راهنمایی خرید انواع بهترین مارک دستگاه خوشبو کننده هوا + اسپری

بهترین دستگاه های خوشبو کننده هوا موجود در بازار برای جلوگیری از بوهای بد در منزل یا حتی مکان های عمومی مورد استفاده قرار می گیرند و در جاهای بزرگتر از مکان ها مدل های صنعتی و مکانیکی افشانه و برای منازل مدل خانگی سنسور دار برقی و بدون برق و مدل های که با باطری کار می کنند برای راهنمایی خرید شما معرفی می شوند.

رایحه مطبوعی را از خود به جای می گذارد. تفاوت بین یک خوشبو کننده عالی و یک نوع متوسط این است که باید بوها بد را از بین ببرد نه اینکه فقط آنها را با عطر قوی جلو دهند. ما لیست “بهترین” مدل ها پرفروش را برای خریداران معرفی می نماییم.

پیشنهاد: تصفیه کننده هوا ; 5 مارک بهترین دستگاه تصفیه هوا برای منزل

لیست قیمت انواع خوشبو کننده موجود در بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110828763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن مردانه آنیکا مدل Eophur men حجم 200 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن مردانه آنیکا مدل Eophur men حجم 200 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن مردانه آنیکا مدل Eophur men حجم 200 میلی لیتر

۳۱٪

۳۶,۱۱۱

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ffd0b6325e57d8d27b7bfb2a4c724e5e53850a0b_1599748958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خوش بو کننده هوا فلشینگ مدل AIR-02 وزن 100 گرم

خوش بو کننده هوا فلشینگ مدل AIR-02 وزن 100 گرم
خوش بو کننده هوا فلشینگ مدل AIR-02 وزن 100 گرم

۴۲٪

۴۵,۰۰۰

۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1059404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن مردانه لویز مدل BLEU DE CHANEL حجم 200 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن مردانه لویز مدل BLEU DE CHANEL حجم 200 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن مردانه لویز مدل BLEU DE CHANEL حجم 200 میلی لیتر

٪

۲۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4648c677f48b4d61a72770aa7a35810f50b2683d_1596008371.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده هوا دریکس کد 004 حجم 260 میلی لیتر مجموعه 4 عددی

اسپری خوش بو کننده هوا دریکس کد 004 حجم 260 میلی لیتر مجموعه 4 عددی
اسپری خوش بو کننده هوا دریکس کد 004 حجم 260 میلی لیتر مجموعه 4 عددی

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/221fa7215834989b2bb2151e98551765aea1724a_1601836447.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل 106 به همراه اسپری خوش بو کننده هوا

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل 106 به همراه اسپری خوش بو کننده هوا
دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل 106 به همراه اسپری خوش بو کننده هوا

٪

۱۳۲,۲۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70e82a03f095231358c01697eb6ea31b3c609e9f_1596432920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده هوا دریکس کد 003 حجم 260 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

اسپری خوش بو کننده هوا دریکس کد 003 حجم 260 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
اسپری خوش بو کننده هوا دریکس کد 003 حجم 260 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120650776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن زنانه شمیاس مدل Good Girl حجم 200 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن زنانه شمیاس مدل Good Girl حجم 200 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن زنانه شمیاس مدل Good Girl حجم 200 میلی لیتر

۱۱٪

۴۹,۵۰۰

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120650701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن زنانه شمیاس مدل Versace حجم 200 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن زنانه شمیاس مدل Versace حجم 200 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن زنانه شمیاس مدل Versace حجم 200 میلی لیتر

۱۱٪

۴۹,۵۰۰

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4201964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل euphoria حجم 275 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل euphoria حجم 275 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل euphoria حجم 275 میلی لیتر

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

۳۸,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2325352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن لویز مدل VERSACE DIAMOND حجم 200 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن لویز مدل VERSACE DIAMOND حجم 200 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن لویز مدل VERSACE DIAMOND حجم 200 میلی لیتر

٪

۲۵,۱۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2569559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل VERSACE Bright Crystal حجم 250 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل VERSACE Bright Crystal حجم 250 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل VERSACE Bright Crystal حجم 250 میلی لیتر

۶٪

۴۶,۳۰۰

۴۳,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2294805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن زنانه لویز مدل Lady Million حجم 200 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن زنانه لویز مدل Lady Million حجم 200 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق و خوش بو کننده بدن زنانه لویز مدل Lady Million حجم 200 میلی لیتر

٪

۲۵,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2346592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل Euphoria Calvin Klein حجم 250 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل Euphoria Calvin Klein حجم 250 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل Euphoria Calvin Klein حجم 250 میلی لیتر

۱۲٪

۴۹,۳۰۰

۴۳,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f55b4a48ad0e86993877a787891258d3dcf3eb76_1594701089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن استرونکس مدل Plus حجم 200 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن استرونکس مدل Plus حجم 200 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن استرونکس مدل Plus حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6336eb7db3d338138bac5bed0fca0f9485c22273_1601836691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل 105 به همراه اسپری خوش بو کننده هوا

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل 105 به همراه اسپری خوش بو کننده هوا
دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل 105 به همراه اسپری خوش بو کننده هوا

۱۹٪

۱۸۵,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4204667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل 212 حجم 275 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل 212 حجم 275 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل 212 حجم 275 میلی لیتر

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

۳۸,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4202163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل VERSACE حجم 275 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل VERSACE حجم 275 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه هاگی مدل VERSACE حجم 275 میلی لیتر

۱۵٪

۴۴,۲۰۰

۳۷,۵۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2585759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل LANVIN ECLAT DE ARPEGE حجم 250 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل LANVIN ECLAT DE ARPEGE حجم 250 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق زنانه والانسی مدل LANVIN ECLAT DE ARPEGE حجم 250 میلی لیتر

۱۲٪

۴۹,۳۰۰

۴۳,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120650797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن مردانه شمیاس مدل Invictus حجم 200 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن مردانه شمیاس مدل Invictus حجم 200 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن مردانه شمیاس مدل Invictus حجم 200 میلی لیتر

۱۱٪

۴۹,۵۰۰

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2518228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضدتعریق و خوش بو کننده بدن زنانه دیوایز مدل 212Se-y حجم 300 میلی لیتر

اسپری ضدتعریق و خوش بو کننده بدن زنانه دیوایز مدل 212Se-y حجم 300 میلی لیتر
اسپری ضدتعریق و خوش بو کننده بدن زنانه دیوایز مدل 212Se-y حجم 300 میلی لیتر

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c88d666745c3f69c9c7426c102b3f5a629ed7fe_1599631317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل ۱۰۲ به همراه اسپری خوش بو کننده هوا

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل ۱۰۲ به همراه اسپری خوش بو کننده هوا
دستگاه خوشبو کننده هوا جی ام مدل ۱۰۲ به همراه اسپری خوش بو کننده هوا

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4204585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق مردانه هاگی مدل 212 حجم 275 میلی لیتر

اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق مردانه هاگی مدل 212 حجم 275 میلی لیتر
اسپری خوش بو کننده بدن و ضدتعریق مردانه هاگی مدل 212 حجم 275 میلی لیتر

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

۳۸,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111475755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 104000120

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 104000120
دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 104000120

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8d778be99ece6b331b06ba4aaf0dc3906ba75ea_1594467259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده پاور کد 01 به همراه اسپری خوشبو کننده پاور

دستگاه خوشبو کننده پاور کد 01 به همراه اسپری خوشبو کننده پاور
دستگاه خوشبو کننده پاور کد 01 به همراه اسپری خوشبو کننده پاور

٪

۱۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119102012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک مدل 105

دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک مدل 105
دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک مدل 105

٪

۱۱۴,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1448769.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا الیا مدل Awaken ARM 530-BL

دستگاه خوشبو کننده هوا الیا مدل Awaken ARM 530-BL
دستگاه خوشبو کننده هوا الیا مدل Awaken ARM 530-BL

٪

۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40ee7b56e727b954082511edc7427737a8ed253e_1602753566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ایکس تی کد G8811

دستگاه خوشبو کننده هوا جی ایکس تی کد G8811
دستگاه خوشبو کننده هوا جی ایکس تی کد G8811

٪

۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c79bb30646c5b71a6ecfc2b34af1109069643b2_1603193754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک مدل پاور کد 1232 به همراه اسپری خوشبو کننده SONATA

دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک مدل پاور کد 1232 به همراه اسپری خوشبو کننده SONATA
دستگاه خوشبوکننده اتوماتیک مدل پاور کد 1232 به همراه اسپری خوشبو کننده SONATA

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1336493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده جی ام مدل 105B حجم 300 میلی لیتر

دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده جی ام مدل 105B حجم 300 میلی لیتر
دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده جی ام مدل 105B حجم 300 میلی لیتر

۲۰٪

۱۷۵,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8d3bfa8ce183e1be4c0e14ec15cf86f5c8c8c42_1594617847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبوکننده اسپادانا مدل سوپر رویال

دستگاه خوشبوکننده اسپادانا مدل سوپر رویال
دستگاه خوشبوکننده اسپادانا مدل سوپر رویال

٪

۱۴۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120452517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 24H

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 24H
دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 24H

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120453170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا اسپادانا مدل رویال دوبل

دستگاه خوشبو کننده هوا اسپادانا مدل رویال دوبل
دستگاه خوشبو کننده هوا اسپادانا مدل رویال دوبل

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4537810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا سهلان مدل DXY3V

دستگاه خوشبو کننده هوا سهلان مدل DXY3V
دستگاه خوشبو کننده هوا سهلان مدل DXY3V

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119102545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا اسپادانا مدل رویال

دستگاه خوشبو کننده هوا اسپادانا مدل رویال
دستگاه خوشبو کننده هوا اسپادانا مدل رویال

٪

۱۶۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3187241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه اتوماتیک خوشبوکننده لمسر به همراه یک عدد اسپری و دو عدد باتری

دستگاه اتوماتیک خوشبوکننده لمسر به همراه یک عدد اسپری و دو عدد باتری
دستگاه اتوماتیک خوشبوکننده لمسر به همراه یک عدد اسپری و دو عدد باتری

٪

۲۰۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ea4ce7c60d23943e753355f5e4da598457bd265_1602754234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد Z۹۸۹۸

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد Z۹۸۹۸
دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد Z۹۸۹۸

٪

۹۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2034073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده جی ام مدل 105E حجم 300 میلی لیتر

دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده جی ام مدل 105E حجم 300 میلی لیتر
دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده جی ام مدل 105E حجم 300 میلی لیتر

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/46d5ade73a4214327e56ce3886b0dddb68d0c07d_1599900527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا افشانه مدل A01

دستگاه خوشبو کننده هوا افشانه مدل A01
دستگاه خوشبو کننده هوا افشانه مدل A01

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119012083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده اسپادانا مدل رویال

دستگاه خوشبو کننده اسپادانا مدل رویال
دستگاه خوشبو کننده اسپادانا مدل رویال

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110038251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا حس برتر مدل A002

دستگاه خوشبو کننده هوا حس برتر مدل A002
دستگاه خوشبو کننده هوا حس برتر مدل A002

۴۱٪

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120337628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا مدل 001

دستگاه خوشبو کننده هوا مدل 001
دستگاه خوشبو کننده هوا مدل 001

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

انواع خوشبو کننده هوا

انواع خوشبو کننده هوا

اگر می خواهید یک خوشبو کننده مناسب برای استفاده در محیط کاری یا منزل حتی مناسب در سرویس بداشتی انتخاب کنید که با مدل های مختلف تولید می شوند انواع مدل های در زیر توضیح داده شده اند.

خوشبو کننده برقی 

انواع مختلفی از خوشبو کننده های برقی هوا در بازار در فروشگاه های اینترنتی عرضه می شوند. این نوع خوشبو کننده با برق کار می کنند و همانند حشره کش هستنند و به صورت مرور زمان گرم می شوند  و باعث بخار شدن ژل و یا مایع خوشبو کننده درون دستگاه می شوند. و بوی خوش در محیط ایجاد می شود.

خوشبو کننده مکانیکی 

خوشبو کننده مکانیکی 

مشاهده لیست قیمت روز انواع مدل مکانیکی

خوشبو کننده های مکانیکی طرفداران زیادی دارند و از دید کاربران نوع بهترین دستگاه به حساب می آیند. که در جهت خوشبو کردن سرویس های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. نوع مکانیکی بدون استفاده از برق و باتری در محیط و جاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از نقاط قوت این محصول به حساب می آید. نوع کاربرد این کالا این است که در درب محل استفاده شده نصب می شوند و در هنگام باز و بسته شده درب اسپری به صورت اتوماتیک پاشیده می شود.

دستگاه خوشبو کننده اتوماتیک

دستگاه خوشبو کننده اتوماتیک

مشاهده لیست قیمت روز انواع مدل اتوماتیک 

این نوع محصول بیشتر در سرویس های بهداشتی مانند توالت استفاده می شوند و از طریق باتری قلمی کار می کنند. و به صورت اتوماتیک عمل میکند و هیچ دخالتی در آن نیاز نیست. و به صورت تنظیم و زمان بندی کار خود را شروع می کند. و حتی این نوع دستگاه ها اتوماتیک دارای سنسورهایی هستنند که به نور حساس هستنند و در صورت روشن شدن نور عمل می کنند و در صورت خاموش شدن نور به صورت خودکار خاموش می شوند. و در ضمن شما می توانید از مایع یا اسپری دلخواه که دوست دارید در آن استفاده نمایید.

اسپری خوشبو کننده 

اسپری دستگاه خوشبو کننده 

مشاهده لیست قیمت روز انواع مدل اسپری

یکی از آسان تر روش و ارزان قیمت ترین اسپری های خوشبو کننده هستنند. که یکی از مزیت های این نوع محصول حمل راحت استفاده در محل کار یا منزل برای ضد عفونی و از بین بردن بو های بد کاربرد دارد. که بیشتر مورد استفاده افراد فرار می گیرند.

خوشبو کننده های هوا بیشتر در کجا ها استفاده می شوند

خوشبو کننده های هوا محصولات مصرفی هستند که به طور معمول رایحه ای منتشر می کنند و در خانه ها یا فضای داخلی تجاری مانند دستشویی ، راهروها ، دهلیزها و دیگر مکان های داخلی کوچکتر و همچنین مناطق بزرگتر مانند لابی هتل ، نمایندگی های فروش اتومبیل ، امکانات پزشکی ، میادین عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. و دیگر فضاهای داخلی بزرگ و…

معایب : خوشبو کننده های هوا حاوی مواد شیمیایی

برخی از خوشبو کننده های هوا حاوی مواد شیمیایی هستند که علائم آلرژی و آسم را تحریک می کنند یا سمی هستند. خوشبو کننده هوا فقط به اسپری های امروزی محدود نمی شود ، همچنین تازه سازی هوا می تواند شامل استفاده از وسایل نگهداری از خانه های ارگانیک و روزمره باشد. اگرچه در درجه اول از خوشبو کننده های هوا برای از بین بردن بو استفاده می شود ، برخی از افراد به دلیل بوی مطبوعی که از خود می دهند از خوشبو کننده های هوا استفاده می کنند.

راهنمایی خرید اینترنتی دستگاه خوشبو کننده هوا و اسپری ها

این راهنمایی خرید برای راحتی انتخاب محصولات خوشبو کننده کابرد بیشتری دارد تا افراد بدون مراجعه به فروشگاه ها و بازار و به دنبال محصول دلخواه از فروشگاه های مختلف جستجوی محصول دلخواه خود نباشند واز این طریق به آسانی با نقد و بررسی و کاربرد هر یک را در این راهنمایی بخوانند و انتخاب بجا و درستی داشته باشند و خرید خود را به راحتی آب خوردن انجام دهند و از سفارش خود لذت ببرند.

پیشنهادات خرید انواع اسپر و دستگاه خوش بو کننده هوا در زیر با کلیک بر روی دکمه زیر می توانید مشاهده نمایید.

مشاهده لیست قیمت روز انواع اسپر و دستگاه خوش بو کننده هوا

سخن آخر

در این مقاله انواع خوشبو کننده ها و کاربرد آنها برای افرادی به دنبال اینگونه محصول هستنند راهنمایی و معرفی شده است که در انتخاب خود بدانند که چه چیزی را برای خرید خود انتخاب می کنند. و درر ضمن لینک های فروشنده های که لیست قیمت روز همراه با سفارش اینترنتی که بتوانید خرید اینترنتی خود را به آسانی انجام دهید و در زمان مشخص شده در درب منزل خود تحویل بگیرید. که امیدواریم از این مقاله جامع کاربردی لذت کافی را برده باشید.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

دوازده − 8 =