تست قند خون ماژور 2 پلاس کد i10
دستگاه تست قند خون ماژور 2 پلاس کد i10

٪

۱۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1210964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قندخون کنتور پلاس مدل NGH بسته 50 عددی

نوار تست قندخون کنتور پلاس مدل NGH بسته 50 عددی
نوار تست قندخون کنتور پلاس مدل NGH بسته 50 عددی

٪

۹۹,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/826468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قند خون کلور چک مدل 4230

نوار تست قند خون کلور چک مدل 4230
نوار تست قند خون کلور چک مدل 4230

۹٪

۱۰۸,۳۳۰

۹۸,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3847008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قندخون گلوکوشور استار مدل Apex Bio

نوار تست قندخون گلوکوشور استار مدل Apex Bio
نوار تست قندخون گلوکوشور استار مدل Apex Bio

٪

۸۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117687713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار قند خون آگاماتریکس مدل JAZZ بسته 50 عددی

نوار قند خون آگاماتریکس مدل JAZZ بسته 50 عددی
نوار قند خون آگاماتریکس مدل JAZZ بسته 50 عددی

٪

۷۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/89888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون آرکری مدل Glucocard 01 Mini

دستگاه تست قند خون آرکری مدل Glucocard 01 Mini
دستگاه تست قند خون آرکری مدل Glucocard 01 Mini

٪

۱۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4441172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قندخون کلور چک مدل TD-4230 به همراه یک بسته نوار تست و سوزن

دستگاه تست قندخون کلور چک مدل TD-4230 به همراه یک بسته نوار تست و سوزن
دستگاه تست قندخون کلور چک مدل TD-4230 به همراه یک بسته نوار تست و سوزن

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2375016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تست قند خون امپرور مدل Concept

تست قند خون امپرور مدل Concept
تست قند خون امپرور مدل Concept

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111332661.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نوار تست قند خون کرسنس-ان مدل MM0069 بسته 50 عددی

نوار تست قند خون کرسنس-ان مدل MM0069 بسته 50 عددی
نوار تست قند خون کرسنس-ان مدل MM0069 بسته 50 عددی

٪

۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1990676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل Super Sensor

دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل Super Sensor
دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل Super Sensor

٪

۸۶,۰۰۰ تومان

1 دستگاه تست قند گلوکو پلاس مدل 9678


2 دیدگاه‌ها

  1. با سلام . بنده یک دستگاه تست قند خون آوان خریداری کردم . قبلا از دستگاه آکوا چک استفاده میکردم و بسیار عالی بود ، البته یک دستگاه یدک هم گلوکوکارد 01 هم دارم که اون هم خیلی خوب است . اما بدلیل کمیابی نوار تست آکواچک مجبور به خرید این دستگاه آوان شدم . مواد زیر مورد توجه بود که خواستم به اشتراک بگذارم . 1- بسته بندی خوب بود اما درون کیف جای قوطی نوار تست ندارد و اگر قوطی نوار تست را بگذاریم ، نمیتوانیم کیف را ببندیم زیرا قوطی گرد است و کیف کوچک . مسلما برای حمل ، نوار تست که یکی از ملزومات مهم میباشد ، باید درون کیف جا شود . 2 – متاسفانه با وجود اینکه 2 باطری میخورد ، اما تولید کننده فقط یک باطری درون بسته گذاشته است . 3 – استفاده از قلم سوزن آن سخت تر از آکواچک میباشد . 4 – الان با دو دستگاه قبلی که چک کردم متاسفانه بین 15 تا 17 عدد کمتر نشان میدهد و این نشان از عدم دقت کافی آن دارد . 5 – با وجود این که این کالا با افتخار در کشور تولید میشود ، متاسفانه قیمت آن از 119،000 تومان تا 128،000 تومان متفاوت است . 6 – بزرگترین حسن آن این است که به واسطه تولید داخل از ادامه تولید نوار تست آن مطمئن تر هستیم تا نوارهای وارداتی .

    • با سلام و احترام

      تشکر و قدردانی از این نقد و بررسی و راهنمایی شما دوست عزیز که در خرید دستگاه تست قند خون آوان کمک زیادی می کند. برای دیگر افرادی که به دنبال این محصول هستند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

18 + 11 =